Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 4

’De geest zelf getuigt’

’De geest zelf getuigt’

‘De geest zelf getuigt met onze geest dat we Gods kinderen zijn.’ — ROM. 8:16.

LIED 25 Zijn speciale bezit

VOORUITBLIK *

Met Pinksteren stortte Jehovah op een spectaculaire manier zijn geest uit op een groep van ongeveer 120 christenen (Zie alinea 1-2)

1-2. Welke spectaculaire gebeurtenis vindt er plaats met Pinksteren 33?

HET is zondagochtend in Jeruzalem, Pinksteren 33. In de bovenkamer van een huis is een groep van ongeveer 120 discipelen bij elkaar gekomen (Hand. 1:13-15; 2:1). Een paar dagen eerder heeft Jezus ze de instructie gegeven in Jeruzalem te blijven omdat ze een speciale gave zouden krijgen (Hand. 1:4, 5). Wat gebeurt er vervolgens?

2 ‘Plotseling komt er uit de hemel een geluid dat klinkt als een sterke windvlaag.’ Het geluid vult het hele huis. Vervolgens verschijnen er ‘een soort vuurtongen’ boven het hoofd van de discipelen. Ze worden allemaal ‘met heilige geest vervuld’ (Hand. 2:2-4). Op die spectaculaire manier stort Jehovah zijn heilige geest op die groep uit (Hand. 1:8). Zij zijn de eersten die met heilige geest worden gezalfd * en de hoop krijgen met Jezus in de hemel te regeren.

WAT GEBEURT ER ALS IEMAND WORDT GEZALFD?

3. Waarom twijfelden de discipelen er niet aan dat ze met heilige geest waren gezalfd?

3 Stel dat jij een van de discipelen in die bovenkamer was. Dan zou je die dag nooit meer vergeten. Een soort  vuurtong was op je hoofd neergedaald en je was in talen gaan spreken (Hand. 2:5-12). Je zou er niet aan twijfelen dat je met heilige geest was gezalfd. Maar niet alle gezalfden worden op zo’n spectaculaire manier en op hetzelfde moment in hun leven gezalfd. Hoe weten we dat?

4. Kregen alle gezalfden in de eerste eeuw hun roeping op hetzelfde moment in hun leven? Leg uit.

4 Denk eens aan het moment van zalving. Die ongeveer 120 christenen waren niet de enigen die met Pinksteren 33 met heilige geest werden gezalfd. Later die dag kregen zo’n 3000 anderen ook de beloofde heilige geest. Zij werden gezalfd toen ze werden gedoopt (Hand. 2:37, 38, 41). Maar in de jaren daarna werden niet alle gezalfde christenen op het moment van hun doop gezalfd. De Samaritanen werden bijvoorbeeld een tijdje na hun doop gezalfd (Hand. 8:14-17). En in het uitzonderlijke geval van Cornelius en iedereen in zijn huis vond de zalving zelfs plaats vóór hun doop (Hand. 10:44-48).

5. Wat gebeurt er volgens 2 Korinthiërs 1:21, 22 als iemand met heilige geest wordt gezalfd?

5 Denk ook aan wat er gebeurt als iemand met heilige geest wordt gezalfd. Sommigen vinden het in eerste instantie misschien moeilijk om te accepteren dat Jehovah ze heeft uitgekozen. Ze vragen zich misschien af: waarom heeft God mij uitgekozen? Anderen reageren weer anders. Maar wat de reactie ook is, Paulus legt uit wat er gebeurt met iedereen die wordt gezalfd: ‘Nadat jullie gingen geloven, werden jullie via hem verzegeld * met de beloofde heilige geest, een van tevoren gegeven onderpand van onze erfenis’ (Ef. 1:13, 14, vtn.). Jehovah gebruikt zijn heilige geest dus om deze christenen duidelijk te maken dat hij ze heeft uitgekozen. De heilige geest is dan een ‘onderpand’ (toezegging of belofte) dat wordt gegeven zodat ze zeker weten dat ze in de  toekomst eeuwig zullen leven in de hemel en niet op aarde. (Lees 2 Korinthiërs 1:21, 22.)

