Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Geduld: Volharding met een doel

Geduld: Volharding met een doel

OMDAT het leven in deze ‘laatste dagen’ steeds zwaarder wordt, hebben Jehovah’s aanbidders meer dan ooit geduld nodig (2 Tim. 3:1-5). Veel mensen om ons heen geven alleen om zichzelf, staan voor geen enkele overeenkomst open en zijn onbeheerst. Ze zijn vaak allesbehalve geduldig. Daarom moet elke christen zich afvragen: Heb ik die ongeduldige houding overgenomen? Wat betekent het om echt geduldig te zijn? En hoe kan ik ervoor zorgen dat deze prachtige christelijke eigenschap een deel van mijn persoonlijkheid wordt?

WAT IS GEDULD?

In de Bijbel betekent geduld meer dan alleen maar het verdragen van een moeilijke situatie. Iemand die geduldig is volhardt met een doel. Hij denkt niet alleen aan zichzelf maar ook aan het welzijn van degene die een vervelende situatie veroorzaakt. Als iemand hem slecht behandelt of irriteert, weigert hij de hoop op te geven dat de verstoorde relatie zal verbeteren. De Bijbel noemt geduld dan ook als eerste in een rijtje van mooie eigenschappen die voortkomen uit liefde (1 Kor. 13:4). * En volgens Gods Woord is geduld ook een aspect van ‘de vrucht van de geest’ (Gal. 5:22, 23). Maar wat moet je doen om deze eigenschap te ontwikkelen?

HOE WORD JE GEDULDIG?

Om geduldig te worden, moet je bidden om de hulp van Jehovah’s geest, die hij geeft aan degenen die op hem vertrouwen (Luk. 11:13). Maar hoe krachtig Gods geest ook is, je moet ook zelf iets doen. Je moet naar je gebeden handelen (Ps. 86:10, 11). Dat betekent dat je je best doet om elke dag geduldig te zijn en dat je die eigenschap een deel van je persoonlijkheid maakt. Wat kan je nog meer helpen?

Je kunt geduld ontwikkelen door het volmaakte voorbeeld van Jezus te onderzoeken en na te volgen. Toen Paulus het onder inspiratie had over ‘de nieuwe persoonlijkheid’, waar geduld een onderdeel van is, gaf hij de aansporing: ‘Laat de vrede van de Christus in je hart heersen’ (Kol. 3:10, 12, 15). Je kunt die vrede in je hart laten heersen door net als Jezus het onwankelbare vertrouwen te hebben dat Jehovah dingen op zijn tijd zal oplossen. Als je Jezus’ voorbeeld volgt, zul je je geduld niet verliezen, wat er om je heen ook gebeurt (Joh. 14:27; 16:33).

We verlangen allemaal naar de nieuwe wereld die Jehovah heeft beloofd, maar we leren geduldiger te zijn als we mediteren over zijn geduld met ons. De Bijbel geeft  de verzekering: ‘Jehovah is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen denken, maar hij heeft geduld met jullie. Hij wil namelijk niet dat er iemand vernietigd wordt maar dat iedereen berouw krijgt’ (2 Petr. 3:9). Als we nadenken over Jehovah’s geduld met ons, zullen we meer geduld met anderen hebben (Rom. 2:4). Wat zijn enkele situaties waarin je geduld nodig hebt?

WANNEER HEB JE GEDULD NODIG?

Veel situaties in het dagelijks leven kunnen je geduld op de proef stellen. Als je bijvoorbeeld vindt dat je iets belangrijks te vertellen hebt, moet je misschien geduld hebben zodat je anderen niet in de rede valt (Jak. 1:19). Je hebt ook geduld nodig als de gewoonten van een broeder of zuster je irriteren. Reageer niet te sterk maar sta erbij stil hoe Jehovah en Jezus op onze zwakheden reageren. Ze focussen niet op alle kleine dingen die we fout doen. Ze kijken juist naar onze goede eigenschappen en geven ons geduldig de tijd om dingen te verbeteren (1 Tim. 1:16; 1 Petr. 3:12).

Je geduld kan ook op de proef worden gesteld als iemand beweert dat je iets verkeerds hebt gezegd of gedaan. Maar al te vaak zijn we dan beledigd en schieten we in de verdediging. Gods Woord beveelt een andere reactie aan: ‘Beter geduldig dan hoogmoedig. Erger je niet te snel, want ergernis woont in het hart van dwazen’ (Pred. 7:8, 9). Dus zelfs als een beschuldiging absoluut niet waar is, moeten we geduldig afwegen hoe we reageren. Dat is wat Jezus deed toen anderen hem onterecht beschuldigden (Matth. 11:19).

