Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vind je het belangrijk om geestelijk te groeien?

Vind je het belangrijk om geestelijk te groeien?

‘Ga er (...) mee voort u toe te leggen op het voorlezen, het vermanen, het onderwijzen.’ — 1 TIM. 4:13.

LIEDEREN: 45, 70

1, 2. (a) Hoe gaat Jesaja 60:22 in deze tijd in vervulling? (b) Waar heeft het aardse deel van Jehovah’s organisatie nu veel behoefte aan?

‘DE KLEINE zelf zal tot duizend worden, en de geringe tot een machtige natie’ (Jes. 60:22). Die profetische woorden gaan in deze laatste dagen in vervulling. Tijdens het dienstjaar 2015 predikten er over de hele wereld 8.220.105 Koninkrijksverkondigers! In het laatste deel van de profetie zegt onze hemelse Vader: ‘Ikzelf, Jehovah, zal het te zijner tijd bespoedigen.’ Dit betekent dat er voor ons allemaal steeds meer werk te doen zal zijn. Ken je het gevoel dat je in een voertuig zit dat in korte tijd snelheid maakt? Zo merken we op dit moment ook dat er in korte tijd heel veel mensen in de waarheid komen. Hoe reageer jij op die ‘versnelling’? Doe je in de velddienst alles wat je kunt? Veel broeders en zusters dienen als hulp- of gewone pionier. En is het niet geweldig te zien dat zo veel verkondigers dienen waar de behoefte groter is of deelnemen aan andere takken van dienst?

2 Tegelijkertijd zien we dat er steeds meer werkers nodig zijn. Elk jaar worden er zo’n 2000 nieuwe gemeenten gevormd. Als je uitgaat van 5 ouderlingen per nieuwe gemeente, dan moeten er elk jaar 10.000 dienaren doorgroeien naar ouderling. Dat betekent  dat duizenden broeders eerst dienaar moeten worden. En of je nu een broeder bent of een zuster, we hebben allemaal ‘volop te doen in het werk van de Heer’ (1 Kor. 15:58).

WAT HET BETEKENT GEESTELIJK TE GROEIEN

3, 4. Wat zijn dingen waar jij naartoe kunt groeien?

3 Lees 1 Timotheüs 3:1. Het Griekse werkwoord dat met ‘trachten te verkrijgen’ is vertaald, betekent je uitstrekken om iets te pakken, waarbij je misschien extra moeite doet om erbij te kunnen. Toen de apostel Paulus dat woord gebruikte, gaf hij aan dat het moeite kost om geestelijk te groeien. Stel dat een broeder verder wil groeien in de gemeente. Misschien dient hij nu nog niet als dienaar. Hij beseft dat er bepaalde eigenschappen zijn waar hij nog aan moet werken. Eerst wil hij proberen te voldoen aan de vereisten voor dienaar. Later hoopt hij ervoor in aanmerking te komen als ouderling te dienen. In beide gevallen moet hij hard werken om aan de vereisten te voldoen.

4 Ook broeders en zusters die willen dienen als pionier, Betheliet of bouwvrijwilliger moeten moeite doen om hun doel te bereiken. Laten we nu bekijken hoe Gods Woord ons allemaal aanmoedigt om geestelijk te groeien.

DOE JE BEST OM GEESTELIJK TE BLIJVEN GROEIEN

5. Hoe kunnen jongeren hun kracht voor het Koninkrijk gebruiken?

5 Jongeren hebben de fysieke kracht die nodig is om veel in Jehovah’s dienst te kunnen doen. (Lees Spreuken 20:29.) Sommige jongeren op Bethel werken aan de productie van Bijbels en Bijbelse lectuur. Veel jonge broeders en zusters doen mee met het bouwen en onderhouden van Koninkrijkszalen. Als er natuurrampen zijn geweest, helpen jongeren meer ervaren Getuigen mee met hulpacties. En veel jonge pioniers leren een andere taal of verhuizen naar een ander gebied om het goede nieuws te prediken.

