Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jongeren: Blijf aan je eigen redding werken

Jongeren: Blijf aan je eigen redding werken

‘Jullie zijn altijd gehoorzaam geweest (...). Blijf met vrees en beven aan je eigen redding werken.’ — FIL. 2:12.

LIEDEREN: 133, 135

1. Waarom is de doop een belangrijke stap? (Zie beginplaatje.)

ELK jaar zijn er duizenden dopelingen. Velen van hen zijn tieners die in de waarheid zijn opgevoed. Ben jij een van hen? Zo ja, dan verdien je een compliment. De doop is een vereiste voor christenen en een belangrijke stap om gered te worden (Matth. 28:19, 20; 1 Petr. 3:21).

2. Waarom is de opdracht niet iets om bang voor te zijn?

2 De doop opent de deur naar veel zegeningen maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. In welk opzicht? Op de dag van je doop heb je ja gezegd op de vraag: ‘Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?’ Je doop is een symbool van je opdracht. Het is een plechtige belofte aan Jehovah om van hem te houden en zijn wil voor te laten gaan op al het andere in je leven. Die verplichting is een serieuze zaak. Is die belofte iets om spijt van te krijgen? Nee, absoluut niet! Je leven aan Jehovah toevertrouwen is nooit een verkeerde beslissing. Denk maar aan het  alternatief. Iemand die zonder Jehovah leeft, leeft onder Satans bestuur. Hem kan het niets schelen of je gered wordt. Hij is zelfs blij als je je hoop op eeuwig leven verliest doordat je zijn kant kiest en Jehovah afwijst.

3. Wat zijn de zegeningen als je je aan Jehovah opdraagt?

3 Denk eens aan de zegeningen die je ervaart als opgedragen en gedoopte christen. Nu je je leven aan Jehovah hebt gegeven, kun je met vertrouwen zeggen: ‘Jehovah staat aan mijn kant, ik zal niet bang zijn. Wat kan een mens mij doen?’ (Ps. 118:6) Er is geen grotere eer dan aan Gods kant te staan en zijn goedkeuring te hebben.

EEN PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

4, 5. (a) Waarom kunnen we zeggen dat de opdracht een persoonlijke verantwoordelijkheid is? (b) Met welke uitdagingen hebben christenen van elke leeftijd te maken?

4 Als je gedoopt bent, is je band met Jehovah niet een soort gezinsbundel, zoals je bij een internetabonnement kunt hebben. Je bent nu juist verantwoordelijk voor je eigen redding, ook als je nog bij je ouders woont. Waarom is het belangrijk dat in gedachte te houden? Omdat je niet altijd kunt voorspellen met welke uitdagingen je in de toekomst te maken krijgt. Als je bijvoorbeeld heel jong gedoopt bent, krijg je waarschijnlijk met nieuwe gevoelens en nieuwe problemen te maken als je in de puberteit komt. Een jongere zei: ‘Een kind vindt het meestal niet erg om als een van Jehovah’s Getuigen op school een stuk verjaardagstaart te moeten missen. Maar als na een paar jaar de drang naar seks sterker wordt, dan moet hij of zij er echt van overtuigd zijn dat het altijd het beste is om Jehovah’s wetten te gehoorzamen.’

5 Natuurlijk krijgen niet alleen jongeren met nieuwe uitdagingen te maken. Zelfs degenen die als volwassene gedoopt zijn, krijgen veel onverwachte beproevingen op hun geloof. Zulke beproevingen hebben misschien te maken met hun huwelijk, gezondheid of baan. Wat onze leeftijd ook is, we krijgen allemaal met situaties te maken waarin onze trouw aan Jehovah op de proef wordt gesteld (Jak. 1:12-14).

6. (a) Wat betekent het dat je belofte aan Jehovah onvoorwaardelijk is? (b) Wat kun je leren van Filippenzen 4:11-13?

6 Wat kan je helpen om Jehovah altijd trouw te blijven? Vergeet nooit dat je belofte aan hem onvoorwaardelijk is. Dat betekent dat je tegen de Soeverein van het universum hebt gezegd dat je hem altijd zult blijven dienen, zelfs als je vrienden of ouders daarmee zouden stoppen (Ps. 27:10). Wat de situatie ook is, met Jehovah’s hulp kun je de kracht verzamelen om naar je opdracht te leven. (Lees Filippenzen 4:11-13.)

7. Wat betekent het om ‘met vrees en beven’ aan je eigen redding te werken?

7 Jehovah wil dat je zijn vriend bent. Maar het kost moeite om die vriendschap sterk te houden en aan je eigen redding te werken. Filippenzen 2:12 zegt zelfs: ‘Blijf met vrees en beven aan je eigen redding werken.’ Die woorden laten zien dat je erover moet nadenken hoe je je vriendschap met Jehovah sterk houdt en hoe je hem trouw blijft, wat er ook op je pad komt. Ga er niet zomaar van uit dat het automatisch goed blijft gaan. Zelfs sommige aanbidders die Jehovah al lange tijd dienden, zijn afgedwaald. Maar hoe kun je aan je eigen redding werken?

