Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 28

Het Koninkrijk regeert!

Het Koninkrijk regeert!

‘Het koninkrijk van de wereld is het Koninkrijk van onze Heer en van zijn Christus geworden.’ — OPENB. 11:15.

LIED 22 Het Koninkrijk regeert!

VOORUITBLIK *

1. Waar zijn we zeker van, en waarom?

 ALS je naar de omstandigheden in de wereld kijkt, heb je dan weleens het gevoel dat het een uitzichtloze toestand is? Mensen worden steeds gewelddadiger, egoïstischer en agressiever. Familiebanden staan onder druk. En velen vinden het moeilijk gezagdragers te vertrouwen. Toch kunnen die omstandigheden je juist een positief gevoel geven. Waarom? Omdat de mensen zich precies gedragen zoals is voorspeld in een bijzondere profetie over ‘de laatste dagen’ (2 Tim. 3:1-5). Geen eerlijk mens kan ontkennen dat die profetie in vervulling gaat. En de vervulling bewijst dat Christus Jezus begonnen is te regeren als Koning van Gods Koninkrijk. Maar dat is slechts één van de vele profetieën over het Koninkrijk. Het zal geloofversterkend zijn eens te kijken naar andere profetieën die in de afgelopen jaren zijn vervuld.

In Daniël en Openbaring staan profetieën die net als de stukjes van een legpuzzel samengevoegd een duidelijk beeld geven van waar we ons in Jehovah’s tijdschema bevinden (Zie alinea 2)

2. Wat gaan we in dit artikel bespreken, en waarom? (Vertel iets over de afbeelding op de cover.)

2 Dit artikel belicht (1) een profetie die laat uitkomen wanneer het Koninkrijk is opgericht, (2) profetieën die ons helpen Jezus’ onzichtbare bestuur als Koning van Gods Koninkrijk waar te nemen en (3) profetieën die laten zien hoe de vijanden van Gods Koninkrijk aan hun eind komen. Zoals we zullen zien, zijn die profetieën als de stukjes van een legpuzzel die samengevoegd een duidelijk beeld geven van waar we ons in Jehovah’s tijdschema bevinden.

HOE WEET JE WANNEER HET KONINKRIJK IS OPGERICHT?

3. Wat maakt de profetie in Daniël 7:13, 14 ons duidelijk over de Koning van Gods Koninkrijk?

3 In Daniël 7:13, 14 staat een profetie die laat zien dat Christus Jezus de ideale Koning van Gods Koninkrijk is. Mensen uit alle volken zullen met alle liefde ‘hem dienen’. En hij zal als Regeerder nooit vervangen worden. In het boek Daniël is ook voorspeld dat Jezus zijn Koninkrijk zou krijgen na een periode van ‘zeven tijden’. Hoe weten we wanneer dat gebeurde?

4. Leg uit hoe je met Daniël 4:10-17 uitkomt op het jaar waarin Christus Koning werd. (Zie ook de voetnoot.)

4 Lees Daniël 4:10-17. De ‘zeven tijden’ duiden op een periode van 2520 jaar. Die periode begon in 607 v.Chr., toen de laatste koning op Jehovah’s troon in Jeruzalem door de Babyloniërs werd onttroond. De periode eindigde in 1914, toen Jehovah Jezus — ‘hij die er het wettelijke recht op heeft’ — tot Koning van Gods Koninkrijk kroonde (Ezech. 21:25-27). *

5. Wat hebben we aan de profetie over de ‘zeven tijden’?

5 Wat hebben we aan deze profetie? Een goed begrip van de profetie over de ‘zeven tijden’ geeft ons het vertrouwen dat Jehovah zijn beloften precies op tijd nakomt. Net zoals hij erop toezag dat zijn Koninkrijk op de vastgestelde tijd werd opgericht, zo zal hij erop toezien dat alle andere profetieën volgens zijn tijdschema in vervulling gaan. Jehovah’s dag zal dus ‘niet te laat komen’ (Hab. 2:3).

HOE KUN JE ZIEN DAT CHRISTUS KONING IS GEWORDEN?

6. (a) Wat is het zichtbare bewijs van Christus’ onzichtbare bestuur in de hemel? (b) Welke bevestiging geeft de profetie in Openbaring 6:2-8?

6 Tegen het eind van zijn bediening op aarde voorspelde Jezus bepaalde gebeurtenissen in de wereld waaraan zijn volgelingen zouden kunnen zien dat hij in de hemel was begonnen te regeren. Hij noemde bijvoorbeeld oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En hij had het over epidemieën ‘in de ene plaats na de andere’, waarvan de COVID-19-pandemie een voorbeeld is. Die gebeurtenissen maken deel uit van wat de Bijbel ‘het teken’ van Christus’ aanwezigheid noemt (Matth. 24:3, 7; Luk. 21:7, 10, 11). Meer dan 60 jaar na zijn dood en terugkeer naar de hemel gaf Jezus de apostel Johannes een bevestiging dat die gebeurtenissen zouden plaatsvinden. (Lees Openbaring 6:2-8.) En al die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden sinds Jezus in 1914 Koning werd.

