Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 14

Treed nauwkeurig in zijn voetstappen

Treed nauwkeurig in zijn voetstappen

‘Christus heeft voor jullie geleden en jullie zo een voorbeeld nagelaten zodat jullie nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden.’ — 1 PETR. 2:21.

LIED 13 Jezus, ons voorbeeld

VOORUITBLIK *

Jezus liet voetstappen achter die wij kunnen volgen (Zie alinea 1-2)

1-2. Welke illustratie verduidelijkt de woorden in 1 Petrus 2:21?

STEL dat je met een groepje een trektocht maakt in de wilde natuur. Een ervaren gids leidt jullie door een gevaarlijk gebied. Er ligt een dikke laag sneeuw, dus je kunt zijn voetsporen zien. Op een gegeven moment verlies je de gids uit het oog. Maar je raakt niet in paniek. Jullie volgen gewoon zo goed mogelijk zijn voetsporen.

2 Als ware christenen maken we in zekere zin een trektocht door een gevaarlijk gebied: deze slechte wereld. Gelukkig heeft Jehovah gezorgd voor de perfecte Gids: zijn zoon Jezus Christus. Zijn voetstappen kunnen we nauwkeurig volgen (1 Petr. 2:21). Volgens een Bijbels naslagwerk gebruikt Petrus in zijn brief de metafoor van een gids. Net zoals een gids die voetafdrukken achterlaat, zo heeft Jezus voetsporen of voetstappen achtergelaten. Laten we eens stilstaan bij drie vragen over het volgen van zijn voetstappen: wat, waarom en hoe?

WAT WIL HET ZEGGEN IN JEZUS’ VOETSTAPPEN TE TREDEN?

3. Wat wil het zeggen in iemands voetstappen te treden?

3 Wat wil het zeggen in iemands voetstappen te treden? In de Bijbel duiden de woorden wandelen en voeten soms op iemands levensloop (Gen. 6:9; Spr. 4:26). Zijn levensloop is te vergelijken met de voetsporen of voetstappen die hij achterlaat. In zijn voetstappen treden wil dus zeggen dat je zijn voorbeeld volgt.

4. Wat wil het zeggen in Jezus’ voetstappen te treden?

4 Wat wil het dan zeggen in Jezus’ voetstappen te treden? Eenvoudig gezegd, betekent het dat we zijn voorbeeld volgen. In de thematekst heeft Petrus het specifiek over Jezus’ goede voorbeeld van volharding toen hij lijden onderging. Maar er zijn nog heel wat andere terreinen waarop we Jezus kunnen navolgen (1 Petr. 2:18-25). Eigenlijk is zijn hele leven — alles wat hij zei en deed — een voorbeeld om te volgen.

5. Kunnen onvolmaakte mensen echt Jezus’ volmaakte voorbeeld volgen? Licht toe.

5 Kunnen we als onvolmaakte mensen echt Jezus’ voorbeeld volgen? Ja, dat kan. Bedenk dat Petrus ons aanspoorde ‘nauwkeurig’ — en niet volmaakt — in Jezus’ voetstappen te treden. Als je zijn voetstappen nauwkeurig volgt, zo goed als voor onvolmaakte mensen mogelijk is, doe je wat Johannes zei: ‘de weg volgen die hij heeft gevolgd’ (1 Joh. 2:6).

WAAROM IN JEZUS’ VOETSTAPPEN TREDEN?

6-7. Waarom kunnen we zeggen dat het volgen van Jezus’ voetstappen je dichter bij Jehovah brengt?

6 Het brengt ons dichter bij Jehovah. Waarom kunnen we dat zeggen? Ten eerste: Jezus liet door zijn mooie voorbeeld zien hoe je in je leven God blij kunt maken (Joh. 8:29). Dus als je Jezus’ voetstappen volgt, zul je Jehovah blij maken. En je kunt er zeker van zijn dat je hemelse Vader dicht nadert tot degenen die hun best doen om zijn vriend te zijn (Jak. 4:8).

