Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

Kijk eens wat je hebt onthouden van de laatste uitgaven van De Wachttoren:

Waarom gaf Jehovah zijn goedkeuring aan de oorlogen die het oude Israël voerde?

Jehovah is liefdevol. Maar soms gaf hij toestemming om oorlog te voeren als zijn volk werd onderdrukt of bedreigd. Alleen God bepaalde wie oorlog mocht voeren en wanneer dat mocht. — w15 1/11, blz. 4, 5.

Welke belangrijke dingen kunnen ouders doen om hun tieners te leren Jehovah te dienen?

Het is heel belangrijk dat ouders van hun tieners houden en het goede voorbeeld geven in nederigheid. Het is ook belangrijk dat ouders inzicht hebben en hun kinderen proberen te begrijpen. — w15 15/11, blz. 9-11.

Waarom bezien we de paus niet als de opvolger van Petrus?

Mattheüs 16:17, 18 zegt niet dat de apostel Petrus hoofd van de christelijke gemeente zou worden. De Bijbel laat zien dat Petrus niet het primaatschap had gekregen; Jezus zou de hoeksteen van de gemeente worden (1 Petr. 2:4-8). — w15 1/12, blz. 12-14.

Waarover moeten we nadenken voordat we iets zeggen?

Om de kracht van woorden ten goede te gebruiken, moeten we weten (1) wanneer we iets zeggen (Pred. 3:7), (2) wat we zeggen (Spr. 12:18) en (3) hoe we iets zeggen (Spr. 25:15). — w15 15/12, blz. 19-22.

Wat zijn enkele vormen van oneerlijkheid die christenen vermijden?

Ware christenen vermijden zowel liegen als lasteren. Ze zeggen geen valse, schadelijke dingen die iemands reputatie beschadigen, ze lichten niemand op en ze stelen niet. — wp16.1, blz. 5.

Wie waren de overpriesters over wie in de Bijbel wordt gesproken?

De uitdrukking overpriesters verwijst blijkbaar naar de voornaamste leden van de priesterschap, onder wie voormalige hogepriesters die waren afgezet. — wp16.1, blz. 10.

Hoe moeten we iemand bezien die op het Avondmaal van de symbolen gebruikt?

Christenen vereren zulke personen niet. Iemand die echt gezalfd is, zou niet vereerd willen worden en ook geen ruchtbaarheid willen geven aan het feit dat hij gezalfd is (Matth. 23:8-12). — w16.01, blz. 23, 24.

Hoe werd Abraham een vriend van God, en wat leren we daarvan?

Abraham kreeg kennis over Jehovah, misschien wel van Sem. En hij deed ervaring op in de manier waarop Jehovah met hem en zijn familie omging. Wij kunnen Abrahams voorbeeld volgen. — w16.02, blz. 9, 10.

Hoe werd de Bijbel in hoofdstukken en verzen ingedeeld?

Stephen Langton, een 13de-eeuwse geestelijke, deelde de Bijbelboeken in hoofdstukken in. Joodse afschrijvers hadden de Hebreeuwse Bijbel al in verzen ingedeeld. In de 16de eeuw deed de geleerde Robert Étienne hetzelfde bij de christelijke Griekse Geschriften. — wp16.2, blz. 14, 15.

Heeft Satan Jezus letterlijk meegenomen naar de tempel toen hij hem op de proef stelde?

Dat kunnen we niet zeker weten. De woorden uit Mattheüs 4:5 en Lukas 4:9 kunnen betekenen dat de verzoeking in een visioen plaatsvond, of dat hij echt op een hoge plek op het tempelterrein stond. — w16.03, blz. 31, 32.

Hoe kan onze manier van prediken als dauw zijn?

Dauw vormt zich geleidelijk, en is verkwikkend en levengevend. Echte dauw is een zegen van Jehovah (Deut. 33:13). Dat geldt ook voor de inspanning van al Jehovah’s predikers samen. — w16.04, blz. 4.