Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 5

Wat onze aanwezigheid op vergaderingen over ons zegt

Wat onze aanwezigheid op vergaderingen over ons zegt

‘Verkondig de dood van de Heer, totdat hij komt.’ — 1 KOR. 11:26.

LIED 18 Dankbaar voor de losprijs

VOORUITBLIK *

1-2. (a) Wat ziet Jehovah als miljoenen samenkomen voor het Avondmaal? (Zie cover.) (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

STEL je eens voor wat Jehovah ziet als miljoenen mensen overal op aarde samenkomen voor het Avondmaal. Hij kijkt niet alleen naar het grote aantal aanwezigen. Hij ziet elk individu dat er is. Hij ziet degenen die trouw elk jaar komen, soms ondanks zware vervolging. Er zijn er ook die niet regelmatig naar de andere vergaderingen gaan maar de Gedachtenisviering bezien als een vergadering die ze niet mogen missen. En Jehovah merkt ook degenen op die er voor het eerst zijn, misschien uit nieuwsgierigheid.

2 Jehovah is natuurlijk blij om te zien dat er zo veel aanwezigen zijn op de Gedachtenisviering (Luk. 22:19). Maar het aantal personen dat komt vindt hij niet het belangrijkste. Hij is meer geïnteresseerd in de reden dat ze komen. Het gaat Jehovah om de motivatie. In dit artikel gaan we in op een belangrijke vraag: waarom bezoeken we niet alleen de jaarlijkse Gedachtenisviering maar ook de wekelijkse vergaderingen waarin Jehovah voorziet voor degenen die van hem houden?

Miljoenen mensen overal op aarde worden welkom geheten op het Avondmaal van de Heer (Zie alinea 1-2)

NEDERIGHEID MOTIVEERT ONS OM AANWEZIG TE ZIJN

3-4. (a) Waarom gaan we naar vergaderingen? (b) Wat zegt onze aanwezigheid op vergaderingen over ons? (c) Waarom mogen we, in het licht van wat 1 Korinthiërs 11:23-26 zegt, de Gedachtenisviering niet overslaan?

3 We gaan voornamelijk naar de vergaderingen omdat ze deel uitmaken van onze aanbidding. Daarnaast gaan we omdat we er door Jehovah worden onderwezen. Trotse  mensen vinden het niet nodig om iets te leren (3 Joh. 9). Maar wij willen heel graag onderwezen worden door Jehovah en de organisatie die hij gebruikt (Jes. 30:20; Joh. 6:45).

4 Onze aanwezigheid op vergaderingen laat zien dat we nederig zijn, bereid om te worden onderwezen. De herdenking van Jezus’ dood bezoeken we niet alleen omdat we weten dat het heel belangrijk is, maar ook omdat we nederig Jezus’ gebod gehoorzamen: ‘Blijf dit doen om mij te gedenken.’ (Lees 1 Korinthiërs 11:23-26.) Die vergadering versterkt onze hoop voor de toekomst en herinnert ons eraan hoeveel Jehovah van ons houdt. Maar Jehovah weet dat we vaker dan één keer per jaar aanmoediging nodig hebben. Daarom zorgt hij ervoor dat er elke week vergaderingen zijn en spoort hij ons aan ernaartoe te gaan. Nederigheid motiveert ons om dat te doen. Elke week besteden we een aantal uren aan het voorbereiden en bijwonen van die vergaderingen.

5. Waarom reageren nederige mensen op de uitnodiging van Jehovah?

5 Elk jaar gaan veel nederige mensen in op Jehovah’s uitnodiging om door hem te worden onderwezen (Jes. 50:4). Ze gaan naar de Gedachtenisviering en daarna ook naar de andere vergaderingen (Zach. 8:20-23). Wij vinden het fijn om samen met hen onderwijs en instructies te krijgen van Jehovah, onze ‘helper en redder’ (Ps. 40:17). Wat is er nu aangenamer — of belangrijker — dan ingaan op een uitnodiging om te worden onderwezen door Jehovah en door Jezus, de Zoon van wie hij zo veel houdt? (Matth. 17:5; 18:20; 28:20)

6. Waarom bezocht een man het Avondmaal?

6 Elk jaar doen we moeite om zo veel mogelijk mensen uit te nodigen voor de herdenking van Jezus’ dood. Veel nederige mensen zijn op onze uitnodiging ingegaan en hebben daar voordeel van gehad. Een voorbeeld. Een paar jaar geleden gaf een broeder de uitnodiging voor het Avondmaal aan een man die zei dat hij niet zou komen. Maar de broeder was aangenaam verrast toen de man die avond toch de Koninkrijkszaal in liep. De man was zo onder de indruk van het warme welkom dat hij onze wekelijkse vergaderingen begon te bezoeken. Daarna miste hij het hele jaar maar drie vergaderingen! Hoe kwam het dat hij zo positief reageerde? Hij was zachtmoedig genoeg om van gedachten te veranderen. De broeder die hem had uitgenodigd, zei later: ‘Het is een hele nederige man.’ Ongetwijfeld heeft Jehovah die man getrokken om hem te aanbidden, en nu is het een gedoopte broeder (2 Sam. 22:28; Joh. 6:44).

