Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 3

Je bent waardevol voor Jehovah!

Je bent waardevol voor Jehovah!

‘Hij dacht aan ons toen we het zwaar hadden.’ — PS. 136:23.

LIED 33 Leg je last neer bij Jehovah

VOORUITBLIK *

1-2. Welke situaties maken veel broeders en zusters mee, en welke impact kan dat op ze hebben?

STEL je de volgende situaties eens voor. Een jonge broeder krijgt te horen dat hij een slopende ziekte heeft. Een hardwerkende broeder van middelbare leeftijd wordt ontslagen en kan maar geen nieuwe baan vinden. Een getrouwe oudere zuster kan steeds minder doen in Jehovah’s dienst.

2 Als een van deze situaties voor jou herkenbaar is, heb je misschien het gevoel dat je niet meer nuttig bent. Je kunt je vreugde en zelfrespect verliezen en je relatie met anderen komt misschien onder druk te staan.

3. Welke kijk op het leven hebben Satan en degenen die onder zijn invloed staan?

3 Deze wereld weerspiegelt Satans kijk op het leven. Satan heeft mensen altijd behandeld alsof ze niets waard zijn. Harteloos wees hij Eva op het pad naar ‘vrijheid’ terwijl hij heel goed wist dat ze haar ongehoorzaamheid aan God moest bekopen met de dood. Satan heeft altijd de commerciële, politieke en religieuze elementen van deze wereld in zijn macht gehad. Het is dus niet zo vreemd dat zijn gebrek aan respect voor het leven en de menselijke waardigheid ook terug te zien is bij veel zakenmensen, politici en geestelijken.

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 Jehovah is heel anders. Hij wil dat je tevreden over jezelf bent en hij steunt je als je het gevoel zou krijgen dat  je niets waard bent (Ps. 136:23; Rom. 12:3). Dit artikel laat uitkomen hoe Jehovah ons in de volgende situaties helpt: (1) Als je ziek bent, (2) als je financiële problemen krijgt en (3) als je door ouderdom het gevoel hebt dat je niets nuttigs kunt doen voor Jehovah. Maar eerst zullen we zien waarom je er zeker van kunt zijn dat je waardevol bent voor Jehovah.

JEHOVAH VINDT JE WAARDEVOL

5. Wat is voor jou een bewijs dat mensen waardevol zijn voor Jehovah?

5 We zijn veel meer waard dan het beetje stof waarvan we gemaakt zijn (Gen. 2:7). Sta eens stil bij een paar redenen waarom we weten dat we voor Jehovah heel waardevol zijn. Hij schiep ons met het vermogen zijn eigenschappen te weerspiegelen (Gen. 1:27). Zo verhief hij ons boven de rest van de fysieke schepping. Hij gaf ons het gezag over de aarde en de dieren (Ps. 8:4-8).

6. Hoe weten we dat Jehovah onvolmaakte mensen waardevol vindt?

6 Ook na de zonde van Adam vond Jehovah mensen nog waardevol. Hij vindt ons zo kostbaar dat hij Jezus, zijn geliefde Zoon, gaf als losprijs voor onze zonden (1 Joh. 4:9, 10). Hij zal de losprijs gebruiken tot voordeel van mensen die zijn gestorven als gevolg van Adams zonde — hij zal ‘zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen’ tot leven wekken (Hand. 24:15). Zijn Woord laat zien dat je hem veel waard bent, wat je gezondheid, financiële situatie of leeftijd ook is (Hand. 10:34, 35).

7. Welke extra redenen hebben aanbidders van Jehovah om te geloven dat hij ze waardeert?

7 We hebben nog meer redenen om te geloven dat Jehovah ons waardeert. Hij heeft je tot zich getrokken en heeft opgemerkt hoe je op het goede nieuws reageerde (Joh. 6:44). Toen je tot hem begon te naderen, naderde hij tot jou (Jak. 4:8). Jehovah laat ook zien dat je hem veel waard bent door tijd en energie te steken in je opleiding. Hij weet hoe je nu bent als persoon en wat je kunt worden. En hij corrigeert je omdat hij van je houdt (Spr. 3:11, 12). Wat een sterke bewijzen dat je waardevol bent voor Jehovah!

8. Welke uitwerking kan Psalm 18:27-29 hebben op je kijk op problemen?

8 Koning David was in de ogen van sommigen waardeloos, maar hij wist dat Jehovah van hem hield en hem steunde. Die gedachte had invloed op Davids kijk op zijn situatie (2 Sam. 16:5-7). Als je het zwaar hebt of problemen meemaakt, kan Jehovah je helpen een andere kijk op de dingen te krijgen en over elk obstakel heen te stappen. (Lees Psalm 18:27-29.) Niets kan je ervan weerhouden Jehovah met vreugde te dienen als je zijn steun hebt (Rom. 8:31). Laten we eens kijken naar de eerder genoemde situaties waarin het heel belangrijk is niet te vergeten dat Jehovah van ons houdt en ons waardeert.

