Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 STUDIEARTIKEL 8

Waarom waardering tonen?

Waarom waardering tonen?

‘Laat zien dat je dankbaar bent.’ — KOL. 3:15.

LIED 46 Wij danken u, Jehovah

VOORUITBLIK *

1. Hoe toonde een Samaritaan waardering nadat hij door Jezus was genezen?

ZE waren er ellendig aan toe. Omdat ze melaatsheid hadden, zag de toekomst er niet rooskleurig uit. Maar op een dag zagen ze vanuit de verte Jezus, de Grote Onderwijzer. Ze hadden gehoord dat hij mensen genas van allerlei ziekten en ze waren ervan overtuigd dat hij ook hen kon genezen. Dus riepen ze: ‘Jezus, Meester, heb medelijden met ons!’ De tien mannen werden genezen. Ongetwijfeld hadden ze allemaal waardering * voor Jezus’ goedheid. Maar een van hen voelde niet alleen dankbaarheid, hij uitte die ook. Die man, een Samaritaan, werd ertoe bewogen God ‘met luide stem’ te prijzen (Luk. 17:12-19).

2-3. (a) Hoe komt het dat we soms geen waardering uitspreken? (b) Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 Ongetwijfeld spreek je net als die Samaritaan je dankbaarheid uit voor een goede daad. Maar soms vergeten we dankjewel te zeggen of waardering te tonen.

3 In dit artikel gaan we bespreken waarom het zo belangrijk is waardering te tonen door wat je zegt en doet. We gaan kijken wat we kunnen leren van enkele Bijbelse personen die dankbaar waren en van andere die dat niet waren. Daarna volgen nog enkele specifieke manieren om waardering te tonen.

 WAAROM MOETEN WE WAARDERING TONEN?

4-5. Waarom moeten we waardering tonen?

4 Jehovah geeft ons het voorbeeld in het tonen van waardering. Eén manier waarop hij dat doet, is door degenen die zijn wil doen te belonen (2 Sam. 22:21; Ps. 13:6; Matth. 10:40, 41). De Bijbel moedigt ons aan: ‘Volg God na, als geliefde kinderen’ (Ef. 5:1). Een belangrijke reden om waardering te tonen, is dus dat we Jehovah’s voorbeeld willen volgen.

5 Er is nog een reden om waardering te tonen. Waardering is als een goede maaltijd — je geniet er nog meer van als je die deelt. Als je waardering voelt, ben je zelf gelukkig. Maar als je waardering uit, maak je een ander gelukkig. Hij weet dan dat het de moeite waard was je te helpen of je iets te geven dat je nodig had. Je vriendschap met die persoon wordt versterkt.

6. Wat zijn de overeenkomsten tussen woorden van waardering en appels van goud?

6 Je woorden van waardering zijn waardevol. De Bijbel zegt: ‘Als gouden appels in zilveren snijwerk is een woord op het juiste moment’ (Spr. 25:11). Stel je voor hoe prachtig dat eruit zou zien! En hoe waardevol dat zou zijn! Hoe zou je het vinden om zoiets cadeau te krijgen? Als je dankjewel tegen iemand zegt, kan dat net zo waardevol zijn. En bedenk dat een appel van goud heel lang mee kan gaan. Hetzelfde geldt voor je woorden van waardering: iemand zal ze misschien de rest van zijn leven onthouden en koesteren.

ZE TOONDEN WAARDERING

7. Hoe uitte David zijn waardering, zoals blijkt uit Psalm 27:4, en hoe uitten andere psalmisten hun waardering?

7 Veel aanbidders van God hebben dankbaarheid getoond. Een van hen was David. (Lees Psalm 27:4.) Hij had diepe  waardering voor de ware aanbidding en liet zijn gevoelens blijken door wat hij deed. Hij gaf een fortuin voor de bouw van de tempel. De nakomelingen van Asaf brachten waardering tot uiting door psalmen of lofliederen te schrijven. In één lied dankten ze God en spraken ze hun bewondering uit voor zijn wonderen (Ps. 75:1). David en Asafs nakomelingen wilden dus aan Jehovah laten zien hoeveel waardering ze hadden voor alle zegeningen die ze van hem kregen. Vraag je af hoe je die psalmisten kunt navolgen.

