Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Eerlijkheid: Waardevoller dan diamanten

Eerlijkheid: Waardevoller dan diamanten

Diamanten worden al heel lang als enorm kostbaar bezien. Sommige zijn miljoenen dollars waard. Maar zijn er misschien dingen die in Gods ogen waardevoller zijn dan diamanten of andere edelstenen?

 Haykanush, een ongedoopte verkondigster die in Armenië woont, vond vlak bij haar huis een paspoort. In het paspoort zaten enkele betaalpasjes en een grote som geld. Ze vertelde het haar man, die ook een ongedoopte verkondiger was.

Het echtpaar had veel geldproblemen en zat in de schulden. Toch besloten ze om het geld naar het adres te brengen dat in het paspoort stond. De man die het paspoort was verloren, was stomverbaasd, en zijn gezin ook. Haykanush en haar man legden uit dat ze vonden dat ze eerlijk moesten zijn als gevolg van wat ze uit de Bijbel hadden geleerd. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om over Jehovah’s Getuigen te vertellen en wat lectuur achter te laten.

Het gezin wilde Haykanush belonen met wat geld, maar dat wees ze af. De volgende dag kwam de vrouw bij Haykanush op bezoek. Ze wilde haar als blijk van waardering een diamanten ring geven en stond erop dat ze die aannam.

Veel mensen zouden net als dat gezin verbaasd staan van hoe eerlijk Haykanush en haar man waren. Maar zou het Jehovah verbazen? Hoe zou hij hun eerlijkheid bezien? En was het de moeite waard om eerlijk te zijn?

EIGENSCHAPPEN DIE WAARDEVOLLER ZIJN DAN MATERIËLE SCHATTEN

De antwoorden op die vragen zijn niet moeilijk. Gods aanbidders geloven dat Jehovah hun inspanningen om zijn eigenschappen na te volgen, waardevoller vindt dan diamanten, goud of andere dingen. Zijn kijk op wat waardevol is en wat niet, verschilt van die van de meeste mensen (Jes. 55:8, 9). En Jehovah’s aanbidders vinden het heel waardevol om zijn eigenschappen steeds beter na te volgen.

Kijk bijvoorbeeld eens wat de Bijbel over onderscheidingsvermogen en wijsheid zegt. Spreuken 3:13-15 zegt: ‘Gelukkig is de mens die wijsheid heeft gevonden, en de mens die onderscheidingsvermogen verkrijgt, want haar als gewin te hebben, is beter dan zilver als gewin te hebben, en haar als opbrengst te hebben, beter dan het goud zelf. Ze is kostbaarder dan koralen, en al uw andere verrukkingen kunnen haar niet evenaren.’ Het is duidelijk dat Jehovah zulke eigenschappen waardevoller vindt dan wat voor materiële schatten dan ook.

Hoe zit het met eerlijkheid?

Jehovah zelf is eerlijk; hij ‘kan niet liegen’ (Tit. 1:2). En hij inspireerde Paulus om aan de Hebreeuwse christenen in de eerste eeuw te schrijven: ‘Blijft voor ons bidden, want wij koesteren het vertrouwen dat wij een eerlijk geweten hebben, daar wij ons in alle dingen eerlijk wensen te gedragen’ (Hebr. 13:18).

Jezus was een goed voorbeeld van eerlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan zijn antwoord toen de hogepriester Kajafas uitriep: ‘Ik stel u onder ede bij de levende God, ons te zeggen of gij de Christus, de Zoon van God, zijt!’ Jezus kwam er eerlijk voor uit dat hij de Messias was, ook al kon het Sanhedrin hem dan beschuldigen van godslastering, wat de doodstraf tot gevolg kon hebben (Matth. 26:63-67).

Hoe zit het met ons? Stel dat je in een situatie komt waarbij je er materieel op vooruitgaat als je een beetje informatie weglaat of wat woorden verdraait. Zou je eerlijk blijven?

EERLIJKHEID — EEN UITDAGING

Het is niet altijd makkelijk om eerlijk te zijn in deze laatste dagen, waarin veel mensen ‘zichzelf liefhebben’ en ‘het geld  liefhebben’ (2 Tim. 3:2). Een financiële crisis of onzekerheid over werk heeft invloed op hoe mensen over eerlijkheid denken. Veel mensen vinden dat ze het recht hebben om te stelen, te bedriegen of andere oneerlijke dingen te doen. Die manier van denken is zo wijdverspreid dat velen niet eens overwegen eerlijk te zijn als ze er materieel op kunnen vooruitgaan. Zelfs sommige christenen hebben op dit gebied onverstandige beslissingen genomen en voor ‘oneerlijke winst’ hun goede reputatie in de gemeente verloren (1 Tim. 3:8; Tit. 1:7).

