Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Koester je geestelijke schatten

Koester je geestelijke schatten

‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ — LUK. 12:34.

LIEDEREN: 76, 59

1, 2. (a) Noem drie geestelijke schatten die Jehovah ons gegeven heeft. (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

NIEMAND in het universum is zo rijk als Jehovah (1 Kron. 29:11, 12). Als een gulle Vader deelt hij zijn geestelijke rijkdom met iedereen die die rijkdom naar waarde weet te schatten. Wat kunnen we dankbaar zijn voor de geestelijke schatten die Jehovah ons gegeven heeft, waaronder (1) zijn Koninkrijk, (2) de prediking en (3) de kostbare waarheden uit zijn Woord. Maar als we niet oppassen, kunnen we onze waardering voor deze schatten verliezen en ze als het ware weggooien. Om dat te voorkomen, moeten we ze goed gebruiken en onze liefde ervoor steeds verdiepen. Jezus zei: ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Luk. 12:34).

2 Laten we eens kijken hoe we liefde en waardering voor het Koninkrijk, de prediking en de waarheid kunnen ontwikkelen en hoe we die liefde sterk kunnen houden. Denk er tijdens deze studie over na hoe jij je liefde voor deze geestelijke schatten kunt verdiepen.

GODS KONINKRIJK — EEN KOSTBARE PAREL

3. Wat had de koopman in Jezus’ gelijkenis voor de kostbare parel over? (Zie beginplaatje.)

3 Lees Mattheüs 13:45, 46. Jezus vertelde een gelijkenis  over een koopman die op zoek was naar parels. Ongetwijfeld had de koopman door de jaren heen honderden parels gekocht en verkocht. Maar nu had hij een parel gevonden die hij zo mooi vond dat hij er alles voor over had; hij verkocht alles wat hij bezat om de parel te kunnen kopen. Kun je je voorstellen hoe kostbaar die parel voor hem was?

4. Wat zullen we doen als het Koninkrijk voor ons net zo veel betekent als de parel voor de koopman?

4 Wat kunnen we hiervan leren? De waarheid in verband met Gods Koninkrijk is als die kostbare parel. Als het Koninkrijk voor ons net zo veel betekent als de parel voor de koopman, zullen we bereid zijn afstand te doen van alles wat maar nodig is om een onderdaan van Gods Koninkrijk te worden en te blijven. (Lees Markus 10:28-30.) Bekijk de volgende twee voorbeelden eens.

5. Wat was Zacheüs bereid te doen voor Gods Koninkrijk?

5 Zacheüs was hoofd van de belastinginners, en hij was rijk geworden door anderen af te persen (Luk. 19:1-9). Maar toen die onrechtvaardige man Jezus over het Koninkrijk hoorde prediken, besefte hij hoe waardevol die boodschap was en kwam meteen in actie. Hij riep uit: ‘Zie! De helft van mijn bezittingen, Heer, geef ik aan de armen, en wat ik iemand ook door valse beschuldiging heb afgeperst, vergoed ik viervoudig.’ Hij gaf bereidwillig zijn onrechtmatig verkregen rijkdom op en keerde zijn hebzuchtige levenswijze de rug toe.

6. Wat had Rose ervoor over om een onderdaan van Gods Koninkrijk te worden, en waarom?

6 Enkele jaren geleden hoorde iemand die we Rose zullen noemen de Koninkrijksboodschap. Ze had een lesbische relatie en was voorzitter van een organisatie die opkomt voor de rechten van homoseksuelen. Toen Rose de Bijbel bestudeerde, ging ze de waarde inzien van de waarheid over Gods Koninkrijk. Maar ze besefte dat ze enorme veranderingen in haar leven zou moeten aanbrengen (1 Kor. 6:9, 10). Ze koos ervoor haar positie op te geven en zette een punt achter haar lesbische relatie. Rose liet zich in 2009 dopen en begon het jaar erop te pionieren. Ze kon deze veranderingen aanbrengen omdat haar liefde voor Jehovah en zijn Koninkrijk sterker was dan welke vleselijke verlangens maar ook (Mark. 12:29, 30).

