Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 30

Een eeuwenoude profetie die jou aangaat

Een eeuwenoude profetie die jou aangaat

‘Ik zal vijandschap stichten tussen jou en de vrouw.’ — GEN. 3:15.

LIED 15 Leve onze Koning!

VOORUITBLIK *

1. Wat deed Jehovah kort nadat Adam en Eva hadden gezondigd? (Genesis 3:15)

 KORT nadat Adam en Eva hadden gezondigd, sprak Jehovah een bijzondere profetie uit die hun nakomelingen hoop gaf. Wat hij zei staat opgeschreven in Genesis 3:15. (Lees.)

2. Wat is er bijzonder aan de profetie in Genesis 3:15?

2 Hoewel de profetie in het eerste boek van de Bijbel staat, is elk ander Bijbelboek er op een of andere manier mee verweven. Net zoals de rug van een gedrukt boek alle bladzijden samenbindt, zo verbinden de woorden in Genesis 3:15 de inhoud van elk Bijbelboek tot een eensluidende boodschap. Die boodschap is dat God een Bevrijder stuurt om de Duivel en al zijn slechte volgelingen te vernietigen. * Dat zal echt een zegen zijn voor iedereen die van Jehovah houdt!

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 In dit artikel gaan we in op de volgende vragen over de profetie in Genesis 3:15: Wie zijn de hoofdrolspelers? Hoe gaat de profetie in vervulling? Wat betekent het voor ons?

WIE ZIJN DE HOOFDROLSPELERS?

4. Wie is de slang, en hoe weten we dat?

4 De hoofdrolspelers in Genesis 3:14, 15 zijn ‘de slang’, het ‘nageslacht’ van de slang, ‘de vrouw’ en het ‘nageslacht’ van de vrouw. We kunnen ze met behulp van de Bijbel identificeren. * Neem om te beginnen de slang. Een echte slang kon natuurlijk niet begrijpen wat Jehovah in Eden zei. Jehovah’s oordeel moet dus gericht zijn tot een met verstand begaafd wezen. Wie is het? In Openbaring 12:9 wordt het duidelijk onthuld. Daar staat dat ‘de oorspronkelijke slang’ Satan de Duivel is. Maar wie vormen dan het nageslacht van de slang?

DE SLANG

Satan de Duivel, die in Openbaring 12:9 ‘de oorspronkelijke slang’ wordt genoemd (Zie alinea 4)

5. Wie vormen het nageslacht van de slang?

5 Als in de Bijbel figuurlijk over nageslacht wordt gesproken, gaat het om personen die hetzelfde denken en doen als een symbolische vader. Het nageslacht van de slang bestaat dan ook uit geesten en mensen die zich net als Satan tegen Jehovah verzetten en zijn volk tegenstaan. Daartoe behoren de engelen die in Noachs tijd hun toewijzing in de hemel verlieten en alle slechte mensen die zich net zo gedragen als hun vader, de Duivel (Gen. 6:1, 2; Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19; Jud. 6).

HET NAGESLACHT VAN DE SLANG

Slechte geesten en mensen die zich tegen Jehovah verzetten en zijn volk tegenstaan (Zie alinea 5)

6. Waarom kan de vrouw niet Eva zijn geweest?

6 Wie of wat is de vrouw? Het kan niet Eva zijn geweest. Waarom niet? Volgens de profetie zou het nageslacht van de vrouw de kop van de slang ‘verbrijzelen’. We hebben net gezien wie de slang is: de geest Satan. Geen enkele onvolmaakte, menselijke nakomeling van Eva heeft het vermogen hem te verbrijzelen. Hoe zou hij dan wel vernietigd kunnen worden?

7. Wie is de vrouw uit Genesis 3:15, zoals blijkt uit Openbaring 12:1, 2, 5, 10?

7 Het laatste boek van de Bijbel maakt duidelijk wie of wat de vrouw uit Genesis 3:15 is. (Lees Openbaring 12:1, 2, 5, 10.) Dit is geen gewone vrouw! Ze heeft de maan onder haar voeten en een kroon van 12 sterren op haar hoofd. En ze baart een ongewoon kind: het Koninkrijk van God. Omdat het Koninkrijk in de hemel is, moet ook de vrouw in de hemel zijn. Ze is een afbeelding van het hemelse deel van Jehovah’s organisatie, dat uit zijn trouwe engelen bestaat (Gal. 4:26).

