Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 34

Verdiep je in Bijbelse profetieën

Verdiep je in Bijbelse profetieën

‘Degenen die inzicht hebben, zullen het begrijpen.’ — DAN. 12:10.

LIED 98 Gods geïnspireerde Woord

VOORUITBLIK a

1. Wanneer kun je plezier vinden in het bestuderen van profetieën?

 ‘IK VIND het leuk Bijbelse profetieën uit te pluizen’, zegt een jonge broeder die Ben heet. Denk jij er ook zo over? Of vind je profetieën een beetje lastig om te bestuderen of zelfs saai? Misschien verander je van mening als je erachter komt waarom Jehovah ze in zijn Woord heeft laten opschrijven.

2. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

2 Dit artikel laat niet alleen zien waarom je Bijbelse profetieën moet bestuderen maar ook hoe. We gaan twee profetieën van Daniël uitdiepen om te zien wat je er aan hebt ze te begrijpen.

WAAROM PROFETIEËN BESTUDEREN?

3. Wat moet je doen om Bijbelse profetieën te begrijpen?

3 Om profetieën goed te begrijpen heb je hulp nodig. Vergelijk het met een uitstapje naar een onbekende bestemming. Stel dat je zelf de plek niet kent maar dat er een vriend meegaat die er wel bekend is. Hij weet precies waar je bent en waar elke weg naartoe leidt. Waarschijnlijk ben je dan blij dat je vriend mee wilde gaan! Jehovah is net als die vriend. Hij weet precies waar we ons in de tijd bevinden en wat er op de weg voor ons ligt. Dus om Bijbelse profetieën te begrijpen, moet je hem nederig om hulp vragen (Dan. 2:28; 2 Petr. 1:19, 20).

Een studie van Bijbelse profetieën kan je voorbereiden op de toekomst (Zie alinea 4)

4. Waarom liet Jehovah in zijn Woord profetieën opschrijven? (Jeremia 29:11) (Zie ook de afbeelding.)

4 Zoals elke goede ouder wil Jehovah dat zijn kinderen een gelukkige toekomst hebben. (Lees Jeremia 29:11.) Maar anders dan menselijke ouders kan Jehovah exact voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Hij heeft in zijn Woord profetieën laten opschrijven zodat we van tevoren kunnen weten welke belangrijke dingen er gaan gebeuren (Jes. 46:10). Die profetieën zijn een liefdevol geschenk van je hemelse Vader. Maar hoe kun je er zeker van zijn dat wat de Bijbel voorspelt echt uitkomt?

5. Wat kun je leren van de ervaring van Max?

5 Als je nog naar school gaat, zit je constant tussen mensen die weinig of geen respect voor de Bijbel hebben. Wat zij allemaal zeggen en doen kan je aan het twijfelen brengen. Dat is wat Max merkte. Hij zegt: ‘Toen ik nog op school zat, begon ik te twijfelen of m’n ouders me wel het ware geloof leerden en of de Bijbel echt van God kwam.’ Wat deden zijn ouders? Hij zegt: ‘Ik weet dat ze bezorgd waren, maar ze reageerden heel rustig.’ Zijn ouders beantwoordden zijn vragen aan de hand van de Bijbel. Max deed zelf ook iets. ‘Ik verdiepte me in profetieën uit de Bijbel en ik vertelde andere jongeren wat ik leerde.’ Het resultaat? Max zegt: ‘Het overtuigde me ervan dat de Bijbel door God geïnspireerd is.’

6. Wat moet je doen als je twijfels hebt, en waarom?

6 Als je net als Max twijfelt of wat in de Bijbel staat de waarheid is, hoef je je niet schuldig te voelen. Maar je moet er wel iets aan doen. Twijfel is als roest. Als je het negeert, kan het iets waardevols langzaam wegvreten. Hoe kun je ‘roest’ op je geloof weg krijgen? Vraag je om te beginnen af: geloof ik wat de Bijbel zegt over de toekomst? Als je daar niet zeker van bent, bestudeer dan profetieën die al zijn uitgekomen. Hoe kun je dat aanpakken?

