Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bescherming tegen een val van Satan

Bescherming tegen een val van Satan

DE Israëlieten stonden op het punt de Jordaan over te steken en het land binnen te gaan dat Jehovah ze had beloofd. Maar toen kregen ze bezoek. Het waren vrouwen die de mannen kwamen uitnodigen voor een feest. Dat kan best leuk hebben geleken. Nieuwe mensen ontmoeten, dansen en lekker eten! Oké, de vrouwen hadden niet de gewoonten en normen waar de Israëlieten in Gods wet over hadden geleerd. Maar misschien dachten sommige mannen: dat kunnen we wel aan.

 Hoe liep het af? De Bijbel zegt: ‘Het volk begon seksuele immoraliteit te bedrijven met de dochters van Moab.’ Eigenlijk wilden de vrouwen die Israëlieten laten meedoen met hun valse aanbidding. En dat gebeurde ook! Logisch dat ‘Jehovah woedend werd op Israël’ (Num. 25:1-3).

Die Israëlieten overtraden Gods wet op twee manieren: ze bogen zich voor afgoden neer en ze bedreven seksuele immoraliteit. Duizenden kwamen om wegens hun ongehoorzaamheid (Ex. 20:4, 5, 14; Deut. 13:6-9). En wat het nog erger maakte is het moment waarop. Ze stonden op de drempel van het beloofde land! (Num. 25:5, 9)

Paulus schreef: ‘Wat hun allemaal overkwam was een voorbeeld en is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, op wie het einde van de tijdperken af komt’ (1 Kor. 10:7-11). Satan was er vast heel blij mee dat die Israëlieten ernstig zondigden en daardoor het beloofde land niet in mochten. Het is verstandig die waarschuwing serieus te nemen, want Satan wil niets liever dan voorkomen dat we in Gods nieuwe wereld komen.

EEN GEVAARLIJKE VAL

Satan jaagt op christenen. Hij gebruikt beproefde tactieken waarmee hij al veel mensen heeft gevangen. Net zoals bij de Israëlieten gebruikt hij ook nu immorele seks. Dat is nog steeds een gevaarlijke val. Eén sluwe manier om ons in die val te lokken is pornografie.

Tegenwoordig kun je naar porno kijken zonder dat anderen het weten. Vroeger moest je er speciaal naar op zoek gaan, bijvoorbeeld in een bioscoop, videotheek of boekwinkel. Uit schaamte wilden velen daar niet gezien worden. Maar nu kun je met internet zelfs porno kijken op je werk of in de auto. In veel landen hoef je niet eens de deur uit om porno te kijken.

Smartphones en tablets hebben het makkelijker gemaakt. Je kunt porno kijken waar je maar bent, zelfs op straat of in het openbaar vervoer.

Het gemak waarmee je nu in het geheim naar porno kunt kijken, heeft geleid tot problemen op een veel grotere schaal dan ooit. Huwelijken lopen stuk en mensen verliezen hun zelfrespect of krijgen gewetensproblemen. Erger nog, ze lopen het risico hun vriendschap met God te verliezen. Het is duidelijk dat porno een heel schadelijke invloed heeft. In veel gevallen slaat het diepe emotionele wonden, die misschien wel langzaam kunnen genezen maar vaak blijvende littekens achterlaten.

Maar gelukkig biedt Jehovah bescherming tegen die val van Satan. Om die bescherming van Jehovah te krijgen moeten we ‘precies doen’ wat hij zegt — iets waar de Israëlieten in faalden (Ex. 19:5). We moeten beseffen dat God een hekel heeft aan pornografie. Waarom kunnen we dat zeggen?

HAAT HET — NET ZOALS JEHOVAH

Denk hier eens over na: Gods wetten voor Israël waren uniek in de wereld van toen. Ze waren net als een muur die Israël gescheiden kon houden van de andere volken met hun smerige praktijken (Deut. 4:6-8). Die wetten lieten een belangrijke waarheid uitkomen: Jehovah haat seksuele immoraliteit.