7. Waarom heeft Jezus’ bestuur tot ellende op aarde geleid?

7 Waarom ging de toestand in de wereld zo hard achteruit toen Jezus Koning werd? Openbaring 6:2 noemt een belangrijke factor: het eerste dat Jezus als pasgekroonde Koning deed was oorlog voeren. Tegen wie? Tegen de Duivel en zijn demonen. Volgens Openbaring 12 verloor Satan de strijd en werden hij en zijn demonen neergeworpen naar de aarde. En ‘wee de aarde’, want Satan begon zijn woede te koelen op de mensheid (Openb. 12:7-12).

We zijn niet blij met slecht nieuws, maar als we zien dat Bijbelse profetieën in vervulling gaan, versterkt dat onze overtuiging dat Gods Koninkrijk nu regeert (Zie alinea 8)

8. Waarom is het goed de vervulling van profetieën over het Koninkrijk te zien?

8 Wat hebben we aan deze profetieën? De gebeurtenissen in de wereld en de waarneembare verandering in de houding van mensen maken ons duidelijk dat Jezus Koning is geworden. Maak je dus niet druk om het egoïstische en wrede gedrag van mensen, maar bedenk dat het een vervulling is van Bijbelse profetieën. Het Koninkrijk regeert! (Ps. 37:1) En we kunnen verwachten dat het leed in de wereld verder toeneemt naarmate Armageddon dichterbij komt (Mark. 13:8; 2 Tim. 3:13). Ben je niet dankbaar dat onze lieve hemelse Vader ons helpt te begrijpen waarom het zo’n turbulente tijd is?

HOE DE VIJANDEN VAN GODS KONINKRIJK AAN HUN EIND KOMEN

9. Hoe wordt de laatste wereldmacht in Daniël 2:28, 31-35 beschreven, en wanneer ontstond hij?

9 Lees Daniël 2:28, 31-35. We zien deze profetie nu in vervulling gaan. De droom van Nebukadnezar gaf aan wat er zou gebeuren ‘aan het einde van de dagen’, na het begin van Christus’ bestuur. Een van Jezus’ vijanden op aarde is de laatste wereldmacht die in de Bijbel is voorspeld, afgebeeld door de ‘voeten van ijzer en klei’. Die wereldmacht is er al. Hij ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog toen Groot-Brittannië en de VS een speciale alliantie aangingen, de Engels-Amerikaanse alliantie. Nebukadnezars droom over het beeld onthulde minstens twee dingen die deze wereldmacht zou onderscheiden van de voorgaande koninkrijken.

10. (a) Wat voorspelde Daniëls profetie over de Engels-Amerikaanse wereldmacht? (b) Welk gevaar moeten we vermijden? (Zie het kader ‘ Pas op voor de klei!’)

10 Ten eerste wordt de Engels-Amerikaanse alliantie, in tegenstelling tot de voorgaande wereldmachten in het visioen, niet afgebeeld door een zuiver metaal zoals goud of zilver maar door een mengsel van ijzer en klei. De klei duidt op ‘het nageslacht van de mensen’, het gewone volk (Dan. 2:43, vtn.). Zoals we tegenwoordig duidelijk kunnen zien, ondermijnt hun invloed bij verkiezingen, burgerrechtenbewegingen, massademonstraties en vakbonden het vermogen van deze wereldmacht om zijn beleid uit te voeren.

11. Waarom versterkt de opkomst van de Engels-Amerikaanse wereldmacht onze overtuiging dat we in de tijd van het einde leven?

11 Ten tweede is Engeland-Amerika, afgebeeld door de voeten van het grote beeld, de laatste wereldmacht die in de Bijbel is voorspeld. Het zal niet door een andere politieke macht worden opgevolgd. Het zal juist snel aan zijn eind komen in Armageddon, wanneer het net als alle andere regeringen door Gods Koninkrijk wordt verpulverd (Openb. 16:13, 14, 16; 19:19, 20). *

12. Welke geruststellende hoop geeft Daniëls profetie?

12 Wat hebben we aan deze profetie? Daniëls profetie geeft ons nog een bewijs dat we in de tijd van het einde leven. Meer dan 2500 jaar geleden voorspelde Daniël dat er na Babylon vier wereldmachten zouden opkomen die een grote invloed op Gods volk zouden hebben. Daarnaast onthulde hij dat Engeland-Amerika de laatste van die wereldmachten zou zijn. Dat geeft ons de geruststellende hoop dat Gods Koninkrijk binnenkort elk spoortje menselijk bewind zal uitbannen en de volledige macht over de aarde op zich zal nemen (Dan. 2:44).

13. Waar zijn de ‘achtste koning’ en de ‘tien koningen’ uit Openbaring 17:9-12 een symbool van, en hoe is die profetie in vervulling gegaan?

