Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 27

‘Hoop op Jehovah’

‘Hoop op Jehovah’

‘Hoop op Jehovah. Wees moedig en sterk van hart.’ — PS. 27:14.

LIED 128 Volhard tot aan het einde

VOORUITBLIK a

1. (a) Welk vooruitzicht heeft Jehovah ons gegeven? (b) Wat houdt het in ‘op Jehovah te hopen’? (Zie ‘Term toegelicht’.)

 JEHOVAH heeft iedereen die van hem houdt een prachtige hoop gegeven. Binnenkort maakt hij een eind aan ziekte, lijden en de dood (Openb. 21:3, 4). Hij zal ‘de zachtmoedigen’ die op hem hopen helpen de aarde in een paradijs te veranderen (Ps. 37:9-11). En hij zal het voor elk van ons mogelijk maken een hechte, persoonlijke band met hem te hebben die nog mooier is dan nu. Wat een prachtige hoop! Maar waarom kunnen we geloven dat Gods beloften zullen uitkomen? Omdat Jehovah nooit een belofte breekt. We hebben dus alle reden om ‘op Jehovah te hopen’ (Ps. 27:14). b Je kunt laten zien dat je dat doet door geduldig en met vreugde af te wachten tot God zijn beloften vervult (Jes. 55:10, 11).

2. Wat heeft Jehovah al gedaan?

2 Jehovah heeft al bewezen dat hij zich aan zijn beloften houdt. Een mooi voorbeeld vind je in het boek Openbaring. Jehovah beloofde daarin dat hij in onze tijd mensen uit alle landen en stammen en van elke taal zou verzamelen om hem in eenheid te aanbidden. Die speciale groep mensen noemen we de ‘grote menigte’ (Openb. 7:9, 10). Het is een bonte verzameling mannen, vrouwen en kinderen van verschillende rassen, talen en achtergronden die desondanks een verenigde en vreedzame wereldwijde broederschap vormen (Ps. 133:1; Joh. 10:16). En het zijn ijverige predikers. Ze zijn altijd bereid hun hoop op een betere wereld te delen met wie maar luisteren wil (Matth. 28:19, 20; Openb. 14:6, 7; 22:17). Als jij bij de grote menigte hoort, is die hoop op betere tijden je ongetwijfeld heel dierbaar.

3. Wat is Satans doel?

3 De Duivel wil je graag alle hoop ontnemen. Het is zijn doel je te laten geloven dat Jehovah helemaal niets om je geeft en zijn beloften niet zal waarmaken. Als Satan erin slaagt je hoop de grond in te boren, zul je de moed verliezen en er misschien mee stoppen Jehovah te dienen. Zoals we zullen zien, is dat wat hij bij Job probeerde te bereiken.

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken? (Job 1:9-12)

4 In dit artikel gaan we bekijken welke tactieken Satan gebruikte om Job zover te krijgen dat hij Jehovah ontrouw werd. (Lees Job 1:9-12.) We zullen ook zien wat we van Jobs voorbeeld kunnen leren en waarom het belangrijk is voor ogen te houden dat God van ons houdt en zijn beloften zal vervullen.

SATAN WIL DAT JOB DE HOOP OPGEEFT

5-6. Wat gebeurde er in korte tijd met Job?

5 Job leidde een goed leven. Hij had een hechte vriendschap met Jehovah. Hij had een groot, gelukkig gezin en was heel rijk (Job 1:1-5). Maar in één dag verloor Job bijna alles. Eerst raakte hij zijn vermogen kwijt (Job 1:13-17). En toen stierven al zijn dierbare kinderen. Denk je dat eens even in! Ouders zijn er helemaal kapot van als een van hun kinderen overlijdt. Moet je nagaan wat een verdriet en wanhoop Job en zijn vrouw voelden toen ze tot hun ontzetting hoorden dat hun tien kinderen allemaal waren omgekomen. Wat een tragedie! Geen wonder dat Job van ellende zijn kleren kapotscheurde en zich op de grond liet vallen (Job 1:18-20).

