Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vrijgevige mensen zijn gelukkig

Vrijgevige mensen zijn gelukkig

‘Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.’ — HAND. 20:35.

LIEDEREN: 76, 110

1. Hoe bewijst de schepping dat Jehovah vrijgevig is?

HOEWEL Jehovah vóór de schepping helemaal alleen was, dacht hij niet enkel aan zichzelf. Integendeel, hij gaf zowel engelen als mensen de gave van het leven. Hij is ‘de gelukkige God’ en houdt ervan goede dingen te geven (1 Tim. 1:11; Jak. 1:17). En omdat hij wil dat ook wij gelukkig zijn, leert hij ons om vrijgevig te zijn (Rom. 1:20).

2, 3. (a) Waarom maakt geven ons gelukkig? (b) Wat gaan we bespreken?

2 God maakte de mens naar zijn beeld (Gen. 1:27). We zijn dus geschapen om zijn persoonlijkheid te weerspiegelen. Voor geluk en voldoening moeten we net als Jehovah aandacht hebben voor anderen en vrijgevig zijn (Fil. 2:3, 4; Jak. 1:5). Waarom? Simpelweg omdat Jehovah in zijn liefde mensen zo heeft gemaakt. Ook al zijn we onvolmaakt, we zijn in staat om Jehovah’s vrijgevigheid na te volgen.

3 De Bijbel maakt duidelijk hoe we vrijgevig kunnen zijn. Laten we eens kijken naar enkele Bijbelse lessen hierover.  We zullen zien dat onze vrijgevigheid Jehovah blij maakt en ons helpt de opdracht te vervullen die hij ons heeft gegeven. We gaan ook onderzoeken wat vrijgevigheid te maken heeft met ons geluk en waarom we aan die eigenschap moeten blijven werken.

HOE WE JEHOVAH BLIJ KUNNEN MAKEN

4, 5. Hoe hebben Jehovah en Jezus het voorbeeld gegeven als het gaat om vrijgevigheid?

4 Jehovah wil dat mensen hem navolgen, dus het maakt hem blij als we vrijgevig zijn (Ef. 5:1). De manier waarop we gemaakt zijn en de pracht en rijkdom van de natuur laten duidelijk zien dat Jehovah wil dat mensen gelukkig zijn (Ps. 104:24; 139:13-16). We eren hem dus als we anderen gelukkig proberen te maken.

5 Ware christenen volgen de Christus na, die ons het volmaakte voorbeeld gaf van hoe een mens vrijgevig kan zijn. Jezus zei zelf: ‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen’ (Matth. 20:28). En daarom spoorde Paulus christenen aan: ‘Behoud dezelfde mentaliteit die ook Christus Jezus had. (...) Hij heeft alles opgegeven, heeft de gedaante van een slaaf aangenomen’ (Fil. 2:5, 7). We doen er goed aan ons af te vragen: kan ik Jezus’ voorbeeld nog beter volgen? (Lees 1 Petrus 2:21.)

6. Welke les leerde Jezus ons met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? (Zie beginplaatje.)

6 We kunnen Jehovah blij maken door zijn volmaakte voorbeeld en dat van Christus na te volgen, door aandacht te hebben voor het welzijn van anderen en door naar manieren te zoeken om ze te helpen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan maakte Jezus duidelijk wat hij van zijn volgelingen verwacht: ze moeten hun uiterste best doen om mensen te helpen, wat hun achtergrond ook is. (Lees Lukas 10:29-37.) Weet je nog waarom Jezus de gelijkenis ging vertellen? Omdat een Jood hem vroeg: ‘Wie is dan mijn naaste?’ Jezus’ antwoord laat zien dat we om God blij te maken net als de Samaritaan vrijgevig moeten zijn.

7. Wat heeft zelfzucht te maken met de universele strijdvraag?

7 Christenen hebben veel goede redenen om vrijgevig te zijn. Het houdt bijvoorbeeld verband met het strijdpunt dat Satan in Eden opwierp. Hij beweerde dat Adam en Eva — en eigenlijk alle mensen — beter af zouden zijn als ze zich op zichzelf richtten en hun eigen belangen boven gehoorzaamheid aan God stelden. Eva handelde uit het zelfzuchtige verlangen om als God te zijn. Adam gaf blijk van het zelfzuchtige verlangen om Eva tevreden te houden (Gen. 3:4-6). De gevolgen van hun keuzes zijn duidelijk te zien. Zelfzucht leidt niet tot geluk. Maar als we vrijgevig zijn, laten we zien dat we ervan overtuigd zijn dat Gods aanpak de beste is.

