Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Correctie: Een bewijs van Gods liefde

Correctie: Een bewijs van Gods liefde

‘Jehovah corrigeert degenen van wie hij houdt.’ — HEBR. 12:6.

LIEDEREN: 123, 86

1. Hoe wordt er in de Bijbel vaak over correctie gesproken?

HOE vind je het om gecorrigeerd te worden? Velen vinden dat niet prettig. Maar in de Bijbel wordt correctie vaak gepresenteerd als iets positiefs, en soms wordt de term in één adem genoemd met kennis, wijsheid, liefde en leven (Spr. 1:2-7; 4:11-13). Correctie van Jehovah is namelijk een uiting van zijn liefde voor ons. Het laat zien dat hij wil dat we eeuwig leven krijgen (Hebr. 12:6). Zijn correctie kan straf omvatten maar is nooit wreed of hard. Correctie duidt dus voornamelijk op opleiding, zoals de opleiding die ouders hun kinderen geven.

2, 3. Illustreer dat correctie zowel onderwijs als straf kan omvatten. (Zie beginplaatje.)

2 Een voorbeeld. Een jongetje, Johnny, is in huis met een bal aan het spelen. Zijn moeder zegt: ‘Johnny, je weet dat je in huis niet met de bal mag spelen! Straks maak je iets kapot.’ Maar Johnny luistert niet en speelt gewoon door. Dan raakt de bal een vaas, waardoor die kapotvalt. Hoe zal zijn moeder hem corrigeren? De correctie kan zowel onderwijs als een bepaalde vorm van straf omvatten. Eerst herinnert ze hem er misschien aan waarom zijn gedrag niet goed was. Ze wil hem bijbrengen  dat het verstandig is je ouders te gehoorzamen, en ze legt uit dat hun regels noodzakelijk en redelijk zijn. Om haar woorden kracht bij te zetten, geeft ze hem een gepaste straf: hij mag een tijdje niet meer met de bal spelen. Daardoor gaat hij beseffen dat ongehoorzaamheid consequenties heeft.

3 Als leden van de christelijke gemeente maken we deel uit van Gods huisgezin (1 Tim. 3:15). We respecteren dan ook Jehovah’s recht om normen vast te stellen en ons te corrigeren als we ons er niet aan houden. Als ons gedrag nare gevolgen heeft, herinnert zijn liefdevolle correctie ons eraan hoe belangrijk het is om naar onze hemelse Vader te luisteren (Gal. 6:7). Jehovah geeft heel veel om ons en wil ons verdriet besparen (1 Petr. 5:6, 7).

4. (a) Wat voor opleiding wordt door Jehovah gezegend? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 Door een kind of iemand anders met wie je studeert correctie te geven die gebaseerd is op de Bijbel, kun je hem helpen het doel te bereiken een volgeling van Christus te worden. Gods Woord, ons belangrijkste opleidingsinstrument, stelt ons in staat om anderen te ‘corrigeren in rechtvaardigheid’. Zo kunnen ze geholpen worden om alles wat Jezus ons heeft opgedragen te begrijpen en zich eraan te houden (2 Tim. 3:16; Matth. 28:19, 20). Jehovah zegent zo’n opleiding, die leerlingen in staat stelt om zelf ook discipelen van Christus te maken. (Lees Titus 2:11-14.) We gaan nu drie belangrijke vragen bespreken: (1) Hoe bewijst de correctie die Jehovah geeft dat hij van ons houdt? (2) Wat leren we van degenen die in het verleden door Jehovah zijn gecorrigeerd? (3) Hoe kunnen we Jehovah en Jezus navolgen als we iemand corrigeren?

JEHOVAH CORRIGEERT UIT LIEFDE

5. Hoe bewijst de correctie die Jehovah geeft dat hij van ons houdt?

5 Jehovah corrigeert en onderwijst ons uit liefde zodat we in zijn liefde kunnen blijven en voor altijd kunnen leven (1 Joh. 4:16). Hij zal ons nooit kleineren of het gevoel geven dat we niets waard zijn (Spr. 12:18). In plaats daarvan verleent Jehovah ons waardigheid. Hij doet een beroep op het goede in ons en hij respecteert onze vrije wil. Is dat hoe jij de correctie van Jehovah beziet, of je die nu krijgt via zijn Woord, onze lectuur, je ouders of de ouderlingen? Ouderlingen die ons vriendelijk en liefdevol weer op het rechte pad proberen te brengen als we, misschien onbewust, ‘een misstap’ doen, weerspiegelen Jehovah’s liefde voor ons (Gal. 6:1).