6 Satan tastte vervolgens Jobs gezondheid aan en beroofde hem van zijn waardigheid (Job 2:6-8; 7:5). Eens was Job een zeer gerespecteerd lid van de gemeenschap geweest. Mensen kwamen hem om advies vragen (Job 29:7, 8, 21; 31:18). Maar nu meden ze hem. Hij was een paria, verstoten door zijn broeders, zijn kameraden en zelfs de knechten uit zijn eigen huishouden (Job 19:13, 14, 16).

Veel Getuigen herkennen zich in de ellende die Job meemaakte (Zie alinea 7) d

7. (a) Wat was volgens Job de oorzaak van zijn ellende, maar wat weigerde hij te doen? (b) Wat zou een christen kunnen meemaken dat lijkt op wat in de afbeelding te zien is?

7 Satan wilde Job laten geloven dat hij al die ellende meemaakte omdat Jehovah boos op hem was. Zo liet Satan met een hevige wind het huis instorten waar Jobs tien kinderen samen zaten te eten (Job 1:18, 19). Hij liet vuur uit de hemel komen om Jobs kudden en de dienaren die ervoor zorgden te doden (Job 1:16). De wind en het vuur kwamen overduidelijk van een bovennatuurlijke bron. Jobs conclusie was dat Jehovah erachter zat. En daardoor ging hij geloven dat hij op een of andere manier Jehovah kwaad had gemaakt. Toch weigerde Job zijn hemelse Vader te vervloeken. Hij erkende dat hij door de jaren heen veel goede dingen van Jehovah had gekregen. En als hij het goede met plezier had aangenomen, zo redeneerde hij, dan moest hij ook bereid zijn het slechte te accepteren. Hij zei: ‘Laat de naam van Jehovah altijd geprezen worden’ (Job 1:20, 21; 2:10). Tot op dat moment was Job erin geslaagd met de zware financiële, emotionele en lichamelijke moeilijkheden om te gaan. Maar Satan was nog niet klaar met hem.

8. Welke tactiek gebruikte Satan vervolgens tegen Job?

8 Satan gebruikte nog een laatste tactiek tegen Job. Hij gebruikte drie nepvrienden om Jobs gevoel van eigenwaarde aan te tasten. Volgens die mannen bewees Jobs lijden dat hij schuldig was aan allerlei wandaden (Job 22:5-9). Ze wilden hem ook laten denken dat al zou hij geen boosdoener zijn, het God niets kon schelen hoeveel goede dingen hij deed (Job 4:18; 22:2, 3; 25:4). In feite probeerden ze hem te laten geloven dat God niet van hem hield, dat hij niet voor hem zou zorgen en dat het geen zin had hem te dienen. Hun woorden hadden Job het gevoel kunnen geven dat zijn situatie hopeloos was.

9. Wat hielp Job om moedig en sterk te zijn?

9 Stel je het tafereel eens voor. Job zit midden in de as. Hij heeft constante pijn (Job 2:8). Van zijn vrienden komt de ene na de andere aanslag op zijn karakter. Ze proberen zijn reputatie kapot te maken. Hij gaat zwaar gebukt onder de ellende en zijn hart bloedt om het verlies van zijn kinderen. In het begin zegt Job niets (Job 2:13–3:1). Maar als zijn nepvrienden denken dat hij zijn Schepper de rug zal toekeren, hebben ze het helemaal mis. Stel je voor hoe hij op een gegeven moment zijn hoofd opheft, ze recht in de ogen kijkt en zegt: ‘Tot aan mijn dood zal ik trouw blijven!’ (Job 27:5) Wat hielp Job ondanks alle ellende zo moedig en sterk te zijn? Hij verloor nooit de hoop dat zijn liefdevolle God uiteindelijk verlichting zou brengen, zelfs niet toen hij het dieptepunt bereikte. En hij wist dat als hij zou sterven, Jehovah hem zou opwekken (Job 14:13-15).

HOE KUN JE JOB NAVOLGEN?

10. Wat maakt het verslag over Job duidelijk?

10 Het verslag over Job laat zien dat Satan ons niet kan dwingen Jehovah te verlaten en dat Jehovah op de hoogte is van elke situatie. Jobs ervaring helpt ons een beter begrip te krijgen van de strijdpunten die erbij betrokken zijn. Laten we eens kijken naar een paar lessen die we van Job kunnen leren.

