Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat houdt het in geestelijk ingesteld te zijn?

Wat houdt het in geestelijk ingesteld te zijn?

‘Mag [God] ervoor zorgen dat jullie allemaal dezelfde mentaliteit krijgen als Christus Jezus.’ — ROM. 15:5.

LIEDEREN: 17, 13

1, 2. (a) Hoe denken velen over een geestelijke instelling? (b) Welke vragen gaan we in dit artikel bespreken?

‘EEN geestelijke instelling heeft me gelukkiger gemaakt en heeft me geholpen goed met dagelijkse problemen om te gaan’, zegt een zuster in Canada. Een broeder in Brazilië vertelt: ‘We zijn al 23 jaar gelukkig getrouwd omdat we ons best doen om geestelijk ingesteld te zijn.’ En een broeder op de Filippijnen merkt op: ‘Dankzij een geestelijke instelling heb ik innerlijke rust. Het heeft me ook geholpen beter om te gaan met broeders en zusters van verschillende achtergronden.’

2 Zulke uitspraken laten uitkomen dat een geestelijke instelling veel voordelen heeft. We zouden ons dan ook kunnen afvragen: hoe kan ik geestelijk groeien en zulke voordelen ervaren? Maar voor we die vraag beantwoorden, moeten we goed begrijpen wat de Bijbel over een geestelijke instelling zegt. In dit artikel gaan we drie belangrijke vragen bespreken. (1) Wat houdt het in geestelijk ingesteld te zijn? (2) Welke voorbeelden zullen ons helpen geestelijk te groeien? (3) Waarom moeten we ons best doen om net zo te denken als Christus?

 WAT IS EEN GEESTELIJK MENS?

3. Hoe beschrijft de Bijbel het verschil tussen een geestelijk mens en een fysiek mens?

3 Paulus helpt ons te begrijpen wat het verschil is tussen een ‘geestelijk mens’ en een ‘fysiek mens’. (Lees 1 Korinthiërs 2:14-16.) De ‘fysieke mens’ wordt beschreven als iemand die ‘de dingen van de geest van God niet aanvaardt, want voor hem zijn ze dwaasheid. Hij kan ze ook niet te weten komen.’ Maar ‘de geestelijke mens’ is iemand die ‘alle dingen onderzoekt’ en die ‘de denkwijze van Christus’ heeft. Paulus moedigt ons aan om een geestelijk mens te zijn. Wat zijn nog meer verschillen tussen een geestelijk en een fysiek mens?

4, 5. Wat zijn de kenmerken van een fysiek mens?

4 Sta om te beginnen eens stil bij de houding van een fysiek mens. Hij neemt de houding van de wereld over, die gericht is op het vlees. Paulus beschrijft dit als ‘de geest die nu actief is in ongehoorzame mensen’ (Ef. 2:2). Door die geest hebben de meeste mensen de instelling: volg gewoon de rest. Ze zijn gericht op het vlees. Velen doen daarom wat ze zelf vinden dat goed voelt en ze doen geen moeite om naar Gods normen te leven. Omdat ze vleselijk denken, zijn ze vooral bezig met status en materiële dingen en willen ze altijd op hun rechten staan.

5 Een fysiek mens is vaak te herkennen aan wat de Bijbel ‘de werken van het vlees’ noemt (Gal. 5:19-21). Paulus noemt in zijn eerste brief aan de christenen in Korinthe nog een aantal kenmerken van personen die vleselijk denken. Bijvoorbeeld dat ze verdeeldheid veroorzaken, partij kiezen, ruzie zoeken, elkaar voor de rechter slepen, het gezagsbeginsel niet respecteren, en eten en drinken te belangrijk vinden. Mensen die vleselijk denken zwichten makkelijk voor verleidingen (Spr. 7:21, 22). Judas sprak over personen die zo zouden verzwakken dat ze ‘niet geestelijk ingesteld zijn’ (Jud. 18, 19).