6. Wat moet een gezalfde christen doen om zijn hemelse beloning te krijgen?

6 Als een christen wordt gezalfd, krijgt hij dan automatisch zijn hemelse beloning? Nee. Hij weet zeker dat hij is uitgekozen om naar de hemel te gaan. Maar hij moet deze raad in gedachte houden: ‘Broeders, zet je dus steeds meer in om je roeping en uitverkiezing zeker te maken, want als jullie die dingen blijven doen, zullen jullie nooit falen’ (2 Petr. 1:10). Dus ook al is een christen uitgekozen of geroepen om naar de hemel te gaan, hij krijgt zijn beloning pas als hij trouw blijft (Fil. 3:12-14; Hebr. 3:1; Openb. 2:10).

HOE WEET IEMAND OF HIJ GEZALFD IS?

7. Hoe weten de gezalfden dat ze de hemelse roeping hebben?

7 Maar hoe weet iemand dat hij of zij een hemelse roeping heeft? Het antwoord is te vinden in de woorden van Paulus aan degenen in Rome die waren ‘geroepen om heiligen te zijn’. Hij zei: ‘De geest die jullie hebben gekregen is er niet een van slavernij, wat weer tot angst zou leiden, maar van adoptie als zonen. Door die geest roepen we uit: “Abba, Vader!” De geest zelf getuigt met onze geest dat we Gods kinderen zijn’ (Rom. 1:7; 8:15, 16). Dus door middel van zijn heilige geest maakt God de gezalfden duidelijk dat ze die hemelse roeping hebben (1 Thess. 2:12).

8. Hoe laat 1 Johannes 2:20, 27 zien dat gezalfde christenen van niemand de bevestiging nodig hebben dat ze gezalfd zijn?

8 Jehovah zorgt ervoor dat degenen die de uitnodiging krijgen om naar de hemel te gaan in hun geest en hart geen enkele twijfel over hun roeping hebben. (Lees 1 Johannes 2:20, 27.) Natuurlijk hebben gezalfde christenen net als ieder ander het onderwijs nodig dat Jehovah via de gemeente geeft. Maar ze hebben van niemand de bevestiging nodig dat ze gezalfd zijn. Jehovah heeft de sterkste kracht in het universum, zijn heilige geest, gebruikt om dat duidelijk te maken.

ZE WORDEN ‘OPNIEUW GEBOREN’

9. Wat verandert er volgens Efeziërs 1:18 als iemand wordt gezalfd?

9 De meeste aanbidders van God vinden het misschien moeilijk te vatten wat er met iemand gebeurt als hij wordt gezalfd. Dat is normaal, want ze zijn zelf niet gezalfd. God schiep mensen om voor eeuwig op aarde te leven, niet in de hemel (Gen. 1:28; Ps. 37:29). Maar Jehovah heeft sommigen uitgekozen om in de hemel te leven. Dus als hij ze zalft, verandert hij hun hoop en manier van denken, zodat ze gaan uitkijken naar leven in de hemel. (Lees Efeziërs 1:18.)

10. Wat wil het zeggen ‘opnieuw geboren’ te worden? (Zie ook de voetnoot.)

10 Als christenen met heilige geest worden gezalfd, worden ze ‘opnieuw geboren’ of ‘van bovenaf geboren’. * Daarnaast gaf Jezus aan dat het onmogelijk is aan iemand die zelf niet is gezalfd precies uit te leggen hoe het is om ‘opnieuw geboren’ of ‘uit de geest geboren’ te worden (Joh. 3:3-8, vtn.).