HOE PROFETIEËN BESTUDEREN?

Leer net zo op Jehovah te vertrouwen als Daniël door nederig, grondig en met het juiste motief profetieën te bestuderen (Zie alinea 7)

7. Hoe ging Daniël te werk als hij profetieën bestudeerde? (Daniël 12:10) (Zie ook de afbeelding.)

7 Daniël is een goed voorbeeld als het gaat om het bestuderen van profetieën. Hoe pakte hij het aan? Hij deed het met het goede motief. Hij wilde de waarheid weten. Daarnaast was hij nederig. Hij wist dat Jehovah hem zou helpen de profetieën te begrijpen als hij dicht bij hem bleef en naar zijn hoge normen leefde (Dan. 2:27, 28; lees Daniël 12:10). Daniël bewees dat hij nederig was door op de hulp van Jehovah te vertrouwen (Dan. 2:18). Bovendien was hij grondig. Hij pluisde de delen van de Bijbel uit die hem toen ter beschikking stonden (Jer. 25:11, 12; Dan. 9:2). Hoe kun je Daniël navolgen?

8. Waarom willen sommigen niet geloven dat profetieën uitkomen, en wat moet je dus doen?

8 Analyseer je motieven. Vraag je af of je de profetieën echt onderzoekt omdat je achter de waarheid wilt komen. Als dat zo is, zal Jehovah je helpen (Joh. 4:23, 24; 14:16, 17). Maar iemand kan ook andere redenen hebben om profetieën te bestuderen. Sommigen doen het bijvoorbeeld omdat ze hopen bewijzen te vinden dat de Bijbel niet van God komt. Ze denken dat ze dan zelf kunnen bepalen wat goed en verkeerd is en kunnen leven zoals ze zelf willen. Het is dus belangrijk dat je studeert om de juiste reden. Maar je hebt nog iets nodig om profetieën te begrijpen.

9. Welke eigenschap is nodig om profetieën te begrijpen, en waarom?

9 Wees nederig. Jehovah belooft dat hij nederige mensen helpt (Jak. 4:6). Bid dus of hij je wil helpen profetieën te begrijpen. En accepteer dat je de hulp nodig hebt van het kanaal dat hij gebruikt om op het juiste moment geestelijk voedsel te geven (Luk. 12:42). Jehovah is een God van orde, dus het is logisch dat hij maar één kanaal gebruikt om ons te helpen de waarheden in zijn Woord te begrijpen (1 Kor. 14:33; Ef. 4:4-6).

10. Wat heb je geleerd van Esthers ervaring?

10 Ga grondig te werk. Begin met een profetie die je interesseert en pluis die uit. Dat is wat Esther deed. Ze was geïnteresseerd in profetieën die de komst van de Messias voorspelden. ‘Toen ik 15 was, begon ik te graven naar bewijzen dat die profetieën echt vóór Jezus’ tijd waren geschreven.’ Ze raakte overtuigd door wat ze over de Dode Zeerollen las. ‘Sommige daarvan waren vóór de tijd van Christus geschreven, dus de profetieën erin moesten wel van God komen.’ Esther geeft toe: ‘Ik moest bepaalde dingen een paar keer lezen om ze te begrijpen.’ Maar ze is blij dat ze die moeite heeft gedaan. Nu ze een paar profetieën grondig heeft bestudeerd, zegt ze: ‘Ik heb zelf duidelijk gezien dat wat de Bijbel zegt waar is!’

11. Waarom is het goed om voor jezelf te bewijzen dat wat de Bijbel zegt waar is?

11 Als je ziet dat sommige profetieën uit Gods Woord al in vervulling zijn gegaan, krijg je een rotsvast vertrouwen in Jehovah en in de manier waarop hij ons leidt. Bovendien geven profetieën hoop. Door ze te bestuderen kun je dus positief blijven over de toekomst, wat er ook gebeurt. Laten we eens kort stilstaan bij twee profetieën van Daniël die nu in vervulling gaan. Als je ze goed begrijpt, helpt dat je verstandige beslissingen te nemen.