6. Waar is een geestelijk mens aan te herkennen?

6 Wat houdt het in een ‘geestelijk mens’ te zijn? In tegenstelling tot een fysiek mens is een geestelijk mens gericht op God. Hij doet zijn best om ‘God na te volgen’ (Ef. 5:1). Dat betekent dat hij moeite doet om erachter te komen hoe Jehovah over dingen denkt en om de dingen net zo te bezien als hij. God is heel reëel voor hem. Anders dan mensen die vleselijk denken, probeert hij op elk terrein van zijn leven Jehovah’s normen te respecteren (Ps. 119:33; 143:10). In plaats van te focussen op vleselijke dingen wil hij ‘de vrucht van de geest’ ontwikkelen (Gal. 5:22, 23). Je zou de uitdrukking ‘geestelijk ingesteld’ duidelijk kunnen maken met de volgende vergelijking: Als iemand overal handel in ziet, kun je zeggen dat hij commercieel ingesteld is. En zo kun je iemand die veel waarde hecht aan de aanbidding van God, geestelijk ingesteld noemen.

7. Wat zegt de Bijbel over geestelijk ingestelde personen?

7 De Bijbel spreekt heel positief over geestelijk ingestelde personen. Mattheüs 5:3 zegt: ‘Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.’ Romeinen 8:6 laat zien wat het voordeel is van een geestelijke instelling: ‘Je richten op het vlees leidt tot de dood, maar je richten op de geest leidt tot leven en vrede.’ Als je je op geestelijke dingen focust, krijg je vrede met God, innerlijke vrede en de hoop op eeuwig leven.

8. Waarom kan het moeilijk zijn om een geestelijke instelling te ontwikkelen en te behouden?

 8 We leven in een gevaarlijke wereld. Mensen om ons heen hebben een vleselijke houding, dus we moeten er bewust moeite voor doen een geestelijke instelling te ontwikkelen en die dan ook te beschermen. Als iemand zijn geestelijke instelling verliest, ontstaat er in zijn geest een moreel vacuüm waar de giftige ‘lucht’ van deze wereld zo in kan komen. Hoe kunnen we voorkomen dat dat gebeurt? Hoe kunnen we geestelijk groeien?

LEERZAME VOORBEELDEN

9. (a) Wat kan ons helpen geestelijk te groeien? (b) Welke goede voorbeelden gaan we bespreken?

9 Opgroeiende kinderen leren door hun ouders te observeren en hun goede voorbeeld te kopiëren. Wij kunnen geestelijk groeien door geestelijk sterke personen te observeren en te imiteren. Aan de andere kant vormen personen die vleselijk denken een waarschuwend voorbeeld voor ons (1 Kor. 3:1-4). In de Bijbel staan beide soorten voorbeelden. Maar omdat het ons doel is geestelijk te groeien, gaan we eens kijken naar een paar positieve voorbeelden: Jakob, Maria en Jezus.

Wat kun je van Jakob leren? (Zie alinea 10)

10. Hoe liet Jakob zien dat hij geestelijk ingesteld was?

10 Neem om te beginnen het voorbeeld van Jakob. Net zoals de meesten van ons had Jakob geen makkelijk leven. Zijn eigen broer, Esau, wilde hem doden. Zijn schoonvader probeerde hem steeds weer uit te buiten. Maar ook al werd Jakob omringd door ‘fysieke’ mensen, zelf was hij een geestelijk mens. Hij geloofde in de belofte die aan Abraham was gedaan. Hij wist dat zijn familie een speciale rol zou spelen in de vervulling van die belofte en zorgde dan ook goed voor ze (Gen.  28:10-15). Jakobs woorden en daden lieten zien dat hij Gods normen en Gods wil voor ogen hield. Toen hij zich bijvoorbeeld door Esau bedreigd voelde, smeekte hij God om hem te redden en bad: ‘U hebt gezegd: “Ik zal er beslist voor zorgen dat het goed met je gaat, en ik zal je nageslacht zo talrijk maken als de zandkorrels aan de zee”’ (Gen. 32:6-12). Het is duidelijk dat hij in Jehovah’s beloften aan hem en zijn voorvaders geloofde en hij bewees dat door zijn manier van leven.

