Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 8

Streef naar vrede door te vechten tegen jaloezie

Streef naar vrede door te vechten tegen jaloezie

‘Laten we dus streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar.’ — ROM. 14:19.

LIED 113 Jehovah geeft vrede

VOORUITBLIK *

1. Welke uitwerking had jaloezie op Jozefs familie?

JAKOB hield van al zijn zonen. Maar hij was speciaal gehecht aan Jozef. Hoe reageerden Jozefs broers? Ze werden jaloers op hem, en door die jaloezie raakten ze verbitterd. Jozef had niets gedaan om die haat van zijn broers te verdienen. Toch verkochten ze hem als slaaf en logen ze tegen hun vader dat zijn lievelingszoon door een wild dier was verslonden. Door jaloezie werd de vrede in de familie verstoord en werd hun vader intens verdriet aangedaan (Gen. 37:3, 4, 27-34).

2. Waarom is jaloezie volgens Galaten 5:19-21 zo gevaarlijk?

2 In de Bijbel is jaloezie * een van de dodelijke ‘werken van het vlees’ die ertoe kunnen leiden dat iemand Gods Koninkrijk niet erft. (Lees Galaten 5:19-21.) Jaloezie brengt vaak giftige vruchten voort als vijandschap, ruzie en woede-uitbarstingen.

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Het voorbeeld van Jozefs broers laat zien dat jaloezie relaties kapot kan maken en de vrede in een familie kan verstoren. Hoewel wij nooit zouden doen wat zij deden, hebben we allemaal een onvolmaakt, verraderlijk hart (Jer. 17:9). Het is dus niet zo gek dat we soms jaloers zijn. Laten we eens kijken naar een paar waarschuwende voorbeelden in de Bijbel die ons helpen vast te stellen waardoor gevoelens van jaloezie wortel kunnen schieten in  ons hart. Daarna zullen we zien wat we kunnen doen om te vechten tegen jaloezie en de vrede te bevorderen.

OORZAKEN VAN JALOEZIE

4. Waarom waren de Filistijnen jaloers op Isaäk?

4 Rijkdom. Isaäk was een rijke man. De Filistijnen werden jaloers op zijn voorspoed (Gen. 26:12-14). Ze gooiden zelfs de waterputten dicht waarvan Isaäk afhankelijk was om zijn vee te laten drinken (Gen. 26:15, 16, 27). Net als die Filistijnen worden sommige mensen in deze tijd jaloers op personen die rijker zijn. Ze willen de dingen hebben die een ander heeft en misgunnen hem zelfs wat hij heeft.

5. Waarom waren de religieuze leiders jaloers op Jezus?

5 Populariteit. De Joodse religieuze leiders waren jaloers op Jezus omdat hij heel geliefd was bij het gewone volk (Matth. 7:28, 29). Jezus vertegenwoordigde God en onderwees de waarheid. Maar die religieuze leiders verspreidden kwaadaardige leugens en laster om Jezus’ goede reputatie kapot te maken (Mark. 15:10; Joh. 11:47, 48; 12:12, 13, 19). Wat is de les? Vecht tegen elke neiging om jaloers te zijn op personen die om bepaalde eigenschappen geliefd zijn in de gemeente. Probeer in plaats daarvan hun liefde na te volgen (1 Kor. 11:1; 3 Joh. 11).

6. Hoe bleek dat Diotrefes jaloers was?

6 Theocratische voorrechten. In de eerste eeuw werd Diotrefes jaloers op degenen die de leiding namen in de gemeente. Hij wilde ‘graag de belangrijkste zijn’. Daarom verspreidde hij roddelpraatjes om de apostel Johannes en andere verantwoordelijke broeders zwart te maken (3 Joh. 9, 10). Hoewel je misschien niet zo ver zou gaan als Diotrefes, zou je wel jaloers kunnen worden op een broeder of zuster die een toewijzing krijgt waar jij op had gehoopt, vooral als je vindt dat je net zo geschikt bent voor die taak als hij of zij.

Je hart is als de grond waarin je goede eigenschappen als mooie bloemen groeien. Maar jaloezie is als giftig onkruid. Jaloezie kan de ontwikkeling van goede eigenschappen als liefde, medegevoel en vriendelijkheid in de kiem smoren (Zie alinea 7)

7. Welke uitwerking kan jaloezie op ons hebben?

7 Jaloezie is als giftig onkruid. Als het eenmaal wortel schiet in je hart, is het vaak moeilijk uit te roeien. Jaloezie wordt gevoed door andere negatieve gevoelens, zoals afgunst, trots en egoïsme. Jaloezie kan de ontwikkeling van goede eigenschappen als liefde, medegevoel en vriendelijkheid in de kiem smoren. Zodra je merkt dat jaloezie opschiet in je hart, moet je dat met wortel en tak uitroeien. Hoe kun je jaloezie bestrijden?

