Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 30

Het hart bereiken van mensen die niet gelovig zijn

Het hart bereiken van mensen die niet gelovig zijn

‘Ik ben voor alle soorten mensen alles geworden om op alle mogelijke manieren er enkelen te redden.’ — 1 KOR. 9:22.

LIED 82 Laat je licht schijnen

VOORUITBLIK *

1. Welke verandering heeft er de laatste jaren plaatsgevonden?

DUIZENDEN jaren lang heeft het overgrote deel van de wereldbevolking een of andere vorm van religie aangehangen. Maar in recente jaren is er een opvallende verandering te zien. Steeds meer mensen zijn niet kerkelijk. Sterker nog, in veel landen zeggen de meeste mensen dat ze niet religieus zijn (Matth. 24:12). *

2. Hoe zou het komen dat zo veel mensen niet gelovig zijn?

2 Hoe komt het dat steeds meer mensen zich niet-religieus * noemen? Het kan zijn dat ze meer gericht zijn op pleziertjes of op hun eigen zorgen (Luk. 8:14). Of ze zijn misschien atheïst geworden. Velen geloven nog wel in God maar vinden religie ouderwets, irrelevant, onwetenschappelijk en onlogisch. Ze horen misschien van vrienden, leraren of bekende figuren uit de media dat het leven geëvolueerd is, maar ze krijgen zelden logische argumenten voor geloof in God te horen. Anderen hebben hun buik vol van geestelijken die op macht en geld uit zijn. En er zijn landen waar de overheid grenzen stelt aan religieuze activiteiten.

3. Wat is het doel van dit artikel?

3 Jezus wil dat we ‘discipelen maken van mensen uit alle volken’ (Matth. 28:19). Hoe kunnen we niet-religieuze mensen helpen om van God te gaan houden en discipelen  van Christus te worden? Besef dat iemands reactie op onze boodschap kan afhangen van de plek waar hij is opgegroeid. Mensen uit Europese landen reageren waarschijnlijk niet hetzelfde als mensen uit Aziatische landen. In Europa weten mensen vaak wel iets over de Bijbel en zijn ze meestal bekend met het concept dat God alles geschapen heeft. Maar in Azië weten de meeste mensen weinig of niets van de Bijbel en geloven velen niet in een Schepper. Dit artikel is bedoeld om ons te helpen het hart te bereiken van alle mensen die we in de dienst treffen, wat hun achtergrond ook is.

EEN POSITIEVE HOUDING

4. Waarom kunnen we positief blijven?

4 Wees positief. Elk jaar zijn er niet-religieuze mensen die Getuigen worden. Velen van hen hadden al hoge normen en waarden en waren de hypocrisie in religies zat. Anderen hadden niet zulke hoge normen en hebben in veel gevallen slechte gewoonten moeten afleren. We kunnen er zeker van zijn dat we met Jehovah’s hulp degenen zullen vinden die ‘de goede instelling voor het eeuwige leven’ hebben (Hand. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4).

Pas je benadering aan als je getuigenis geeft aan mensen die niet in de Bijbel geloven (Zie alinea 5-6) *

5. Waar reageren mensen vaak goed op?

5 Wees vriendelijk en tactvol. Waardoor reageren mensen goed op onze boodschap? Vaak is dat niet door wat je zegt maar door hoe je het zegt. Ze waarderen het als je vriendelijk en tactvol bent en oprecht aandacht voor ze hebt. We willen ze niet onze overtuiging opdringen, maar proberen erachter te komen wat de reden is voor hun mening over geloof. Sommigen willen liever niet met een vreemdeling over geloof praten of vinden het onbeleefd iemand te vragen hoe hij over God denkt. Er zijn er ook die zich zouden schamen als anderen zien dat ze de Bijbel lezen, vooral als ze dat met een van Jehovah’s Getuigen doen. Wat het geval ook mag zijn, probeer je te verplaatsen in hun gevoelens (2 Tim. 2:24, vtn.).

