Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

‘De rechtvaardige zal vreugde vinden in Jehovah’

‘De rechtvaardige zal vreugde vinden in Jehovah’

DIANA is al over de 80. Ze heeft haar man verloren, die alzheimer had en een paar jaar in een verpleeghuis zat. Ze heeft ook de dood van haar twee zoons moeten verwerken. En ze heeft borstkanker gehad. Maar als de broeders en zusters in haar gemeente haar in de zaal of in de dienst zien, valt het ze op dat ze altijd blij is.

John is ruim 43 jaar in de reizende dienst geweest. Hij hield echt van dat werk — het was zijn leven! Maar hij stopte ermee om voor een ziek familielid te zorgen, en nu dient hij in een plaatselijke gemeente. Als broeders en zusters die John van vroeger kennen hem op een kring of congres tegenkomen, lijkt het wel of hij helemaal niet veranderd is. Hij straalt nog steeds vreugde uit.

Hoe kan het dat Diana en John blij zijn? Hoe kan iemand die emotioneel en lichamelijk pijn heeft toch vreugde hebben? En hoe kan iemand die een gekoesterd voorrecht kwijt is toch gelukkig zijn? De Bijbel geeft het antwoord: ‘De rechtvaardige zal vreugde vinden in Jehovah’ (Ps. 64:10). We kunnen die belangrijke waarheid nog beter begrijpen als we weten wat innerlijke vreugde geeft en wat niet.

VREUGDE DIE TIJDELIJK IS

Sommige dingen leiden bijna altijd tot vreugde. Denk maar aan een verliefd stel dat gaat trouwen, aan de geboorte van een kind of aan een nieuw theocratisch voorrecht. Dat zijn dingen die iemand terecht blij maken, want ze zijn afkomstig van Jehovah. Hij stelde het huwelijk in, maakte de voortplanting mogelijk en geeft werktoewijzingen via de christelijke gemeente (Gen. 2:18, 22; Ps. 127:3; 1 Tim. 3:1).

Maar sommige dingen die vreugde brengen zijn tijdelijk. Helaas kan een partner ontrouw worden of sterven (Ezech. 24:18; Hos. 3:1). Kinderen kunnen ongehoorzaam zijn aan hun ouders en aan God en worden misschien zelfs uitgesloten. Samuëls zonen dienden Jehovah niet op een aanvaardbare  manier, en door wat David deed werd zijn eigen huis een bron van ellende voor hem (1 Sam. 8:1-3; 2 Sam. 12:11). Als zulke dingen gebeuren, leidt dat tot verdriet en zorgen, zeker niet tot vreugde.

Aan dienstvoorrechten kan een eind komen, bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen, familieverplichtingen of theocratische veranderingen. Velen die daarmee te maken hebben gehad, hebben toegegeven dat ze de voldoening missen die hun werk gaf.

Het is duidelijk dat zulke redenen voor vreugde in zekere zin relatief of tijdelijk zijn. Is er dan een andere soort vreugde, die niet verdwijnt als de omstandigheden moeilijker worden? Dat moet wel, want personen als Samuël en David behielden een mate van vreugde toen ze beproevingen meemaakten.

VREUGDE DIE BLIJVEND IS

Jezus wist wat vreugde echt is. In de gunstige omstandigheden in de hemel was hij ‘altijd vrolijk bij’ Jehovah (Spr. 8:30). Maar op aarde kreeg hij soms met ernstige moeilijkheden te maken. Toch vond Jezus vreugde in het doen van zijn Vaders wil (Joh. 4:34). En de pijn die hij in zijn laatste uren voelde? We lezen: ‘Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft hij een martelpaal verduurd’ (Hebr. 12:2). We hebben dus goede redenen om stil te staan bij twee dingen die Jezus over echte vreugde zei.

Op een keer kwamen 70 discipelen na een predikingstocht bij Jezus terug. Ze waren blij vanwege de wonderen die ze hadden gedaan. Ze hadden zelfs demonen uitgeworpen. Maar Jezus zei tegen ze: ‘Je moet niet blij zijn omdat de geesten zich aan je onderwerpen, maar omdat je naam in de hemel is opgeschreven’ (Luk. 10:1-9, 17, 20). Jehovah’s goedkeuring was belangrijker dan een bepaald speciaal voorrecht. Hij zou gunstig over trouwe discipelen denken — een reden voor veel grotere vreugde.