NEDERIGHEID EN TEVREDENHEID

Hoe kun je het onkruid van jaloezie bestrijden? Met de hulp van Gods heilige geest kun je jaloezie uitroeien en vervangen door nederigheid en tevredenheid (Zie alinea 8-9)

8. Met welke eigenschappen kun je jaloezie bestrijden?

8 Je kunt jaloezie bestrijden met nederigheid en tevredenheid. Als je hart gevuld is met die goede eigenschappen, zal jaloezie geen ruimte krijgen om te groeien. Nederigheid zal je helpen niet teveel van jezelf te denken. Een nederig persoon vindt niet dat hij meer verdient dan alle anderen (Gal. 6:3, 4). Een tevreden persoon is blij met wat hij heeft en vergelijkt zich niet met anderen (1 Tim. 6:7, 8). Als een nederig en tevreden persoon ziet dat iemand iets goeds krijgt, is hij blij voor hem.

9. Waarbij kan de heilige geest ons volgens Galaten 5:16 en Filippenzen 2:3, 4 helpen?

9 We hebben de hulp van Gods heilige geest nodig om nederigheid en tevredenheid te ontwikkelen en zo de vleselijke  neiging tot jaloezie te bestrijden. (Lees Galaten 5:16; Filippenzen 2:3, 4.) Jehovah’s heilige geest kan ons helpen onze diepste gedachten en motieven te onderzoeken. Met Gods hulp kunnen we schadelijke gedachten en gevoelens vervangen door goede (Ps. 26:2; 51:10). Laten we eens stilstaan bij de voorbeelden van Mozes en Paulus, mannen die de neiging jaloers te zijn met succes bestreden.

Een jonge Israëliet is naar Mozes en Jozua gerend om te berichten dat twee mannen in het kamp zich als profeten gedragen. Jozua vraagt Mozes om het de twee mannen te verbieden, maar Mozes wil dat niet doen. Hij zegt tegen Jozua dat hij blij is dat Jehovah zijn geest op de twee mannen heeft gelegd (Zie alinea 10)

10. Welke situatie had het Mozes moeilijk kunnen maken? (Zie cover.)

10 Mozes had veel autoriteit over Gods volk, maar het was niet zo dat hij dat voorrecht angstvallig bewaakte. Een voorbeeld. Jehovah nam wat van zijn heilige geest weg van Mozes om die te geven aan een groep oudsten van Israël die rond de tent van samenkomst stonden. Kort daarna hoorde Mozes dat twee oudsten die niet naar de tent van samenkomst waren gegaan, ook de heilige geest hadden ontvangen en zich als profeten gedroegen. Hoe reageerde hij toen Jozua hem vroeg het de twee oudsten te verbieden? Mozes werd niet jaloers op de aandacht die de twee mannen van Jehovah kregen. Hij was nederig en hij was blij dat ze dat voorrecht hadden gekregen (Num. 11:24-29). Wat kunnen we van Mozes leren?

Hoe kunnen ouderlingen de nederige houding van Mozes navolgen? (Zie alinea 11-12) *

11. Hoe kunnen ouderlingen Mozes navolgen?

11 Als jij ouderling bent, is jou dan weleens gevraagd iemand op te leiden voor een voorrecht in de gemeente waar je echt van hield? Misschien geniet je bijvoorbeeld wel van het voorrecht elke week de Wachttoren-studie te leiden. Maar als je net als Mozes nederig bent, zul je je niet bedreigd voelen als je een andere broeder moet opleiden om het voorrecht van je over te nemen. Je zult je broeder dan juist graag willen helpen.

12. Hoe geven veel broeders en zusters in deze tijd van tevredenheid en nederigheid blijk?

12 Veel oudere broeders dienen al jaren als coördinator van het lichaam van ouderlingen, maar doen graag afstand van die toewijzing als ze 80 worden. Kringopzieners aanvaarden nederig een toewijzing in een andere vorm van dienst als ze 70 worden. En recent hebben veel Bethelieten over de hele wereld een nieuwe toewijzing gekregen in het veld. Die trouwe broeders en zusters zijn niet verbitterd omdat anderen nu de toewijzing hebben die zij ooit hadden.

13. Waarom had Paulus jaloers kunnen worden op de 12 apostelen?

13 Paulus is nog een goed voorbeeld van iemand die tevreden en nederig was. Hij liet niet toe dat er jaloezie ontstond. Hij werkte hard in de dienst maar zei nederig: ‘Ik ben de minste van de apostelen en ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden’ (1 Kor. 15:9, 10). De 12 apostelen volgden Jezus toen hij op aarde was, maar Paulus werd pas een christen na Jezus’ dood en opstanding. Hoewel hij uiteindelijk als ‘een apostel voor de heidenen’ werd aangesteld, kreeg hij nooit het speciale voorrecht een van de 12 apostelen te zijn (Rom. 11:13; Hand. 1:21-26). Maar Paulus was niet jaloers op die 12 mannen en de nauwe omgang die ze met Jezus hadden gehad, en hij bleef tevreden met wat hij had.

