Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 23

‘Laat uw naam geheiligd worden’

‘Laat uw naam geheiligd worden’

‘Jehovah, uw naam blijft voor eeuwig.’ — PS. 135:13.

LIED 10 Onze God is Jehovah God!

VOORUITBLIK *

1-2. Welke onderwerpen zijn heel belangrijk voor Getuigen?

GODS soevereiniteit en de heiliging van zijn naam. Het zijn heel belangrijke onderwerpen die ons allemaal aangaan. Als Getuigen hebben we het er graag over. Bovendien kunnen we deze twee kwesties niet los van elkaar zien.

2 We hebben allemaal geleerd dat Gods naam moet worden gezuiverd van alle blaam. We weten ook dat moet worden aangetoond dat Jehovah’s soevereiniteit, zijn manier van regeren, de beste is. Beide kwesties zijn dus belangrijk en verdienen onze aandacht.

3. Wat ligt er in Jehovah’s naam opgesloten?

3 De naam Jehovah zegt in feite alles over onze God, ook over zijn manier van regeren. Dus als je zegt dat het zuiveren van Jehovah’s naam de belangrijkste kwestie is, zeg je eigenlijk ook dat bewezen moet worden dat zijn manier van regeren de beste is. Jehovah’s naam hangt nauw samen met de manier waarop hij als almachtige Soeverein regeert. (Zie het kader ‘ Elementen van een groot vraagstuk’.)

4. Wat wordt in Psalm 135:13 over Gods naam gezegd, en welke vragen gaan we in dit artikel beantwoorden?

4 De naam Jehovah is uniek. (Lees Psalm 135:13.) Laten we eens ingaan op een aantal vragen over Gods naam: Wat maakt die naam zo belangrijk? Hoe werd hij voor het eerst belasterd? Hoe heiligt God zijn naam? En hoe kunnen wij voor zijn naam opkomen?

HET BELANG VAN EEN NAAM

5. Wat zou je je over de heiliging van Gods naam kunnen afvragen?

5 ‘Laat uw naam geheiligd worden’ (Matth. 6:9). Dat is een van de belangrijkste dingen waar Jezus ons om leerde bidden. Maar wat betekenen zijn woorden? Heiligen betekent dat je iets heilig, rein of zuiver maakt. Maar dan zou je kunnen denken: Jehovah’s naam is toch al heilig, rein en zuiver? Om dat te begrijpen, moet je weten wat er in een naam ligt opgesloten.

6. Wat maakt een naam waardevol?

6 Een naam is meer dan een paar letters die je opschrijft of uitspreekt. De Bijbel zegt: ‘Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom’ (Spr. 22:1; Pred. 7:1). Waarom heeft een naam zo veel waarde? Omdat iemands naam verband houdt met zijn reputatie, met wat anderen over hem denken. Dus hoe een naam er op papier uitziet of zelfs hoe je hem uitspreekt, is niet het allerbelangrijkste. Waar het echt om gaat, is wat die naam bij anderen oproept als ze hem zien of horen.

7. Hoe wordt Gods naam aangetast?

7 Als mensen leugens vertellen over Jehovah, is dat een aanval op zijn reputatie. Als ze zijn reputatie besmeuren, proberen ze zijn naam te beschadigen. Gods naam werd voor het eerst zwartgemaakt aan het begin van de menselijke geschiedenis. Laten we eens kijken wat we van die aanval kunnen leren.

HOE DE NAAM VOOR HET EERST WERD BELASTERD

8. Wat wisten Adam en Eva, en welke vragen rijzen er?

8 Adam en Eva kenden Jehovah’s naam. Ze wisten ook belangrijke dingen over de persoon achter de naam. Ze kenden hem als de Schepper, degene aan wie ze hun leven, hun prachtige paradijselijke woonplaats en hun volmaakte partner te danken hadden (Gen. 1:26-28; 2:18). Maar zouden ze hun volmaakte geest gebruiken om dieper na te denken over alles wat Jehovah voor ze had gedaan? Zouden ze moeite doen om meer liefde en waardering te krijgen voor de persoon achter de naam? Het antwoord werd duidelijk toen ze door Gods vijand op de proef werden gesteld.

9. Wat zei Jehovah volgens Genesis 2:16, 17 en 3:1-5 tegen Adam en Eva, en hoe verdraaide Satan de waarheid?

9 Lees Genesis 2:16, 17 en 3:1-5. Met een slang als spreekbuis vroeg Satan aan Eva: ‘Heeft God echt gezegd dat jullie niet van alle bomen in de tuin mogen eten?’ In die vraag zat een subtiele leugen verborgen die als vergif werkte. Wat God eigenlijk had gezegd was dat ze van elke boom mochten eten op één na. Adam en Eva moeten enorm veel keuze hebben gehad (Gen. 2:9). Jehovah is absoluut heel vrijgevig. Maar hij had tegen Adam en Eva gezegd dat er één boom was waar ze niet van mochten eten. Satan had met zijn vraag dus de waarheid verdraaid. Hij liet het voorkomen alsof God helemaal niet vrijgevig was. Eva ging zich misschien afvragen of God ze iets goeds onthield.

