Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Laat je licht schijnen tot eer van Jehovah

Laat je licht schijnen tot eer van Jehovah

‘Jullie moeten je licht voor de mensen laten schijnen. Dan zullen ze (...) eer geven aan jullie Vader.’ — MATTH. 5:16.

LIEDEREN: 77, 59

1. Welke speciale reden voor vreugde hebben we?

WAT is het geweldig te horen van de groei van Jehovah’s volk! Het afgelopen jaar werden er meer dan 10.000.000 Bijbelstudies geleid. Dat laat wel zien dat Gods aanbidders hun licht laten schijnen. En denk eens aan de miljoenen geïnteresseerden die op het Avondmaal meer geleerd hebben over Jehovah’s liefdevolle voorziening van de losprijs (1 Joh. 4:9).

2, 3. (a) Wat verhindert ons niet om te ‘schijnen als lichtgevers’? (b) Wat gaan we bespreken in het licht van Jezus’ woorden in Mattheüs 5:14-16?

2 Jehovah’s Getuigen spreken wereldwijd heel wat talen. Toch eren we onze Vader, Jehovah, eensgezind (Openb. 7:9). Wat onze moedertaal ook is of waar we ook wonen, we kunnen schijnen ‘als lichtgevers in de wereld’ (Fil. 2:15).

3 Onze groei, onze eenheid en onze waakzaamheid zijn allemaal tot eer van Jehovah. Hoe kunnen we op die drie terreinen ons licht laten schijnen? (Lees Mattheüs 5:14-16.)

 EEN OPEN UITNODIGING

4, 5. (a) Wat kunnen we naast prediken nog meer doen om ons licht te laten schijnen? (b) Welke resultaten kan onze vriendelijkheid hebben? (Zie beginplaatje.)

4 ‘Niemand zou in deze overgebleven dagen de Heer getrouw kunnen blijven (...) tenzij hij de gelegenheid te baat neemt om zijn licht te laten schijnen.’ Die opmerking werd gemaakt in het artikel ‘Licht in de duisternis’ in The Watch Tower van 1 juni 1925. Het artikel legde vervolgens uit: ‘Hij moet dat doen door de volken op aarde het goede nieuws te vertellen en door te leven naar de wegen van het licht.’ Eén manier om ons licht te laten schijnen is dus door het goede nieuws te prediken en discipelen te maken (Matth. 28:19, 20). Daarnaast kunnen we Jehovah eren door ons christelijke gedrag. Huisbewoners en voorbijgangers zien hoe we ons gedragen. Onze vriendelijke glimlach en begroeting zeggen veel over wie we zijn en wat voor God we aanbidden.

5 ‘Als je een huis binnengaat,’ zei Jezus tegen zijn discipelen, ‘wens de bewoners dan vrede toe’ (Matth. 10:12). In de streek waar Jezus en de apostelen vaak predikten, was het niet ongebruikelijk dat mensen vreemdelingen binnen nodigden. Tegenwoordig is dat op veel plaatsen niet de gewoonte. Maar als je op een positieve, vriendelijke manier uitlegt waarom je bij iemand langskomt, zal dat hem meestal op zijn gemak stellen en irritatie wegnemen. Een vriendelijke glimlach is vaak de beste introductie. Als je tijdens openbaar getuigenis bij een lectuurstand staat, merk je misschien dat mensen vaak goed op een vriendelijke glimlach en begroeting reageren. Misschien beweegt het ze ertoe een van onze publicaties mee te nemen. Je vriendelijke uitstraling kan een hulp zijn om een gesprek te beginnen.

6. Hoe breidde een ouder echtpaar hun dienst uit?

6 Een ouder echtpaar in Engeland kon door een slechte gezondheid niet meer zo veel van huis tot huis prediken. Ze besloten hun licht te laten schijnen voor hun eigen deur. Ze stallen op een tafel voor hun huis Bijbelse publicaties uit op momenten dat ouders hun kinderen komen ophalen van een school in de buurt. Velen hebben uit nieuwsgierigheid iets meegenomen, waaronder Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1 en 2, en verschillende brochures. Een pionierster uit hun gemeente doet ook vaak mee met hun initiatief. Haar vriendelijkheid en de oprechte moeite die het echtpaar deed, waren voor een van de ouders reden om met Bijbelstudie te beginnen.