7 Ten tweede: Jezus volgde zijn Vader volmaakt na. Daarom kon hij zeggen: ‘Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien’ (Joh. 14:9). Denk eens aan Jezus’ eigenschappen en de manier waarop hij met anderen omging. Hij had bijvoorbeeld medelijden met een melaatse, empathie voor een vrouw met een ernstige ziekte en medegevoel met degenen die rouwden. Als je hem navolgt, volg je Jehovah na (Mark. 1:40, 41; 5:25-34; Joh. 11:33-35). Hoe meer je op Jehovah gaat lijken, hoe dichter je tot hem nadert.

8. Waarom helpt het volgen van Jezus’ voetstappen je om de wereld te overwinnen?

8 Het helpt je om je niet te laten afleiden door de wereld. Op zijn laatste avond op aarde kon Jezus zeggen: ‘Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33). Hij bedoelde dat hij zich niet had laten beïnvloeden door de gedachten, doelen en daden van de mensen in de wereld. Hij liet zich niet afleiden en bleef gefocust op de reden waarom hij naar de aarde was gestuurd: om Jehovah’s naam te zuiveren. In deze wereld zijn er heel wat dingen die je kunnen afleiden. Maar als je net als Jezus gefocust bent op het doen van Jehovah’s wil, zul je de wereld ‘overwinnen’ (1 Joh. 5:5).

9. Wat moet je doen om op de weg naar eeuwig leven te blijven?

9 Het leidt tot eeuwig leven. Toen een rijke jonge man vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, zei Jezus: ‘Kom, wees mijn volgeling’ (Matth. 19:16-21). Tegen sommige Joden die niet geloofden dat hij de Christus was, zei hij: ‘Mijn schapen (...) volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven’ (Joh. 10:24-29). Tegen Nikodemus, die lid was van het Sanhedrin en interesse had voor wat Jezus onderwees, zei hij dat ‘iedereen die in hem gelooft (...) eeuwig leven zal hebben’ (Joh. 3:16). Je laat zien dat je in Jezus gelooft als je leeft naar wat hij onderwees door wat hij zei en deed. Als je dat doet, blijf je op de weg naar eeuwig leven (Matth. 7:14).

HOE KUN JE NAUWKEURIG IN JEZUS’ VOETSTAPPEN TREDEN?

10. Wat houdt het in Jezus beter te ‘leren kennen’? (Johannes 17:3)

10 Om nauwkeurig in Jezus’ voetstappen te kunnen treden, moet je hem eerst leren kennen. (Lees Johannes 17:3.) Jezus ‘leren kennen’ is een voortdurend proces. Je moet steeds meer over hem te weten komen — over zijn eigenschappen, zijn manier van denken en zijn normen. Hoe lang je ook in de waarheid bent, blijf je best doen om Jehovah en zijn Zoon te leren kennen.

11. Wat vinden we in de vier evangeliën?

11 Om ons te helpen zijn Zoon beter te leren kennen, heeft Jehovah de vier evangeliën in zijn Woord opgenomen. In de evangeliën staat een historisch verslag van Jezus’ leven en dienst. Het laat ons zien wat Jezus zei, deed en dacht. Die vier boeken helpen ons ‘goed te letten op’ het voorbeeld van Jezus (Hebr. 12:3). In feite vind je daarin de voetstappen die Jezus achterliet. Dus als je de evangeliën bestudeert, kun je hem steeds beter leren kennen. En dan kun je nauwkeurig in zijn voetstappen treden.

12. Hoe kun je zo veel mogelijk uit de evangeliën halen?

12 Om zo veel mogelijk uit de evangeliën te halen, moet je meer doen dan ze alleen lezen. Ruim tijd in om ze goed te bestuderen en er diep over te mediteren. (Vergelijk Jozua 1:8, de tweede voetnoot.) Laten we eens kijken naar twee tips die ons helpen te mediteren over de evangeliën en toe te passen wat erin staat.