6-8. (a) Waarom is een jonge broeder anders over de dienst voor Jehovah gaan denken, en met welk resultaat? (b) Hoe kunnen we ‘proeven en zien dat Jehovah goed is’?

6 Waarschijnlijk besef je goed hoe belangrijk het is om Jehovah met heel je hart te dienen. Maar wat als je je voelt zoals Aaron zich ooit voelde? Deze broeder groeide op in een Getuigengezin, maar hij geeft toe: ‘Ik vond de vergaderingen en de velddienst saai.’ Hij wilde Jehovah wel met plezier dienen, maar vroeg zich af waarom hij het niet zo ervaarde. Wat deed hij hieraan?

7 Aaron probeerde een geestelijke routine op te bouwen van Bijbellezen, zich voorbereiden op de vergaderingen en eraan meedoen. En belangrijker nog, hij begon regelmatig te bidden. Terwijl zijn liefde voor Jehovah begon te groeien, maakte hij goede geestelijke vorderingen. Aaron heeft inmiddels met plezier gepionierd, meegewerkt aan hulpacties bij rampen en gepredikt in het buitenland. Nu dient hij op Bethel en is hij ouderling. Hoe kijkt hij terug op de veranderingen die hij heeft aangebracht? ‘Ik heb “geproefd en gezien dat Jehovah goed is”. Uit dankbaarheid voor wat Jehovah allemaal voor mij doet, wil ik meer voor hem doen. En dat resulteert in nog meer zegeningen.’

8 De psalmdichter zong: ‘Wie Jehovah zoeken, hun zal niets goeds ontbreken.’ (Lees Psalm 34:8-10.) Jehovah zal degenen die hem ijverig dienen nooit teleurstellen. Ook wij zullen ‘proeven en zien dat  Jehovah goed is’ als we in de waarheid alles doen wat we kunnen. We zullen ervaren dat er niets is wat zo gelukkig maakt als Jehovah met hart en ziel dienen.

GEEF HET NIET OP

9, 10. Waarom is het goed als je een ‘wachtende houding’ hebt?

9 Laat zien dat je een ‘wachtende houding’ hebt terwijl je naar je doelen toe werkt (Micha 7:7). Jehovah laat soms toe dat zijn trouwe aanbidders een tijdje moeten wachten op bepaalde voorrechten of op een verbetering in hun omstandigheden. Maar hij is altijd een steun voor wie hem trouw aanbidden. Neem Abraham. Hem was een zoon beloofd, maar totdat die belofte vervuld werd moest hij geloof tonen en geduldig zijn (Hebr. 6:12-15). Hoewel hij jarenlang heeft moeten wachten op de geboorte van Isaäk, ging hij niet bij de pakken neerzitten. En Jehovah heeft hem niet teleurgesteld (Gen. 15:3, 4; 21:5).

10 Het is niet altijd makkelijk om te wachten (Spr. 13:12). Als we zouden piekeren over teleurstellingen, kunnen we erg ontmoedigd raken. Het is veel verstandiger om onze tijd te gebruiken om aan onszelf te werken. We gaan nu drie manieren bespreken waarop we dat kunnen doen.

11. Aan welke christelijke eigenschappen zouden we kunnen werken, en waarom zijn die belangrijk?

11 Ontwikkel christelijke eigenschappen. Door Gods Woord te lezen en erover te mediteren, kunnen we wijsheid, inzicht, onderscheidingsvermogen, kennis, gezond verstand en denkvermogen ontwikkelen. Zulke eigenschappen zijn essentieel voor  degenen die de leiding nemen in de ware aanbidding (Spr. 1:1-4; Tit. 1:7-9). En Bijbelse lectuur helpt ons erachter te komen hoe Jehovah over dingen denkt. Elke dag moeten we keuzes maken over ontspanning, kleding en uiterlijke verzorging, geld en hoe we met anderen omgaan. Door toe te passen wat we uit de Bijbel leren, kunnen we beslissingen nemen die Jehovah blij maken.

