Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 27

Bereid je nu al op vervolging voor

Bereid je nu al op vervolging voor

‘Iedereen die toegewijd aan God en als volgeling van Christus Jezus wil leven, zal vervolgd worden.’ — 2 TIM. 3:12.

LIED 129 Wij zullen echt volharden

VOORUITBLIK *

1. Waarom moeten we ons op vervolging voorbereiden?

OP DE avond vóór zijn terechtstelling maakte onze Heer Jezus duidelijk dat iedereen die zijn discipel wilde zijn gehaat zou worden (Joh. 17:14). Tot op de dag van vandaag worden trouwe Getuigen van Jehovah vervolgd door degenen die tegen de ware aanbidding zijn (2 Tim. 3:12). We verwachten dat onze vijanden alleen maar meer tegenstand gaan bieden naarmate het einde van deze wereld dichterbij komt (Matth. 24:9).

2-3. (a) Wat moeten we weten over angst? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 Wat kun je doen om je op vervolging voor te bereiden? Het is niet nodig om te bedenken wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dat zou je juist heel angstig en bezorgd kunnen maken. Denkbeeldige gevaren zouden je dan te veel kunnen worden terwijl de echte problemen nog moeten komen (Spr. 12:25; 17:22). Angst is een machtig wapen en ‘je tegenstander, de Duivel,’ probeert het tegen je te gebruiken (1 Petr. 5:8, 9). Wat kun je nu al doen om jezelf sterker te maken?

3 In dit artikel gaan we bekijken hoe je een sterkere band met Jehovah kunt krijgen en waarom het belangrijk is daar nu aan te werken. We gaan ook bespreken hoe je moediger kunt worden. En tot slot zullen we zien hoe je met de haat van tegenstanders kunt omgaan.

EEN STERKERE BAND MET JEHOVAH

4. Waar moet je volgens Hebreeën 13:5, 6 van overtuigd zijn, en waarom is dat belangrijk?

4 Wees ervan overtuigd dat Jehovah van je houdt en je  nooit in de steek zal laten. (Lees Hebreeën 13:5, 6.) Jaren geleden stond in De Wachttoren: ‘Hij die God het best kent, zal in tijden van beproevingen het meest op hem vertrouwen.’ Dat is precies waar het om gaat. Om vervolging te kunnen doorstaan moet je van Jehovah houden en hem blind vertrouwen. Twijfel er nooit aan dat hij genegenheid voor je heeft (Matth. 22:36-38; Jak. 5:11).

5. Waardoor kun je Jehovah’s liefde gaan voelen?

5 Lees elke dag in de Bijbel met het doel dichter tot Jehovah te naderen (Jak. 4:8). Concentreer je tijdens het lezen op Jehovah’s mooie eigenschappen. Voel zijn liefde in de dingen die hij zegt en doet (Ex. 34:6). Misschien vind je het moeilijk te geloven dat God van je houdt omdat je nooit hebt ervaren hoe het voelt als iemand van je houdt. Probeer dan elke dag een lijst te maken van de manieren waarop Jehovah barmhartig en goed voor je is geweest (Ps. 78:38, 39; Rom. 8:32). Als je nadenkt over wat je zelf hebt ervaren en mediteert over wat je in Gods Woord hebt gelezen, kun je vast heel wat dingen opnoemen die Jehovah voor je heeft gedaan. Hoe meer je gaat waarderen wat Jehovah doet, hoe sterker je band met hem wordt (Ps. 116:1, 2).

6. Wat kan gebed voor je doen, zoals blijkt uit Psalm 94:17-19?

6 Bid vaak. Denk eens aan een jongetje dat zich zo veilig voelt in de armen van zijn lieve vader dat hij honderduit praat over wat er die dag allemaal is gebeurd — de leuke dingen en de minder leuke dingen. Zo’n band kun jij met Jehovah hebben als je elke dag dicht tot hem nadert in gebed. (Lees Psalm 94:17-19.) ‘Stort bij Jehovah je hart uit als water’ (Klaagl. 2:19). Deel al je angsten en zorgen met je lieve Vader. Wat zal het resultaat zijn? Je gaat dan ‘de vrede van God’ ervaren, die volgens de Bijbel ‘alle begrip te boven gaat’ (Fil. 4:6, 7). Hoe meer je zo bidt, hoe dichter je je bij Jehovah voelt (Rom. 8:38, 39).