10. Hoe belasterde Satan Gods naam, en wat was het resultaat?

10 Toen Satan zijn vraag opwierp, zag Eva Jehovah nog steeds als Regeerder. Ze reageerde dan ook door Gods duidelijke instructie te herhalen. Daar voegde ze aan toe dat ze de boom zelfs niet mochten aanraken. Ze kende Gods waarschuwing dat ongehoorzaamheid tot de dood zou leiden. Maar Satan zei: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’ (Gen. 3:2-4). Dit was niet subtiel meer, het was regelrechte laster. Satan haalde Gods naam door het slijk, want wat hij in feite tegen Eva zei was dat Jehovah een leugenaar is. Daarmee werd Satan een duivel, of lasteraar. Eva werd grondig bedrogen, want ze geloofde Satan (1 Tim. 2:14). Ze had meer vertrouwen in hem dan in Jehovah. Daardoor nam ze de slechtste beslissing die ze maar kon nemen. Ze besloot Jehovah ongehoorzaam te zijn en at van de verboden vrucht. Daarna gaf ze er ook van aan Adam (Gen. 3:6).

11. Wat hadden Adam en Eva moeten doen?

11 Wat had Eva eigenlijk tegen Satan moeten zeggen? Bijvoorbeeld: ‘Ik weet niet wie jij bent, maar ik ken mijn Vader, Jehovah. Ik hou van hem en vertrouw hem. Hij heeft Adam en mij alles gegeven wat we hebben. Hoe durf je zoiets slechts over hem te zeggen? Ga weg!’ Zulke loyale woorden van een lieve dochter zouden Jehovah zeker geraakt hebben (Spr. 27:11). Maar Eva had geen loyale liefde voor Jehovah en ook Adam liet zich daar niet door leiden. Omdat het ze aan die liefde voor hun Vader ontbrak, kwamen ze niet op voor zijn naam.

12. Hoe zaaide Satan twijfel bij Eva, en wat lieten Adam en Eva na?

12 Zoals we hebben gezien, opende Satan de aanval door twijfel te zaaien bij Eva. Hij bracht haar aan het twijfelen over de persoon achter de naam Jehovah. Vervolgens lieten Adam en Eva na op te komen voor Jehovah’s naam en reputatie. Dat maakte ze vatbaar voor Satans idee zich tegen hun Vader te verzetten. In deze tijd gebruikt Satan dezelfde tactieken. Hij zet de aanval in door Jehovah’s naam te belasteren. Mensen die zijn leugens geloven laten zich er makkelijk toe brengen Jehovah’s rechtvaardige bestuur af te wijzen.

JEHOVAH HEILIGT ZIJN NAAM

13. Hoe laat Ezechiël 36:23 het hoofdthema van de Bijbel uitkomen?

13 Accepteert Jehovah zulke laster zonder zichzelf te verdedigen? Nee, zeker niet. Het Bijbelverslag laat van begin tot eind uitkomen wat Jehovah heeft gedaan om zijn naam te zuiveren van de blaam die er in Eden op is geworpen (Gen. 3:15). Je zou het hoofdthema van de Bijbel zelfs zo kunnen omschrijven: Jehovah heiligt zijn naam door het Koninkrijk waarin zijn Zoon regeert en hij herstelt rechtvaardigheid en vrede op aarde. De Bijbel bevat informatie die ons duidelijk maakt hoe Jehovah zijn naam gaat heiligen. (Lees Ezechiël 36:23.)

14. Hoe heeft Jehovah’s aanpak van de opstand in Eden zijn naam geheiligd?

14 Satan doet wat hij kan om Jehovah’s voornemen te dwarsbomen. Maar steeds weer faalt hij. De Bijbel laat zien wat Jehovah heeft gedaan, en dat bewijst dat er niemand is zoals Jehovah God. Het is waar dat de opstand van Satan en iedereen die zijn kant kiest Jehovah veel pijn doet (Ps. 78:40). Maar hij heeft de uitdaging wijs, geduldig en rechtvaardig aangepakt. En hij heeft op ontelbare manieren zijn onbeperkte macht getoond. Maar in alles wat hij doet is het vooral zijn liefde die eruit springt (1 Joh. 4:8). Jehovah heeft onophoudelijk aan de heiliging van zijn naam gewerkt.

Satan loog over Jehovah tegen Eva en heeft hem door de eeuwen heen constant belasterd (Zie alinea 9-10, 15) *

15. Hoe belastert Satan Gods naam in deze tijd, en wat is het resultaat?

15 Satan belastert Gods naam nog steeds. Hij wil mensen laten twijfelen aan Gods macht, rechtvaardigheid, wijsheid en liefde. Hij probeert ze bijvoorbeeld wijs te maken dat er geen Schepper is. En als mensen wel geloven dat God bestaat, laat hij ze denken dat God en zijn normen beperkend en onredelijk zijn. Hij leert ze zelfs dat Jehovah een harteloze, wrede God is die mensen laat branden in een vurige hel. Als ze zulke laster geloven, zijn ze sneller geneigd tot de volgende stap: Jehovah’s rechtvaardige bestuur afwijzen. Satan zal met zijn lastercampagne doorgaan tot hij volledig verslagen is. En ook jij bent zijn doelwit. Zal hij succes hebben?