Wat leert Paulus’ brief aan de Romeinen ons over het uiten van waardering? (Zie alinea 8-9) *

8-9. Hoe toonde Paulus waardering voor zijn broeders en zusters, en wat was ongetwijfeld het resultaat?

8 Paulus had waardering voor zijn broeders en zusters en liet dat merken door wat hij over hen zei. Hij dankte God altijd voor hen in zijn persoonlijke gebeden. Hij bracht zijn waardering ook onder woorden in zijn brieven. In Romeinen 16 noemt hij in de eerste 15 verzen 27 christenen bij naam. Over Priska en Aquila schrijft hij specifiek dat ze voor hem ‘hun leven hebben gewaagd’. Over Febe zegt hij dat ze ‘velen heeft bijgestaan’, ook hemzelf. Hij prees die lieve, hardwerkende broeders en zusters (Rom. 16:1-15).

9 In het besluit van zijn brief aan de Romeinen koos Paulus ervoor te focussen op hun goede eigenschappen, hoewel hij wist dat ze onvolmaakt waren. Stel je voor hoe opbouwend het voor de broeders en zusters was Paulus’ woorden te horen voorlezen in de gemeente! Hun vriendschap met Paulus is hierdoor ongetwijfeld nog hechter geworden. Spreek jij geregeld je waardering uit voor de goede dingen die broeders en zusters in je gemeente zeggen en doen?

10. Wat leren we van de manier waarop Jezus waardering uitte voor zijn volgelingen?

10 In zijn boodschappen aan bepaalde gemeenten in Klein-Azië sprak Jezus zijn waardering uit voor het werk dat zijn volgelingen deden. Hij begon zijn boodschap aan de gemeente in Thyatira bijvoorbeeld met de woorden: ‘Ik ken je daden en je liefde en geloof en dienst en volharding, en ik weet dat je daden van de laatste tijd meer zijn dan die van vroeger’ (Openb. 2:19). Jezus noemde niet alleen hun toegenomen activiteit maar prees ook de eigenschappen die hen motiveerden tot hun goede daden. Hoewel hij sommigen in Thyatira raad moest geven, opende en besloot hij zijn boodschap met opbouwende woorden (Openb. 2:25-28). Denk eens aan het gezag dat Jezus heeft als hoofd van alle gemeenten. Hij hoeft ons niet te bedanken voor het werk dat we voor hem doen. Toch neemt hij de moeite om zijn waardering te uiten. Wat een geweldig voorbeeld voor ouderlingen!

ZE TOONDEN GEEN WAARDERING

11. Wat was Esaus houding tegenover heilige dingen, zoals blijkt uit Hebreeën 12:16?

11 Er zijn ook Bijbelse personen die jammer genoeg geen waardering toonden. Esau bijvoorbeeld. Hij was opgevoed door ouders die liefde en respect voor Jehovah hadden, maar hij had geen waardering voor heilige dingen. (Lees Hebreeën 12:16.) Waaruit bleek zijn ondankbare houding? Esau verkocht zomaar zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer Jakob — voor een kommetje soep (Gen. 25:30-34). Later had hij spijt van zijn keuze. Maar omdat hij ondankbaar  was geweest voor wat hij had, was er geen reden om te klagen toen hij niet de zegen van het eerstgeboorterecht kreeg.

12-13. Hoe gaven de Israëlieten blijk van een gebrek aan waardering, en wat was het resultaat?

12 De Israëlieten hadden veel redenen om dankbaar te zijn. Ze waren bevrijd uit slavernij nadat Jehovah Egypte had getroffen met de tien plagen. Daarna had God ze gered door het hele leger van Egypte te vernietigen in de Rode Zee. De Israëlieten waren zo dankbaar dat ze een overwinningslied zongen tot lof van Jehovah. Maar bleven ze dankbaar?