DE OPDRACHT VAN GOD VERVULLEN

8. Waarom hadden Adam en Eva geïnteresseerd moeten zijn in geven?

8 Adam en Eva hadden door de instructies die ze van God kregen, moeten gaan denken aan het welzijn van anderen, ook al waren ze in de tuin van Eden alleen. Jehovah zegende Adam en Eva en moedigde ze aan zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen en  te onderwerpen (Gen. 1:28). Net zoals de Schepper bijzonder geïnteresseerd was in het welzijn van zijn schepping, zo hadden de eerste mensen geïnteresseerd moeten zijn in het geluk van hun ongeboren kinderen. Het paradijs moest over de aarde uitgebreid worden tot welzijn van Adams nageslacht. Voor dat enorme project zou de medewerking van zijn alsmaar groeiende familie nodig zijn.

9. Waarom zou het uitbreiden van het paradijs mensen gelukkig maken?

9 Het uitbreiden van het paradijs zou voor volmaakte mannen en vrouwen betekenen dat ze volledig met Jehovah moesten meewerken aan zijn voornemens. Zo zouden ze zijn rust binnengaan (Hebr. 4:11). Stel je voor hoeveel vreugde dat project zou geven! Ze zouden grote zegeningen en veel voldoening ervaren door zichzelf helemaal te geven voor het welzijn van anderen.

10, 11. Hoe kunnen we de opdracht om te prediken en discipelen te maken vervullen?

10 In deze tijd heeft Jehovah zijn aanbidders de taak gegeven te prediken en discipelen te maken. Om die opdracht te vervullen moeten we oprecht geïnteresseerd zijn in het welzijn van anderen. We kunnen dat werk alleen volhouden als we de juiste motivatie hebben: liefde voor God en liefde voor onze naaste.

11 In de eerste eeuw noemde Paulus zichzelf en enkele reisgenoten ‘Gods medewerkers’ vanwege hun rol in het planten en begieten van het Koninkrijkszaad (1 Kor. 3:6, 9). Ook wij kunnen ‘Gods medewerkers’ zijn door gul onze tijd, middelen en energie te gebruiken voor de prediking. Wat een geweldig voorrecht!

Weinig dingen geven meer vreugde dan mensen te helpen geestelijke waarheden te begrijpen (Zie alinea 12)

12, 13. Wat zijn de zegeningen van het maken van discipelen?

12 Het geeft veel voldoening als je royaal je tijd en energie geeft om te prediken en discipelen te maken. Velen die Bijbelstudies mogen leiden, kunnen dat bevestigen. Het geeft veel vreugde als je ziet dat iemand begint te stralen wanneer hij geestelijke waarheden begrijpt, groeit in geloof, veranderingen aanbrengt en de waarheid met anderen gaat delen. Toen de 70 predikers die Jezus eropuit had gestuurd bij hun terugkomst ‘vol vreugde’ waren over hun goede resultaten, was ook hij heel blij (Luk. 10:17-21).

13 Wereldwijd zijn verkondigers blij te zien dat het goede nieuws mensen helpt hun leven te verbeteren. Neem het voorbeeld van Anna, * een jonge  vrijgezelle zuster die haar dienst heeft uitgebreid door te verhuizen naar een gebied in Oost-Europa waar veel behoefte is aan predikers. ‘Je kunt hier veel Bijbelstudies leiden, en dat vind ik heel leuk’, schrijft ze. ‘Mijn dienst geeft me echt vreugde. Als ik thuiskom, heb ik geen tijd om met mezelf bezig te zijn. Ik denk aan degenen met wie ik studeer, aan hun problemen en zorgen. Ik probeer te bedenken hoe ik ze kan aanmoedigen en op praktische manieren kan helpen. En ik ben er nu van overtuigd dat “geven gelukkiger maakt dan ontvangen”’ (Hand. 20:35).

Als we naar elk huis in ons gebied gaan, geven we mensen de kans op de Koninkrijksboodschap te reageren (Zie alinea 14)

14. Hoe kun je plezier vinden in je dienst als maar weinig mensen goed reageren?

14 Ook als mensen ervoor kiezen niet te luisteren, kun je vreugde vinden in de prediking, want je geeft ze de kans op het goede nieuws te reageren. We hebben tenslotte een vergelijkbare opdracht als Ezechiël, tegen wie Jehovah zei: ‘Je moet mijn woorden tot hen spreken, of ze nu luisteren of niet’ (Ezech. 2:7; Jes. 43:10). Al zijn mensen niet blij met onze boodschap, Jehovah is wel blij met onze inspanningen. (Lees Hebreeën 6:10.) Een verkondiger had in dit opzicht een mooie instelling. Hij schreef over zijn dienst: ‘We hebben geplant, begoten en gebeden in de hoop dat Jehovah de belangstelling laat groeien’ (1 Kor. 3:6).