Vertrouwen op Jehovah en zijn Koninkrijk geeft moed

Stanley Jones werd gesterkt door kennis van Gods Koninkrijk (Zie alinea 7)

7. Waarom moet je ervan overtuigd zijn dat Gods beloften over zijn Koninkrijk zullen uitkomen?

7 Wees ervan overtuigd dat de beloften over Gods Koninkrijk zullen uitkomen (Num. 23:19). Als je geloof in die beloften zwak is, wordt het voor Satan en zijn handlangers makkelijker om je af te schrikken (Spr. 24:10; Hebr. 2:15). Hoe kun je nu al vertrouwen in Gods Koninkrijk opbouwen? Door te onderzoeken wat God over zijn Koninkrijk heeft beloofd en waarom je er zeker van kunt zijn dat het zal uitkomen. Maak daar een studieproject van. Waarom kan dat nuttig zijn? Neem het voorbeeld van Stanley Jones, die zeven jaar gevangenzat wegens zijn geloof. * Wat hielp hem  trouw te blijven? Hij zei: ‘Doordat ik gesterkt was met kennis van Gods Koninkrijk, daarvan overtuigd was en er nooit een moment aan twijfelde, kon ik niet op andere gedachten worden gebracht.’ Als je geloof in Gods beloften sterk is, krijg je een hechtere band met hem en zul je niet toegeven aan angst (Spr. 3:25, 26).

8. Wat zegt je houding tegenover de vergaderingen over je?

8 Ga geregeld naar de vergaderingen. Door de vergaderingen kun je een hechtere band met Jehovah krijgen. Je vergaderingsbezoek is een goede graadmeter voor je reactie op vervolging in de toekomst (Hebr. 10:24, 25). Als je namelijk nu al om kleinigheden vergaderingen overslaat, wat gebeurt er dan als het in de toekomst gevaarlijk wordt om met je broeders en zusters samen te komen? Maar als je vastbesloten bent om naar de vergaderingen te gaan, zul je daar niet mee stoppen als tegenstanders het proberen te verhinderen. Het is nu de tijd om van onze bijeenkomsten te leren houden. Als je graag naar de vergaderingen gaat, zal geen tegenstand en zelfs geen verbod je ervan weerhouden God meer te gehoorzamen dan mensen (Hand. 5:29).

Als je nu al teksten en Koninkrijksliederen uit je hoofd leert, zul je daar tijdens vervolging veel aan hebben (Zie alinea 9) *

9. Waarom is het leren van Bijbelteksten een goede voorbereiding op vervolging?

9 Leer je favoriete teksten uit je hoofd (Matth. 13:52). Misschien heb je geen perfect geheugen, maar Jehovah kan je met zijn machtige heilige geest helpen je Bijbelteksten te herinneren (Joh. 14:26). Een broeder die in Oost-Duitsland gevangen heeft gezeten, vertelde over de tijd dat hij eenzame opsluiting kreeg: ‘Wat een zegen dat ik inmiddels een paar honderd Bijbelteksten uit mijn hoofd kende! Ik vulde mijn dagen door over verschillende Bijbelse onderwerpen te mediteren.’ Die teksten hielpen onze broeder om dicht bij Jehovah te blijven — en om trouw te volharden.