7. Wat moeten we doen om onze liefde voor Gods Koninkrijk niet te verliezen?

7 Velen van ons hebben enorme veranderingen aangebracht om onderdanen van Gods Koninkrijk te kunnen worden (Rom. 12:2). Maar we moeten blijven vechten. We moeten alert blijven op dingen die kunnen gaan concurreren met onze liefde voor het Koninkrijk, waaronder seksueel immorele verlangens of het verlangen naar materie (Spr. 4:23; Matth. 5:27-29). Om ons te helpen onze liefde voor Gods Koninkrijk sterk te houden, heeft Jehovah ons nog een kostbare schat gegeven.

ONS PREDIKINGSWERK REDT LEVENS

8. (a) Waarom beschreef Paulus onze prediking als een ‘schat in aarden vaten’? (b) Hoe liet Paulus zien dat hij van de prediking hield?

8 Jezus heeft ons de opdracht gegeven om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken en te onderwijzen (Matth. 28:19, 20). De apostel Paulus zag de waarde in van de prediking. Hij beschreef de dienst in verband met het nieuwe verbond als een ‘schat in aarden vaten’ (2 Kor. 4:7; 1 Tim. 1:12). Hoewel we maar onvolmaakte aarden vaten zijn, kan de boodschap die we prediken eeuwig leven betekenen voor mensen die naar ons luisteren. Daarom  zei Paulus: ‘Ik doe alles ter wille van het goede nieuws, om er met anderen deel aan te mogen verkrijgen’ (1 Kor. 9:23). Paulus hield van de prediking, en dat zette hem ertoe aan hard te werken om discipelen te maken. (Lees Romeinen 1:14, 15; 2 Timotheüs 4:2.) Die liefde hielp hem veel tegenstand te verduren (1 Thess. 2:2). Hoe kunnen wij laten zien dat we van de prediking houden?

9. Hoe kunnen wij laten zien dat we van de prediking houden?

9 Een manier waarop Paulus liet zien dat hij van de prediking hield, was dat hij alert was op mogelijkheden om het goede nieuws met anderen te delen. Net als de apostelen en andere christenen uit de eerste eeuw prediken ook wij informeel, openbaar en van huis tot huis (Hand. 5:42; 20:20). En we zoeken naar manieren om onze dienst uit te breiden als onze omstandigheden dat toelaten, bijvoorbeeld door als hulppionier of als gewone pionier te dienen. Misschien kunnen we een andere taal leren, of verhuizen naar een ander deel van het land of zelfs naar het buitenland (Hand. 16:9, 10).

10. Hoe is Irene gezegend voor haar inzet in de prediking?

10 Neem het voorbeeld van Irene, een vrijgezelle zuster in de VS, die heel graag het goede nieuws wilde delen met Russischsprekende immigranten. Toen ze in 1993 de Russische groep in New York begon te ondersteunen, telde die nog maar zo’n 20 verkondigers. Na 20 jaar hard te hebben gewerkt in die taalgroep zegt ze: ‘Mijn Russisch is nog steeds niet perfect.’ Maar Jehovah heeft haar ijver en die van anderen gezegend. Nu zijn er in New York zes Russische gemeenten. Vijftien mensen met wie Irene gestudeerd heeft, zijn uiteindelijk gedoopt. Sommigen van hen dienen als Betheliet, pionier of ouderling. Irene zegt: ‘Als ik denk aan andere doelen waarvoor ik had kunnen gaan, kan ik me niet voorstellen dat iets anders me meer vreugde zou hebben gegeven.’ Wat een waardering voor de dienst spreekt daaruit!