14. Wat zul je doen als je tevreden en nederig bent?

14 Als je tevreden en nederig bent, zul je net als Paulus respect tonen voor het gezag dat Jehovah aan anderen heeft  gegeven (Hand. 21:20-26). Hij heeft ervoor gezorgd dat er aangestelde mannen zijn die de leiding nemen in de gemeente. Ondanks hun onvolmaaktheden beziet Jehovah ze als ‘gaven in mensen’ (Ef. 4:8, 11). Als je die aangestelde mannen respecteert en nederig hun leiding volgt, blijf je dicht bij Jehovah en heb je vrede met je broeders en zusters.

‘LATEN WE DUS STREVEN NAAR WAT DE VREDE BEVORDERT’

15. Wat moeten we doen?

15 Vrede kan niet bloeien als jaloezie de kans krijgt te groeien. Laat jaloezie dus niet in je hart woekeren maar roei het uit. Voorkom ook dat je bij anderen gevoelens van jaloezie zaait. Dat zijn belangrijke stappen als je gehoorzaam wilt zijn aan Jehovah’s gebod om te ‘streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar’ (Rom. 14:19). Wat kun je doen om anderen te helpen tegen jaloezie te vechten en hoe kun je vrede bevorderen?

16. Hoe kun je anderen helpen tegen jaloezie te vechten?

16 Je houding en daden kunnen een grote invloed hebben op anderen. De wereld wil dat je ‘pronkt’ met je bezittingen (1 Joh. 2:16). Maar zo’n houding bevordert jaloezie. Je kunt voorkomen dat je bij anderen jaloezie opwekt door niet steeds te praten over wat je allemaal hebt of wilt kopen. Daarnaast is het goed bescheiden te zijn over de voorrechten die  je in de gemeente hebt. Als je de aandacht vestigt op je voorrechten, creëer je een voedingsbodem voor jaloezie. Maar als je oprechte belangstelling voor anderen hebt en het goede dat ze doen erkent, help je ze tevreden te zijn en bevorder je eenheid en vrede in de gemeente.

17. Wat konden Jozefs broers doen, en waarom?

17 Je kunt het gevecht tegen jaloezie winnen! Denk nog maar eens aan het voorbeeld van Jozefs broers. Jaren nadat ze Jozef zo slecht hadden behandeld, troffen ze hem in Egypte. Maar voordat Jozef zijn broers duidelijk maakte wie hij was, stelde hij ze op de proef om te zien of ze waren veranderd. Hij zorgde voor een maaltijd waarbij hij de jongste, Benjamin, veel meer voedsel gaf dan de anderen (Gen. 43:33, 34). Maar er is geen enkele aanwijzing dat zijn broers jaloers werden op Benjamin. Ze lieten juist zien dat ze heel erg bezorgd waren om hun broer en om hun vader, Jakob (Gen. 44:30-34). Omdat ze hun jaloezie van zich hadden afgezet, konden ze eraan meehelpen in hun familie de vrede te herstellen (Gen. 45:4, 15). Als je op dezelfde manier elk spoortje jaloezie weghaalt, zul je in je familie en je gemeente de vrede bevorderen.

18. Wat gebeurt er volgens Jakobus 3:17, 18 als je bijdraagt aan een vredige omgeving?

18 Jehovah wil dat we vechten tegen jaloezie en naar vrede streven. Voor allebei moeten we ons best doen. Zoals we hebben gezien, hebben we een neiging tot jaloezie (Jak. 4:5). En we leven in een wereld die jaloezie bevordert. Maar als we werken aan nederigheid, tevredenheid en waardering, blijft er geen ruimte over voor jaloezie. Dan creëren we een vredige omgeving waarin goede vruchten kunnen groeien. (Lees Jakobus 3:17, 18.)

LIED 130 Wees vergevingsgezind

^ ¶5 Er is vrede in Jehovah’s organisatie. Maar die vrede kan verstoord worden als we toelaten dat er jaloezie ontstaat. In dit artikel gaan we onderzoeken wat de oorzaken van jaloezie zijn. We zullen zien hoe we tegen die slechte eigenschap kunnen vechten en vrede kunnen bevorderen.

^ ¶2 TERM TOEGELICHT: Jaloezie maakt dat iemand iets wil hebben dat een ander heeft en het hem niet gunt.

^ ¶61 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Tijdens een ouderlingenvergadering wordt aan een oudere broeder die in de gemeente de Wachttoren-studie leidt, gevraagd of hij een jongere ouderling voor dat voorrecht wil opleiden. Hoewel de oudere broeder van zijn toewijzing houdt, steunt hij de beslissing van de ouderlingen van harte door de jongere broeder praktische suggesties en oprechte complimenten te geven.