7. Hoe kun je vluchtelingen in je gebied helpen?

7 In de afgelopen jaren hebben veel landen te maken gehad met een toevloed van vluchtelingen. Hoe zou je zulke mensen kunnen helpen Jehovah en zijn voornemen te leren kennen? Om te beginnen kun je een begroeting leren in een taal die veel vluchtelingen in je gebied spreken. Je kunt daarvoor de JW Language-app gebruiken. Je zou ook een paar zinnen kunnen leren om hun belangstelling te wekken. Daarna zou je ze op jw.org kunnen laten zien welke filmpjes en publicaties er in hun taal zijn (Deut. 10:19).

8, 9. (a) Welke praktische hulp krijgen we op onze doordeweekse vergadering? (b) Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen aan de vergaderingen mee te doen?

8 Om ons te helpen betere predikers te worden, heeft Jehovah liefdevol voorzien  in de leven-en-dienenvergadering. De praktische lessen die we daar leren, zijn voor velen een hulp om met meer vertrouwen nabezoeken te brengen en Bijbelstudies te leiden.

9 Het valt veel nieuwelingen op dat onze kinderen meedoen aan de vergaderingen. Ouders kunnen hun kinderen helpen hun licht te laten schijnen door ze te leren met hun eigen woorden commentaar te geven. Dankzij hun eenvoudige, oprechte antwoorden hebben sommige pasgeïnteresseerde mensen de klank van de waarheid herkend (1 Kor. 14:25).

BEVORDER DE EENHEID

10. Welke rol speelt gezinsaanbidding bij het bevorderen van de eenheid?

10 Nog een manier om je licht te laten schijnen, is door de eenheid te bevorderen in je gezin en je gemeente. Ouders kunnen dat onder andere doen door te zorgen voor een geregelde gezinsaanbidding. Veel gezinnen kijken samen naar JW Broadcasting. Daarna bespreken ze hoe ze kunnen toepassen wat ze hebben gezien. Ouders moeten bij de gezinsaanbidding voor ogen houden dat een klein kind vaak iets anders nodig heeft dan een tiener. Zorg dus voor een geschikte toepassing van het studiemateriaal zodat elk gezinslid er iets aan heeft (Ps. 148:12, 13).

Het is opbouwend aandacht te hebben voor ouderen (Zie alinea 11)

11-13. Hoe kan iedereen bijdragen aan de eenheid in de gemeente?

11 Hoe kunnen jongeren de eenheid bevorderen in de gemeente en zo anderen aanmoedigen hun licht te laten schijnen? Je zou je als jongere ten doel kunnen stellen om aandacht te hebben voor de ouderen. Je kunt ze respectvol vragen om een ervaring te vertellen uit hun leven van dienst. Je zult merken dat dat heel opbouwend is en dat jullie allebei nog meer gemotiveerd zullen zijn om het waarheidslicht te laten schijnen. Ieder van ons kan zich voornemen om bezoekers in onze Koninkrijkszaal te verwelkomen. Daardoor wordt de eenheid versterkt. Wat je kunt doen is bezoekers begroeten met een vriendelijke glimlach, ze aan anderen voorstellen en ze helpen een plaats te vinden. Zorg dat ze zich thuis gaan voelen.

12 Als je een velddienstbijeenkomst moet leiden, kun je veel doen om ouderen  te helpen een aandeel te hebben aan de dienst. Zorg bijvoorbeeld voor geschikt gebied en regel dat ze kunnen samenwerken met een jongere partner die steun kan geven. Toon ook begrip voor degenen die door een slechte gezondheid of andere omstandigheden minder kunnen doen. Of ze nu jong zijn of oud, weinig ervaring hebben of veel, met je medeleven en begrip kun je ze helpen ijverig het goede nieuws te prediken (Lev. 19:32).

13 De psalmist zei enthousiast: ‘Hoe goed is het, hoe aangenaam als broeders in eenheid bij elkaar wonen!’ (Lees Psalm 133:1, 2.) Als de Israëlieten samen waren om Jehovah te aanbidden, hadden ze een goede invloed op elkaar. Het was als zalfolie die aangenaam en verfrissend was. Op dezelfde manier kunnen wij aangenaam en verfrissend zijn voor onze broeders en zusters. Dat bevordert de eenheid in de gemeente. Kun je je hart wijd openzetten voor je broeders en zusters? — 2 Kor. 6:11-13.