6. Hoe liet Paulus zien dat hij flexibel was, en hoe kun je hem navolgen?

6 Wat kun je doen als mensen niet zo goed reageren op woorden als Bijbel, schepping, God of geloof? Volg het voorbeeld van Paulus en pas je aanpak aan. Als Paulus met Joden sprak, redeneerde hij aan de hand van de Schrift. Maar toen hij met Griekse filosofen sprak, citeerde hij niet rechtstreeks uit de Bijbel (Hand. 17:2, 3, 22-31). Hoe kun je zijn voorbeeld volgen? Als je met iemand praat die niet in de Bijbel gelooft, is het misschien beter er niet naar te verwijzen. Als je het gevoel hebt dat iemand het niet prettig zou vinden als anderen hem met jou in de Bijbel zien lezen, zou je hem onopvallend een tekst kunnen laten zien vanaf je telefoon of tablet.

7. Hoe kun je doen wat Paulus in 1 Korinthiërs 9:20-23 beschrijft?

7 Toon inzicht en luister. Probeer te begrijpen hoe het komt dat mensen op een bepaalde manier reageren (Spr. 20:5). Denk nog eens aan Paulus. Hij groeide op onder de Joden. Dus hij moest zich aanpassen als hij tot de heidenen predikte, want die wisten weinig of niets over Jehovah en de Schrift. Om de mensen in je gebied te kunnen begrijpen en je in hen te kunnen verplaatsen, moet je misschien wat informatie opzoeken of ervaren broeders en zusters in de gemeente om advies vragen. (Lees 1 Korinthiërs 9:20-23.)

8. Wat is één manier om een gesprek over de Bijbel te beginnen?

 8 Het is ons doel degenen te vinden die ‘het waard zijn’ (Matth. 10:11). Om daarin te slagen moet je mensen naar hun mening vragen en dan goed luisteren. Een broeder in Engeland vraagt mensen wat er volgens hen nodig is om een gelukkig huwelijk te hebben, kinderen goed op te voeden of met onrecht om te gaan. Als hij naar hun mening heeft geluisterd, zegt hij: ‘Wat vindt u van dit advies dat ongeveer 2000 jaar geleden werd geschreven?’ Zonder het woord Bijbel te noemen laat hij ze dan een goedgekozen tekst op zijn telefoon zien.

BEREIK HET HART VAN MENSEN

9. Hoe zou je mensen kunnen helpen die liever niet over God praten?

9 Hoe kun je het hart bereiken van mensen die liever niet over God praten? Je zou kunnen beginnen over iets dat ze wel aanspreekt. Veel mensen staan bijvoorbeeld versteld van de natuur. Dan zou je iets kunnen zeggen als: ‘Misschien weet u wel dat veel uitvindingen een kopie zijn van dingen uit de natuur. Voor het ontwerpen van microfoons maakt men een studie van het oor en voor camera’s van het oog. Is alles in de natuur volgens u vanzelf ontstaan? Geschapen? Of iets anders?’ Nadat je goed hebt geluisterd, kun je zeggen: ‘Als uitvinders hun ideeën uit de natuur halen, kun je je afvragen waar de natuur die ideeën vandaan heeft. Ik vond het boeiend te lezen wat een dichter ooit schreef: “Hij heeft het oor gemaakt — kan hij niet horen? Hij heeft het oog gevormd — kan hij niet zien? (...) Hij is het die de mensen kennis bijbrengt!” Meerdere wetenschappers zijn tot dezelfde conclusie gekomen’ (Ps. 94:9, 10). Daarna zou je een filmpje kunnen laten zien uit de serie ‘Standpunten over de oorsprong van het leven’ op jw.org®. (Ga naar PUBLICATIES > VIDEO’S > INTERVIEWS EN ERVARINGEN.) Je zou ook de brochure Is het leven geschapen? of de brochure Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven kunnen geven.