DE VOETEN VAN IJZER EN KLEI

12. Wat stellen de voeten van ‘ijzer vermengd met zachte klei’ voor? (Daniël 2:41-43)

12 Lees Daniël 2:41-43. Toen Daniël de droom van koning Nebukadnezar uitlegde, zei hij dat de voeten van het beeld gemaakt waren van ‘ijzer vermengd met zachte klei’. Als je die profetie vergelijkt met andere profetieën in Daniël en Openbaring, kom je erachter wat die voeten afbeelden: de Engels-Amerikaanse alliantie, de wereldmacht die nu domineert. Over die wereldmacht zegt Daniël: ‘Het koninkrijk zal deels sterk en deels broos zijn.’ Waarom deels broos? Omdat het gewone volk, afgebeeld door de zachte klei, het vermogen van deze wereldmacht om met ijzeren vuist te regeren ondermijnt. b

13. Welke belangrijke punten kom je te weten als je deze profetie begrijpt?

13 Je kunt een paar belangrijke punten afleiden uit Daniëls beschrijving van het beeld en vooral de voeten. Ten eerste: de Engels-Amerikaanse wereldmacht heeft in bepaalde opzichten kracht getoond. De VS en Groot-Brittannië hebben bijvoorbeeld een sleutelrol gespeeld bij het winnen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant is en wordt deze wereldmacht verzwakt door interne conflicten onder de eigen burgers. En ten tweede: Engeland-Amerika zal de laatste wereldmacht zijn voordat Gods Koninkrijk een eind maakt aan alle menselijke koninkrijken. Andere landen kunnen deze wereldmacht misschien uitdagen, maar ze zullen hem niet vervangen. Dat weten we omdat ‘de steen’ die Gods Koninkrijk voorstelt het beeld verbrijzelt bij de voeten, het deel dat Engeland-Amerika voorstelt (Dan. 2:34, 35, 44, 45).

14. Welke invloed zal het op je beslissingen hebben als je de profetie over de voeten van ijzer en klei begrijpt?

14 Ben je ervan overtuigd dat Daniëls profetie over de voeten van ijzer en klei waar is? Als dat zo is, dan zal dat van invloed zijn op je leven. Omdat je weet dat deze wereld binnenkort wordt vernietigd, zul je niet gefocust zijn op spullen of proberen veel geld te verdienen (Luk. 12:16-21; 1 Joh. 2:15-17). Als je de profetie begrijpt, snap je ook hoe belangrijk de prediking is (Matth. 6:33; 28:18-20). Het is daarom goed je af te vragen: blijkt uit mijn beslissingen dat ik ervan overtuigd ben dat Gods Koninkrijk binnenkort een eind maakt aan alle menselijke regeringen?

DE KONING VAN HET NOORDEN EN DE KONING VAN HET ZUIDEN

15. Wie zijn nu de koning van het noorden en de koning van het zuiden? (Daniël 11:40)

15 Lees Daniël 11:40. Daniël 11 gaat over twee koningen, oftewel politieke machten, die met elkaar strijden om wereldoverheersing. Als je deze profetie met andere profetieën in de Bijbel vergelijkt, dan wordt duidelijk dat ‘de koning van het noorden’ nu Rusland en zijn bondgenoten is en ‘de koning van het zuiden’ de Engels-Amerikaanse wereldmacht. c

Als je beseft dat tegenstand van de koningen van het noorden en het zuiden de vervulling is van Bijbelse profetieën, wordt je geloof sterker en zul je niet zo bang zijn (Zie alinea 16-18)

16. Wat doet de koning van het noorden tegen Gods volk?

16 De koning van het noorden vervolgt aanbidders van God die in zijn domein wonen. Sommige Getuigen zijn vanwege hun geloof geslagen en in de gevangenis gegooid. Maar wat de koning van het noorden doet intimideert ze niet. Het versterkt juist hun geloof. Waarom? Omdat ze weten dat de vervolging van Gods volk een vervulling is van de profetie in Daniël (Dan. 11:41). d Ook jij kunt dankzij die kennis een sterke hoop hebben en Jehovah trouw blijven.