(Zie alinea 10) *

10. Waarom is het goed liederen uit je hoofd te leren?

10 Leer en zing liederen waarmee je Jehovah eert. Toen Paulus en Silas in Filippi gevangenzaten, zongen ze geestelijke liederen die ze uit hun hoofd kenden (Hand. 16:25). En waar haalden onze broeders en zusters in de voormalige Sovjet-Unie kracht vandaan toen ze naar  Siberië werden verbannen? Zuster Maria Fedoen zei: ‘We zongen alle liederen die we kenden, de liederen uit de liederenbundel.’ Ze vertelde dat iedereen zich door die liederen aangemoedigd en dichter bij Jehovah voelde. Voel jij je opgebouwd als je je lievelingsliederen zingt? Leer ze dan nu al uit je hoofd! (Zie het kader ‘ Maak me moedig’.)

MEER MOED

11-12. (a) Wat maakte David volgens 1 Samuël 17:37, 45-47 zo moedig? (b) Welke belangrijke les leren we van Davids voorbeeld?

11 Om vervolging aan te kunnen heb je moed nodig. Wat kun je doen als je het gevoel hebt dat je niet zo moedig bent? Bedenk dat echte moed niet afhangt van je lengte, kracht of talenten. Denk maar aan de jonge David, die oog in oog kwam te staan met Goliath. Vergeleken bij die reus was David kleiner, zwakker en slecht gewapend. David had niet eens een zwaard. Maar hij had wel veel moed. Dapper rende hij op die arrogante reus af.

12 Waar haalde David zijn moed vandaan? Hij geloofde echt dat Jehovah met hem was. (Lees 1 Samuël 17:37, 45-47.) David dacht niet: wat ben ik klein vergeleken bij Goliath! Hij dacht: wat is Goliath klein vergeleken bij Jehovah! De les? Je zult moedig zijn als je erop vertrouwt dat Jehovah met je is en dat onze tegenstanders piepklein zijn vergeleken bij de almachtige God (2 Kron. 20:15; Ps. 16:8). Hoe kun je nu al moed verzamelen — voordat er vervolging komt?

13. Hoe kun je moediger worden?

13 Je kunt nu al moediger worden door in het openbaar het goede nieuws van Gods Koninkrijk te prediken. Door te prediken leer je namelijk om op Jehovah te vertrouwen en mensenvrees te overwinnen (Spr. 29:25). Net zoals je je spieren versterkt door te trainen, zo versterk je je moed door van huis tot huis, op openbare plekken, informeel en in zakengebied te prediken. Als je nu de moed ontwikkelt om te prediken, zul je erop voorbereid zijn te blijven prediken als ons werk verboden wordt (1 Thess. 2:1, 2).

Nancy Yuen weigerde te stoppen met het prediken van het goede nieuws (Zie alinea 14)

14-15. Wat kunnen we leren van Nancy Yuen en Valentina Garnovskaja?

14 Je kunt veel leren van twee trouwe  zusters die bijzonder veel moed hadden. Nancy Yuen was maar klein, maar ze liet zich niet snel intimideren. * Ze weigerde om te stoppen met de prediking van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Hierdoor kreeg ze in het communistische China meer dan 20 jaar gevangenisstraf. Volgens de mensen die haar hadden ondervraagd was ze ‘de koppigste persoon’ in het land.

Valentina Garnovskaja was ervan overtuigd dat Jehovah met haar was (Zie alinea 15)

15 In de voormalige Sovjet-Unie werd Valentina Garnovskaja tot drie keer toe gevangengezet. In totaal bracht ze zo’n 21 jaar in gevangenissen en kampen door. * Waarom? Omdat ze zo vastberaden doorging met prediken dat ze als ‘een buitengewoon gevaarlijke misdadiger’ werd bestempeld. Wat maakte deze twee trouwe zusters zo moedig? Ze waren ervan overtuigd dat Jehovah met hen was.

16. Wat is het geheim van echte moed?

16 Om moediger te worden moet je dus niet gefocust zijn op je eigen kracht of talenten. In plaats daarvan moet je geloven dat Jehovah met je is en dat hij voor je strijdt (Deut. 1:29, 30; Zach. 4:6). Dat is het geheim van echte moed.

OMGAAN MET HAAT

17-18. Welke waarschuwing gaf Jezus ons met zijn woorden in Johannes 15:18-21?