 BIJBELSTUDIE IS BELANGRIJK

8. Wat is er bij persoonlijke studie betrokken, en waarom is dat belangrijk?

8 Om Jehovah’s vriend te zijn, moet je naar hem luisteren en met hem praten. De belangrijkste manier om naar Jehovah te luisteren, is persoonlijk de Bijbel bestuderen. Dat houdt in dat je kennis opdoet door Gods Woord en Bijbelse lectuur te lezen en door er goed over na te denken. Houd daarbij in gedachte dat het bestuderen van de Bijbel niet gewoon een kwestie is van feiten leren, zoals je voor een examen doet. Je kunt het beter vergelijken met een expeditie, waarbij je nieuwe aspecten van Jehovah’s persoonlijkheid kunt ontdekken en onderzoeken. Dat zal je helpen tot God te naderen, en dan zal hij tot jou naderen (Jak. 4:8).

Hoe goed communiceer jij met Jehovah? (Zie alinea 8-11)

9. Aan welke hulpmiddelen voor persoonlijke studie heb jij veel gehad?

9 Jehovah’s organisatie heeft in veel hulpmiddelen voorzien voor onze persoonlijke studie. De ‘Projecten voor Bijbelstudie’ die je op jw.org vindt onder de rubriek ‘Jongeren’ kunnen je helpen praktische lessen te leren van gebeurtenissen uit de Bijbel. Onder die rubriek vind je ook de ‘Werkbladen voor Bijbelstudie’, die een hulp zijn om je overtuiging te versterken. Die werkbladen leren je hoe je aan anderen kunt uitleggen wat je gelooft. Andere ideeën vind je in het artikel ‘Jonge mensen vragen: Hoe maak ik Bijbellezen leuker?’ in de Ontwaakt! van april 2009. Om aan je eigen redding te werken moet je studeren en mediteren. (Lees Psalm 119:105.)

GEBED IS ESSENTIEEL

10. Waarom is gebed essentieel voor een gedoopte christen?

10 Als je de Bijbel bestudeert, luister je dus naar Jehovah. Als je tot hem bidt, praat je met hem. Bezie het gebed niet als een nietszeggend ritueel. Ook is het niet een soort toverformule om je kans op succes te vergroten. Gebed is echte communicatie met onze Schepper. Jehovah wil dat je met hem praat. (Lees Filippenzen 4:6.) Als je je ergens zorgen over maakt, moet je volgens de Bijbel ‘je last bij Jehovah neerleggen’ (Ps. 55:22). Miljoenen broeders en zusters kunnen je vertellen dat dit ze echt  heeft geholpen. Jij kunt dat ook ervaren!

11. Waarom moet je Jehovah altijd in gebed bedanken?

11 Als je bidt, vraag Jehovah dan niet alleen om hulp. De Bijbel zegt: ‘Laat zien dat je dankbaar bent’ (Kol. 3:15). Soms kunnen we zo bezig zijn met onze problemen dat we de mooie dingen die we krijgen helemaal vergeten. Kun je met jezelf afspreken om elke dag ten minste drie dingen te bedenken waarvoor je dankbaar kunt zijn? Ga dan in gebed en bedank Jehovah ervoor. Abigail, een jongere die op haar 12de werd gedoopt, zegt: ‘Ik vind dat Jehovah het meer dan wie dan ook in het universum verdient dat we hem dankbaar zijn. We moeten hem blijven bedanken voor alles wat hij ons geeft. Ik weet nog dat iemand eens de vraag stelde: “Als je morgen wakker zou worden met alleen de dingen waar je Jehovah vandaag voor hebt bedankt, wat zou je dan hebben?”’ *

DE WAARDE VAN PERSOONLIJKE ERVARING

12, 13. Hoe heb je persoonlijk ervaren dat Jehovah goed is, en waarom is het belangrijk daar over na te denken?

12 Koning David werd vaak door Jehovah geholpen om moeilijkheden te doorstaan. Hij kon dan ook uit persoonlijke ervaring zeggen: ‘Proef en zie dat Jehovah goed is. Gelukkig is de mens die bescherming bij hem zoekt’ (Ps. 34:8). Dat vers laat zien hoe belangrijk het is persoonlijk te ervaren dat Jehovah goed is. Als je de Bijbel en onze lectuur leest en als je naar onze bijeenkomsten gaat, dan hoor je veel aanmoedigende ervaringen over hoe Jehovah anderen heeft geholpen trouw te blijven. Maar naarmate je geestelijk groeit, moet je ook zien hoe Jehovah jou helpt. Heb je persoonlijk Jehovah’s goedheid geproefd?

