Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

‘Breng voor alles dank’

‘Breng voor alles dank’

BEN jij een dankbaar persoon? Dat is een vraag waar we allemaal over moeten nadenken. De Bijbel voorspelde dat veel mensen in deze tijd ‘ondankbaar’ zouden zijn (2 Tim. 3:2). Waarschijnlijk heb je wel mensen ontmoet die vinden dat ze overal recht op hebben. Het lijkt alsof ze denken dat ze helemaal niet dankbaar hoeven zijn voor wat ze krijgen. Vind je het ook niet onprettig om met zulke mensen om te gaan?

Jehovah’s aanbidders krijgen de raad: ‘Laat zien dat je dankbaar bent.’ We moeten ‘voor alles dank brengen’ (Kol. 3:15; 1 Thess. 5:18). Het is zelfs goed voor ons dankbaar te zijn. Er zijn een aantal redenen waarom dat zo is.

DANKBAARHEID EN EEN EVENWICHTIG ZELFBEELD

Een goede reden om dankbaar te zijn, is dat het kan bijdragen aan een positieve kijk op jezelf. Iemand die een ander bedankt, voelt zich waarschijnlijk goed over zichzelf. En ook degene die wordt bedankt, voelt zich beter. Hoe komt het dat dankbaarheid dat effect heeft? Denk hier eens over na: Als je beseft dat anderen bereid zijn iets voor je te doen, dan kun je daar toch uit opmaken dat je die moeite waard bent? Ze geven om jou. Als je dat merkt, krijg je een goed gevoel over jezelf. We kunnen ons voorstellen dat dit ook gold voor Ruth. Boaz was vrijgevig voor Ruth. Ongetwijfeld maakte het Ruth heel gelukkig te beseffen dat iemand om haar gaf (Ruth 2:10-13).

Het is vooral belangrijk God dankbaar te zijn. Ongetwijfeld denk je af en toe na over alles wat hij in geestelijk en stoffelijk opzicht heeft gegeven en nog steeds geeft (Deut. 8:17, 18; Hand. 14:17). Maar waarom zou je niet wat langer stilstaan bij alle zegeningen die jij en je familie van God hebben gekregen? Als je mediteert over de vrijgevigheid van je Schepper, krijg je meer waardering voor hem en doordringt dat je er nog meer van hoeveel hij van je houdt en je waardeert (1 Joh. 4:9).

Maar houd het niet bij alleen maar nadenken over zijn goedheid en de zegeningen. Dank Jehovah er ook voor (Ps. 100:4, 5). Er is wel gezegd dat ‘het uiten van dankbaarheid een belangrijke bijdrage levert aan het geluk van de mens’.

DANKBAARHEID BRENGT MENSEN DICHTER BIJ ELKAAR

Er is nog een reden waarom het goed voor je is dankbaar te zijn. Het versterkt vriendschappen. Iedereen wil zich gewaardeerd voelen. Als je een ander oprecht bedankt voor een vriendelijke daad, zal dat jullie dichter bij elkaar brengen (Rom. 16:3, 4). Bovendien zijn dankbare mensen eerder geneigd anderen behulpzaam te zijn. Ze merken het op als anderen vriendelijk voor ze zijn en voelen zich bewogen iets terug te doen. Anderen helpen maakt dus gelukkig. Het is zoals Jezus zei: ‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Hand. 20:35).

Robert Emmons, betrokken bij een onderzoek naar dankbaarheid van de Universiteit van Californië, zei: ‘Om met een dankbare blik te kijken moet je het web van onderlinge verbondenheid zien waarin we  afwisselend gever en ontvanger zijn.’ De realiteit is dat je in je leven in allerlei opzichten van anderen afhankelijk bent. Denk maar aan de mensen die ervoor zorgen dat er voedsel is of die je medische zorg verlenen (1 Kor. 12:21). Een dankbaar persoon waardeert wat anderen voor hem doen. Heb jij er een gewoonte van gemaakt anderen te bedanken voor wat ze voor je doen?

DANKBAARHEID EN JE KIJK OP HET LEVEN

Nog een reden om dankbaar te zijn, is dat het je helpt je op positieve dingen te focussen in plaats van negatieve dingen. In zekere zin werkt je geest net als een filter dat je in staat stelt je te concentreren op bepaalde aspecten van je omgeving terwijl andere worden geblokkeerd. Als je dankbaar bent, ben je geneigd de positieve dingen te zien en minder aandacht te besteden aan de problemen. Hoe dankbaarder je bent, hoe meer goede dingen je ziet. En dat maakt je dan weer dankbaarder. Een dankbare kijk op het leven helpt je te doen wat Paulus zei: ‘Wees altijd verheugd in de Heer’ (Fil. 4:4).

Je zult merken dat dankbaarheid vaak negativiteit neutraliseert. Het is bijvoorbeeld moeilijk dankbaar te zijn en tegelijk jaloers, verdrietig of boos. Dankbare mensen zijn ook vaak minder materialistisch. Ze waarderen wat ze hebben en zijn er niet op gericht meer te krijgen (Fil. 4:12).

TEL JE ZEGENINGEN!

Als christen weet je dat Satan graag wil dat de problemen die je in deze laatste dagen meemaakt je demoraliseren en ontmoedigen. Hij zou het heerlijk vinden als je een negatieve, klagende geest krijgt. Daardoor zou je een minder effectieve prediker van het goede nieuws zijn. In feite gaat dankbaarheid hand in hand met de vrucht van Gods geest, inclusief vreugde om het goede dat God je heeft gegeven en geloof in al zijn beloften (Gal. 5:22, 23).

Omdat je bij Jehovah’s volk hoort, ben je het vast eens met wat in dit artikel over dankbaarheid is gezegd. Je zult echter ook beseffen dat een dankbare, optimistische kijk niet vanzelf komt. Maar laat dat je niet ontmoedigen. Je kunt een dankbare kijk ontwikkelen en behouden. Hoe? Neem elke dag de tijd om na te denken over aspecten van je leven waar je dankbaar voor kunt zijn. Hoe meer je dat doet, hoe meer je geneigd zult zijn dankbaarheid te tonen. Het zal je veel gelukkiger maken dan mensen die op de problemen van het leven gericht zijn. Denk na over de goede dingen die God en anderen voor je doen en die je opbeuren en plezier geven. Je zou het zelfs kunnen bijhouden in een dagboek. Probeer dan elke dag twee of drie dingen te noteren waarvoor je dankbaar bent.

Onderzoekers zeggen dat ‘het regelmatig tonen van dankbaarheid de hersencellen kan stimuleren positievere automatische patronen aan te maken’. Een dankbaar persoon is een gelukkiger persoon. Dus tel je zegeningen. Geniet van de positieve ervaringen in je leven. Wees dankbaar! Bezie de goede dingen niet als vanzelfsprekend maar ‘dank Jehovah, want hij is goed’. Ja, ‘breng voor alles dank’ (1 Kron. 16:34; 1 Thess. 5:18).