Toen Jehovah de perversiteiten van andere volken opsomde, zei hij tegen de Israëlieten: ‘Jullie mogen niet doen wat ze  in het land Kanaän doen, waar ik jullie naartoe breng. (...) Het land is onrein. Ik zal het laten boeten voor zijn overtreding.’ Voor de heilige God van Israël was de leefwijze van de Kanaänieten zo walgelijk dat het land waar ze leefden in zijn ogen onrein en besmet was (Lev. 18:3, 25).

Hoewel Jehovah de Kanaänieten strafte, bleven andere volken doorgaan met seksuele immoraliteit. Meer dan 1500 jaar later zei Paulus dat de heidenen onder wie de christenen woonden ‘elk moreel besef hadden verloren’. Ze hadden zich zelfs ‘overgegeven aan schaamteloos gedrag om hebzuchtig allerlei onreinheid te beoefenen’ (Ef. 4:17-19). Ook in deze tijd zijn veel mensen schaamteloos immoreel. Ware aanbidders moeten zo veel mogelijk proberen te vermijden dat ze de immorele praktijken in deze wereld zien.

Pornografie is respectloos tegenover God. Hij schiep mensen naar zijn beeld zodat ze op hem lijken. Hij gaf ons een gevoel voor fatsoen. In zijn wijsheid stelde hij redelijke grenzen aan seks. Seks moest een gezonde, aangename functie binnen het huwelijk hebben (Gen. 1:26-28; Spr. 5:18, 19). Maar wat doen mensen die porno maken of promoten? Ze tonen grote minachting voor Jehovah en zijn morele normen. Hij zal degenen oordelen die zijn normen negeren doordat ze immoreel materiaal produceren of promoten (Rom. 1:24-27).

Maar hoe zit het met mensen die bewust porno lezen of kijken? Sommigen vinden dat misschien onschuldig. Maar eigenlijk ondersteunen ze degenen die Jehovah’s normen minachten. Misschien was dat niet hun bedoeling toen ze begonnen met kijken naar porno. Toch maakt de Bijbel duidelijk dat aanbidders van de ware God een hartgrondige hekel aan pornografie moeten hebben. Er wordt gezegd: ‘Als je van Jehovah houdt, haat dan wat slecht is’ (Ps. 97:10).

Het kan moeilijk zijn porno te vermijden, zelfs als je dat wilt. We zijn onvolmaakt en  het kan een heel gevecht zijn om onreine seksuele verlangens te weerstaan. Daarnaast kan ons onvolmaakte hart gaan zoeken naar mazen in Gods wet (Jer. 17:9). Maar velen die christen zijn geworden hebben dit gevecht gewonnen. Het kan bemoedigend zijn dat te weten als je hier zelf ook mee worstelt. Gods Woord kan je helpen aan Satans valkuil van pornografie te ontkomen.

STA NIET STIL BIJ IMMORELE VERLANGENS

Veel Israëlieten lieten zich meeslepen door verkeerde verlangens — met rampzalige gevolgen. Hetzelfde kan in deze tijd gebeuren. Jezus’ halfbroer Jakobus zei over dit gevaar: ‘Iedereen wordt op de proef gesteld doordat hij door zijn eigen verlangen meegetrokken en verleid wordt. Als het verlangen bevrucht is, baart het zonde’ (Jak. 1:14, 15). Als een verkeerd verlangen eenmaal een bepaald punt heeft bereikt in iemands hart, dan is de kans heel groot dat hij zal zondigen. We moeten dus immorele gedachten wegdoen en er niet bij stilstaan.

Als je merkt dat je over immorele dingen blijft nadenken, grijp dan onmiddellijk in. Jezus zei: ‘Als je hand of je voet je laat struikelen, hak die dan af en gooi die weg. (...) En als je oog je laat struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg’ (Matth. 18:8, 9). Natuurlijk wilde Jezus niet aanmoedigen tot zelfverminking. Hij wilde illustreren hoe belangrijk het is het struikelblok uit de weg te ruimen — snel en resoluut. Hoe kun je die raad toepassen op pornografie?