Ouders hebben vooral geduld nodig als ze verkeerde houdingen, verlangens of neigingen bij hun kinderen moeten corrigeren. Kijk eens naar het voorbeeld van Mattias, die op het Scandinavische bijkantoor dient. Als tiener werd hij op school constant gepest vanwege zijn geloof. Eerst wisten zijn ouders dat niet. Maar ze kregen wel te maken met de uitwerking die deze tegenstand op hun zoon had. Hij begon eraan te twijfelen of hij de waarheid had. ‘We hadden veel geduld nodig’, vertelt Gillis, Mattias’ vader. Mattias stelde vragen als: ‘Wie is God? Wat als de Bijbel niet Gods Woord is? Hoe weten we dat God dit of dat van ons vraagt?’ Hij zei ook vaak tegen zijn vader: ‘Waarom word ik veroordeeld als ik niet hetzelfde denk en geloof als jullie?’

Gillis vertelt: ‘Soms was onze zoon kwaad als hij die vragen stelde, niet op zijn moeder of mij maar op de waarheid, die volgens hem zijn leven zo moeilijk maakte.’ Hoe pakte Gillis de situatie aan? ‘Mijn zoon en ik zaten vaak urenlang te praten. Bijna de hele tijd luisterde ik en af en toe stelde ik een vraag om zijn gevoelens en ideeën beter te begrijpen. Soms gaf ik hem een uitleg waar ik hem een dag of zo over liet nadenken voordat we verdergingen met ons gesprek. En soms zei ik dat ik een paar  dagen nodig had om na te denken over iets dat hij had gezegd. Door die geregelde gesprekken ging Mattias leerstellingen zoals de losprijs, Gods soevereiniteit en Jehovah’s liefde langzaamaan begrijpen en aanvaarden. Het kostte tijd en het was vaak niet makkelijk, maar geleidelijk groeide er liefde voor Jehovah in zijn hart. Mijn vrouw en ik zijn heel blij dat onze geduldige pogingen om onze zoon door zijn tienertijd heen te helpen goede resultaten hebben gehad en zijn hart hebben bereikt.’

Gillis en zijn vrouw vertrouwden op Jehovah’s steun terwijl ze geduldig probeerden hun zoon te helpen. Gillis zegt: ‘Ik zei vaak tegen Mattias dat zijn moeder en ik door onze diepe liefde voor hem ertoe bewogen werden nog intenser te bidden dat Jehovah hem zou helpen het te begrijpen.’ Mattias’ ouders zijn heel blij dat ze de belangrijke eigenschap geduld hebben getoond.

Je hebt ook geduld nodig als je moet zorgen voor een familielid of vriend die chronisch ziek is. Neem het voorbeeld van Ellen, * die ook in Scandinavië woont.

Ongeveer acht jaar geleden kreeg Ellens man twee keer een beroerte. Hij liep hersenschade op en kan geen medegevoel, geluk of verdriet meer voelen. De situatie is erg zwaar voor Ellen. Ze zegt: ‘Ik heb veel geduld nodig en ik bid veel.’ Ze vertelt verder: ‘Mijn lievelingstekst, die me echt troost, is Filippenzen 4:13, waar staat: “Voor alles ben ik sterk genoeg dankzij hem die mij kracht geeft.”’ Die kracht helpt Ellen geduldig te volharden, terwijl ze volledig op Jehovah’s steun vertrouwt (Ps. 62:5, 6).

VOLG JEHOVAH’S GEDULD NA

Jehovah is natuurlijk het mooiste voorbeeld van geduld (2 Petr. 3:15). De Bijbel staat vol met verslagen waaruit Jehovah’s grote geduld blijkt (Neh. 9:30; Jes. 30:18). Hoe reageerde hij bijvoorbeeld toen Abraham vraagtekens had bij zijn beslissing om Sodom te verwoesten? Om te beginnen viel Jehovah Abraham niet in de rede. In plaats daarvan luisterde hij geduldig naar al Abrahams vragen en zorgen. Vervolgens liet Jehovah zien dat hij had geluisterd door te herhalen waar Abraham zich zorgen over maakte en hij verzekerde hem ervan dat hij Sodom zelfs niet zou verwoesten als er maar tien rechtvaardigen in de stad werden gevonden (Gen. 18:22-33). Jehovah luistert altijd geduldig en reageert nooit te sterk!

Geduld is echt een belangrijk deel van de nieuwe persoonlijkheid die alle christenen moeten aandoen. Als we ons best doen om deze waardevolle eigenschap te ontwikkelen, eren we onze zorgzame en geduldige hemelse Vader en zullen we horen bij degenen ‘die dankzij geloof en geduld de beloften erven’ (Hebr. 6:10-12).

^ ¶4 De eigenschap liefde is besproken in het eerste artikel in deze negendelige serie over de vrucht van Gods heilige geest.

^ ¶15 De naam is veranderd.