DE VROUW

Het hemelse deel van Jehovah’s organisatie, dat uit zijn trouwe engelen bestaat (Zie alinea 7)

8. Wie is primair het nageslacht van de vrouw, en wanneer werd hij dat? (Genesis 22:15-18)

8 Gods Woord helpt ons te achterhalen wie of wat primair het nageslacht van de vrouw is. Het moest een afstammeling van Abraham zijn. (Lees Genesis 22:15-18.) Jezus was, zoals voorzegd, een directe afstammeling van die trouwe patriarch (Luk. 3:23, 34). Maar om Satan de Duivel te kunnen verbrijzelen moest het nageslacht machtiger zijn dan een mens. Jezus werd dan ook rond zijn 30ste gezalfd als een door de geest verwekte Zoon van God. Bij zijn zalving werd hij het primaire deel van het nageslacht van de vrouw (Gal. 3:16). Na zijn dood en opstanding werd hij door God ‘met eer en majesteit gekroond’ en kreeg hij ‘alle autoriteit in de hemel en op aarde’, ook de autoriteit ‘om het werk van de Duivel ongedaan te maken’ (Hebr. 2:7; Matth. 28:18; 1 Joh. 3:8).

HET NAGESLACHT VAN DE VROUW

Jezus Christus en zijn 144.000 mederegeerders (Zie alinea 8-9)

9-10. (a) Wie maken nog meer deel uit van het nageslacht van de vrouw, en wanneer worden ze dat? (b) Wat gaan we nu bespreken?

9 Naast het primaire deel zou het nageslacht ook een secundair deel hebben. Paulus onthulde de identiteit daarvan toen hij tegen Joodse en niet-Joodse gezalfde christenen zei: ‘Als jullie bij Christus horen, zijn jullie echt Abrahams nageslacht, erfgenamen volgens een belofte’ (Gal. 3:28, 29). Wanneer Jehovah een christen met zijn heilige geest zalft, wordt die persoon deel van het nageslacht van de vrouw. Het nageslacht bestaat dus uit Jezus Christus en zijn 144.000 mederegeerders (Openb. 14:1). Zij allemaal proberen net zo te denken en doen als hun Vader, Jehovah God.

10 Nu we weten wie de hoofdrolspelers in Genesis 3:15 zijn, kunnen we bekijken wat Jehovah al heeft gedaan om de profetie te vervullen en wat dat voor ons betekent.

HOE IS DE PROFETIE IN VERVULLING GEGAAN?

11. In welke zin werd het nageslacht van de vrouw in de hiel getroffen?

11 Volgens de profetie in Genesis 3:15 zou de slang het nageslacht van de vrouw ‘in de hiel treffen’. Dat kwam uit toen Satan de Joden en de Romeinen ophitste om de Zoon van God te doden (Luk. 23:13, 20-24). Net zoals je door een letterlijke blessure aan je hiel tijdelijk uitgeschakeld kunt zijn, zo werd Jezus door zijn dood tijdelijk uitgeschakeld. Hij lag een paar dagen levenloos in het graf (Matth. 16:21).

12. Hoe en wanneer zal de kop van de slang worden verbrijzeld?

12 Uit de profetie in Genesis 3:15 blijkt dat Jezus niet in het graf zou blijven. Het nageslacht zou namelijk de kop van de slang verbrijzelen. Dit betekende dat Jezus van de hielwond zou herstellen. En dat is inderdaad gebeurd. Op de derde dag na zijn dood werd Jezus opgewekt als een onsterfelijke geest. Op Gods tijd zal Jezus Satan voorgoed vernietigen (Hebr. 2:14). En hij zal samen met zijn mederegeerders de aarde verlossen van al Gods vijanden, het nageslacht van de slang (Openb. 17:14; 20:4, 10). *

WAT BETEKENT DE PROFETIE VOOR ONS?

13. Wat betekent de vervulling van deze profetie voor ons?

13 Als je een opgedragen dienaar van God bent, heb je veel aan de vervulling van deze profetie. Jezus kwam naar de aarde als mens. Hij was het volmaakte evenbeeld van zijn Vader (Joh. 14:9). Dankzij hem hebben we Jehovah leren kennen en liefhebben. We hebben ook voordeel van wat Jezus onderwees en van de leiding die hij nu aan de christelijke gemeente geeft. Hij heeft ons geleerd hoe je een leven kunt leiden dat Jehovah’s goedkeuring heeft. En we hebben er allemaal voordeel van dat Jezus in de hiel werd getroffen, oftewel stierf. Na zijn opstanding bood hij namelijk de waarde van zijn bloed aan als een volmaakt offer dat ‘ons reinigt van alle zonde’ (1 Joh. 1:7).