6. Stel dat correctie inhoudt dat iemand voorrechten verliest. Hoe blijkt zelfs daaruit Jehovah’s liefde?

6 Af en toe kan correctie meer inhouden dan alleen raad. Als het om ernstiger zonden gaat, kan correctie betekenen dat iemand voorrechten in de gemeente verliest. Maar zelfs uit die correctie blijkt Jehovah’s liefde. In zo’n geval kan iemand bijvoorbeeld gaan beseffen hoe belangrijk het voor hem is om meer tijd te besteden aan persoonlijke Bijbelstudie, meditatie en gebed. Op die manier kan hij geestelijk sterker worden (Ps. 19:7). Na verloop van tijd kan hij zijn voorrechten terugkrijgen. Zelfs de uitsluitingsregeling laat zien dat Jehovah van ons houdt. Die regeling beschermt de gemeente namelijk tegen slechte invloeden (1 Kor. 5:6, 7, 11). En omdat Jehovah in de juiste mate corrigeert, kan uitsluiting de kwaaddoener helpen om te begrijpen hoe ernstig zijn zonde is en om berouw te krijgen (Hand. 3:19).

 CORRECTIE VAN JEHOVAH WAS TOT ZIJN VOORDEEL

7. Wie is Sebna, en welke slechte eigenschap begon hij te ontwikkelen?

7 Om de waarde van correctie te laten uitkomen, gaan we het over twee personen hebben die door Jehovah gecorrigeerd werden: Sebna, die in de tijd van koning Hizkia leefde, en Graham, een broeder in onze tijd. Sebna was beheerder en had ‘het toezicht over het huis’, waarschijnlijk dat van Hizkia. Hij had dus veel autoriteit (Jes. 22:15). Helaas werd hij trots en eerzuchtig. Hij liet zelfs een imposant graf voor zichzelf maken en reed in ‘prachtige strijdwagens’ (Jes. 22:16-18).

Als je nederig aan jezelf werkt, zal Jehovah je zegenen (Zie alinea 8-10)

8. Hoe corrigeerde Jehovah Sebna, en met welk resultaat?

8 Omdat Sebna eerzuchtig was, zette Jehovah hem uit zijn ambt en stelde hij Eljakim in zijn plaats aan (Jes. 22:19-21). Dat gebeurde toen de Assyrische koning Sanherib van plan was Jeruzalem aan te vallen. Later stuurde Sanherib hoge ambtenaren met een groot leger naar Jeruzalem. Zo wilde hij de Joden demoraliseren en Hizkia intimideren, zodat die zich zou overgeven (2 Kon. 18:17-25). Eljakim moest die ambtenaren te woord staan, maar hij was niet alleen. Hij werd door twee anderen vergezeld, van wie Sebna er één was. Sebna was nu secretaris. Wat laat dat zien? Blijkbaar was hij niet verbitterd geworden en had hij niet aan wrokgevoelens toegegeven. Hij had nederig een taak met minder verantwoordelijkheid aanvaard. Wat kunnen we hiervan leren? We gaan drie lessen bespreken.

9-11. (a) Welke belangrijke lessen kunnen we van Sebna’s ervaring leren? (b) Wat vind jij mooi aan hoe Jehovah met Sebna omging?

9 Ten eerste verloor Sebna zijn positie. Zijn ervaring herinnert ons aan de waarschuwing: ‘Trots komt voor de ondergang, hoogmoed komt voor de val’ (Spr. 16:18). Als jij voorrechten in de gemeente hebt, die misschien een mate van prominentie met zich meebrengen, probeer je dan nederig te blijven? Geef je Jehovah de eer voor je talenten of voor wat je hebt bereikt? (1 Kor. 4:7) Paulus schreef: ‘Ik zeg tegen jullie allemaal: denk niet meer van jezelf dan nodig is, maar denk verstandig’ (Rom. 12:3).

