Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 1

‘Maak je geen zorgen, want ik ben je God’

‘Maak je geen zorgen, want ik ben je God’

‘Wees niet bang, want ik ben met je. Maak je geen zorgen, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je zeker helpen.’ — JES. 41:10.

LIED 7 Door Jehovah ben ik sterk

VOORUITBLIK *

1-2. (a) Wat voor uitwerking had de boodschap in Jesaja 41:10 op Yoshiko? (b) Wie hebben voordeel van de boodschap die Jehovah liet opschrijven?

YOSHIKO, een trouwe zuster, kreeg slecht nieuws. Haar arts zei dat ze nog maar een paar maanden te leven had. Hoe reageerde ze? Yoshiko dacht aan een van haar lievelingsteksten, Jesaja 41:10. (Lees.) Toen zei ze rustig tegen haar arts dat ze niet bang was, omdat Jehovah haar hand vastpakte. * De vertroostende boodschap in dat vers hielp onze zuster om volledig op Jehovah te vertrouwen. Het vers kan ook ons helpen kalm te blijven als we met zware beproevingen te maken krijgen. Maar om te begrijpen hoe het ons kan helpen, moeten we eerst weten waarom God die boodschap aan Jesaja gaf.

2 In eerste instantie liet Jehovah deze woorden door Jesaja opschrijven om de Joden gerust te stellen die later als ballingen naar Babylon weggevoerd zouden worden. Maar Jehovah zorgde ervoor dat die boodschap ook bewaard bleef voor al zijn aanbidders na die tijd (Jes. 40:8; Rom. 15:4). We leven nu in ‘zware tijden (...) die moeilijk te doorstaan zijn’, en we hebben meer dan ooit de aanmoediging uit Jesaja nodig (2 Tim. 3:1).

3. (a) Wat wordt ons beloofd in Jesaja 41:10? (b) Waarom hebben we die beloften nodig?

3 In dit artikel gaan we in op drie geloofversterkende beloften in Jesaja 41:10, de jaartekst voor 2019. (1) Jehovah  zal met ons zijn, (2) hij is onze God en (3) hij zal ons helpen. We hebben deze verzekeringen * nodig omdat we net als Yoshiko te maken krijgen met beproevingen in ons leven. We ervaren ook druk door de problemen in de wereld. Sommigen van ons worden zelfs vervolgd door machtige regeringen. We gaan de drie verzekeringen een voor een bespreken.

‘IK BEN MET JE’

4. (a) Wat is de eerste verzekering die we gaan bespreken? (Zie ook de voetnoot.) (b) Hoe brengt Jehovah zijn gevoelens voor ons onder woorden? (c) Welke uitwerking hebben Jehovah’s woorden op je?

4 Allereerst geeft Jehovah de verzekering: ‘Wees niet bang, want ik ben met je.’ * Jehovah laat zien dat hij met je is door je aandacht en liefde te geven. Kijk eens hoe hij zijn tedere en diepe gevoelens voor je onder woorden brengt: ‘Je werd kostbaar in mijn ogen, je werd geëerd en ik houd van je’ (Jes. 43:4). Niets in het universum kan een eind maken aan Jehovah’s liefde voor degenen die hem dienen. Zijn loyaliteit is onwankelbaar (Jes. 54:10). Zijn liefde en vriendschap geven veel moed. Hij zal je beschermen net zoals hij zijn vriend Abram (Abraham) heeft beschermd. Jehovah zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Abram. Ik ben een schild voor je’ (Gen. 15:1).

Met Jehovah’s hulp kun je ‘rivieren’ van problemen en ‘vlammen’ van beproevingen doorstaan (Zie alinea 5-6) *

5-6. (a) Hoe weten we dat Jehovah ons graag wil helpen als we het moeilijk hebben? (b) Wat kun je leren van het voorbeeld van Yoshiko?

5 We weten dat Jehovah ons graag wil helpen als we het moeilijk hebben omdat hij zijn aanbidders belooft: ‘Als je door het water gaat, zal ik met je zijn, als je rivieren oversteekt, zullen ze je niet overspoelen. Als je door het vuur gaat, zul je je niet branden, de vlammen zullen je niet verschroeien’ (Jes. 43:2). Wat betekent dat vers?