13 Al gauw vergaten de Israëlieten alles wat Jehovah voor ze had gedaan. Toen ze voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan, gaven ze blijk van een gebrek aan waardering (Ps. 106:7). Hoe? ‘De hele gemeenschap van Israël begon tegen Mozes en Aäron te klagen’ — of eigenlijk tegen Jehovah (Ex. 16:2, 8). Jehovah was teleurgesteld door de ondankbare houding van zijn volk. Later voorspelde hij dat die hele generatie in de woestijn zou omkomen, met uitzondering van Jozua en Kaleb (Num. 14:22-24; 26:65). Hoe kunnen we vermijden die slechte voorbeelden te volgen en hoe kunnen we de goede volgen?

IN DEZE TIJD WAARDERING TONEN

14-15. (a) Hoe kunnen huwelijkspartners laten zien dat ze elkaar waarderen? (b) Hoe kunnen ouders hun kinderen leren waardering te tonen?

14 In het gezin. Het is voor het hele gezin goed als elk lid zijn waardering uitspreekt. Huwelijkspartners moeten laten merken dat ze elkaar waarderen. Hoe meer ze dat doen, hoe hechter hun band. Het wordt ook makkelijker om elkaars fouten te vergeven. Een man die zijn vrouw waardeert, merkt op welke goede dingen ze zegt en doet. Hij ‘staat op en spreekt vol lof over haar’ (Spr. 31:10, 28). En een verstandige vrouw laat haar man weten wat ze specifiek aan hem waardeert.

15 Ouders, hoe kunnen jullie je kinderen leren waardering te tonen? Bedenk dat je kinderen zullen imiteren wat jij zegt en doet. Geef ze dus het goede voorbeeld door dankjewel te zeggen als ze iets voor je doen. En leer je kinderen om dankjewel te zeggen als iemand iets voor hen doet. Help ze om te begrijpen dat  hun dankbaarheid uit het hart moet komen en dat hun woorden veel goeds kunnen doen. Een jonge vrouw die Clary heet zegt: ‘Toen mijn moeder 32 was, kwam ze er ineens alleen voor te staan met drie kinderen. Toen ik 32 werd, dacht ik eraan hoe moeilijk dat op die leeftijd voor haar moet zijn geweest. Dus ik vertelde haar hoeveel waardering ik heb voor alles wat ze heeft opgeofferd om mijn broers en mij op te voeden. Kort geleden zei ze tegen me dat mijn woorden haar hart hebben geraakt, dat ze er nog vaak aan denkt en dat ze er altijd blij van wordt.’

Leer je kinderen om waardering te tonen (Zie alinea 15) *

16. Geef een voorbeeld van wat het met anderen kan doen als je waardering toont.

16 In de gemeente. Als je je broeders en zusters laat weten dat je ze waardeert, moedig je ze aan. Een voorbeeld. Jorge, een ouderling van 28, werd ernstig ziek, waardoor hij een maand lang niet naar de vergadering kon. Toen hij later de vergaderingen weer kon bezoeken, kon hij nog altijd geen onderdelen van het programma behartigen. Jorge geeft toe: ‘Ik voelde me waardeloos omdat ik zo beperkt werd en ik geen verantwoordelijkheden in de gemeente aankon. Maar een broeder zei eens na de vergadering: “Ik wil je bedanken voor het mooie voorbeeld dat je mijn gezin hebt gegeven. Je hebt er geen idee van hoeveel we de afgelopen paar jaar hebben genoten van je lezingen. Ze hebben ons geholpen geestelijk te groeien.” Ik kreeg een brok in mijn keel en schoot vol. Zijn woorden waren precies wat ik nodig had.’