10. Hoe kun je een gesprek beginnen met iemand die niet geneigd is om over God te praten?

10 De meeste mensen verlangen naar een betere toekomst. Maar ze zijn vaak bang dat de aarde onbewoonbaar wordt of vergaat. Een reizend opziener in Noorwegen  zegt dat mensen die niet geneigd zijn over God te praten vaak wel willen praten over wat er in de wereld gebeurt. Hij zegt tegen mensen: ‘Bij wie kunnen we volgens u terecht voor een betere toekomst? Bij politici? Wetenschappers? Of iemand anders?’ Nadat hij goed heeft geluisterd, leest of citeert hij een tekst die op een betere toekomst wijst. Sommigen vinden het boeiend te horen dat volgens de Bijbel de aarde er altijd zal zijn en dat goede mensen er eeuwig op zullen leven (Ps. 37:29; Pred. 1:4).

11. Waarom moeten we verschillende benaderingen proberen, en hoe kunnen we toepassen wat Paulus in Romeinen 1:14-16 schreef?

11 Het is goed om verschillende benaderingen te gebruiken. Waarom? Omdat elk mens uniek is. Wat de één aanspreekt zal de ander afstoten. Sommigen vinden het niet erg om over God of de Bijbel te praten, maar anderen reageren beter op een minder directe aanpak. Wees in ieder geval bereid om met alle soorten mensen te spreken. (Lees Romeinen 1:14-16.) Bedenk dat het Jehovah is die de waarheid laat groeien in het hart van mensen die van rechtvaardigheid houden (1 Kor. 3:6, 7).

DE WAARHEID DELEN MET MENSEN UIT AZIË

Veel Koninkrijksverkondigers tonen persoonlijke belangstelling voor mensen uit niet-christelijke landen en vertellen ze iets over de praktische wijsheid in de Bijbel (Zie alinea 12-13)

12. Hoe kunnen we mensen uit Azië bereiken die nooit hebben nagedacht over het concept van een Schepper?

12 Over de hele wereld komen verkondigers mensen uit Azië tegen, ook uit landen waar de overheid grenzen stelt aan religieuze activiteiten. In sommige Aziatische landen hebben velen nooit serieus nagedacht over het concept van een Schepper. Sommigen gaan uit nieuwsgierigheid direct in op het aanbod van een Bijbelstudie, maar anderen staan niet meteen open voor nieuwe ideeën. Hoe kunnen we hen bereiken? Ervaren verkondigers hebben succes door een praatje te maken, persoonlijke belangstelling te tonen en op een goed moment te vertellen hoe hun leven beter werd toen ze een specifiek Bijbels principe gingen toepassen.

13. Wat kan mensen voor de Bijbel interesseren? (Zie cover.)

13 Wat veel mensen als eerste aanspreekt, is de praktische wijsheid in de Bijbel (Pred. 7:12). Een zuster die in New York Mandarijnsprekende mensen bezoekt, vertelt: ‘Ik probeer aandacht voor mensen te hebben en naar ze te luisteren. Als ik erachter kom dat ze net geïmmigreerd zijn, vraag ik iets als: “Kunt u al een beetje wennen? Hebt u al werk gevonden? Zijn de mensen hier vriendelijk voor u?”’ Soms kan de zuster dan over een Bijbels punt beginnen. Als het passend is zegt ze daarna: ‘Wat is er volgens u nodig om goed met mensen te kunnen opschieten? Mag ik u een spreuk uit de Bijbel laten zien? Er staat: “Een ruzie beginnen is alsof je de sluizen openzet. Ga dus weg voordat de ruzie uitbreekt.” Denkt u dat dit advies ons kan helpen goed met elkaar op te schieten?’ (Spr. 17:14) Zulke gesprekken helpen je erachter te komen wie je vaker zou kunnen bezoeken.