6 Jehovah belooft niet dat hij elke uitdaging in het leven wegneemt. Maar hij laat niet toe dat je verdrinkt in ‘rivieren’ van problemen of dat je blijvende schade  oploopt door ‘de vlammen’ van beproevingen. Hij garandeert je dat hij met je zal zijn en je zal helpen ‘door het water te gaan’ — de uitdagingen te doorstaan. Hij zal je helpen je angst te beheersen zodat je hem trouw kunt blijven, zelfs als je leven in gevaar is (Jes. 41:13). Dat heeft Yoshiko ook ervaren. Haar dochter vertelt: ‘We waren ervan onder de indruk hoe kalm mijn moeder was. We zagen echt dat Jehovah haar innerlijke rust gaf. Tot op de dag dat ze overleed sprak ze met het verplegend personeel en met patiënten over Jehovah en zijn beloften.’ Wat kun je van Yoshiko’s voorbeeld leren? Als je vertrouwt op Gods belofte ‘ik zal met je zijn’, zul je bij beproevingen moedig en sterk zijn.

‘IK BEN JE GOD’

7-8. (a) Wat is de tweede verzekering die we gaan bespreken, en wat betekent die? (b) Waarom zei Jehovah tegen de Joodse ballingen: ‘Maak je geen zorgen’? (c) Welke woorden in Jesaja 46:3, 4 moeten Gods volk gerustgesteld hebben?

7 De tweede verzekering die Jesaja opschreef was: ‘Maak je geen zorgen, want ik ben je God.’ Wat betekent dat? In dit vers heeft het woord dat vertaald is met ‘je zorgen maken’ de gedachte in zich van ‘over je schouder kijken omdat je bang bent voor een onbekende dreiging’ of ‘om je heen kijken zoals iemand die in paniek is’.

8 Waarom zei Jehovah dat de Joodse ballingen in Babylon zich geen zorgen hoefden te maken? Omdat hij wist dat de inwoners van dat land bang zouden worden. Tegen het eind van de 70-jarige ballingschap zou Babylon aangevallen worden door het machtige leger van Medië-Perzië. Jehovah zou dat leger gebruiken om zijn volk uit gevangenschap te bevrijden (Jes. 41:2-4). Toen de Babyloniërs en andere volken in die tijd te weten kwamen dat hun vijand dichterbij kwam, probeerden ze de moed erin te houden door tegen elkaar te zeggen: ‘Wees moedig.’ Ook maakten ze meer afgoden, in de hoop dat die ze zouden beschermen (Jes. 41:5-7). Maar Jehovah stelde de Joodse ballingen gerust met de woorden: ‘Jij, Israël, bent mijn dienaar’, en dat waren de mensen om hen heen niet. En daarna zei hij: ‘Maak je geen zorgen, want ik ben je God’ (Jes. 41:8-10). Jehovah zei dus: ‘Ik ben je God.’ Daarmee verzekerde hij zijn trouwe aanbidders ervan dat hij ze niet was vergeten, hij was nog steeds hun God en zij waren nog steeds zijn volk. Hij zei tegen ze: ‘Ik zal je dragen (...) en redden.’ Die geruststellende woorden hebben de Joodse ballingen ongetwijfeld kracht gegeven. (Lees Jesaja 46:3, 4.)

9-10. Waarom hoeven we niet bang te worden? Illustreer.

9 Mensen om ons heen maken zich nu meer dan ooit zorgen om de toestand in de wereld. Wij hebben natuurlijk met dezelfde problemen te maken. Maar je hoeft niet bang te worden. Jehovah zegt tegen je: ‘Ik ben je God.’ Waarom is die uitspraak een krachtige reden om kalm te blijven?

10 Ter illustratie. Twee passagiers, Jim en Ben, zitten in een vliegtuig dat door sterke wind flink wordt geschud. Terwijl het vliegtuig op en neer gaat, klinkt er een stem door de luidsprekers. ‘Maak uw stoelriemen vast. We zullen een tijdje last hebben van turbulentie.’ Jim begint zich grote zorgen te maken. Maar dan voegt de piloot eraan toe: ‘Maak u geen zorgen, ik ben de piloot.’ Jim schudt zijn hoofd en  zegt: ‘Moet dat ons geruststellen?’ Maar hij merkt dat Ben zich helemaal geen zorgen maakt. Jim vraagt hem: ‘Waarom blijf je zo kalm?’ Ben zegt met een glimlach: ‘Omdat ik die piloot heel goed ken. Het is mijn vader!’ Dan zegt hij: ‘Ik zal je iets over mijn vader vertellen. Ik weet zeker dat als je hem kent en weet hoe ervaren hij is, jij ook rustig zult worden.’