13 Er is een manier waarop alle christenen Jehovah’s goedheid hebben geproefd. Hij heeft ons allemaal uitgenodigd om dicht tot hem en zijn Zoon te naderen. Jezus zei: ‘Iemand kan alleen bij mij komen als de Vader, die mij heeft gestuurd, hem trekt’ (Joh. 6:44). Besef je dat die woorden ook voor jou gelden? Je zou kunnen denken: Jehovah heeft mijn ouders getrokken en ik heb ze gewoon gevolgd. Maar als je je aan Jehovah hebt opgedragen en gedoopt bent, heb je een speciale band met hem. Nu kent hij je echt. De Bijbel zegt: ‘Als iemand liefde voor God heeft, wordt die door hem gekend’ (1 Kor. 8:3). Probeer altijd je kostbare plaats in Jehovah’s organisatie te waarderen.

14, 15. Waarom wordt je geloof sterker als je er met anderen over praat?

14 Je kunt Jehovah’s goedheid ook proeven door zijn steun te voelen als je met anderen over je geloof praat. Dat kun je doen in de velddienst of op school. Sommigen vinden het moeilijk om op school getuigenis te geven aan hun leeftijdgenoten. Je begrijpt waarschijnlijk wel waarom. Je hebt van tevoren geen idee hoe ze gaan reageren. Het kan vooral een uitdaging zijn om aan een grote groep uit te leggen wat je gelooft. Wat kan je daarbij helpen?

15 Ten eerste, bedenk waarom jij overtuigd bent van de waarheid. Maak een goed gebruik van de werkbladen op  jw.org. Ze helpen je om erover na te denken wat je gelooft, waarom je dat gelooft en hoe je aan anderen uitlegt wat je gelooft. Als je echt overtuigd bent en je je goed voorbereid hebt, zul je graag over je geloof willen praten (Jer. 20:8, 9).

16. Wat kan je helpen als je het lastig vindt om over je geloof te praten?

16 Zelfs als je je goed hebt voorbereid, kun je het alsnog lastig vinden om over je geloof te praten. Een 18-jarige zuster, die op haar 13de is gedoopt, zegt: ‘Ik weet wat ik geloof, maar soms vind ik het gewoon moeilijk om mijn gedachten onder woorden te brengen.’ Hoe gaat ze hiermee om? Ze probeert zo gewoon mogelijk over haar geloof te doen. ‘Mijn klasgenoten vertellen wat zij allemaal meemaken. Dat moet ik ook gewoon doen. Soms zeg ik terloops zoiets als: “Ik stond laatst aan een deur om over de Bijbel te praten, en toen . . .” En dan vertel ik mijn verhaal. Hoewel het verhaal dan niet om de Bijbel draait, zijn anderen vaak wel nieuwsgierig naar wat ik precies doe als ik predik. Soms stellen ze er vragen over. Hoe vaker ik dit zo doe, hoe makkelijker het wordt. Daarna voel ik me helemaal blij!’

17. Wat zal je helpen met anderen over je geloof te praten?

17 Als anderen voelen dat je belangstelling en respect voor ze hebt, zullen ze misschien ook belangstelling en respect voor jou en je geloof krijgen. ‘Ik was altijd bang dat als ik over de Bijbel zou praten, mensen zouden denken dat ik heel fanatiek was’, zegt Olivia (17), die op jonge leeftijd is gedoopt. Maar toen ging ze er anders over denken. In plaats van te veel met die zorgen bezig te zijn, dacht ze: ‘Veel jongeren weten niks over Jehovah’s Getuigen. Wij zijn de enige Getuigen die ze kennen. Dus ons gedrag kan bepalen hoe zij reageren. Wat als we aarzelen om over ons geloof te praten of als we er heel krampachtig over doen? Dan denken ze dat we er niet trots op zijn om een Getuige te zijn. Ze kunnen zelfs onvriendelijk reageren vanwege onze onzekerheid. Maar als we met gemak en zelfvertrouwen over ons geloof praten en het tot een normaal onderwerp in onze gesprekken maken, zullen ze daar waarschijnlijk respect voor hebben.’

BLIJF AAN JE EIGEN REDDING WERKEN

18. Wat moet je doen om aan je eigen redding te werken?

18 Zoals we hebben gezien, is het een grote verantwoordelijkheid om aan je eigen redding te werken. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld Gods Woord te lezen en erover te mediteren, tot Jehovah te bidden en erover na te denken hoe Jehovah je persoonlijk heeft gezegend. Dan zul je er steeds sterker van overtuigd raken dat Jehovah echt je Vriend is. En dat zal je ertoe aanzetten om over je geloof te praten. (Lees Psalm 73:28.)

19. Waarom is het de moeite waard om aan je redding te werken?

19 Jezus zei: ‘Als iemand mijn volgeling wil worden, moet hij zichzelf wegcijferen, zijn martelpaal opnemen en mij altijd volgen’ (Matth. 16:24). Als je een volgeling van Jezus wilt worden, ben je dus verplicht je aan Jehovah op te dragen en je te laten dopen. Maar het is het begin van een prachtig leven nu en leidt tot eeuwig leven in Gods nieuwe wereld. Je hebt dus alle reden om te blijven werken aan je eigen redding!

^ ¶11 Meer suggesties vind je op jw.org in het artikel ‘Vragen van jongeren: Waarom zou ik bidden?’ en het werkblad dat erbij hoort.