12. Hoe kunnen we laten zien dat we betrouwbaar zijn?

12 Wees betrouwbaar. Of je nu een broeder bent of een zuster, neem elke theocratische toewijzing die je krijgt serieus. Als stadhouder moest Nehemia verschillende taken onder Gods volk verdelen. Wie stelde hij aan? Hij gebruikte personen die van Jehovah hielden, die betrouwbaar waren en op wie hij kon rekenen (Neh. 7:2; 13:12, 13). Ook in deze tijd ‘wordt van beheerders verwacht dat elkeen getrouw wordt bevonden’ (1 Kor. 4:2). Goede werken zullen niet onopgemerkt blijven. (Lees 1 Timotheüs 5:25.)

13. Hoe kun je het voorbeeld van Jozef volgen als je oneerlijk wordt behandeld?

13 Laat je vormen door Jehovah. Wat kun je doen als je oneerlijk wordt behandeld? Misschien kun je de kwestie snel oplossen. Maar je kunt het probleem soms juist erger maken als je je uit alle macht probeert te verdedigen. Jozef werd door zijn broers slecht behandeld, maar hij koesterde geen wrok. Later werd hij vals beschuldigd en ten onrechte in de gevangenis gezet. Maar hij zocht in moeilijke tijden Jehovah’s leiding. Het resultaat? Jozef werd door Jehovah gevormd (Ps. 105:19). Toen er een eind was gekomen aan zijn beproevingen, was hij klaar voor een speciale toewijzing (Gen. 41:37-44; 45:4-8). Als jij te maken krijgt met lastige situaties, bid dan om wijsheid, blijf vriendelijk en vertrouw op Jehovah voor kracht. Hij zal je bijstaan. (Lees 1 Petrus 5:10.)

LEG JE TOE OP DE VELDDIENST

14, 15. (a) Waarom moeten we ‘voortdurend aandacht’ geven aan de manier waarop we prediken? (b) Hoe kun je je aan veranderde omstandigheden aanpassen? (Zie beginplaatje en het kader ‘Ben je bereid een andere methode uit te proberen?’)

14 Paulus spoorde Timotheüs aan: ‘Ga er (...) mee voort u toe te leggen op het voorlezen, het vermanen, het onderwijzen. Schenk voortdurend aandacht aan uzelf en aan uw onderwijs’ (1 Tim. 4:13, 16). Timotheüs was al een ervaren Koninkrijksprediker. Maar zijn dienst zou alleen doeltreffend zijn als hij ‘voortdurend aandacht’ zou geven aan zijn onderwijs. Hij kon niet zomaar aannemen dat zijn gebruikelijke aanpak zou blijven werken. Om het hart van mensen te bereiken, moest hij zijn onderwijsmethoden aanpassen aan hun behoeften. Dat moeten wij ook doen.

15 Als we van huis tot huis gaan, merken we vaak dat mensen niet thuis zijn. In sommige gebieden zijn er bepaalde gebouwen of omheinde wijken waar je niet zomaar naar binnen kunt. Als dat ook voor jouw gebied geldt, waarom zou je dan niet overwegen om op andere manieren het goede nieuws te prediken?

16. Hoe kun je openbaar getuigenis geven?

16 Openbaar getuigenis is een uitstekende methode om het goede nieuws bekend te maken. Veel Getuigen doen dat werk met plezier en hebben er succes in. Ze zetten tijd opzij om mensen aan te spreken bij trein- en busstations, op marktpleinen, in parken en op andere openbare plaatsen. Hoe kun je openbaar getuigenis geven? Je zou, wanneer dat gepast is, een gesprek kunnen beginnen door iets te zeggen over het nieuws, een compliment te geven over  de kinderen van de persoon of een vraag te stellen over zijn of haar werk. Na een tijdje kun je een Bijbels punt noemen en kijken wat de reactie is. Vaak leidt het tot een leuk gesprek over de Bijbel.