14. Was het te verwachten dat de profetie in Eden meteen in vervulling zou gaan? Licht toe.

14 Uit Jehovah’s woorden in Eden kun je opmaken dat de profetie niet meteen volledig in vervulling zou gaan. Het zou tijd kosten voordat de vrouw het beloofde nageslacht had voortgebracht, de Duivel volgelingen had verzameld en er vijandschap (of haat) tussen de twee groepen was ontstaan. Dankzij ons begrip van de profetie zijn we gewaarschuwd dat de wereld onder Satans invloed aanbidders van Jehovah zou haten. Jezus gaf zijn discipelen later een vergelijkbare waarschuwing (Mark. 13:13; Joh. 17:14). Dat deel van de profetie hebben we, vooral de afgelopen 100 jaar, absoluut in vervulling zien gaan.

15. Waarom is de haat in de wereld toegenomen, maar waarom hoeven we niet bang te zijn voor Satan?

15 Kort nadat Jezus in 1914 tot Messiaanse Koning was gekroond, werd Satan uit de hemel gegooid. Zijn bewegingsvrijheid is nu beperkt tot de directe omgeving van de aarde (Openb. 12:9, 12). Maar hij wacht niet rustig zijn vernietiging af. Hij is wanhopig en woedend en hij koelt zijn woede op Gods volk (Openb. 12:13, 17). Vandaar dat de haat tegen Gods volk in de wereld alleen maar is toegenomen. Maar er is geen reden om bang te zijn voor Satan en zijn volgelingen. Je kunt juist dezelfde overtuiging hebben als Paulus, die schreef: ‘Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?’ (Rom. 8:31) Je kunt het volste vertrouwen hebben in Jehovah, want een groot deel van de profetie in Genesis 3:15 is al in vervulling gegaan.

16-18. Wat heeft de profetie in Genesis 3:15 betekent voor Curtis, Ursula en Jessica?

16 Jehovah’s belofte in Genesis 3:15 kan je kracht geven voor elke beproeving die op je pad komt. Curtis, een zendeling in Guam, zegt: ‘Soms heb ik beproevingen en teleurstellingen meegemaakt die een test waren voor m’n toewijding aan Jehovah. Maar door te mediteren over de profetie in Genesis 3:15 kon ik m’n vertrouwen in m’n hemelse Vader behouden.’ Curtis kijkt uit naar de dag dat Jehovah een eind maakt aan al onze beproevingen.

17 Ursula, een zuster uit Beieren, zegt dat ze er mede dankzij een goed begrip van Genesis 3:15 van is overtuigd dat de Bijbel door God is geïnspireerd. Ze ging zien hoe alle andere profetieën aan die profetie gelinkt zijn. En dat maakte diepe indruk op haar. Ze zegt: ‘Toen ik erachter kwam dat Jehovah meteen iets deed om ons hoop te geven, raakte dat me echt.’

18 Jessica uit Micronesië zegt: ‘Ik weet nog steeds hoe het voelde toen ik voor het eerst besefte dat ik de waarheid had ontdekt! De profetie in Genesis 3:15 ging in vervulling. Het heeft me geholpen voor ogen te houden dat wat we nu meemaken niet het echte leven is. De profetie heeft me er ook van overtuigd dat je door Jehovah te dienen het beste leven leidt dat nu mogelijk is en in de toekomst een nog beter leven krijgt.’

19. Waarom kunnen we erop vertrouwen dat het laatste deel van de profetie zal uitkomen?

19 Zoals we hebben gezien, gaat Genesis 3:15 nu in vervulling. We weten wie het nageslacht van de vrouw en van de slang zijn. Jezus, het primaire deel van het nageslacht van de vrouw, is van de hielwond hersteld en is nu een machtige, onsterfelijke Koning. De selectie van degenen die het secundaire deel van het nageslacht vormen is bijna klaar. Omdat het eerste deel van de profetie vervuld is, hebben we alle reden om erop te vertrouwen dat ook het laatste deel, het verbrijzelen van de kop van de slang, zal uitkomen. Wat zal het voor trouwe mensen een opluchting zijn als Satan aan zijn eind komt! Geef het tot die tijd niet op. Onze God is betrouwbaar. Door middel van het nageslacht van de vrouw zal hij ‘alle volken op aarde’ overvloedig zegenen (Gen. 22:18).

LIED 23 Jehovah’s Koninkrijk is opgericht

^ We kunnen de boodschap van de Bijbel niet goed begrijpen als we geen begrip hebben van de profetie in Genesis 3:15. Een studie van die profetie kan je vertrouwen in Jehovah vergroten en je overtuiging versterken dat hij al zijn beloften zal nakomen.

^ Zie in de Nieuwewereldvertaling Appendix B1, ‘De boodschap van de Bijbel.

^ Zie het kader ‘De hoofdrolspelers in Genesis 3:14, 15’.