11. Leg uit wat er verandert in het denken van iemand die wordt gezalfd.

11 Wat verandert er in het denken van  christenen die worden gezalfd? Voordat Jehovah ze zalfde, hadden deze christenen de hoop om eeuwig op aarde te leven. Ze zagen enorm uit naar de tijd dat Jehovah een eind gaat maken aan alle slechtheid en van de aarde een paradijs maakt. Misschien stelden ze zich voor hoe het zou zijn om een gestorven familielid of vriend weer te verwelkomen. Maar na hun zalving gingen ze er anders over denken. Waarom? Niet omdat ze niet meer tevreden waren met de hoop op leven op aarde. Ook niet omdat ze emotionele stress of problemen hadden of omdat ze ineens dachten dat eeuwig leven op aarde saai is. In plaats daarvan heeft Jehovah zijn heilige geest gebruikt om hun manier van denken en hun hoop te veranderen.

12. Hoe denken gezalfde christenen volgens 1 Petrus 1:3, 4 over hun hoop?

12 Iemand die gezalfd wordt, kan het gevoel hebben dat hij dat mooie voorrecht niet waard is. Maar hij twijfelt er geen moment aan dat Jehovah hem heeft uitgekozen. Hij is heel dankbaar en blij als hij denkt aan zijn toekomst. (Lees 1 Petrus 1:3, 4.)

13. Hoe bezien gezalfden hun leven hier op aarde?

13 Is het dan zo dat gezalfden willen sterven? Paulus beantwoordt die vraag. Hij vergeleek het lichaam met een tent en zei: ‘Wij die in deze tent zijn zuchten en hebben het zwaar. Dat is niet omdat we die willen uitdoen; we willen het andere aandoen. Zo wordt het sterfelijke door het leven verslonden’ (2 Kor. 5:4). Het is niet zo dat dit leven ze niet meer interesseert en dat ze hopen dat er snel een eind aan komt. Ze genieten er juist van en willen elke dag gebruiken om Jehovah samen met familie en vrienden te dienen. Tegelijkertijd blijven ze altijd denken aan de schitterende dingen die ze in de toekomst gaan meemaken (1 Kor. 15:53; 2 Petr. 1:4; 1 Joh. 3:2, 3; Openb. 20:6).

HEEFT JEHOVAH JOU GEZALFD?

14. Waardoor wordt niet bewezen dat iemand gezalfd is?

14 Misschien vraag jij je af of je met heilige geest bent gezalfd. Denk dan eens na over de volgende belangrijke vragen. Wil je echt heel graag Jehovah’s wil doen? Ben je een voortrekker in de velddienst? Vind je het heerlijk om Gods Woord te bestuderen en ‘de diepe dingen van God’ te onderzoeken? (1 Kor. 2:10) Merk je dat je dankzij Jehovah geweldige resultaten hebt in de prediking? Voel je je sterk verantwoordelijk om anderen op geestelijk gebied te helpen? Heb je duidelijk gezien dat Jehovah je op specifieke manieren in je leven helpt? Als je op al die vragen volmondig ja kunt zeggen, bewijst dat dan dat je een hemelse roeping hebt? Nee. Al Gods aanbidders kunnen dat namelijk zo ervaren, of ze nu wel of niet gezalfd zijn. Via zijn heilige geest kan Jehovah elke aanbidder dezelfde kracht geven, wat zijn hoop ook is. Trouwens, als je je afvraagt of je gezalfd bent, dan betekenen die twijfels op zich al dat je het niet bent. Degenen die Jehovah heeft geroepen, vragen zich niet af of ze gezalfd zijn. Ze weten dat gewoon.