14. Hoe helpt een broeder in een Aziatisch land mensen die zeggen dat ze niet in God geloven?

14 Wat kun je zeggen als iemand vertelt dat hij niet in God gelooft? Een broeder die al heel lang predikt tot niet-religieuze mensen in een Aziatisch land, zegt: ‘Als iemand hier zegt dat hij niet in God gelooft, bedoelt hij doorgaans dat hij niet gelooft in de aanbidding van de traditionele goden. Meestal zeg ik dan  dat de meeste goden door mensen zijn gemaakt en niet echt zijn. Vaak lees ik Jeremia 16:20: “Kan een mens goden voor zichzelf maken als het geen echte goden zijn?” Daarna vraag ik: “Hoe kun je weten welke god echt is en welke door mensen is gemaakt?” Ik luister goed en dan lees ik Jesaja 41:23: “Vertel ons wat er in de toekomst zal gebeuren, dan weten we of jullie goden zijn.” Vervolgens laat ik met een voorbeeld zien dat Jehovah de toekomst heeft voorspeld.’

15. Wat laat het voorbeeld van een broeder in Oost-Azië zien?

15 Een broeder in Oost-Azië gebruikt de volgende aanpak bij nabezoeken. Hij zegt: ‘Ik laat ze voorbeelden zien van de wijsheid in de Bijbel, vervulde Bijbelprofetieën en de wetten die het universum besturen. Daarna laat ik ze zien hoe dat allemaal wijst op het bestaan van een wijze Schepper. Als iemand de mogelijkheid aanvaardt dat er een God is, laat ik hem zien wat de Bijbel over Jehovah zegt.’

16. Waarom hebben mensen volgens Hebreeën 11:6 geloof in God en de Bijbel nodig, en hoe kun je ze helpen dat op te bouwen?

16 Als je de Bijbel bestudeert met iemand die niet gelovig is, moet je blijven bouwen aan zijn geloof in het bestaan van God. (Lees Hebreeën 11:6.) Daarnaast moet je hem helpen geloof op te bouwen in de Bijbel. Daarvoor moet je sommige punten misschien meerdere keren herhalen. Misschien moet je elke studieperiode bewijzen bespreken dat de Bijbel Gods Woord is. Dat kun je doen door kort in te gaan op de vervulde profetieën, de wetenschappelijke en historische nauwkeurigheid of de praktische wijsheid van de Bijbel.

17. Welke uitwerking kan onze liefde op mensen hebben?

17 We helpen mensen discipelen van Christus te worden door liefde voor ze te tonen, of ze nu gelovig zijn of niet (1 Kor. 13:1). Als we ze onderwijzen, is het ons doel te laten zien dat God van ons houdt en wil dat wij van hem houden. Elk jaar laten duizenden die weinig of geen belangstelling hadden voor religie zich dopen omdat ze van God zijn gaan houden. Wees dus positief en toon liefde en aandacht voor alle soorten mensen. Luister naar ze. Probeer ze te begrijpen. En leer ze door je voorbeeld om discipelen van Christus te worden.

LIED 76 Wat doet de dienst met jou?

^ ¶5 Tegenwoordig komen we steeds meer mensen tegen die niet gelovig zijn. Dit artikel laat zien hoe we de Bijbelse waarheid met ze kunnen delen en hoe we ze kunnen helpen vertrouwen te krijgen in de Bijbel en geloof in Jehovah God.

^ ¶1 Hier volgen een paar landen waar volgens onderzoek veel mensen zich niet-religieus noemen: Albanië, Australië, Azerbeidzjan, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Israël, Japan, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

^ ¶2 TERM TOEGELICHT: In dit artikel doelt de term niet-religieus op mensen die niet kerkelijk zijn of mensen die niet in God geloven.

^ ¶54 BESCHRIJVING AFBEELDING: Een broeder geeft getuigenis aan een collega in het ziekenhuis, die later iets opzoekt op onze site.