7. Wat kan ons helpen nederig te zijn, en waarom?

7 Wat we op de vergaderingen leren en in de Bijbel lezen kan ons helpen nederig te zijn. In de weken voor het Avondmaal draaien de vergaderingen vaak om het voorbeeld van Jezus en de nederigheid die hij toonde door zijn leven te geven als losprijs. En we worden aangemoedigd om de dagen voor het Avondmaal Bijbelverslagen te lezen over de gebeurtenissen rond Jezus’ dood en opstanding. Wat we op die vergaderingen leren en in die Bijbelverslagen lezen vergroot onze waardering voor het offer van Jezus. We worden gemotiveerd om zijn nederigheid na te volgen en Jehovah’s wil te doen, zelfs als dat heel moeilijk is (Luk. 22:41, 42).

 MOED MOTIVEERT ONS OM AANWEZIG TE ZIJN

8. Hoe toonde Jezus moed?

8 We proberen Jezus ook na te volgen door moedig te zijn. Denk eens aan de moed die hij toonde op de dagen voor zijn dood. Hij wist heel goed dat zijn vijanden hem zouden vernederen, geselen en terechtstellen (Matth. 20:17-19). Toch was hij bereid de dood onder ogen te zien. Toen de tijd was aangebroken zei hij in Gethsemané tegen zijn trouwe apostelen: ‘Sta op, laten we gaan. Kijk! Mijn verrader komt eraan’ (Matth. 26:36, 46). En toen een gewapende bende hem kwam arresteren, stapte hij naar voren, zei hij wie hij was en beval hij de soldaten om zijn apostelen te laten gaan (Joh. 18:3-8). Wat een bijzondere moed! In deze tijd doen gezalfde christenen en degenen die bij de andere schapen horen hun best om die moed van Jezus na te volgen. Hoe?

Als je moedig naar de vergaderingen gaat, worden anderen daardoor gesterkt (Zie alinea 9) *

9. (a) Waarom is er soms moed nodig om geregeld vergaderingen te bezoeken? (b) Welk effect kan ons voorbeeld hebben op onze broeders en zusters die vanwege hun geloof gevangenzitten?

9 Als we in een moeilijke situatie zitten, hebben we misschien moed nodig om geregeld naar de vergaderingen te gaan. Sommige broeders en zusters bezoeken moedig de vergaderingen ondanks veel verdriet, ontmoediging of gezondheidsproblemen. Andere doen dat ondanks hevige tegenstand van familieleden of overheden. Sta eens stil bij het effect dat ons voorbeeld heeft op onze broeders en zusters die vanwege hun geloof gevangenzitten (Hebr. 13:3). Als ze horen dat wij Jehovah ondanks onze beproevingen blijven dienen, worden ze gesterkt om vast te houden aan hun geloof, moed en trouw. Paulus maakte ook zoiets mee. Toen hij in Rome gevangenzat, gaf het hem vreugde te horen dat zijn broeders en zusters God trouw bleven dienen (Fil. 1:3-5, 12-14). Kort voor of na zijn vrijlating schreef hij zijn brief aan de Hebreeën. Daarin spoorde hij trouwe christenen aan ‘broederlijke liefde te blijven tonen’ en hun bijeenkomsten nooit over te slaan (Hebr. 10:24, 25; 13:1).

10-11. (a) Wie moeten we uitnodigen voor het Avondmaal? (b) Welke reden geeft Efeziërs 1:7 daarvoor?

10 We tonen moed als we familieleden, collega’s en buren uitnodigen voor het Avondmaal. Waarom nodigen we ze uit? Omdat we zo dankbaar zijn voor wat Jehovah en Jezus voor ons hebben gedaan dat we heel graag willen dat ook zij naar het Avondmaal komen. We willen dat ze leren hoe ze hun voordeel kunnen doen met Jehovah’s ‘onverdiende goedheid’ door middel van de losprijs (lees Efeziërs 1:7; Openb. 22:17).

11 Als we moedig samenkomen, tonen we ook een andere mooie eigenschap, één die God en zijn Zoon op bijzondere manieren tonen.

 LIEFDE MOTIVEERT ONS OM AANWEZIG TE ZIJN

12. (a) Hoe versterken de vergaderingen onze liefde voor Jehovah en Jezus? (b) Waartoe moedigt 2 Korinthiërs 5:14, 15 ons aan?