JOUW ROL IN HET GROTE VRAAGSTUK

16. Wat kun jij doen dat Adam en Eva niet is gelukt?

16 Jehovah laat onvolmaakte mensen meehelpen aan de heiliging van zijn naam. In feite kun jij doen wat Adam en Eva niet is gelukt. In een wereld vol mensen die Jehovah’s naam belasteren en zwartmaken heb jij de kans om op te komen voor de waarheid dat Jehovah heilig, rechtvaardig, goed en liefdevol is (Jes. 29:23). Je kunt zijn bestuur steunen. Je kunt het aanprijzen als de enige manier van regeren die echt rechtvaardig is en die de hele schepping vrede en geluk zal brengen (Ps. 37:9, 37; 146:5, 6, 10).

17. Hoe heeft Jezus de naam van zijn Vader bekendgemaakt?

17 Als je opkomt voor Jehovah’s naam, volg je het voorbeeld van Jezus Christus (Joh. 17:26). Jezus maakte de naam van zijn Vader niet alleen bekend door hem te gebruiken maar ook door zijn reputatie hoog te houden. Hij ging bijvoorbeeld tegen de farizeeën in, die Jehovah afschilderden als wreed, veeleisend, afstandelijk en genadeloos. Jezus hielp mensen in te zien dat zijn Vader redelijk, geduldig, liefdevol en vol vergeving is. Hij liet ze met Jehovah kennismaken door in zijn eigen leven de eigenschappen van zijn Vader perfect na te volgen (Joh. 14:9).

18. Hoe kun je de leugens over Jehovah weerleggen?

18 Net als Jezus kun je mensen vertellen wat je over Jehovah weet. Leer ze wat een liefhebbende en vriendelijke God hij is. Als je dat doet, weerleg je de lasterlijke leugens over Jehovah. Je heiligt Jehovah’s naam door anderen te helpen die als heilig te bezien. Daarnaast kun je Jehovah navolgen. Dat is mogelijk ook al ben je onvolmaakt (Ef. 5:1, 2). Als je mensen met wat je zegt en doet laat zien hoe Jehovah echt is, help je mee aan de heiliging van zijn naam. Je zuivert die naam door mensen te bevrijden van de misvattingen erover. * En je bewijst zo dat onvolmaakte mensen God trouw kunnen blijven (Job 27:5).

Help degenen met wie je studeert de vriendelijke, liefdevolle persoonlijkheid van Jehovah te leren kennen (Zie alinea 18-19) *

19. Wat moet in lijn met Jesaja 63:7 ons hoofddoel zijn als we anderen onderwijzen?

19 Er is nog een mooie les die we kunnen toepassen. Als we anderen Bijbelse waarheden leren, benadrukken we vaak Gods soevereiniteit, dat hij het recht heeft het universum te besturen. En dat klopt ook. Het is belangrijk dat we anderen Gods wetten leren. Maar het is ons hoofddoel ze te helpen van onze Vader te gaan houden en hem loyaal te zijn. Daarom moeten we de nadruk leggen op Jehovah’s aantrekkelijke eigenschappen, op de persoon achter de naam Jehovah. (Lees Jesaja 63:7.) Als we op die manier onderwijzen, helpen we anderen van Jehovah te houden en hem te gehoorzamen omdat ze hem trouw willen zijn.

20. Wat gaan we in het volgende artikel bespreken?

20 In het volgende artikel zullen we ingaan op deze vraag: hoe kun je ervoor zorgen dat je gedrag en je onderwijs gunstig afstralen op Jehovah’s naam en mensen tot hem trekken?

LIED 2 Jehovah is uw naam

^ ¶5 Er is iets belangrijks dat iedereen in de hemel en op aarde aangaat. Wat is het en waarom is het zo belangrijk? Welke rol spelen wij erin? Het antwoord op die vragen zal ons helpen onze band met Jehovah te versterken.

^ ¶18 In het verleden is in onze publicaties weleens gezegd dat Jehovah’s naam niet gerechtvaardigd hoefde te worden omdat niemand zijn recht op die naam in twijfel had getrokken. Maar op de jaarvergadering van 2017 werd een verbeterd begrip uiteengezet. De voorzitter zei: ‘Het is niet verkeerd om te zeggen dat we bidden om de rechtvaardiging van Jehovah’s naam omdat zijn reputatie absoluut gezuiverd moet worden.’ (Zie het maandprogramma van januari 2018 op jw.org®. Ga naar BIBLIOTHEEK > JW BROADCASTING®.)

^ ¶62 BESCHRIJVING AFBEELDING: De Duivel belasterde God en zei tegen Eva dat God een leugenaar is. Door de eeuwen heen heeft Satan misleidende ideeën gepromoot, zoals de gedachte dat God wreed is of dat hij mensen niet heeft geschapen.

^ ¶64 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een broeder die een Bijbelstudie leidt, benadrukt Gods persoonlijkheid.