11. Wat maakt de illustratie over de twee passagiers duidelijk?

11 Wat kunnen we van deze illustratie leren? Net als Ben blijven we rustig omdat we onze hemelse Vader, Jehovah, goed kennen. We weten dat hij ons in de laatste dagen van deze wereld veilig door de storm van problemen heen zal voeren (Jes. 35:4). We vertrouwen op Jehovah, dus blijven we kalm terwijl de rest van de wereld in de greep van angst is (Jes. 30:15). Net als Ben vertellen we anderen waarom we op onze Vader vertrouwen. Dan kunnen ook zij ervan overtuigd zijn dat Jehovah ze zal steunen, wat er ook gebeurt.

‘IK ZAL JE ZEKER HELPEN’

12. (a) Wat is de derde verzekering die we gaan bespreken? (b) Waar herinnert de vermelding van Jehovah’s ‘arm’ ons aan?

12 De derde verzekering die Jesaja opschreef was: ‘Ik zal je sterken, ik zal je zeker helpen.’ Jesaja had al omschreven hoe Jehovah zijn volk zou sterken: ‘Jehovah zal komen met kracht, zijn arm zal voor hem heersen’ (Jes. 40:10). De Bijbel gebruikt het woord arm vaak als symbool van macht. De uitspraak dat Jehovah’s ‘arm zal heersen’, herinnert ons er dus aan dat Jehovah een machtige Koning is. In het verleden gebruikte hij zijn onoverwinnelijke kracht om zijn aanbidders te sterken en te verdedigen, en ook in deze  tijd steunt en beschermt hij degenen die op hem vertrouwen (Deut. 1:30, 31; Jes. 43:10, vtn.).

Geen enkel wapen zal succes hebben tegen Jehovah’s sterke, beschermende arm (Zie alinea 12-16) *

13. (a) Wanneer vooral houdt Jehovah zich aan zijn belofte om ons te sterken? (b) Welke garantie geeft ons kracht en vertrouwen?

13 Vooral als vijanden ons vervolgen, houdt Jehovah zich aan zijn belofte ‘ik zal je sterken’. In sommige delen van de wereld doen onze vijanden alle mogelijke moeite om onze prediking te stoppen of onze organisatie te verbieden. Toch maken we ons niet al te veel zorgen over zulke aanvallen. Jehovah heeft ons een garantie gegeven die ons kracht en vertrouwen geeft. Hij belooft: ‘Geen enkel wapen dat tegen je gesmeed wordt, zal succes hebben’ (Jes. 54:17). Die uitspraak laat drie belangrijke feiten uitkomen.

14. Waarom zijn we niet verbaasd dat vijanden van God ons aanvallen?

14 Ten eerste: we verwachten gehaat te worden omdat we volgelingen van Christus zijn (Matth. 10:22). Jezus voorspelde dat zijn discipelen in de laatste dagen hevig vervolgd zouden worden (Matth. 24:9; Joh. 15:20). Ten tweede: Jesaja’s profetie waarschuwt dat onze vijanden ons niet alleen zullen haten maar ook verschillende wapens tegen ons zullen gebruiken. Enkele wapens die ze hebben gebruikt zijn subtiele misleiding, regelrechte leugens en wrede vervolging (Matth. 5:11). Jehovah zal niet verhinderen dat onze vijanden die wapens gebruiken om oorlog tegen ons te voeren (Ef. 6:12; Openb. 12:17). Maar je hoeft niet bang te zijn. Waarom niet?

15-16. (a) Wat is het derde feit dat we in gedachte moeten houden, en hoe wordt dat ondersteund door Jesaja 25:4, 5? (b) Hoe zal het volgens Jesaja 41:11, 12 aflopen met degenen die tegen ons strijden?