11. Waar kun je zeker van zijn als je op Jehovah blijft vertrouwen? (Jakobus 4:7)

11 Job bewees dat als je op Jehovah blijft vertrouwen, je elke beproeving aankunt en weerstand kunt bieden aan Satan. Het resultaat? De Bijbel geeft de verzekering dat de Duivel dan van je zal wegvluchten. (Lees Jakobus 4:7.)

12. Wat deed de opstandingshoop met Job?

12 Laat de opstandingshoop een houvast in je leven zijn. Zoals we in het vorige artikel hebben gezien, gebruikt Satan graag de angst voor de dood om te proberen je trouw te breken. Hij beweerde dat Job alles zou doen om zijn leven te redden en zelfs zijn trouw zou verbreken. Maar hij had het mis. Zelfs op het moeilijkste moment, toen de dood onvermijdelijk leek, bleef Job Jehovah trouw. Hij putte kracht uit zijn vertrouwen in Jehovah’s goedheid en zijn sterke hoop dat Jehovah uiteindelijk alles zou rechtzetten. Hij geloofde dat als Jehovah de zaken niet tijdens zijn leven zou rechtzetten, hij hem in de toekomst tot leven zou wekken. De hoop op de opstanding was reëel voor Job. Als dat ook voor jou geldt, zul je zelfs bij doodsgevaar je trouw niet verbreken.

13. Waarom moet je aandacht hebben voor de tactieken die Satan tegen Job gebruikte?

13 Let goed op de tactieken die Satan tegen Job gebruikte, want hij gebruikt in deze tijd vergelijkbare methoden. Satans beschuldiging ging namelijk niet alleen over Job. Hij zei: ‘Een mens geeft alles wat hij heeft in ruil voor zijn leven’ (Job 2:4, 5). Satan beweert dus dat je niet echt van Jehovah houdt en dat je je tegen hem zult keren als je daarmee je leven kunt redden. Daarnaast beweert hij dat God niet van jou houdt en niet ziet wat je doet om hem blij te maken. Maar wie op Jehovah hoopt, is gewaarschuwd en laat zich niet door Satans tactieken misleiden.

14. Wat kunnen beproevingen in ons zichtbaar maken? Illustreer.

14 Bezie beproevingen als een kans om meer over jezelf te leren. Job kon dankzij de beproevingen die hij meemaakte bepaalde zwakke punten ontdekken en corrigeren. Hij kwam er bijvoorbeeld achter dat hij nederiger moest worden (Job 42:3). Ook wij kunnen veel over onszelf leren als we worden beproefd. Nikolaj, c een broeder die ondanks ernstige gezondheidsproblemen naar de gevangenis moest, zegt: ‘Een gevangenis is als een röntgenapparaat. Het maakt zichtbaar welke eigenschappen een christen vanbinnen heeft.’ Als je eenmaal ziet wat je zwakke punten zijn, kun je iets doen om ze te corrigeren.

15. Naar wie moeten we luisteren, en waarom?

15 Luister altijd naar Jehovah, niet naar onze vijanden. Job luisterde aandachtig toen Jehovah met hem sprak. Jehovah zei als het ware tegen hem: ‘Zie je mijn scheppingskracht? Ik weet precies wat er met je is gebeurd. Denk je dat ik niet voor je kan zorgen?’ Job reageerde nederig en had diepe waardering voor Jehovah’s goedheid. ‘Mijn oren hebben over u gehoord,’ zei hij, ‘maar nu zie ik u met mijn ogen’ (Job 42:5). Job zei dat waarschijnlijk toen hij nog steeds midden in de as zat, met zijn lichaam vol zweren. En zijn kinderen waren nog steeds in het graf. Maar Jehovah bevestigde zijn liefde voor Job en verzekerde hem van zijn goedkeuring (Job 42:7, 8).