17, 18. (a) Wat kan je helpen als je opziet tegen het geven van openbaar getuigenis? (b) Hoe zou je Davids voorbeeld willen navolgen?

17 Als je opziet tegen het geven van openbaar getuigenis, geef het dan niet op. Eddie, een pionier in New York, vond het niet makkelijk om in het openbaar vreemden aan te spreken. Maar na een tijdje werd hij wat zelfverzekerder. Wat heeft hem geholpen? Hij zegt: ‘Tijdens onze gezinsaanbidding doen mijn vrouw en ik nazoekwerk om te kijken hoe we kunnen reageren op tegenwerpingen en verschillende meningen van mensen. Ook vragen we andere broeders en zusters om suggesties.’ Nu geniet Eddie van het geven van openbaar getuigenis.

18 Als je beter wordt in het predikingswerk, zal dat anderen niet ontgaan. (Lees 1 Timotheüs 4:15.) Bovendien eer je dan je hemelse Vader, net als koning David die zei: ‘Ik wil Jehovah te allen tijde zegenen; voortdurend zal zijn lof in mijn mond zijn. Op Jehovah zal mijn ziel zich beroemen; de zachtmoedigen zullen het horen en zich verheugen’ (Ps. 34:1, 2). Daarnaast zou het heel goed kunnen dat zachtmoedige mensen zich door jouw prediking zullen aansluiten bij de ware aanbidding.

EER JEHOVAH DOOR GEESTELIJK TE GROEIEN

19. Waarom kun je altijd blij zijn met wat je voor Jehovah doet, ook al kun je niet zo veel doen als je zou willen?

19 David zong ook: ‘Al uw werken zullen u prijzen, o Jehovah, en uw loyalen zullen u zegenen. Over de heerlijkheid van uw koningschap zullen zij praten, en over uw macht zullen zij spreken, om de mensenzonen zijn machtige daden bekend te maken en de heerlijkheid van de pracht van zijn koningschap’ (Ps. 145:10-12). Elke loyale aanbidder van Jehovah zal, net als David, graag over Hem praten. Maar wat als je door ziekte of gevorderde leeftijd niet meer zo veel kunt doen in de dienst? Weet dan dat je onze geweldige God eert als je het goede nieuws met verzorgers of anderen deelt. Als je vanwege je geloof gevangenzit, praat je waarschijnlijk over de waarheid wanneer dat maar mogelijk is, en daarmee maak je Jehovah blij (Spr. 27:11). Hetzelfde geldt als je in een religieus verdeeld gezin leeft, maar toch vasthoudt aan je geestelijke routine (1 Petr. 3:1-4). Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden kun je Jehovah eren en geestelijke vorderingen maken.

20, 21. Wat kun je voor anderen betekenen als je meer verantwoordelijkheden in Jehovah’s organisatie krijgt?

20 Jehovah zal je zeker zegenen als je geestelijke vorderingen blijft maken. Misschien kun je met een paar veranderingen in je leefstijl of in je schema een groter aandeel hebben aan het delen van kostbare waarheden met mensen die behoefte hebben aan hoop. Bovendien kun je door je geestelijke groei en je leven van zelfopoffering veel voor je broeders en zusters betekenen. En doordat je in de gemeente nederig je best doet, zul je beloond worden met de liefde, waardering en steun van anderen die van Jehovah houden.

21 Of we Jehovah nu al jarenlang of nog maar een paar maanden dienen, wij allemaal kunnen geestelijk groeien. Hoe kunnen rijpe christenen degenen die nog niet zo lang in de waarheid zijn, helpen om geestelijke vorderingen te maken? Dat gaan we in het volgende artikel bespreken.