Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Werk elke dag met Jehovah samen

Werk elke dag met Jehovah samen

‘Wij zijn Gods medewerkers.’ — 1 KOR. 3:9.

LIEDEREN: 64, 111

1. Op welke manieren kunnen we met Jehovah samenwerken?

TOEN Jehovah de mensen schiep, was het zijn bedoeling dat ze met hem zouden samenwerken om zijn voornemens te realiseren. Mensen zijn nu onvolmaakt, maar het is nog steeds mogelijk elke dag met Jehovah samen te werken. We worden bijvoorbeeld ‘Gods medewerkers’ door het goede nieuws van zijn Koninkrijk te prediken en discipelen te maken (1 Kor. 3:5-9). Het is een geweldig voorrecht dat de almachtige Schepper van het universum ons heeft uitgekozen om een werk te doen dat hij zo belangrijk vindt! Maar er zijn nog meer manieren om met Jehovah samen te werken. In dit artikel worden er een paar besproken: familieleden en geloofsgenoten helpen, gastvrij zijn, je vrijwillig aanbieden voor theocratische projecten en je heilige dienst uitbreiden (Kol. 3:23).

2. Waarom is het onverstandig om wat jij voor Jehovah doet te vergelijken met wat anderen doen?

2 Vergelijk tijdens de bespreking van dit artikel wat jij voor Jehovah kunt doen niet met wat anderen kunnen doen. Bedenk dat leeftijd, gezondheid, omstandigheden en bekwaamheden van persoon tot persoon verschillen. Paulus zei onder  inspiratie: ‘Laat iedereen zijn eigen daden overdenken, dan zal hij blij kunnen zijn met wat hij zelf doet zonder zich met anderen te vergelijken’ (Gal. 6:4).

HELP JE FAMILIE EN JE GELOOFSGENOTEN

3. Waarom kunnen we zeggen dat je met Jehovah samenwerkt als je voor je familie zorgt?

3 Jehovah verwacht van zijn aanbidders dat ze voor hun familie zorgen. Misschien moet je werken om je gezin te onderhouden. Veel moeders blijven thuis om voor hun kleine kinderen te zorgen. En sommige volwassen kinderen hebben de zorg voor hulpbehoevende ouders. Dat zijn noodzakelijke dingen. In de Bijbel staat: ‘Als iemand niet zorgt voor zijn familie, vooral zijn gezinsleden, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige’ (1 Tim. 5:8). Als jij zulke verplichtingen hebt, heb je waarschijnlijk niet zo veel tijd voor theocratische activiteiten als je zou willen. Maar laat de moed niet zakken! Jehovah is blij als je voor je familie zorgt (1 Kor. 10:31).

4. Hoe kunnen ouders theocratische belangen boven die van henzelf plaatsen, en wat kunnen de resultaten daarvan zijn?

4 Christelijke ouders werken met Jehovah samen als ze hun kinderen theocratische doelen voor ogen stellen. Vaak gaan zulke kinderen later in de volletijddienst, in een toewijzing ver van huis. Sommige zijn zendeling, andere pionieren waar meer behoefte is aan verkondigers en weer andere dienen op Bethel. Door de afstand zien de ouders ze misschien niet zo vaak als ze zouden willen. Maar zelfopofferende ouders moedigen hun kinderen aan om in hun toewijzing te volharden. Waarom? Het geeft hun veel vreugde en voldoening dat hun kinderen het Koninkrijk op de eerste plaats stellen (3 Joh. 4). Misschien voelen veel van zulke ouders zich net als Hanna, die zei dat ze haar zoon Samuël aan Jehovah ‘leende’. Zij vinden het terecht een kostbaar voorrecht om op zo’n manier met Jehovah samen te werken. Ze zouden het niet anders willen (1 Sam. 1:28).

5. Hoe zou je leden van je gemeente op praktische manieren kunnen helpen? (Zie beginplaatje.)

5 Als je geen zware gezinsverantwoordelijkheden hebt, zou je dan geloofsgenoten kunnen helpen die mantelzorger zijn of die zelf ziek, bejaard of hulpbehoevend zijn? Is er misschien iemand in je gemeente die hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld een zuster die haar bejaarde ouders verzorgt? Je zou tijd met haar ouders kunnen doorbrengen zodat zij even iets anders kan doen. Of misschien kun je iemand helpen door hem mee te nemen naar de vergaderingen, naar de winkel of naar iemand die in het ziekenhuis ligt. Als je dat doet, werk je misschien wel met Jehovah samen aan de verhoring van een gebed. (Lees 1 Korinthiërs 10:24.)

WEES GASTVRIJ

6. Wat betekent het gastvrij te zijn?

6 Gods medewerkers staan erom bekend dat ze gastvrij zijn. In de christelijke Griekse Geschriften betekent de term voor gastvrijheid ‘goed zijn voor vreemdelingen’ (Hebr. 13:2, vtn.). Gods Woord bevat verschillende verslagen die ons leren om op die manier liefde te tonen (Gen. 18:1-5). We moeten elke gelegenheid aangrijpen om anderen te helpen, of ze nu ‘aan ons verwant zijn in het geloof’ of niet (Gal. 6:10).