14. Wat kun je doen om je licht te laten schijnen in je eigen buurt?

14 Zou je meer kunnen doen om het licht van de Bijbelse waarheid te laten schijnen in je eigen buurt? Misschien zullen je buren zich door je vriendelijke woorden en daden tot de waarheid aangetrokken voelen. Vraag je af: Hoe denken mijn buren over mij? Zijn mijn huis en tuin zo netjes en schoon dat de buurt erop vooruitgaat? Ben ik behulpzaam? Als je met andere Getuigen praat, zou je ze kunnen vragen welke invloed hun vriendelijkheid en goede gedrag hebben gehad op familie, buren, collega’s of klasgenoten. De kans is groot dat ze je positieve ervaringen kunnen vertellen (Ef. 5:9).

BLIJF WAAKZAAM

15. Waarom is het belangrijk waakzaam te zijn?

15 Om ons licht helder te laten schijnen, moeten we ons bewust zijn van de tijd waarin we leven. Jezus gaf zijn discipelen meerdere keren de raad: ‘Blijf waakzaam’ (Matth. 24:42; 25:13; 26:41). Als we denken dat de ‘grote verdrukking’ nog ver weg is, dat we die niet meer zelf zullen meemaken, zullen we de prediking natuurlijk niet als iets dringends bezien (Matth. 24:21). Ons licht zal dan niet helder schijnen, maar gaan flikkeren en misschien zelfs uitdoven.

16, 17. Wat kun je doen om waakzaam te blijven?

16 Terwijl de toestand in de wereld steeds verder achteruitgaat, moeten we allemaal waakzaam blijven. Als Jehovah ingrijpt, zal dat op de juiste tijd zijn — geen twijfel mogelijk (Matth. 24:42-44). Blijf in de tussentijd geduldig en alert. Lees elke dag in de Bijbel en wees waakzaam als het gaat om gebeden (1 Petr. 4:7). Leer van broeders en zusters die laten zien hoeveel vreugde het ze geeft hun licht te laten schijnen terwijl ze waakzaam blijven. Een prachtig voorbeeld vind je in het artikel ‘Ik houd al zeventig jaar “de slip van een jood” vast’ in De Wachttoren van 15 april 2012 (blz. 18-21).

17 Vul je leven met opbouwende activiteiten en omgang. Dat zal je veel vreugde geven, en het zal lijken of de tijd voorbijvliegt (Ef. 5:16). Een eeuw geleden hebben onze broeders en zusters hard gewerkt en veel bereikt. Maar in deze tijd bereiken we onder Jehovah’s leiding nog veel meer. We laten ons licht helderder schijnen dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen.

Herderlijke bezoeken geven ons de kans wijsheid te zoeken uit Gods Woord (Zie alinea 18, 19)

18, 19. Hoe kunnen ouderlingen ons helpen waakzaam en actief te zijn? Geef een voorbeeld.

 18 Het is geloofversterkend te weten dat we Jehovah ondanks onze onvolmaaktheid op een aanvaardbare manier kunnen dienen. Om ons te helpen voorziet Jehovah in ‘gaven in mensen’, de ouderlingen. (Lees Efeziërs 4:8, 11, 12.) Als een ouderling je bezoekt, benut dan de kans om je voordeel te doen met zijn wijsheid en zijn advies.

19 In Engeland vroeg een echtpaar dat problemen had twee ouderlingen om hulp. De vrouw had het gevoel dat ze geestelijk onder een ongelijk juk zat. Haar man gaf toe dat hij niet zo’n goede onderwijzer was en niet voor een geregelde gezinsaanbidding zorgde. De ouderlingen wezen het echtpaar op het voorbeeld van Jezus. Hij zorgde voor zijn discipelen en hield rekening met hun behoeften. De ouderlingen gaven de man de raad Jezus na te volgen. Ze moedigden de vrouw aan geduldig te zijn. De ouderlingen gaven het stel ook praktische tips voor de gezinsaanbidding met hun twee kinderen (Ef. 5:21-29). Later gaven de ouderlingen de man complimenten voor de moeite die hij deed. Ze moedigden hem aan vol te houden en erop te vertrouwen dat de heilige geest hem zou helpen in geestelijk opzicht een goed gezinshoofd te zijn. Hun liefdevolle aandacht en steun hebben dit gezin geholpen hun licht te laten schijnen.

20. Wat kun je verwachten als je je licht laat schijnen?

20 De psalmist zong: ‘Gelukkig wie ontzag heeft voor Jehovah, wie de weg volgt die hij wijst’ (Ps. 128:1). Je zult gelukkiger worden als je je licht laat schijnen door anderen uit te nodigen God te dienen, door je zo te gedragen dat je de eenheid bevordert en door waakzaam te blijven. Anderen zullen je goede daden zien en zullen ook eer willen geven aan onze Vader (Matth. 5:16).