Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zachtaardigheid: Een teken van wijsheid

Zachtaardigheid: Een teken van wijsheid

Toñi, die in de zorg werkt, belde aan. Een vrouw van middelbare leeftijd deed open. De vrouw gaf Toñi een uitbrander omdat ze niet vroeger was gekomen om voor haar moeder te zorgen. Maar Toñi was helemaal niet te laat. Toch bood ze de vrouw haar excuses aan voor het misverstand.

DE KEER erop viel de vrouw weer tegen haar uit. Toñi zegt erover: ‘Ik vond het heel moeilijk. Haar reactie was gewoon niet terecht.’ Desondanks bood ze opnieuw haar excuses aan en zei dat ze het vervelend vond voor de vrouw.

Als jij in Toñi’s schoenen stond, hoe zou jij dan gereageerd hebben? Zou je het moeilijk hebben gevonden je zelfbeheersing te bewaren? Zou je zachtaardig zijn gebleven? Het is niet makkelijk om in dit soort situaties kalm te blijven. Als we gestrest zijn of geprovoceerd worden, kan het echt een uitdaging zijn om op een zachtaardige manier te reageren.

Toch geeft de Bijbel christenen de raad zachtaardig te zijn. Gods Woord zegt zelfs dat er een verband is tussen zachtaardigheid en wijsheid. ‘Wie is wijs en verstandig onder u?’, vraagt Jakobus. ‘Hij tone uit zijn voortreffelijke gedrag zijn werken met een zachtaardigheid die bij wijsheid behoort’ (Jak. 3:13). Waarom kunnen we zeggen dat zachtaardigheid een teken is van de wijsheid van boven? En wat kan ons helpen zachtaardigheid te ontwikkelen?

 WAAROM IS ZACHTAARDIGHEID EEN TEKEN VAN WIJSHEID?

Het kan spanningen wegnemen. ‘Een zacht antwoord keert woede af, maar een woord dat smart veroorzaakt, doet toorn opkomen.’ — Spr. 15:1.

Als je boos reageert, kan een situatie verergeren omdat je dan olie op het vuur gooit (Spr. 26:21). Maar als je zachtaardig reageert, heeft dat vaak een kalmerende uitwerking op een ander. Het kan zelfs een vijandige houding milder maken.

Toñi ondervond dat aan den lijve. Toen de vrouw Toñi’s zachtaardige reactie opmerkte, begon ze te huilen. Ze legde uit dat ze persoonlijke problemen en gezinsproblemen had. Toñi kon haar over de waarheid vertellen en een Bijbelcursus met haar beginnen — en dat vanwege het feit dat ze zo kalm en vriendelijk was gebleven.

Het kan ons gelukkig maken. ‘Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven.’ — Matth. 5:5.

Waarom zijn de ‘zachtaardigen’ gelukkig? Veel personen die ooit agressief waren, hebben veranderingen aangebracht waardoor ze gelukkig zijn. Hun leven is erop vooruitgegaan en ze weten dat de toekomst alleen nog maar beter wordt (Kol. 3:12). Adolfo, een kringopziener in Spanje, weet nog goed hoe zijn leven eruitzag voordat hij in de waarheid kwam.

‘Ik had een leeg leven’, zegt hij. ‘Ik kon erg arrogant en gewelddadig reageren. Ik verloor zo vaak mijn zelfbeheersing, dat zelfs sommige vrienden bang voor me waren. Toen gebeurde er iets waardoor ik ging nadenken. Tijdens een vechtpartij kreeg ik zes steekwonden. Ik bloedde bijna dood.’

Nu leert Adolfo door wat hij zegt en doet anderen om zachtaardig te zijn. Veel mensen gaan graag met hem om vanwege zijn warme persoonlijkheid. Hij zegt dat hij blij is dat hij is veranderd. En hij is Jehovah dankbaar dat Hij hem heeft geholpen een zachtaardige houding te ontwikkelen.

Het maakt Jehovah blij. ‘Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, opdat ik een antwoord kan geven aan hem die mij hoont.’ — Spr. 27:11.

Jehovah wordt belasterd door zijn grootste vijand, de Duivel. Daarom heeft Jehovah alle reden om woedend te zijn. Toch zegt de Bijbel dat hij ‘langzaam tot toorn’ is (Ex. 34:6). We maken Jehovah heel blij als we laten zien dat we wijs zijn door zijn voorbeeld te volgen (Ef. 5:1).

In de wereld is er veel vijandigheid. Veel mensen zijn verwaand, arrogant en wreed. Er zijn veel lasteraars en kwaadsprekers. Ook hebben velen geen zelfbeheersing (2 Tim. 3:2, 3). Maar dat moet ons er niet van weerhouden een zachtaardige houding te ontwikkelen. Gods Woord zegt dat ‘de wijsheid van boven (...) vredelievend, redelijk’ is (Jak. 3:17). Als we ‘vredelievend’ en ‘redelijk’ zijn, laten we zien dat we echt wijs zijn. Die wijsheid zal ons helpen kalm te reageren als we geprovoceerd worden. En we zullen een hechtere band krijgen met de Bron van oneindige wijsheid, Jehovah.