17. Hoe kun je waardering tonen voor Jehovah’s vrijgevigheid, zoals in Kolossenzen 3:15 staat?

17 Voor Jehovah’s vrijgevigheid. Jehovah geeft ons heel veel geestelijk voedsel. We krijgen bijvoorbeeld nuttige instructies via onze vergaderingen, tijdschriften en websites. Heb je weleens een lezing gehoord, een artikel gelezen of een maandprogramma gezien en gedacht: dat was precies wat ik nodig had? Hoe kun je waardering tonen? (Lees Kolossenzen 3:15.) Eén manier is door Jehovah geregeld in je gebeden te danken voor die goede gaven (Jak. 1:17).

Het schoonmaken van de Koninkrijkszaal is een uitstekende manier om waardering te tonen (Zie alinea 18)

18. Hoe kun je waardering tonen voor de Koninkrijkszaal?

18 We kunnen ook laten zien dat we Jehovah dankbaar zijn door onze plaats van aanbidding schoon en netjes te houden.  Help geregeld mee aan het schoonmaken en onderhouden van de Koninkrijkszaal. En als je apparatuur van de gemeente bedient, doe dat dan voorzichtig. Als Koninkrijkszalen goed worden onderhouden, gaan ze langer mee en zijn er minder reparaties nodig. Zo komt er meer geld beschikbaar om over de hele wereld andere Koninkrijkszalen te bouwen en renoveren.

19. Wat heb je geleerd van de ervaring van een kringopziener en zijn vrouw?

19 Voor iemands harde werk. Als je je waardering uitspreekt, kunnen je woorden iemand helpen anders te gaan kijken naar de uitdagingen waar hij voor staat. Dat is wat een kringopziener en zijn vrouw meemaakten. Na een lange, winterse dag in de dienst kwamen ze uitgeput op hun slaapadres terug. Het was zo koud dat de zuster met haar winterjas aan ging slapen. De volgende ochtend zei ze tegen haar man dat ze dacht dat ze het niet meer kon volhouden in de reizende dienst. Later die ochtend kwam er een brief van het bijkantoor die aan haar gericht was. In de brief werd ze hartelijk geprezen voor haar dienst en volharding. Er stond in hoe moeilijk het kan zijn elke week in een ander bed te slapen. Haar man zegt: ‘Ze was zo geroerd door die prijzende woorden dat ze nooit meer heeft gezegd dat ze met de reizende dienst wilde stoppen. Ze heeft mij zelfs meerdere keren aangemoedigd om door te gaan als ik wilde stoppen.’ Dit echtpaar is bijna 40 jaar in de reizende dienst geweest.

20. Wat moeten we elke dag proberen te doen, en waarom?

20 Probeer elke dag je dankbaarheid te tonen door wat je zegt en doet. Je oprechte woorden en daden zijn misschien net wat iemand anders nodig heeft om het nog een dag vol te houden in deze ondankbare wereld. En met onze uitingen van dank zullen we vriendschappen opbouwen die eeuwig kunnen duren. Maar het belangrijkste is dat we onze vrijgevige, dankbare Vader, Jehovah, navolgen.

LIED 20 U gaf uw eigen Zoon

^ ¶5 Wat kunnen we van Jehovah, Jezus en een melaatse Samaritaan leren over het tonen van waardering? Dit artikel gaat over die voorbeelden en nog meer. We zullen ook zien waarom het zo belangrijk is dankbaarheid te uiten en hoe je dat kunt doen.

^ ¶1 TERM TOEGELICHT: Iemand of iets waarderen betekent dat je beseft welke waarde iemand of iets voor je heeft. Het woord kan duiden op diepe gevoelens van dankbaarheid.

^ ¶55 AFBEELDING: De brief van Paulus wordt aan de gemeente in Rome voorgelezen. Aquila, Priskilla, Febe en anderen zijn blij te horen dat hun naam wordt genoemd.

^ ¶57 AFBEELDING: Een moeder helpt haar dochter iets te doen voor een oudere zuster uit waardering voor haar goede voorbeeld.