HOE JE GELUKKIG KUNT ZIJN

15. Waarom moeten we niet alleen vrijgevig zijn als mensen dankbaar reageren?

15 Jezus wil dat we gelukkig worden door vrijgevig te zijn. Veel mensen reageren daar positief op. Daarom moedigt hij ons aan: ‘Blijf geven, dan zal aan jou gegeven worden. Een goed gevulde, stevig aangedrukte, geschudde en overvolle maat zal in je schoot worden gestort. Want met de maat waarmee jij meet, zul je gemeten worden’ (Luk. 6:38). Natuurlijk reageert niet iedereen positief als je vrijgevig bent. Maar als ze dat wel doen, kan hun dankbaarheid een kettingreactie veroorzaken. Blijf dus geven, of mensen het nu  lijken te waarderen of niet. Je weet nooit hoeveel goeds je al met één daad van vrijgevigheid kunt bereiken.

16. Wat moet de motivatie zijn voor vrijgevigheid?

16 Echt vrijgevige mensen geven niet met de verwachting er iets voor terug te krijgen. Jezus zei dan ook: ‘Als je een feestmaal geeft, nodig dan juist arme, kreupele, verlamde en blinde mensen uit, en je zult gelukkig zijn omdat zij niets voor je terug kunnen doen’ (Luk. 14:13, 14). ‘Wie vrijgevig is wordt gezegend’, zegt de Bijbel. En: ‘Gelukkig wie aandacht heeft voor de zwakke’ (Spr. 22:9; Ps. 41:1). Wees dus vrijgevig, want je zult echt gelukkig zijn als je anderen helpt.

17. Waarmee kun je vrijgevig zijn?

17 Toen Paulus Jezus’ woorden ‘geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ citeerde, had hij het niet alleen over het geven van materiële dingen maar ook over het geven van aanmoediging, leiding en hulp aan degenen die dat nodig hebben (Hand. 20:31-35). Door wat hij zei en deed leerde hij ons om vrijgevig te zijn met onze tijd, energie, aandacht en liefde.

18. Wat hebben onderzoekers gezegd over vrijgevigheid?

18 Ook onderzoek in de sociale wetenschappen laat zien dat geven mensen gelukkig maakt. Volgens een artikel ‘geven mensen aan dat hun geluksgevoel sterk stijgt als ze goede dingen doen voor anderen’. Anderen helpen, zo zeggen onderzoekers, ‘draagt bij aan het gevoel dat het leven zin en betekenis heeft’ omdat ‘het voldoet aan de basisbehoeften van de mens’. Vandaar dat deskundigen vaak het advies geven vrijwilligerswerk te doen om gezonder en gelukkiger te worden. Dat is geen verrassing voor degenen die de Bijbel accepteren als het Woord van de liefdevolle Ontwerper van de mens, Jehovah (2 Tim. 3:16, 17).

BLIJF WERKEN AAN VRIJGEVIGHEID

19, 20. Waarom wil jij vrijgevig zijn?

19 Het kan best moeilijk zijn om vrijgevig te blijven als de mensen om je heen hun eigen belangen boven die van anderen stellen. Maar Jezus maakte duidelijk wat de twee belangrijkste geboden zijn: Jehovah liefhebben met je hele hart, ziel, verstand en kracht, en je naaste liefhebben als jezelf (Mark. 12:28-31). Zoals we in dit artikel hebben gezien, volgen degenen die van Jehovah houden hem na. Jehovah is vrijgevig voor anderen, en Jezus ook. En ze moedigen je aan hun voorbeeld te volgen, want dat zal je echt gelukkig maken. Als je ernaar streeft vrijgevig te zijn in wat je doet voor Jehovah en voor je naaste, zal dat tot eer zijn van Jehovah en tot voordeel van jezelf en anderen.

20 Ongetwijfeld doe je al je best om anderen te helpen, vooral je geloofsgenoten (Gal. 6:10). Als je daarmee doorgaat, zullen anderen je zeker liefhebben en waarderen, en dan zul je gelukkig zijn. ‘Een vrijgevig mens zal gedijen’, zegt Spreuken 11:25, ‘en wie anderen verkwikt, zal zelf worden verkwikt.’ In je leven en dienst als christen zijn er heel wat manieren om onzelfzuchtige vrijgevigheid en vriendelijkheid te tonen. In het volgende artikel gaan we er een paar bekijken.

^ ¶13 De naam is veranderd.