7. Welke voordelen heeft het gastvrij te zijn voor volletijddienaren?

7 Kun je met Jehovah samenwerken  door gastvrij te zijn voor volletijddienaren die een logeeradres nodig hebben? (Lees 3 Johannes 5, 8.) Dat biedt vaak de gelegenheid om ‘elkaar op te bouwen’ (Rom. 1:11, 12). Neem het voorbeeld van Olaf. Toen hij nog jong was kwam er een vrijgezelle kringopziener in zijn gemeente, maar er was geen logeeradres voor hem. Olaf vroeg zijn ouders, die geen Getuigen waren, of de kringopziener bij hen thuis mocht logeren. Dat vonden ze goed, alleen moest Olaf dan wel op de bank slapen. Maar dat was het meer dan waard. ‘Wat een prachtige week!’ zegt Olaf. ‘De kringopziener en ik stonden elke ochtend vroeg op en dan bespraken we tijdens het ontbijt veel interessante onderwerpen. Die aanmoediging wakkerde mijn verlangen aan om in de volletijddienst te gaan.’ In de afgelopen 40 jaar heeft Olaf in verschillende zendingstoewijzingen gediend.

8. Waarom moeten we goed zijn voor anderen ook al lijken ze dat eerst niet te waarderen? Geef een voorbeeld.

8 Je kunt op veel manieren liefde voor vreemdelingen tonen, ook al wordt dat in eerste instantie misschien niet gewaardeerd. Een zuster in Spanje bijvoorbeeld bestudeerde de Bijbel met Yesica uit Ecuador. Op een keer was Yesica de hele tijd aan het huilen, dus vroeg de zuster waarom. Yesica vertelde dat ze voordat ze emigreerde heel arm was. Op een dag had ze niets te eten en kon ze haar dochtertje alleen wat water geven. Yesica probeerde haar kind in slaap te wiegen terwijl ze om hulp bad. Kort daarna kwamen er twee Getuigen aan de deur, maar Yesica reageerde onvriendelijk en verscheurde het tijdschrift dat de zusters aanboden. ‘Moet ik dit aan mijn dochter te eten geven?’ vroeg ze. De zusters probeerden haar te troosten, maar dat lukte niet. Later zetten ze een mand met eten voor haar deur. Yesica was geroerd door hun goedheid en ze voelde zich schuldig toen ze besefte dat ze Gods verhoring van haar gebed had genegeerd. Nu was ze vastbesloten om Jehovah te dienen. Wat een geweldig resultaat van de vrijgevigheid van die zusters! — Pred. 11:1, 6.

BIED JE AAN VOOR THEOCRATISCHE PROJECTEN

9, 10. (a) Wat waren in Bijbelse tijden enkele gelegenheden waarbij er onder Gods volk vrijwilligers nodig waren? (b) Waar kunnen bereidwillige mannen in de gemeente bij helpen?

9 In het oude Israël waren er bij verschillende gelegenheden vrijwilligers nodig (Ex. 36:2; 1 Kron. 29:5; Neh. 11:2). In deze tijd zijn er ook veel mogelijkheden om je broeders en zusters te helpen met je tijd, middelen en vaardigheden. Als je je beschikbaar stelt, zul je veel vreugde en zegeningen ervaren.

10 Gods Woord moedigt mannen aan om met Jehovah samen te werken door naar voorrechten in de gemeente te streven (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Petr. 5:2, 3). Degenen die dat doen, willen anderen graag in praktisch en geestelijk opzicht helpen (Hand. 6:1-4). Hebben de ouderlingen je gevraagd om bijvoorbeeld als zaalwachter te dienen of te helpen bij de lectuur, het gebied of het onderhoud? Broeders die zulke taken doen, zullen je vertellen dat het heel fijn is om anderen te helpen.

Als je je aanbiedt voor theocratische projecten, krijg je veel gelegenheden om nieuwe vrienden te maken (Zie alinea 11)

11. Wat heeft een zuster gehad aan de vriendschappen die ze bij theocratische projecten had gesmeed?

11 Degenen die zich aanbieden voor theocratische projecten maken vaak nieuwe vrienden. Neem het voorbeeld van Margie, een zuster die 18 jaar heeft  meegeholpen bij de bouw van Koninkrijkszalen. Door de jaren heen heeft ze verschillende jonge zusters onder haar hoede genomen en opgeleid. Ze heeft gemerkt dat dat een geweldige manier is om elkaar geestelijk op te bouwen (Rom. 1:12). Tijdens moeilijke periodes in haar leven is Margie aangemoedigd door degenen met wie ze tijdens bouwprojecten vriendschap had gesloten. Heb jij je weleens voor zo’n bouwproject opgegeven? Je kunt je vrijwillig aanbieden, zelfs als je geen specifieke vaardigheden hebt.