Wat kun je van Maria leren? (Zie alinea 11)

11. Waaruit blijkt dat Maria geestelijk ingesteld was?

11 Een ander voorbeeld is dat van Maria. Waarom koos Jehovah Maria uit om de moeder van Jezus te worden? Ongetwijfeld omdat ze geestelijk ingesteld was. Hoe weten we dat? Haar geestelijke instelling kwam duidelijk naar voren in haar prachtige woorden van lof toen ze het huis bezocht van haar familieleden Zacharias en Elisabeth. (Lees Lukas 1:46-55.) Maria’s woorden laten zien dat ze een diepe liefde had voor Gods Woord en dat ze de Hebreeuwse Geschriften heel goed kende (Gen. 30:13; 1 Sam. 2:1-10; Mal. 3:12). Opmerkelijk is dat zij en Jozef tot aan Jezus’ geboorte geen seks hadden, ook al waren ze pas getrouwd. Wat blijkt daaruit? Het laat zien dat ze allebei meer bezig waren met Jehovah’s wil dan met hun eigen verlangens (Matth. 1:25). Maria lette ook heel goed op wat er in Jezus’ leven gebeurde en schonk aandacht aan de wijze woorden die hij sprak. Ze ‘bewaarde al deze woorden in haar hart’ (Luk. 2:51). Ze was duidelijk geïnteresseerd in Gods beloften over de Messias. Kunnen wij Maria navolgen door altijd te proberen Gods wil op de eerste plaats in ons leven te stellen?

12. (a) Hoe imiteerde Jezus zijn Vader? (b) Hoe kunnen wij Jezus navolgen? (Zie beginplaatje.)

12 Van alle mensen die ooit hebben geleefd, is Jezus het beste voorbeeld van een geestelijk mens. In zijn hele leven en bediening op aarde liet hij zien dat hij net als zijn Vader Jehovah wilde zijn. Hij dacht, voelde en deed hetzelfde als Jehovah, en hij leefde naar zijn wil en normen (Joh. 8:29; 14:9; 15:10). Vergelijk bijvoorbeeld eens Jesaja’s beschrijving van Jehovah’s medegevoel met Markus’ beschrijving van Jezus’ gevoelens. (Lees Jesaja 63:9; Markus 6:34.) Ben jij net als Jezus altijd bereid medegevoel te tonen met mensen die hulp nodig hebben? Jezus was ook altijd gefocust op het prediken en onderwijzen van het goede nieuws (Luk. 4:43). Al zulke gevoelens en daden zijn kenmerken van een geestelijk mens.

13, 14. (a) Wat kunnen we leren van geestelijk ingestelde personen in deze tijd? (b) Noem een voorbeeld.

13 Behalve Bijbelse voorbeelden zijn er ook heel wat voorbeelden van geestelijk ingestelde personen in deze tijd die hun best doen om Christus na te volgen. Misschien heb je hun ijver in de dienst, hun gastvrijheid, hun medegevoel of andere goede eigenschappen opgemerkt. Terwijl ze moeite doen om die goede eigenschappen te ontwikkelen, strijden ze net als wij tegen zwakheden en onvolmaaktheden. Rachel, een zuster in Brazilië, zegt: ‘Ik volgde graag de wereldse mode. Daardoor was mijn kleding niet echt bescheiden. Maar toen ik de waarheid leerde kennen, wilde ik graag mijn best doen om geestelijk ingesteld te zijn. Het was niet makkelijk om te veranderen, maar ik werd gelukkiger en vond een echt doel in mijn leven.’