Gelukkig volgen de meeste christenen Jezus’ voorbeeld. Ze beseffen dat goddelijke eigenschappen belangrijker zijn dan welke rijkdom of voordelen dan ook. Christelijke jongeren zouden dus niet iets oneerlijks doen om op school goede cijfers te krijgen (Spr. 20:23). Het is waar dat eerlijkheid niet altijd, zoals in het geval van Haykanush, tot een beloning leidt. Maar Jehovah wil dat we eerlijk zijn, en eerlijkheid stelt ons in staat een goed geweten te behouden, wat echt waardevol is.

Het voorbeeld van Gagik illustreert dat. Hij zegt: ‘Voordat ik een christen werd, werkte ik voor een groot bedrijf waarvan de eigenaar belastingen ontdook door maar een klein gedeelte van de winst aan te geven. Als algemeen directeur werd van mij verwacht dat ik met de belastingadviseur “tot een overeenkomst zou komen” door hem om te kopen zodat hij de frauduleuze praktijken van het bedrijf door de vingers zou zien. Zo kreeg ik de reputatie oneerlijk te zijn. Toen ik de waarheid leerde kennen, weigerde ik dat nog langer te doen, ook al werd ik goed betaald. Ik begon een eigen zaak, en vanaf dag één liet ik mijn bedrijf officieel registreren en betaalde ik alle belastingen’ (2 Kor. 8:21).

Gagik vertelt: ‘Ik verdiende zowat de helft minder, dus het was een uitdaging om voor mijn gezin te zorgen. Maar ik ben nu gelukkiger. Ik heb een rein geweten tegenover Jehovah en ben een goed voorbeeld voor mijn twee zoons. Ook kwam ik in aanmerking voor voorrechten in de gemeente. Onder accountants en anderen met wie ik zaken doe, heb ik nu de reputatie eerlijk te zijn.’

JEHOVAH HELPT ONS

Jehovah houdt van degenen die zijn prachtige eigenschappen, waaronder eerlijkheid, tonen en daarmee ‘zijn leer sieren’ (Tit. 2:10). Hij inspireerde koning David ertoe de verzekering op te schrijven: ‘Eens was ik een jonge man, ook ben ik oud geworden, en toch heb ik geen rechtvaardige volkomen verlaten gezien, noch zijn nageslacht zoekende brood’ (Ps. 37:25).

Het voorbeeld van de trouwe Ruth bevestigt dat. Ze liet Naomi, haar schoonmoeder die al op leeftijd was, niet in de steek maar bleef bij haar. Ruth verhuisde naar Israël, waar ze de ware God kon aanbidden (Ruth 1:16, 17). Eenmaal in Israël bleek Ruth eerlijk en hardwerkend te zijn. Ze verzamelde ijverig aren, zoals dat bij de Wet was geregeld. Net zoals David later ervaarde, liet Jehovah Ruth en Naomi niet aan hun lot over (Ruth 2:2-18). Het is interessant dat Jehovah veel meer deed dan in materieel opzicht voor Ruth zorgen. Hij koos haar om voorouder te zijn van koning David en zelfs van de beloofde Messias (Ruth 4:13-17; Matth. 1:5, 16).

Voor sommige aanbidders van Jehovah kan het heel moeilijk zijn genoeg te verdienen om in hun basisbehoeften te voorzien. Maar in plaats van te zoeken naar een makkelijke maar oneerlijke oplossing, willen ze hard werken. Zo laten ze zien dat ze Jehovah’s  prachtige eigenschappen, waaronder eerlijkheid, waardevoller vinden dan materie (Spr. 12:24; Ef. 4:28).

Net als Ruth hebben christenen over de hele wereld laten zien dat ze vertrouwen op Jehovah’s kracht om te helpen. Ze hebben een onvoorwaardelijk vertrouwen in degene die de volgende belofte in zijn Woord heeft laten opnemen: ‘Ik wil u geenszins in de steek laten noch u ooit verlaten’ (Hebr. 13:5). Jehovah heeft herhaaldelijk laten zien dat hij behoeftige mensen die altijd eerlijk zijn, kan en zal helpen. Hij houdt zich aan zijn belofte om in de basisbehoeften te voorzien (Matth. 6:33).

Mensen vinden diamanten en andere dingen heel kostbaar. Maar wij kunnen er zeker van zijn dat onze hemelse Vader veel meer waarde hecht aan onze eerlijkheid en andere goede eigenschappen!

Als we eerlijk zijn, hebben we een rein geweten en recht van spreken in de velddienst