ALS JE ZIEK BENT

Als je Jehovah’s geïnspireerde woorden leest, word je geholpen om te gaan met de negatieve gevoelens die een ziekte veroorzaakt (Zie alinea 9-12)

9. Welke impact kan ziekte hebben op je zelfbeeld?

9 Als je ziek bent, kan dat ook emotioneel zijn tol eisen. Je kunt het gevoel krijgen dat niemand nog iets aan je heeft. Je voelt je misschien opgelaten als mensen je beperkingen zien of als je van anderen afhankelijk bent. Zelfs als anderen niet weten dat je ziek bent, kun je  je heel ongelukkig voelen omdat je niet meer kunt doen wat je voorheen deed. Als je zo in de put zit, kan Jehovah je eruit halen. Hoe?

10. Wat kan je volgens Spreuken 12:25 helpen als je ziek bent?

10 Als je ziek bent, kan ‘een goed woord’ je opbeuren. (Lees Spreuken 12:25.) In de Bijbel heeft Jehovah een grote voorraad goede woorden aangelegd die je eraan herinneren dat je ondanks je ziekte belangrijk voor hem bent (Ps. 31:19; 41:3). Als je die geïnspireerde woorden leest en herleest, zal hij je helpen om te gaan met de negatieve gevoelens die je ziekte veroorzaakt.

11. Hoe werd één broeder door Jehovah geholpen?

11 Jorge is een broeder die al jong een ernstige ziekte kreeg waardoor hij snel achteruitging en zich waardeloos ging voelen. ‘Ik was niet voorbereid op de gevolgen van mijn ziekte en op de schaamte die ik voelde door de aandacht die ik trok’, zegt Jorge. ‘Toen mijn toestand achteruitging, bedacht ik hoe mijn leven zou veranderen. Ik was er kapot van en smeekte Jehovah om hulp.’ Hoe hielp Jehovah hem? ‘Omdat ik er moeite mee had me te concentreren, werd ik aangemoedigd korte stukjes uit de Psalmen te lezen die Jehovah’s zorg voor zijn aanbidders laten uitkomen. Die paar verzen las ik elke dag opnieuw. Ze gaven me troost en verlichting. Na een tijdje begonnen anderen te zien dat ik vrolijker was. Ze zeiden zelfs dat ze opgebouwd waren door mijn positieve houding. Ik besefte dat Jehovah mijn gebeden had verhoord! Hij had me geholpen mijn kijk op mezelf te veranderen. Ik begon me te concentreren op  wat zijn Woord zegt over hoe hij me beziet ondanks mijn ziekte.’

12. Wat kun je doen om Jehovah’s hulp te krijgen als je ziek bent?

12 Als je ziek bent, vertrouw er dan op dat Jehovah weet wat je doormaakt. Smeek hem om hulp zodat je de juiste kijk op je situatie kunt krijgen. Gebruik vervolgens de Bijbel om de voorraad goede woorden van Jehovah aan te boren. Concentreer je op verzen die laten zien hoe waardevol Jehovah’s aanbidders voor hem zijn. Je zult gaan beseffen dat Jehovah goed is voor iedereen die hem trouw dient (Ps. 84:11).

ALS JE FINANCIËLE PROBLEMEN HEBT

Als je in gedachte houdt dat Jehovah heeft beloofd voor ons te zorgen, word je geholpen wanneer je geen werk kunt vinden (Zie alinea 13-15)

13. Hoe kan een gezinshoofd zich gaan voelen als hij zijn baan verliest?

13 Elk gezinshoofd wil zijn gezin kunnen onderhouden. Maar stel dat een broeder zijn baan verliest, ook al kan hij er zelf niets aan doen. Hij doet zijn best om ander werk te vinden, maar helaas. In die omstandigheden kan hij zich minderwaardig gaan voelen. Het kan een hulp zijn om dan op Jehovah’s beloften te focussen.

14. Om welke redenen houdt Jehovah zich aan zijn beloften?

14 Jehovah komt altijd zijn beloften na (Joz. 21:45; 23:14). Dat doet hij om een aantal redenen. Om te beginnen staat zijn reputatie op het spel. Hij heeft beloofd dat hij voor zijn trouwe aanbidders zal zorgen en voelt zich verplicht die belofte na te komen (Ps. 31:1-3). Daarnaast weet Jehovah hoe erg we het zouden vinden als hij niet zou zorgen voor degenen die bij zijn familie horen. Hij heeft beloofd om materieel en  geestelijk voor ons te zorgen, en niets kan hem ervan weerhouden zijn belofte na te komen! (Matth. 6:30-33; 24:45)

15. (a) Welke problemen maakten de christenen in de eerste eeuw mee? (b) Welk vertrouwen geeft Psalm 37:18, 19 ons?