17. Met wat voor aanvallen krijgt Gods volk in het domein van de koning van het zuiden te maken?

17 In het verleden heeft ook de koning van het zuiden Jehovah’s volk vervolgd. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden bijvoorbeeld veel broeders gevangengezet vanwege hun neutraliteit. Kinderen van Getuigen werden om dezelfde reden van school gestuurd. Maar de afgelopen jaren krijgen broeders en zusters in het domein van deze koning te maken met subtielere aanvallen op hun trouw aan Gods Koninkrijk. Tijdens verkiezingen zou een christen bijvoorbeeld een voorkeur kunnen krijgen voor een bepaalde politieke partij of kandidaat. Ook al gaat hij nog niet direct stemmen, in zijn geest en hart kiest hij misschien wel partij. Wat is het belangrijk politiek neutraal te blijven, niet alleen in wat je doet maar ook in wat je denkt en vindt! (Joh. 15:18, 19; 18:36)

18. Wat voor invloed heeft het conflict tussen de twee koningen op ons? (Zie ook de afbeelding.)

18 Wie niet in de profetieën van de Bijbel gelooft, zou heel angstig kunnen worden als hij ziet dat de koning van het zuiden ‘in botsing komt’ met de koning van het noorden (Dan. 11:40). Beide koningen hebben genoeg kernwapens om al het leven op aarde te vernietigen. Maar wij weten dat Jehovah dat niet zal laten gebeuren (Jes. 45:18). De vijandigheid tussen beide koningen sterkt juist ons geloof. Het bevestigt dat het einde van de wereld dichtbij is.

BLIJF GEFOCUST OP DE PROFETIEËN

19. Wat moet je beseffen als het gaat om Bijbelse profetieën?

19 Van sommige Bijbelprofetieën weten we niet precies hoe ze in vervulling zullen gaan. Daniël zelf begreep niet eens wat er werd bedoeld met alles wat hij opschreef (Dan. 12:8, 9). Maar dat we niet volledig begrijpen hoe een profetie in vervulling zal gaan, betekent niet dat die profetie niet uit zal komen. Je kunt er absoluut op vertrouwen dat Jehovah ons precies op het juiste moment laat weten wat we moeten weten, net zoals hij dat in het verleden heeft gedaan (Amos 3:7).

20. Welke boeiende profetieën gaan binnenkort in vervulling, en wat moet je blijven doen?

20 Er zal ‘vrede en veiligheid’ worden uitgeroepen (1 Thess. 5:3). Dan zullen de politieke machten van de wereld zich tegen valse religie keren en die wegvagen (Openb. 17:16, 17). Daarna zullen ze Gods volk aanvallen (Ezech. 38:18, 19). Die gebeurtenissen leiden rechtstreeks tot de laatste oorlog, Armageddon (Openb. 16:14, 16). Je kunt er zeker van zijn dat dit allemaal binnenkort gaat gebeuren. Blijf tot die tijd waardering tonen voor je liefhebbende hemelse Vader door aandacht te schenken aan de profetieën in de Bijbel en door anderen daarbij te helpen.

LIED 95 Het licht wordt helderder

a Hoe slecht de toestanden in de wereld ook worden, je kunt erop vertrouwen dat het binnenkort beter wordt. Een studie van Bijbelse profetieën kan je helpen dat vertrouwen op te bouwen. Dit artikel belicht specifieke redenen om te bestuderen wat de Bijbel voorspelt. Het gaat ook in op twee profetieën die Daniël opschreef en laat zien wat je er persoonlijk aan hebt ze te begrijpen.

b Zie het artikel ‘Jehovah onthult wat “binnenkort gebeuren moet”’ in De Wachttoren van 15 juni 2012, ¶7-9.

c Zie het artikel ‘Wie is nu “de koning van het noorden”?’ in De Wachttoren van mei 2020, ¶3-4.

d Zie het artikel ‘Wie is nu “de koning van het noorden”?’ in De Wachttoren van mei 2020, ¶7-9.