Bij een andere gelegenheid sprak Jezus een menigte toe. Een Joodse vrouw zei dat de moeder van zo’n bijzondere onderwijzer wel heel gelukkig moest zijn. Maar Jezus corrigeerde haar en zei: ‘Nee, gelukkig zijn degenen die het woord van God horen en zich eraan  houden!’ (Luk. 11:27, 28) De trots die een ouder voelt kan echt geweldig zijn. Maar als je een band met Jehovah hebt omdat je hem gehoorzaam bent, is dat een veel grotere reden voor vreugde.

Het gevoel dat je Jehovah’s goedkeuring hebt is de sleutel tot diepe innerlijke vreugde. Beproevingen, die op zich niet leuk zijn, veranderen dat besef niet. Als je ze trouw doorstaat, is dat een overwinning die tot vreugde in je hart leidt (Rom. 5:3-5). Daarnaast geeft Jehovah zijn geest aan degenen die op hem vertrouwen, en vreugde hoort bij de vrucht ervan (Gal. 5:22). Dat helpt ons te begrijpen waarom Psalm 64:10 zegt: ‘De rechtvaardige zal vreugde vinden in Jehovah.’

Wat helpt John om echt vreugdevol te blijven?

Dat verklaart ook waarom Diana en John hun vreugde konden behouden toen ze met moeilijke omstandigheden te maken kregen. Diana zegt: ‘Ik zoek bescherming bij Jehovah zoals een kind bij een ouder.’ Hoe weet ze dat ze Gods goedkeuring heeft? ‘Ik heb het gevoel dat hij me heeft gezegend met het vermogen om geregeld te blijven prediken met een glimlach op mijn gezicht.’ John, die ook na het reizende werk actief bleef in de dienst, legt uit wat hem heel erg heeft geholpen: ‘Sinds 1998, toen ik de toewijzing kreeg om les te geven op de Bedienarenopleidingsschool, doe ik meer persoonlijke studie dan ooit.’ Hij spreekt voor zichzelf en zijn vrouw als hij zegt: ‘Deze verandering was relatief makkelijk dankzij de algemene instelling die we al die jaren al hebben tegenover dienst voor Jehovah in welke vorm maar ook. We hebben nergens spijt van.’

Ook veel anderen hebben ervaren dat Psalm 64:10 waar is. Bijvoorbeeld een echtpaar dat na ruim 30 jaar Betheldienst in de VS een toewijzing kreeg in de speciale pioniersdienst. Ze geven toe: ‘Verdriet is een natuurlijk proces als je iets verliest waarvan je houdt.’ Maar ze zeggen ook: ‘Je kunt niet eeuwig verdriet hebben.’ Ze stortten zich al snel op de dienst met de gemeente. Het stel vertelt: ‘We baden om een paar hele specifieke dingen. Toen we zagen dat onze gebeden verhoord werden, was dat bemoedigend en vreugdevol. Kort nadat we in de gemeente kwamen, begonnen anderen te pionieren, en we werden gezegend met twee Bijbelstudies die goede vorderingen maakten.’

‘WEES BLIJ VOOR EEUWIG’

Het is waar dat het niet altijd makkelijk is om vreugde te hebben. Er zullen ups en downs zijn. Maar Jehovah stelt je gerust met de geïnspireerde woorden in Psalm 64:10. Zelfs op momenten dat je ontmoedigd bent, kun je erop vertrouwen dat als je ondanks veranderingen trouw blijft en zo bewijst een ‘rechtvaardige’ te zijn, je ‘vreugde vindt in Jehovah’. Bovendien kunnen we uitkijken naar de vervulling van Jehovah’s belofte van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’. Dan zal er een eind komen aan alle onvolmaaktheid. Al Gods aanbidders zullen voor eeuwig juichen en blij zijn over wat hij schept en waarin hij voorziet (Jes. 65:17, 18).

Stel je eens voor wat dat betekent. Je bent volmaakt gezond en staat elke dag vol energie op. Welke diepe emotionele wonden je in het verleden ook hebt gehad, de pijnlijke herinneringen eraan zijn verdwenen. ‘Aan de dingen van vroeger zal niet meer worden gedacht, ze zullen niet meer in het hart opkomen.’ Door het wonder van de opstanding zullen we met onze dierbaren herenigd worden. Vele miljoenen zullen zich voelen als de ouders van het 12-jarige meisje dat door Jezus weer tot leven werd gebracht: ‘Ze waren buiten zichzelf van blijdschap’ (Mark. 5:42). Uiteindelijk zal iedereen op aarde echt een ‘rechtvaardige’ zijn en voor eeuwig ‘vreugde vinden in Jehovah’.