12. Hoe kun je helpen na een ramp?

12 Na een ramp kunnen we met Jehovah samenwerken door onze broeders en zusters op praktische manieren te helpen. We kunnen bijvoorbeeld financiële steun geven (Joh. 13:34, 35; Hand. 11:27-30). We kunnen ook helpen bij het opruimen en bij herstelwerkzaamheden. Gabriela, een zuster uit Polen die na een overstroming veel schade had aan haar huis, zag het weer helemaal zitten toen broeders en zusters uit omliggende gemeenten haar kwamen helpen. ‘Ik wil het niet hebben over wat ik ben kwijtgeraakt, dat zijn alleen maar materiële dingen’, zegt ze. ‘Ik wil juist graag vertellen hoeveel ik heb gekregen. Deze ervaring is voor mij een bevestiging dat het een uniek voorrecht en een bron van vreugde en geluk is om deel te zijn van de christelijke gemeente.’ Velen die na een ramp worden geholpen, zeggen dat ze zich rijker voelen. En degenen die met Jehovah samenwerken om die hulp te geven, ervaren zelf heel veel voldoening. (Lees Handelingen 20:35; 2 Korinthiërs 9:6, 7.)

13. Waarom kunnen we zeggen dat je band met Jehovah sterker wordt als je je vrijwillig aanbiedt? Geef een voorbeeld.

13 Een aantal verkondigers kon met Jehovah samenwerken toen Getuigen uit oorlogsgebieden naar de VS waren gevlucht. Ze hielpen bij het zoeken en inrichten van huizen voor deze vluchtelingen. Een van hen, Stephanie, zegt: ‘We werden geraakt door de vreugde en  waardering die ze hadden omdat ze de liefde van de wereldwijde broederschap meemaakten. De gezinnen denken dat wij hen hebben geholpen, maar eigenlijk hebben zij ons veel meer geholpen. Hun liefde, eenheid, geloof en vertrouwen in Jehovah hebben onze liefde voor Jehovah echt versterkt, en daardoor hebben we meer waardering voor alles wat we via zijn organisatie krijgen.’

BREID JE DIENST UIT

14, 15. (a) Welke instelling had Jesaja? (b) Hoe kunnen verkondigers in deze tijd Jesaja’s houding navolgen?

14 Zou je meer met Jehovah willen samenwerken? Ben je bereid om te verhuizen naar een gebied waar meer behoefte is aan werkers in zijn organisatie? Je hoeft natuurlijk niet naar een plaats ver weg te verhuizen om vrijgevig te kunnen zijn. Maar sommige broeders en zusters kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen. Ze hebben dezelfde houding als Jesaja. Toen Jehovah vroeg: ‘Wie zal ik sturen, en wie zal namens ons gaan?’, antwoordde hij: ‘Hier ben ik! Stuur mij!’ (Jes. 6:8) Ben jij bereid en in staat om op dezelfde manier te reageren op behoeften in Jehovah’s organisatie? Wat zijn die behoeften?

15 Jezus zei over de prediking en het maken van discipelen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Smeek daarom de Meester van de oogst dat hij werkers stuurt om zijn oogst binnen te halen’ (Matth. 9:37, 38). Kun je in een veld dienen waar meer behoefte is, misschien als pionier? Of kun je iemand anders helpen dat te doen? Veel broeders en zusters hebben gemerkt dat ze hun liefde voor God en hun naasten het beste kunnen tonen door te pionieren in gebieden waar meer werkers nodig zijn. Kun je nog meer manieren bedenken om je dienst uit te breiden? Dat zal je veel vreugde brengen.

16, 17. Welke mogelijkheden zijn er nog meer als je je dienst voor Jehovah wilt uitbreiden?

16 Zou je tijdelijk of parttime op Bethel willen dienen of bij een theocratisch bouwproject willen helpen? Er is constant behoefte aan personen die bereid zijn Jehovah overal te dienen waar dat nodig is en alles te doen wat hun wordt gevraagd, ook al liggen hun vaardigheden en ervaring op een ander terrein. Jehovah waardeert de zelfopoffering van zulke personen die zich aanbieden om te dienen waar behoefte is (Ps. 110:3).

17 Wil je graag verder opgeleid worden zodat je beter toegerust bent voor je heilige dienst? Misschien kom je in aanmerking voor de School voor Koninkrijkspredikers. Die school leidt geestelijk ingestelde volletijddienaren op zodat ze meer kunnen doen voor Jehovah’s organisatie. Degenen die zich voor deze school aanmelden, moeten bereid zijn na hun graduatie elke toewijzing te aanvaarden. Zou je deze mogelijkheid willen gebruiken om naar meer dienstvoorrechten te streven? — 1 Kor. 9:23.

18. Wat is het voordeel als je elke dag met Jehovah samenwerkt?

18 Als aanbidders van Jehovah worden we ertoe bewogen goedheid, vriendelijkheid en liefde te tonen door vrijgevig te zijn en elke dag iets voor anderen te doen. Dat brengt vreugde, vrede en geluk (Gal. 5:22, 23). Wat je omstandigheden ook zijn, je kunt gelukkig zijn door Jehovah’s vrijgevigheid na te volgen en een van zijn kostbare medewerkers te blijven! — Spr. 3:9, 10.