17 Natuurlijk is het fijn als mensen je respecteren. Maar maak nooit de fout je waarde af te meten aan je populariteit. Jezus zei: ‘Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen je haten, en wanneer ze je buitensluiten en beledigen en je naam door het slijk halen vanwege de Mensenzoon’ (Luk. 6:22). Wat bedoelde hij?

18 Jezus wilde daarmee niet zeggen dat christenen het leuk zouden vinden te worden gehaat. Hij was gewoon realistisch. We zijn geen deel van de wereld. We leven naar Jezus’ onderwijs en prediken de boodschap die hij predikte. Daarom  haat de wereld ons. (Lees Johannes 15:18-21.) We willen Jehovah blij maken. Als mensen ons haten omdat we van onze Vader houden, dan is dat hun probleem.

19. Hoe kun je het voorbeeld van de apostelen volgen?

19 Laat nooit toe dat je je door wat mensen zeggen of doen gaat schamen omdat je een van Jehovah’s Getuigen bent (Micha 4:5). Je kunt met die angst leren omgaan door stil te staan bij het voorbeeld van de apostelen in Jeruzalem. Wat deden zij toen Jezus net was gedood? Ze wisten dat de Joodse religieuze leiders echt een hekel aan hen hadden (Hand. 5:17, 18, 27, 28). Toch gingen ze elke dag naar de tempel en lieten ze iedereen weten dat ze discipelen van Jezus waren (Hand. 5:42). Ze weigerden toe te geven aan angst. Ook jij kunt je angst voor mensen overwinnen door er geregeld en openlijk voor uit te komen dat je een van Jehovah’s Getuigen bent — op je werk, op school en in je buurt (Hand. 4:29; Rom. 1:16).

20. Waarom waren de apostelen gelukkig ook al werden ze gehaat?

20 Waarom waren de apostelen gelukkig? Ze wisten waarom ze werden gehaat en vonden het een eer als ze slecht werden behandeld omdat ze Jehovah’s wil deden (Luk. 6:23; Hand. 5:41). Petrus schreef later: ‘Ook al zou je moeten lijden ter wille van rechtvaardigheid, je bent gelukkig’ (1 Petr. 2:19-21; 3:14). Als je begrijpt dat mensen je haten omdat je doet wat juist is, zul je nooit toelaten dat je door die haat verlamt van angst.

VOORBEREIDING HEEFT VOORDELEN

21-22. (a) Wat ga jij doen om je op vervolging voor te bereiden? (b) Waar gaat het volgende artikel over?

21 We weten niet wanneer er vervolging losbarst of wanneer ons werk misschien verboden wordt. Maar we weten wel dat we ons er nu al op kunnen voorbereiden door onze band met Jehovah te versterken, door moediger te worden en door met de haat van mensen te leren omgaan. De voorbereidingen van nu helpen je stand te houden in de toekomst.

22 Maar wat nu als onze aanbidding echt verboden wordt? In het volgende artikel gaan we kijken naar principes die ons helpen Jehovah zelfs bij een verbodsbepaling trouw te blijven dienen.

LIED 118 Geef meer geloof

^ ¶5 Niemand van ons wil gehaat worden. Maar vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met vervolging. Dit artikel helpt ons vervolging moedig onder ogen te zien.

^ ¶7 Zie De Wachttoren van 1 februari 1966, blz. 84-95.

^ ¶14 Zie De Wachttoren van 15 oktober 1979, blz. 4-8. Zie ook Jehovah’s naam zal bekendgemaakt worden op JW Broadcasting®. Ga naar INTERVIEWS EN ERVARINGEN.

^ ¶15 Zie het Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 2008, blz. 191-192.

^ ¶67 BESCHRIJVING AFBEELDING: Ouders die tijdens de gezinsaanbidding met kaartjes hun kinderen helpen teksten uit het hoofd te leren.

^ ¶70 BESCHRIJVING AFBEELDING: Onderweg naar de vergadering is een gezin in de auto Koninkrijksliederen aan het oefenen.