10 Een tweede les. Dat Jehovah Sebna corrigeerde kan erop wijzen dat hij hem niet als een hopeloos geval bezag (Spr. 3:11, 12). Wat een mooie les voor degenen die in deze tijd voorrechten in de gemeente verliezen. Wees in zo’n geval niet boos en wrokkig, maar blijf Jehovah in  je nieuwe situatie zo goed mogelijk dienen en bezie de correctie als bewijs van zijn liefde. Vergeet niet dat je Vader je nooit als een hopeloos geval beziet als je je voor hem vernedert. (Lees 1 Petrus 5:6, 7.) Liefdevolle correctie kan Jehovah’s manier zijn om je te vormen. Blijf dus kneedbaar in zijn handen.

11 Ten derde bevat Sebna’s ervaring een waardevolle les voor degenen die de autoriteit hebben om anderen te corrigeren, zoals ouders en ouderlingen. De correctie van Jehovah kan een uiting zijn van zijn haat tegen zonde maar ook van zijn liefde voor de persoon die gezondigd heeft. Volg jij als ouder of ouderling Jehovah na wanneer je je kind of geloofsgenoot moet corrigeren? Haat je dan het slechte maar zoek je tegelijkertijd naar het goede in hem? — Jud. 22, 23.

12-14. (a) Hoe reageren sommigen op correctie van Jehovah? (b) Hoe hielp Gods Woord een broeder om zijn houding te veranderen, en met welk resultaat?

12 Helaas kunnen sommigen zich na een correctie niet over hun gevoelens heen zetten en gaan ze zich zelfs ‘terugtrekken’ van Jehovah en zijn volk (Hebr. 3:12, 13). Maar betekent dat dat zulke personen niet meer te helpen zijn? Neem Graham, die werd uitgesloten, later werd hersteld en daarna inactief werd. Een ouderling deed moeite om een vriend voor hem te zijn, en uiteindelijk vroeg Graham hem om samen de Bijbel te bestuderen.

13 De ouderling zegt: ‘Graham had last van trots. Hij was kritisch op de ouderlingen die bij zijn uitsluiting betrokken waren. De eerstvolgende studies besteedden we dus aan Bijbelteksten over trots en de gevolgen ervan. Graham begon zichzelf duidelijk te zien in de spiegel van Gods Woord, en hij was niet blij met wat hij zag! Het resultaat was verbazingwekkend. Hij gaf toe dat hij verblind was door een “balk”, trots, en dat zijn kritische houding zijn probleem was. Daarna begon hij snel in positieve zin te veranderen. Hij begon de vergaderingen geregeld te bezoeken, ging Gods Woord ijverig bestuderen en maakte dagelijks bidden tot een gewoonte. Ook nam hij in geestelijk opzicht zijn verantwoordelijkheid als gezinshoofd, waar zijn vrouw en kinderen heel blij mee waren’ (Luk. 6:41, 42; Jak. 1:23-25).

14 De ouderling vervolgt: ‘Op een dag zei Graham iets dat me echt raakte: “Ik ken de waarheid nu al jaren en heb zelfs gepionierd. Maar nu pas kan ik echt zeggen dat ik van Jehovah hou.” Het duurde niet lang voordat hij in de Koninkrijkszaal met de microfoon mocht lopen, een voorrecht dat hij echt koesterde. Zijn voorbeeld heeft me geleerd dat als iemand zich voor God vernedert door correctie te aanvaarden, hij enorm gezegend wordt!’

VOLG GOD EN CHRISTUS NA ALS JE IEMAND CORRIGEERT

15. Wat moeten we doen als we willen dat correctie het hart raakt?

15 Om een goede onderwijzer te zijn, moet je eerst een goede leerling zijn (1 Tim. 4:15, 16). Zo moeten degenen die van Jehovah de autoriteit hebben gekregen om anderen te corrigeren, zich altijd zelf gewillig aan Jehovah’s leiding onderwerpen. Dan zullen ze het respect van anderen winnen en hen met vrijmoedigheid van spreken kunnen onderwijzen of corrigeren. Neem het voorbeeld van Jezus.