 14 Reylene, een zuster uit de Filippijnen, had met een ander probleem te maken. Het was haar doel hoger onderwijs te volgen en een goede baan te vinden. Ze vertelt: ‘Mijn geestelijke doelen begonnen te vervagen. Maar ik ging beseffen dat er iets miste in mijn leven, iets dat veel belangrijker was dan mijn werk. Daardoor ging ik me opnieuw concentreren op mijn dienst voor Jehovah.’ Nu is ze een sprekend voorbeeld van iemand die vertrouwt op Jehovah’s belofte in Mattheüs 6:33, 34. Ze zegt: ‘Ik weet zeker dat Jehovah voor me zal zorgen!’ Misschien ken je vergelijkbare voorbeelden in je gemeente. Motiveren die voorbeelden je niet om hen na te volgen zoals zij Christus navolgen? — 1 Kor. 11:1; 2 Thess. 3:7.

‘DE DENKWIJZE VAN CHRISTUS’

15, 16. (a) Wat moeten we doen om op Christus te lijken? (b) Hoe kunnen we onze geest openstellen voor ‘de denkwijze van Christus’?

15 Hoe kun je Christus navolgen? Volgens 1 Korinthiërs 2:16 heb je daarvoor ‘de denkwijze van Christus’ nodig. En Romeinen 15:5 zegt dat je ‘dezelfde mentaliteit als Christus Jezus’ moet ontwikkelen. Om op Christus te lijken moet je dus zijn manier van denken en zijn persoonlijkheid tot in detail kennen. Vervolgens moet je in zijn voetsporen treden. Jezus was in zijn geest gefocust op zijn band met God. Dus als je op Jezus gaat lijken, krijg je een hechtere band met Jehovah. Dat laat zien hoe belangrijk het is dat we leren net zo te denken als Jezus.

16 Hoe kun je net zo leren denken als Jezus? Zijn discipelen zagen zijn wonderen, hoorden zijn toespraken, zagen hoe hij met allerlei mensen omging en merkten op hoe hij Gods principes toepaste. Ze zeiden: ‘Wij zijn getuigen van alles wat hij (...) heeft gedaan’ (Hand. 10:39). In deze tijd kunnen we Jezus niet zien. Maar dankzij de evangelieverslagen kan zijn persoonlijkheid in onze geest tot leven komen. Door de boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes te lezen en erover te mediteren, stel je je geest open voor Christus’ manier van denken. Dat helpt je om ‘nauwkeurig in zijn voetstappen te treden’ en ‘je te wapenen met dezelfde instelling’ als hij (1 Petr. 2:21; 4:1).

17. Wat zijn de voordelen als je Christus’ denkwijze hebt?

17 Wat heb je eraan als je leert denken zoals Christus? Net zoals je je lichaam versterkt door gezond voedsel te eten, zo kun je je geestelijke instelling versterken door je geest te voeden met Christus’ denkwijze. Geleidelijk kom je te weten wat hij in welke situatie maar ook zou doen. Dat zal je helpen beslissingen te nemen waar God blij mee is en waarmee je een rein geweten behoudt. Vind je ook niet dat die voordelen je alle reden geven om ‘je met de Heer Jezus Christus te bekleden’? — Rom. 13:14.

18. Wat heb je geleerd over een geestelijke instelling?

18 We hebben gezien wat het inhoudt geestelijk ingesteld te zijn. Daarnaast hebben we gekeken naar leerzame voorbeelden van geestelijk ingestelde personen. Tot slot hebben we geleerd hoe ‘de denkwijze van Christus’ ons helpt om geestelijk te groeien. Maar er zijn nog meer aspecten van een geestelijke instelling om bij stil te staan. Hoe kun je bijvoorbeeld analyseren hoe je er geestelijk voor staat? Wat kun je doen om geestelijk sterker te worden? En welke uitwerking heeft het op je dagelijkse leven als je geestelijk ingesteld bent? Het volgende artikel beantwoordt die vragen.