Jehovah gebruikte zijn geest om Abraham, Sara, David en Johannes de Doper de kracht te geven om geweldige dingen te doen, maar hij gebruikte die geest niet om ze de hoop te geven in de hemel te leven (Zie alinea 15-16) *

15. Hoe weten we dat niet iedereen die Gods geest krijgt is uitgekozen om naar de hemel te gaan?

15 In de Bijbel staan veel voorbeelden van personen met een sterk geloof die heilige geest kregen maar geen hemelse  hoop hadden. David bijvoorbeeld werd geleid door heilige geest (1 Sam. 16:13). Door heilige geest ging hij de diepe dingen over Jehovah begrijpen en werd hij zelfs geïnspireerd om gedeelten van de Bijbel te schrijven (Mark. 12:36). Toch zei Petrus dat David ‘niet naar de hemel is opgestegen’ (Hand. 2:34). Johannes de Doper was ‘vervuld met heilige geest’ (Luk. 1:13-16). Jezus zei dat niemand groter was dan Johannes, maar vervolgens zei hij dat Johannes geen deel zou uitmaken van het hemelse Koninkrijk (Matth. 11:10, 11). Jehovah gebruikte zijn geest om die mannen de kracht te geven om geweldige dingen te doen, maar hij gebruikte die geest niet om ze uit te kiezen voor leven in de hemel. Wil dat zeggen dat ze minder trouw waren dan degenen die wel zijn uitgekozen om in de hemel te regeren? Nee. Het betekent gewoon dat Jehovah ze tot leven zal wekken in een paradijs op aarde (Joh. 5:28, 29; Hand. 24:15).

16. Welk vooruitzicht heeft het merendeel van Gods aanbidders in deze tijd?

16 In deze tijd heeft het merendeel van Gods aanbidders op aarde niet de hoop in de hemel te leven. Net als Abraham, Sara, David, Johannes de Doper en veel andere mannen en vrouwen uit Bijbelse tijden kijken ze uit naar het leven op aarde als Gods Koninkrijk over ze regeert (Hebr. 11:10).

17. Welke vragen gaan we in het volgende artikel bespreken?

17 Omdat er nu nog steeds gezalfden zijn onder Gods volk, kunnen er nog vragen bij ons opkomen (Openb. 12:17). Hoe moeten gezalfden zichzelf bezien? Hoe moet je reageren als iemand in je gemeente bij de Gedachtenisviering voor het eerst van de symbolen gebruikt? En wat als het aantal personen dat zegt gezalfd te zijn toeneemt? Moet je je daar zorgen over maken? Die vragen worden beantwoord in het volgende artikel.

^ ¶5 Sinds Pinksteren 33 geeft Jehovah bepaalde christenen een bijzondere hoop: de hoop om samen met zijn Zoon in de hemel te regeren. Maar hoe weten ze dat ze voor dat geweldige voorrecht zijn uitgekozen? Wat gebeurt er als iemand die uitnodiging krijgt? Die interessante vragen worden in dit artikel beantwoord. Het is gebaseerd op een artikel in De Wachttoren van januari 2016.

^ ¶2 TERM TOEGELICHT: Met heilige geest gezalfd. Jehovah gebruikt zijn heilige geest om iemand uit te kiezen om met Jezus in de hemel te regeren. Via zijn geest geeft hij die persoon een belofte voor de toekomst, ‘een van tevoren gegeven onderpand’ (Ef. 1:13, 14). Deze christenen kunnen zeggen dat de heilige geest ‘met hun geest getuigt’ — ze duidelijk maakt — dat ze een beloning krijgen in de hemel (Rom. 8:16).

^ ¶5 TERM TOEGELICHT: Verzegelen. Deze verzegeling wordt pas definitief ergens voordat iemand in getrouwheid sterft of ergens voor het begin van de grote verdrukking (Ef. 4:30; Openb. 7:2-4; zie ‘Vragen van lezers’ in De Wachttoren van april 2016).

^ ¶10 Zie De Wachttoren van 1 april 2009, blz. 3-12, voor meer informatie over deze wedergeboorte.

LIED 27 De zonen van God worden geopenbaard

^ ¶57 BESCHRIJVING AFBEELDING: Of je nu om je geloof gevangenzit of vrij bent om de waarheid te prediken en onderwijzen, je kunt uitkijken naar het leven op aarde als Gods Koninkrijk over ons regeert.