16. Wat leren we van Jezus als het gaat om het geven van correctie en onderwijs?

16 Jezus luisterde altijd gehoorzaam  naar zijn Vader, ook als dat moeilijk was (Matth. 26:39). En hij gaf zijn Vader de eer voor zijn onderwijs en wijsheid (Joh. 5:19, 30). Jezus’ nederigheid en gehoorzaamheid maakten hem tot een meelevende en vriendelijke onderwijzer tot wie oprechte mensen zich aangetrokken voelden. (Lees Mattheüs 11:29.) Zijn innemende woorden waren bemoedigend voor degenen die als een geknakt riet waren of als de pit van een olielamp die op het punt stond uit te doven (Matth. 12:20). Zelfs toen zijn geduld op de proef werd gesteld, bleef Jezus vriendelijk en liefdevol. Denk maar eens aan de manier waarop hij zijn apostelen corrigeerde toen ze ruzieden over wie de grootste was (Mark. 9:33-37; Luk. 22:24-27).

17. Hoe kunnen ouderlingen goede herders van Gods kudde zijn?

17 Elke keer dat ouderlingen correctie geven op basis van Bijbelse principes moeten ze Christus navolgen. Dan laten ze zien dat ze gevormd willen worden door Jehovah en zijn Zoon. Petrus schreef: ‘Hoed de kudde van God die aan jullie is toevertrouwd en dien als opzieners — niet omdat je gedwongen wordt maar vrijwillig, zoals God het wil, en niet om er zelf beter van te worden maar omdat je het graag wilt. Heers niet over degenen die Gods erfdeel zijn, maar wees een voorbeeld voor de kudde’ (1 Petr. 5:2-4). Als ouderlingen zich graag onderwerpen aan God en Christus, het hoofd van de gemeente, zullen zowel zijzelf als degenen die aan hen zijn toevertrouwd daar voordeel van hebben (Jes. 32:1, 2, 17, 18).

18. (a) Wat verwacht Jehovah van ouders? (b) Hoe helpt Jehovah ouders bij hun verantwoordelijkheden?

18 In het gezin geldt hetzelfde. Gezinshoofden krijgen de raad: ‘Irriteer je kinderen niet, maar voed ze op met de correctie en de vermaningen van Jehovah’ (Ef. 6:4). Hoe belangrijk is dat? Spreuken 19:18 zegt: ‘Corrigeer je zoon terwijl er nog hoop is en word niet verantwoordelijk voor zijn dood.’ Jehovah roept ouders ter verantwoording als ze hun kind niet de nodige correctie geven! (1 Sam. 3:12-14) Maar als ouders nederig tot Jehovah bidden en zich laten leiden door zijn Woord en zijn heilige geest, zal hij ze de wijsheid en kracht geven die ze nodig hebben. (Lees Jakobus 1:5.)

LEER HOE JE VOOR ALTIJD IN VREDE KUNT LEVEN

19, 20. (a) Welke zegeningen krijgen we als we correctie van Jehovah aanvaarden? (b) Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

19 Denk eens aan alle zegeningen die we krijgen als we correctie van Jehovah aanvaarden of als we Jehovah en Jezus navolgen wanneer we anderen corrigeren. Het zijn er te veel om op te noemen. In ieder geval zullen gezinnen en gemeenten een veilige haven worden waar vrede is. We zullen ons echt geliefd, gewaardeerd en veilig voelen — een voorproefje van toekomstige zegeningen (Ps. 72:7). Het is echt niet overdreven om te zeggen dat correctie van Jehovah ons leert hoe we als gezin onder zijn vaderlijke zorg voor altijd in vrede en harmonie kunnen leven. (Lees Jesaja 11:9.) Als je dat in gedachte houdt, zul je beseffen wat correctie echt is: een prachtig bewijs van Jehovah’s grote liefde voor ons.

20 In het volgende artikel gaan we nog meer aspecten van correctie binnen het gezin en de gemeente bespreken. We zullen het ook hebben over zelfdiscipline en over iets wat nog erger is dan de tijdelijke pijn die correctie kan veroorzaken.