Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kun je je dit herinneren?

Kun je je dit herinneren?

De volgende vragen zijn gebaseerd op De Wachttoren van 2019. Weet je het antwoord?

Wat betekent Gods belofte: ‘Geen enkel wapen dat tegen je gesmeed wordt, zal succes hebben’? (Jes. 54:17)

We kunnen erop vertrouwen dat God ons zal beschermen tegen verwoestende krachten, tegen ‘de razernij van de tirannen’ (Jes. 25:4, 5). Onze vijanden zullen niets kunnen doen dat ons blijvend zal schaden. — w19.01, blz. 6-7.

Hoe liet God zien dat hij rechtvaardig was in het geval van de Kanaänieten en de opstandige Israëlieten?

God veroordeelde mensen die zich schuldig maakten aan smerige seksuele handelingen of die vrouwen en kinderen mishandelden. Hij zegende mensen die hem gehoorzaam waren en die anderen rechtvaardig behandelden. — w19.02, blz. 22-23.

Wat moet je doen als een ongelovige een gebed uitspreekt?

Je kunt stil en respectvol blijven, maar bid niet mee door amen te zeggen of tijdens het gebed andermans hand vast te houden. Je kunt ervoor kiezen voor jezelf te bidden. — w19.03, blz. 31.

Hoe ernstig is kindermisbruik?

Kindermisbruik is een zonde tegen het slachtoffer, de gemeente, de autoriteiten en God. Als het wettelijk verplicht is een beschuldiging van misbruik te melden bij de autoriteiten, dan zullen de ouderlingen dat doen. — w19.05, blz. 9-10.

Hoe kun je je mentaliteit veranderen?

De basisstappen: Praat in gebed met Jehovah. Mediteer met het doel jezelf te analyseren. Kies de juiste vrienden. — w19.06, blz. 11.

Wat kun je doen om je nu al op vervolging voor te bereiden?

Werk aan een sterkere band met Jehovah. Vertrouw erop dat hij van je houdt en je nooit in de steek zal laten. Lees elke dag in de Bijbel en bid vaak. Wees ervan overtuigd dat de Koninkrijksbeloften zullen uitkomen. Leer je favorieten teksten en liederen uit je hoofd. — w19.07, blz. 2-4.

Hoe kun je je familie helpen zodat ze worden gered?

Het is belangrijk om je in te leven, een goed getuigenis te geven met je gedrag en geduldig en tactvol te zijn. — w19.08, blz. 15-17.

Waarom geeft het werk dat Jezus ons laat doen nieuwe kracht? (Matth. 11:28)

Je hebt liefdevolle opzieners, de beste collega’s en het beste werk. — w19.09, blz. 23.

Hoe geeft God je de wil en de kracht om te handelen? (Fil. 2:13)

Als je Gods Woord leest en mediteert over wat je leest, kan God je de wil geven om zijn wil te doen en de kracht om te handelen. Zijn geest kan je vaardigheden verbeteren. — w19.10, blz. 21.

Welke stappen moet je doen voordat je een belangrijke beslissing neemt?

Vijf stappen: Verzamel informatie. Bid om wijsheid. Analyseer je motieven. Wees specifiek. Wees realistisch. — w19.11, blz. 27-29.

Is de gedachte van een onsterfelijke ziel terug te voeren op wat Satan tegen Eva zei?

Blijkbaar niet. Satan zei tegen Eva dat ze niet zou sterven, niet dat het alleen zou lijken alsof ze stierf. Geen enkele valsreligieuze opvatting heeft de vloed overleefd. Het geloof in een onsterfelijke ziel ontstond waarschijnlijk voordat God de mensen verspreidde die de toren van Babel aan het bouwen waren. — w19.12, blz. 15.