16. Wat moeten we volgens Jesaja 49:15, 16 voor ogen houden als we worden beproefd?

16 Wat Job meemaakte komt ook in deze tijd voor. Het kan gebeuren dat mensen je beledigen en je behandelen alsof je niets waard bent. Sommigen vertellen misschien ‘allerlei boosaardige leugens’ om je persoonlijke reputatie of die van de organisatie kapot te maken (Matth. 5:11). Jobs verslag laat zien dat Jehovah er vertrouwen in heeft dat je hem trouw blijft als je wordt beproefd. Jehovah houdt van je en zal degenen die op hem hopen nooit in de steek laten. (Lees Jesaja 49:15, 16.) Besteed daarom geen aandacht aan de lasterlijke opmerkingen van Gods vijanden. James, een broeder uit Turkije wiens familie zware beproevingen meemaakte, zegt: ‘We beseften dat we ons ontmoedigd zouden voelen als we naar de leugens over Gods volk zouden luisteren. Daarom concentreerden we ons op onze Koninkrijkshoop en bleven we actief in onze dienst voor Jehovah. Zo behielden we onze vreugde.’ Luister dus net als Job naar Jehovah en laat nooit toe dat de leugens van vijanden je hoop vernietigen.

HOOP IS EEN BRON VAN KRACHT

Job werd gezegend omdat hij trouw bleef. Hij en zijn vrouw leidden nog een lang en gelukkig leven (Zie alinea 17) e

17. Wat kun je leren van het voorbeeld van de trouwe mannen en vrouwen uit Hebreeën 11?

17 Job is slechts een van de velen die tijdens zware beproevingen moedig en sterk bleven. Paulus noemde in zijn brief aan de Hebreeën nog een heleboel anderen, een ‘grote wolk van getuigen’ (Hebr. 12:1). Zij maakten allemaal zware beproevingen mee maar bleven Jehovah altijd trouw (Hebr. 11:36-40). Hun volharding en hun harde werk waren absoluut geen verloren moeite. Ook al zagen ze in hun leven niet al Gods beloften in vervulling gaan, ze bleven op hem hopen. En omdat ze er zeker van waren dat ze Jehovah’s goedkeuring hadden, waren ze ervan overtuigd dat ze de vervulling van de beloften zouden meemaken (Hebr. 11:4, 5). Hun voorbeeld kan ons motiveren om op Jehovah te blijven hopen.

18. Wat heb je je voorgenomen? (Hebreeën 11:6)

18 We leven in een wereld die van kwaad tot erger vervalt (2 Tim. 3:13). Satan is er nog niet klaar mee Gods volk te beproeven. Neem je dus voor om ongeacht de uitdagingen die voor je liggen hard te werken voor Jehovah in de overtuiging dat je je ‘hoop hebt gevestigd op een levende God’ (1 Tim. 4:10). Bedenk hoe Jehovah het in Jobs geval heeft laten aflopen. Dat bewijst namelijk ‘dat Jehovah heel meelevend en barmhartig is’ (Jak. 5:11). Blijf dus trouw aan Jehovah en vertrouw erop dat hij degenen die ‘hem echt zoeken’ beloont. (Lees Hebreeën 11:6.)

LIED 150 Zoek God voor bevrijding

a Als het om volharding onder zware beproevingen gaat, denken we vaak meteen aan Job. Zijn verhaal maakt een aantal dingen duidelijk. Het laat zien dat Satan ons niet kan dwingen Jehovah te verlaten. Het laat ook uitkomen dat Jehovah altijd precies weet wat er met ons gebeurt. En het toont dat Jehovah op een dag een eind maakt aan al het lijden, net zoals hij dat deed in het geval van Job. Als je door je daden laat zien dat je volledig overtuigd bent van die waarheden, behoor je tot degenen die ‘op Jehovah hopen’.

b TERM TOEGELICHT: Het Hebreeuwse woord voor hopen betekent in wezen dat je ergens vol verlangen ‘op wacht’. Het kan ook de gedachte overbrengen dat je iemand vertrouwt of op hem bouwt (Ps. 25:2, 3; 62:5).

c Sommige namen zijn veranderd.

d BESCHRIJVING AFBEELDING: Job en zijn vrouw maken een tragische gebeurtenis mee als ze hun kinderen in de dood verliezen.

e BESCHRIJVING AFBEELDING: Job, die zijn beproevingen heeft doorstaan, bespreekt met zijn vrouw hoe Jehovah ze heeft gezegend.