Bezie jij de prediking als iets waardevols, en blijkt dat uit je wekelijkse schema? (Zie alinea 11, 12)

11. Wat wordt er bereikt als we doorgaan met prediken ondanks vervolging?

11 Als we van de prediking houden, zullen we net als Paulus doorgaan met prediken ondanks vervolging (Hand. 14:19-22). Tijdens de jaren 30 en begin jaren 40 hadden Getuigen in de VS te maken met felle tegenstand. Maar net als Paulus waren ze vastbesloten om door te gaan met de prediking. Om het recht om te prediken te beschermen, hebben de broeders veel rechtszaken gevoerd. In 1943 zei broeder Nathan H. Knorr naar aanleiding van een overwinning in het Amerikaanse Hooggerechtshof: ‘De overwinningen die zijn behaald, zijn te danken aan jullie  strijd. Als de verkondiger niet in de prediking had volhard, zouden we in het Hooggerechtshof niets hebben om voor te strijden; maar de tegenstand wordt overwonnen omdat jij, de verkondiger — de broeders en zusters over de hele wereld — doorgaat en niet opgeeft. Het is de vastberadenheid van Gods volk die tot deze overwinning heeft geleid.’ Dezelfde vastberadenheid van Getuigen in andere landen heeft tot soortgelijke overwinningen geleid. Onze liefde voor de prediking kan tegenstand overwinnen!

12. Waartoe ben jij gemotiveerd als het om de prediking gaat?

12 Als we de prediking bezien als een kostbare schat die we van Jehovah hebben gekregen, zullen we niet gewoon bezig zijn met ‘uren maken’. In plaats daarvan zullen we alles doen wat we kunnen om ‘grondig getuigenis af te leggen van het goede nieuws’ (Hand. 20:24; 2 Tim. 4:5). Maar wat onderwijzen we anderen? Kijk eens naar nog een schat die we van Jehovah hebben gekregen.

EEN VOORRAADKAMER VOL ONTHULDE WAARHEDEN

13, 14. Wat is de ‘voorraadschat’ waar Jezus het in Mattheüs 13:52 over had, en hoe vullen we die?

13 Ten derde heeft Jehovah ons een schat aan onthulde waarheden gegeven. Hij is de God van waarheid (2 Sam. 7:28; Ps. 31:5). Als een vrijgevige Vader deelt hij waarheden met degenen die hem vrezen. Vanaf het moment dat we de waarheid voor het eerst hoorden, hebben we waarheden kunnen verzamelen uit zijn Woord, uit onze publicaties en uit het onderwijs op congressen, kringvergaderingen en wekelijkse vergaderingen. Na een tijdje hebben we opgebouwd wat Jezus beschreef als een ‘voorraadschat’ van oude en nieuwe waarheden. (Lees Mattheüs 13:52.) Jehovah zal ons helpen onze voorraadkamer te vullen met nog meer kostbare waarheden als we naar zulke waarheden zoeken als naar verborgen schatten. (Lees Spreuken 2:4-7.) Maar hoe doen we dat?

14 We moeten goede studiegewoonten ontwikkelen en Gods Woord en onze publicaties grondig bestuderen. Dat zal ons helpen waarheden te ontdekken die misschien ‘nieuw’ zijn in de zin dat ze nieuw voor ons zijn (Joz. 1:8, 9; Ps. 1:2, 3). In de allereerste uitgave van dit tijdschrift, die in juli 1879 verscheen, stond: ‘De waarheid wordt, als een bescheiden bloempje in de wildernis des levens, omringd en bijna verstikt door de weelderige groei van het onkruid der dwaling. Als u het wilt vinden, moet u er steeds naar zoeken. (...) Als u het wilt bezitten, moet u zich bukken om het te bemachtigen. Wees niet tevreden met één waarheidsbloem. (...) Blijf ze plukken, zoek naar meer.’ We moeten dus graag onze voorraadkamer met nieuwe waarheden willen vullen.

15. Waarom kunnen we sommige waarheden ‘oud’ noemen, en welke ‘oude’ waarheden vind jij bijzonder mooi?

15 Toen we met Gods aanbidders in contact kwamen, ontdekten we een aantal kostbare waarheden. Die waarheden kun je ‘oud’ noemen in de zin dat we ze al vanaf het begin van ons leven als christen kennen en waarderen. Wat zijn enkele van die kostbare waarheden? We hebben geleerd dat Jehovah onze Schepper en Levengever is en dat hij een doel heeft met de mensheid. We hebben ook geleerd dat God liefdevol voorzien heeft in het loskoopoffer van zijn Zoon, zodat we bevrijd kunnen worden van zonde en de dood. Verder hebben we geleerd dat zijn Koninkrijk een eind zal maken aan al het lijden, en dat we het vooruitzicht hebben om voor altijd in vrede en geluk onder de regering  van dat Koninkrijk te leven (Joh. 3:16; Openb. 4:11; 21:3, 4).