Als je iets pornografisch ziet, denk dan niet: dat kan ik wel aan. Kijk onmiddellijk weg. Doe de tv meteen uit. Zet je computer of smartphone direct uit. Verleg je focus naar iets reins. In plaats dat verkeerde verlangens de regie hebben over jou, moet jij de regie nemen over je denken.

IMMORELE BEELDEN DIE BLIJVEN HANGEN

Wat kun je doen als het je is gelukt te stoppen met porno maar de herinneringen  af en toe nog terugkomen? Pornografische beelden of gedachten kunnen heel lang in iemands geest blijven hangen. Op de gekste momenten komen ze bovendrijven. In zo’n geval kun je de neiging krijgen iets onreins te doen, zoals masturberen. Wees er dus op voorbereid tegen zulke gedachten te vechten als ze opduiken.

Versterk je besluit om te denken en doen wat God wil. Wees als Paulus, die zei: ‘Ik beuk mijn lichaam en leid het als een slaaf’ (1 Kor. 9:27). Laat niet toe dat je de slaaf wordt van onreine verlangens. ‘Word veranderd door je denken te hervormen, zodat je kunt nagaan wat de goede en aanvaardbare en volmaakte wil van God is’ (Rom. 12:2). Houd in gedachte: denken en doen wat God wil geeft veel meer voldoening dan toegeven aan zondige impulsen.

Denken en doen wat God wil geeft veel meer voldoening dan toegeven aan zondige impulsen

Probeer Bijbelteksten uit je hoofd te leren. Dwing jezelf om aan die teksten te denken als er verkeerde gedachten in je hoofd komen. Teksten als Psalm 119:37, Jesaja 52:11, Mattheüs 5:28, Efeziërs 5:3, Kolossenzen 3:5 en 1 Thessalonicenzen 4:4-8 zullen je helpen net zo over porno te denken als Jehovah en te weten wat hij van je verwacht.

En als het verlangen om immorele dingen te kijken of denken te sterk dreigt te worden? Volg dan nauwkeurig de voetstappen van ons grote voorbeeld, Jezus (1 Petr. 2:21). Satan probeerde hem na zijn doop steeds weer te verleiden. Wat deed Jezus? Steeds weer weerstand bieden. Hij gebruikte tekst na tekst om de verleidingen van Satan te weerstaan. Hij zei: ‘Ga weg, Satan!’, waarop Satan hem verliet. Net zoals Jezus het in zijn gevecht tegen de Duivel nooit opgaf, zo moet jij het nooit opgeven (Matth. 4:1-11). Satan en zijn wereld zullen blijven proberen om je geest met immorele gedachten te vullen, maar geef het gevecht nooit op. Je kunt pornografie verslaan. Met Jehovah’s hulp kun je je vijand overwinnen.

BID TOT JEHOVAH EN LUISTER NAAR HEM

Vertrouw in gebed op Jehovah. Paulus zei: ‘Maak bij alles je verzoeken aan God bekend door te bidden, te smeken en te danken. Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je verstand beschermen door Christus Jezus’ (Fil. 4:6, 7). Gods vrede geeft verlichting in de strijd tegen zonde. Als je dicht tot Jehovah nadert, ‘dan zal hij tot jou naderen’ (Jak. 4:8).

Een hechte band met de Soeverein van het universum is de beste bescherming tegen welke dreiging maar ook. Jezus zei: ‘De heerser van de wereld [Satan] komt eraan, en hij heeft geen vat op mij’ (Joh. 14:30). Waarom had Jezus zo veel vertrouwen? Hij zei: ‘Hij die me heeft gestuurd, is met mij. Hij heeft me niet aan mezelf overgelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil’ (Joh. 8:29). Ook jij zult nooit aan jezelf overgelaten worden als je doet wat Jehovah wil. Vermijd de valkuil van pornografie, dan zal Satan geen vat op je krijgen.