15 Als je in gedachte houdt waarom Jehovah zijn beloften nakomt, kun je bij financiële problemen op hem vertrouwen. Neem het voorbeeld van de christenen in de eerste eeuw. Toen er zware vervolging uitbrak tegen de gemeente in Jeruzalem, ‘werd iedereen verspreid (...) behalve de apostelen’ (Hand. 8:1). Denk eens aan de financiële problemen die zoiets met zich meebracht. Ongetwijfeld verloren velen hun huis en werk. Maar Jehovah liet ze niet in de steek. En ook hun vreugde raakten ze niet kwijt (Hand. 8:4; Hebr. 13:5, 6; Jak. 1:2, 3). Jehovah hielp die trouwe christenen en hij zal ook ons helpen. (Lees Psalm 37:18, 19.)

ALS JE BEPERKT WORDT DOOR JE LEEFTIJD

Als je je concentreert op wat je nog kunt, ook al ben je op leeftijd, krijg je het vertrouwen dat Jehovah jou en je trouwe dienst waardeert (Zie alinea 16-18)

16. Waardoor kun je gaan twijfelen of Jehovah je aanbidding nog waardevol vindt?

16 Als je ouder wordt, kun je het gevoel krijgen dat je Jehovah nog maar weinig te geven hebt. Koning David heeft misschien ook zulke gevoelens gehad toen hij ouder werd (Ps. 71:9). Hoe kan Jehovah je dan helpen?

17. Wat leert de ervaring van Jheri ons?

17 Een oudere zuster die Jheri heet, werd uitgenodigd voor onderhoudstraining in de Koninkrijkszaal. Maar ze wilde niet gaan. Ze zei: ‘Ik ben oud, ik ben weduwe en ik kan niets doen wat Jehovah kan gebruiken. Ik voel me nutteloos.’ De avond voor de opleiding stortte ze in gebed  haar hart uit voor Jehovah. Toen ze de volgende dag in de Koninkrijkszaal kwam, vroeg ze zich nog steeds af of ze er wel bij moest zijn. Tijdens het programma liet een van de sprekers uitkomen wat onze belangrijkste vaardigheid is: de bereidheid ons door Jehovah te laten opleiden. Jheri vertelt: ‘Ik dacht “Hé, dat kan ik ook!” De tranen liepen over mijn wangen toen ik besefte dat Jehovah mijn gebed had verhoord. Hij gaf me de geruststelling dat ik iets waardevols kan geven en dat hij bereid was me op te leiden!’ Achteraf kan Jheri zeggen: ‘Toen ik naar die vergadering ging, was ik nerveus, ontmoedigd en verdrietig. Maar ik vertrok vol zelfvertrouwen, opgebouwd en met het gevoel dat ik gewaardeerd word!’

18. Hoe laat de Bijbel zien dat Jehovah je aanbidding waardeert, ook als je al wat ouder bent?

18 Als je al wat ouder bent, kun je er zeker van zijn dat Jehovah nog werk voor je heeft (Ps. 92:12-15). Jezus leerde ons dat Jehovah blij is met alles wat je in zijn dienst doet, hoe beperkt of onbelangrijk het in je eigen ogen ook is (Luk. 21:2-4). Concentreer je op wat je wel kunt. Je kunt bijvoorbeeld over Jehovah praten, voor je broeders en zusters bidden en anderen aanmoedigen trouw te blijven. Jehovah ziet je als zijn medewerker, niet vanwege je prestaties maar omdat je hem graag wilt gehoorzamen (1 Kor. 3:5-9).

19. Welke geruststelling vinden we in Romeinen 8:38, 39?

19 Wat kunnen we dankbaar zijn dat we Jehovah mogen aanbidden, een God die zijn aanbidders echt waardevol vindt! Hij schiep ons om zijn wil te doen, en de ware aanbidding geeft je leven echt betekenis (Openb. 4:11). Voor de wereld zijn we misschien waardeloos, maar Jehovah schaamt zich niet voor ons (Hebr. 11:16, 38). Als je ontmoedigd bent door ziekte, financiële problemen of ouderdom, bedenk dan dat niets ons kan scheiden van de liefde van onze hemelse Vader. (Lees Romeinen 8:38, 39.)

^ ¶5 Heb jij iets meegemaakt waardoor je het gevoel hebt dat je niets waard bent? Dit artikel laat zien hoe waardevol je bent voor Jehovah. Het belicht hoe je je zelfrespect kunt behouden, wat er ook in je leven gebeurt.

LIED 30 Mijn Vader, mijn God en Vriend