Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen van lezers

Vragen van lezers

In welke zin werd Paulus ‘weggevoerd naar de derde hemel’ en ‘tot in het paradijs’? — 2 Kor. 12:2-4.

In 2 Korinthiërs 12:2, 3 heeft Paulus het over iemand die werd ‘weggevoerd naar de derde hemel’. Wie bedoelde hij? In deze brief aan de Korinthiërs benadrukte Paulus dat God hem gebruikte als een apostel (2 Kor. 11:5, 23). Vervolgens sprak hij over ‘visioenen en openbaringen van de Heer’. In die context noemde Paulus geen andere broeders. Het is dus logisch dat hijzelf degene was die de visioenen en openbaringen had gekregen (2 Kor. 12:1, 5).

Paulus was dus degene die ‘werd weggevoerd naar de derde hemel’ en ‘werd weggevoerd tot in het paradijs’ (2 Kor. 12:2-4). Hij gebruikte het woord openbaringen, waaruit je kunt opmaken dat het gaat om een onthulling van iets in de toekomst.

Wat is ‘de derde hemel’ die Paulus zag?

In de Bijbel kan ‘hemel’ op de letterlijke hemel slaan (Gen. 11:4; 27:28). Maar ‘hemel’ wordt ook in andere betekenissen gebruikt. Soms gaat het om menselijk bestuur (Dan. 4:20-22). Het woord kan ook duiden op Gods bestuur, bijvoorbeeld via zijn Koninkrijk (Openb. 21:1).

Paulus zag ‘de derde hemel’. Wat bedoelde hij? Soms wordt in de Bijbel iets drie keer herhaald voor nadruk, voor intensiteit of voor extra kracht (Jes. 6:3; Ezech. 21:27; Openb. 4:8). Het lijkt erop dat Paulus met ‘de derde hemel’ de nadruk wilde leggen op een allesovertreffende, verheven vorm van bestuur — het Messiaanse Koninkrijk met Jezus Christus en de 144.000 als regeerders. Zoals Petrus schreef, kijken we in overeenstemming met Gods belofte uit naar de ‘nieuwe hemel’ (2 Petr. 3:13).

Wat is het ‘paradijs’ waar Paulus het over had?

Ook het woord paradijs kan verschillende dingen betekenen: (1) Met het oog op de plek waar de mens oorspronkelijk woonde, kan het slaan op het letterlijke aardse paradijs dat nog moet komen. (2) Het kan duiden op de geestelijke toestand van Gods volk in de nieuwe wereld. (3) Het kan slaan op de gezegende toestand in de hemel, ‘het paradijs van God’ dat in Openbaring 2:7 wordt genoemd. (Zie De Wachttoren van 15 juli 2015, blz. 8 ¶8.)

Het is mogelijk dat Paulus op alle drie de aspecten doelde toen hij in 2 Korinthiërs 12:4 zijn ervaring beschreef.

Ter samenvatting:

‘De derde hemel’ in 2 Korinthiërs 12:2 is waarschijnlijk het Messiaanse Koninkrijk in handen van Jezus Christus en de 144.000, de ‘nieuwe hemel’ (2 Petr. 3:13).

Het is ‘de derde hemel’ omdat het een allesovertreffende, verheven vorm van bestuur is.

Het ‘paradijs’ uit Paulus’ visioen duidt waarschijnlijk op (1) het toekomstige letterlijke paradijs op aarde, (2) het geestelijke paradijs dat dan zal bestaan en dat nog veelomvattender zal zijn dan het geestelijke paradijs dat er nu is en (3) ‘het paradijs van God’ in de hemel dat tegelijkertijd in de nieuwe wereld zal bestaan.

De nieuwe wereld is een combinatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het zal een nieuwe regeling zijn met daarin zowel de hemelse Koninkrijksregering als de mensheid die Jehovah in een paradijs op aarde dient.