15 Kijk eens naar het derde feit dat we in gedachte moeten houden. Jehovah zei dat geen enkel wapen dat tegen ons  wordt gebruikt ‘succes zal hebben’. Net zoals een muur ons kan beschermen tegen verwoestende slagregen, beschermt Jehovah ons tegen ‘de razernij van de tirannen’. (Lees Jesaja 25:4, 5.) Onze vijanden zullen nooit succes hebben, ze zullen nooit iets kunnen doen dat ons blijvend zal schaden (Jes. 65:17).

16 Jehovah versterkt ons vertrouwen in hem nog meer door in detail te beschrijven hoe het zal aflopen met ‘iedereen die woedend op [ons] wordt’. (Lees Jesaja 41:11, 12.) Hoe erg onze vijanden ook tegen ons tekeergaan en hoe hevig de strijd ook wordt, de uitkomst verandert niet: alle vijanden van Gods volk ‘zullen aan hun eind komen en vergaan’.

HOE JE JE VERTROUWEN IN JEHOVAH VERSTERKT

We kunnen ons vertrouwen in Jehovah versterken door geregeld over hem te lezen in de Bijbel (Zie alinea 17-18) *

17-18. (a) Waarom kan Bijbellezen je vertrouwen in Jehovah versterken? Geef een voorbeeld. (b) Hoe kan mediteren over de jaartekst voor 2019 je helpen?

17 Je gaat meer op Jehovah vertrouwen als je hem beter leert kennen. En je kunt hem alleen echt goed leren kennen als je de Bijbel zorgvuldig leest en dan mediteert over wat je leest. In de Bijbel staan betrouwbare verslagen over hoe Jehovah zijn volk in het verleden heeft beschermd. Die verslagen overtuigen ons ervan dat hij ook voor ons zal zorgen.

18 Kijk eens naar de prachtige beeldspraak waarmee Jesaja illustreert hoe Jehovah ons beschermt. Hij vergelijkt Jehovah met een herder en zijn aanbidders met lammetjes. Jesaja zegt over Jehovah: ‘Met zijn arm zal hij de lammeren verzamelen, aan zijn boezem zal hij ze dragen’ (Jes. 40:11). Als we Jehovah’s sterke armen om ons heen voelen, geeft dat een gevoel van geborgenheid en kalmte. Om ons te helpen ondanks problemen kalm te blijven, heeft de getrouwe en beleidvolle slaaf Jesaja 41:10 gekozen als de jaartekst voor 2019: ‘Maak je geen zorgen, want ik ben je God.’ Mediteer over die geruststellende woorden. Ze zullen je kracht geven voor de uitdagingen die voor ons liggen.

LIED 38 Hij zal je sterk maken

^ ¶5 De jaartekst die voor 2019 is gekozen, geeft drie redenen waarom je kalm kunt blijven ondanks problemen in de wereld of in je persoonlijke leven. Dit artikel bespreekt die redenen en helpt je om je minder zorgen te maken en meer op Jehovah te vertrouwen. Mediteer over de jaartekst. Probeer hem uit je hoofd te leren. De tekst zal je kracht geven voor de uitdagingen die nog voor ons liggen.

^ ¶3 TERM TOEGELICHT: Een verzekering is een betrouwbare uitspraak of een belofte dat iets zeker zal gebeuren. De verzekeringen die Jehovah geeft, kunnen ons helpen ons minder zorgen te maken over problemen in ons leven.

^ ¶4 De uitdrukking ‘wees niet bang’ komt in Jesaja 41:10, 13 en 14 drie keer voor. In dezelfde verzen wordt vaak ‘ik’ gebruikt (doelend op Jehovah). Waarom liet Jehovah Jesaja zo vaak het woord ik gebruiken? Om een belangrijk feit te benadrukken: alleen als je op Jehovah vertrouwt, zal je angst afnemen.

^ ¶52 AFBEELDING: Leden van een gezin hebben beproevingen op het werk, op het gebied van gezondheid, in de velddienst en op school.

^ ¶54 AFBEELDING: De politie doet tijdens een vergadering een inval in een particulier huis, maar de broeders en zusters raken niet in paniek.

^ ¶56 AFBEELDING: Geregelde gezinsaanbidding helpt ons om te volharden.