12 Liefde voor Jehovah en Jezus motiveert ons om naar de vergaderingen te gaan. En die liefde neemt toe door wat we op de vergaderingen leren. We krijgen er geregeld onderwijs over wat Jehovah en zijn Zoon voor ons hebben gedaan (Rom. 5:8). Vooral de Gedachtenisviering herinnert ons aan de diepte van hun liefde, ook voor degenen die de waarde van de losprijs nog niet begrijpen. Uit dankbaarheid proberen we Jezus na te volgen in ons dagelijks leven. (Lees 2 Korinthiërs 5:14, 15.) Bovendien beweegt ons hart ons ertoe Jehovah te loven voor de losprijsvoorziening. Eén manier om dat te doen is door oprechte antwoorden te geven op onze vergaderingen.

13. Hoe kunnen we de diepte van onze liefde voor Jehovah en zijn Zoon laten zien? Leg uit.

13 We kunnen laten zien hoeveel we van Jehovah en zijn Zoon houden door bereid te zijn offers voor hen te brengen. Vaak moeten we allerlei dingen opofferen voor onze vergaderingen. Veel gemeenten hebben de ene vergadering aan het eind van een werkdag, als de kans groot is dat we moe zijn, en de andere vergadering in het weekend, als andere mensen aan het uitrusten zijn. Ziet Jehovah het dat we naar de vergaderingen gaan ook al zijn we moe? Absoluut! Hoe meer moeite het ons kost, hoe meer waardering Jehovah heeft voor de liefde die we tonen (Mark. 12:41-44).

14. Hoe liet Jezus zien wat zelfopofferende liefde is?

14 Jezus liet ons zien wat zelfopofferende liefde is. Hij was niet alleen bereid om voor zijn discipelen te sterven maar ook om elke dag zo te leven dat hun belangen boven zijn eigen belangen kwamen. Zo kwam hij met zijn volgelingen samen ook al was hij lichamelijk of emotioneel uitgeput (Luk. 22:39-46). En hij was gericht op wat hij anderen kon geven, niet op wat hij van anderen kon krijgen (Matth. 20:28). Als onze liefde voor Jehovah en onze broeders en zusters net zo sterk is, zullen we alles doen wat we kunnen om zowel op  het Avondmaal als op de andere vergaderingen aanwezig te zijn.

15. Wie willen we vooral helpen?

15 We horen bij de enige ware christelijke broederschap en we besteden er graag zo veel mogelijk tijd aan anderen uit te nodigen zich bij ons aan te sluiten. Maar we willen vooral degenen helpen die ‘aan ons verwant zijn in het geloof’ maar die inactief zijn geworden (Gal. 6:10). We bewijzen dat we van ze houden door ze aan te moedigen naar de vergaderingen te gaan, vooral naar het Avondmaal. Net als Jehovah en Jezus zijn we heel gelukkig als een inactieve terugkeert tot Jehovah, onze lieve Vader en Herder (Matth. 18:14).

16. (a) Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen, en wat zullen onze vergaderingen voor ons doen? (b) Waarom is dit een goede tijd van het jaar om stil te staan bij Jezus’ woorden in Johannes 3:16?

16 Nodig de komende weken zo veel mogelijk mensen uit voor de Gedachtenisviering op vrijdagavond 19 april 2019. (Zie het kader ‘ Nodig je ze uit?’) En we kunnen elkaar het hele jaar aanmoedigen door aanwezig te zijn op alle vergaderingen waarin Jehovah voorziet. Terwijl het einde van deze wereld steeds dichterbij komt, hebben we onze vergaderingen nodig om nederig, moedig en liefdevol te blijven (1 Thess. 5:8-11). Toon met heel je hart wat je voor Jehovah en zijn Zoon voelt omdat ze zo veel van je houden! (Lees Johannes 3:16.)

LIED 126 Blijf waakzaam, moedig en krachtig

^ ¶5 De herdenking van Christus’ dood op vrijdagavond 19 april 2019 is de belangrijkste vergadering van het jaar. Wat is onze motivatie om daarbij aanwezig te zijn? Zonder twijfel dat we Jehovah blij willen maken. In dit artikel gaan we bespreken wat onze aanwezigheid op de Gedachtenisviering en op onze wekelijkse vergaderingen over ons zegt.

^ ¶52 AFBEELDINGEN: Een broeder die gevangenzit vanwege zijn geloof wordt aangemoedigd door een brief van thuis. Hij beseft dat hij niet vergeten wordt en hij is blij met het bericht dat ook zijn gezin Jehovah trouw blijft ondanks de onrust in hun gebied.