13 Lees Openbaring 17:9-12. De verwoesting die in de Eerste Wereldoorlog was aangericht, leidde tot de vervulling van nog een Bijbelse profetie over de laatste dagen. Wereldleiders wilden blijvende wereldvrede garanderen. Daarom richtten ze in januari 1920 de Volkenbond op, die in oktober 1945 werd vervangen door de VN. Deze organisatie wordt een ‘achtste koning’ genoemd. Maar het is geen wereldmacht. Haar macht en invloed zijn afhankelijk van de politieke machten die haar steunen. De Bijbel noemt die machten ‘tien koningen’.

14-15. (a) Wat onthult Openbaring 17:3-5 over Babylon de Grote? (b) Wat gebeurt er met de steun voor valse religie?

14 Lees Openbaring 17:3-5. Johannes zag onder inspiratie van God in een visioen een hoer, ‘Babylon de Grote’. Daarmee wordt het wereldrijk van valse religie afgebeeld. Wat blijkt uit het visioen? Valsreligieuze organisaties hebben heel lang nauw met de politieke machten van de wereld samengewerkt en ze hun zegen gegeven. Maar binnenkort zal Jehovah het de politieke machten in hun hart geven ‘zijn gedachte uit te voeren’. Het resultaat? Die ‘tien koningen’ zullen zich tegen de valsreligieuze organisaties keren en ze vernietigen (Openb. 17:1, 2, 16, 17).

15 Hoe weten we dat het einde van Babylon de Grote nadert? Denk voor het antwoord op die vraag eens aan de stad Babylon in de oudheid. Die werd gedeeltelijk beschermd door het water van de machtige Eufraat. In Openbaring worden de miljoenen aanhangers van Babylon de Grote met beschermende ‘waterstromen’ vergeleken (Openb. 17:15). Maar Openbaring laat ook zien dat het water zou ‘opdrogen’, een indicatie dat het wereldrijk van valse religie veel van zijn aanhangers zou verliezen (Openb. 16:12). Die profetie komt nu uit doordat heel wat mensen valse religies verlaten en ergens anders op zoek gaan naar antwoorden.

16. Wat hebben we aan een goed begrip van de profetieën over het opkomen van de VN en het einde van Babylon de Grote?

16 Wat hebben we aan deze profetieën? Met het opkomen van de VN en het wegvallen van de steun voor valse religie hebben we nog meer bewijzen dat we in de laatste dagen leven. Hoewel het symbolische water van Babylon, de steun die het krijgt, aan het opdrogen is, komt het definitieve einde van de valsreligieuze organisaties op een andere manier. Jehovah zal het de ‘tien koningen’ — de politieke machten die de VN steunen — in hun hart geven ‘zijn gedachte uit te voeren’. Ze zullen plotseling een eind maken aan valse religie, en dat zal de wereld verrassen (Openb. 18:8-10). * De vernietiging van Babylon de Grote zal wereldschokkend zijn en zou tot ontberingen kunnen leiden. Maar Gods volk zal minstens twee redenen hebben om blij te zijn. Die eeuwenoude vijand van Jehovah God zal voorgoed verdwenen zijn en onze bevrijding van deze slechte wereld zal dichtbij zijn (Luk. 21:28).

ZIE DE TOEKOMST MET VERTROUWEN TEGEMOET

17-18. (a) Hoe kun je je geloof versterken? (b) Waar gaat het volgende artikel over?

17 Daniël voorspelde: ‘De ware kennis zal overvloedig worden.’ En dat is inderdaad gebeurd. We hebben nu een goed begrip van profetieën die over onze tijd gaan (Dan. 12:4, 9, 10). De betrouwbaarheid van die profetieën vervult ons met ontzag voor Jehovah en zijn geïnspireerde Woord (Jes. 46:10; 55:11). Versterk dan ook je geloof door ijverig de Bijbel te blijven bestuderen en door anderen te helpen in een goedgekeurde verhouding tot Jehovah te komen. Hij zal allen beschermen die volledig op hem steunen en hij zal ze ‘altijd vrede’ geven (Jes. 26:3).

18 In het volgende artikel gaan we ons richten op profetieën over de christelijke gemeente in de tijd van het einde. We zullen zien dat die profetieën perfect passen in het totaalplaatje van profetieën over de laatste dagen. En we zullen kijken naar bewijzen dat Jezus, onze regerende Koning, actief betrokken is bij zijn loyale volgelingen.

LIED 61 Voorwaarts, Getuigen!

^ We leven in een van de boeiendste periodes in de geschiedenis. Gods Koninkrijk is opgericht, precies zoals in de Bijbelse profetieën is voorspeld. Dit artikel belicht een paar van die profetieën, zodat we ons geloof in Jehovah kunnen versterken en de komende tijd kalm en met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

^ Zie les 32 punt 4 in Voor eeuwig gelukkig! en bekijk op jw.org de video Gods Koninkrijk regeert sinds 1914.

^ Zie voor meer informatie over Daniëls profetie De Wachttoren van 15 juni 2012, blz. 14-19.

^ Zie voor meer informatie over wat de nabije toekomst brengt hoofdstuk 21 van het boek Gods Koninkrijk regeert!