16. Wat moeten we doen als de uitleg van een profetie of Bijbelgedeelte wordt herzien?

16 Soms wordt het begrip van een profetie of Bijbelgedeelte herzien. Dan moeten we de tijd nemen om de informatie grondig te bestuderen en erover te mediteren (Hand. 17:11; 1 Tim. 4:15). We proberen daarbij een goed beeld te krijgen van wat er is veranderd — niet alleen van de opvallende veranderingen, maar ook van de subtiele verschillen tussen het oude en het nieuwe begrip. Zo bergen we de nieuwe waarheid veilig in onze voorraadkamer op. Waarom zijn die inspanningen de moeite waard?

17, 18. Hoe kan heilige geest ons helpen?

17 Jezus zei dat Gods geest dingen die we hebben geleerd in onze herinnering kan terugbrengen (Joh. 14:25, 26). Hoe kan dit ons helpen als we het goede nieuws onderwijzen? Kijk eens naar het voorbeeld van Peter. In 1970 was hij 19 en was hij net op Bethel in Groot-Brittannië gaan dienen. Toen hij tijdens de prediking bij een huis aanbelde, deed een man met een baard open. De man was van middelbare leeftijd. Peter vroeg hem of hij de Bijbel zou willen begrijpen. De man was verbaasd dat een jonge man het in zijn hoofd haalde om hem, een joodse rabbijn, te willen onderwijzen over de Bijbel. Om Peter te testen, vroeg de rabbijn: ‘Vertel eens, jongeman, in welke taal is het boek Daniël geschreven?’ Peter antwoordde: ‘Een deel ervan is in het Aramees geschreven.’ Later zei Peter over dit gesprek: ‘De rabbijn was verbaasd dat ik het antwoord wist, maar zelf was ik nog het meest verbaasd! Hoe kwam het dat ik het antwoord wist? Toen ik thuis nog eens de uitgaven van De Wachttoren en Ontwaakt! van de maanden daarvoor doorkeek, vond ik een artikel waarin werd uitgelegd dat Daniël in het Aramees was geschreven’ (Dan. 2:4, vtn.). De heilige geest kan inderdaad dingen in onze herinnering terugbrengen die we eerder hebben gelezen en veilig hebben opgeborgen in onze voorraadkamer (Luk. 12:11, 12; 21:13-15).

18 Als we de wijsheid van Jehovah naar waarde schatten, zullen we onze voorraadkamer blijven vullen met waarheden. Hoe meer we dat doen, hoe beter we in staat zullen zijn om de Bijbelse waarheid te onderwijzen.

BESCHERM JE GEESTELIJKE SCHATTEN

19. Waarom moeten we onze geestelijke schatten beschermen?

19 Satan en zijn wereld zijn er steeds op uit om onze waardering voor geestelijke schatten te verzwakken of te laten verdwijnen. We zijn daar niet immuun voor. We zouden verleid kunnen worden om in deze wereld carrière te willen maken, voor een luxe leefstijl te gaan of te willen pronken met materiële rijkdom. De apostel Johannes herinnert ons eraan dat deze wereld met haar begeerte voorbijgaat (1 Joh. 2:15-17). Daarom moeten we erop blijven letten naar welke dingen we verlangen en ons uiterste best doen om onze liefde en waardering voor onze geestelijke rijkdom te beschermen.

20. Hoe ga jij je geestelijke schatten beschermen?

20 Wees bereid om afstand te doen van alles wat in de plaats zou kunnen komen van je liefde voor Gods Koninkrijk. Blijf ijverig prediken en verlies nooit je waardering voor het voorrecht om te prediken. Blijf zoeken naar Bijbelse waarheden. Dan zul je een ‘schat in de hemelen’ verzamelen, ‘waar geen dief bij komt en geen mot verteert. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Luk. 12:33, 34).