13. Hoe kun je de evangeliën tot leven brengen?

13 Ten eerste: breng de evangeliën tot leven. Gebruik je fantasie om te zien, te horen en te voelen wat er gebeurt. Zoek wat dingen op in de publicaties van Jehovah’s organisatie. Bestudeer de context: de gebeurtenissen direct voor of na het gedeelte dat je leest. Zoek informatie over de achtergrond en de omstandigheden. Vergelijk het gedeelte met het parallelverslag in een ander evangelie. Soms noemt de ene evangelieschrijver een belangrijk detail dat de ander weglaat.

14-15. Hoe kun je de evangeliën in je leven toepassen?

14 Ten tweede: pas de evangeliën in je leven toe (Joh. 13:17). Als je een verslag in de evangeliën goed hebt bestudeerd, vraag je dan af: Zit er in dit verslag een les die ik in mijn leven kan toepassen? Hoe kan ik dit verslag gebruiken om iemand anders te helpen? Probeer een specifiek persoon in gedachten te nemen en vertel hem dan op een geschikt moment liefdevol en tactvol welke les je hebt geleerd.

15 Laten we eens kijken hoe we die twee tips kunnen toepassen. We zullen hiervoor het verslag gebruiken van de arme weduwe die Jezus in de tempel zag.

DE ARME WEDUWE IN DE TEMPEL

16. Beschrijf het tafereel in Markus 12:41.

16 Breng het verslag tot leven. (Lees Markus 12:41.) Stel je het tafereel voor. Het is 11 nisan 33, een paar dagen voor Jezus’ dood. Jezus heeft het grootste deel van de dag in de tempel onderwezen. Zijn religieuze tegenstanders hebben het hem niet makkelijk gemaakt. Sommige hebben zijn gezag in twijfel getrokken. Andere hebben geprobeerd hem met lastige vragen in een hoek te drijven (Mark. 11:27-33; 12:13-34). Nu gaat Jezus naar een ander deel van de tempel, waarschijnlijk het terrein dat het voorhof van de vrouwen wordt genoemd. Daar kan hij de geldkisten langs de muur van het voorhof zien. Hij gaat zitten en observeert de mensen die hun bijdragen in de geldkisten doen. Hij ziet de rijke mensen die er veel munten in gooien. Misschien kan hij zelfs het gerinkel van de munten horen.

17. Wat deed de arme weduwe uit Markus 12:42?

17 Lees Markus 12:42. Na een tijdje ziet Jezus een vrouw, een arme weduwe (Luk. 21:2). Het leven is niet makkelijk voor haar en het kost haar waarschijnlijk veel moeite om rond te komen. Toch gaat ze naar een van de geldkisten om er onopvallend twee kleine muntjes in te doen. Waarschijnlijk is het nauwelijks te horen dat ze erin vallen. Jezus weet wat ze heeft bijgedragen: twee lepta, de allerkleinste muntjes die toen werden gebruikt. Het was niet eens genoeg om een musje te kopen, een van de goedkoopste vogels die werden gegeten.

18. Wat zei Jezus in Markus 12:43, 44 over de bijdrage van de weduwe?

18 Lees Markus 12:43, 44. Jezus is diep onder de indruk van de weduwe. Hij roept zijn discipelen bij zich, wijst op haar en zegt: ‘Deze arme weduwe heeft er meer in gedaan dan alle anderen.’ Daarna legt hij uit: ‘Al die anderen [en vooral de rijke mensen] hebben iets gegeven van wat ze overhadden, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, alles waarvan ze moest leven.’ Toen de getrouwe weduwe die dag haar laatste beetje geld gaf, legde ze haar leven in Jehovah’s zorgzame handen (Ps. 26:3).

Volg Jezus na door anderen te prijzen omdat ze Jehovah het beste geven (Zie alinea 19-20) *

19. Welke belangrijke les kun je halen uit Jezus’ woorden over de arme weduwe?

19 Pas het verslag in je leven toe. Vraag je af welke les je van Jezus’ woorden over de arme weduwe kunt leren. Ongetwijfeld had ze wel meer aan Jehovah willen geven. Maar ze deed wat ze kon en gaf Jehovah het beste dat ze had. En Jezus wist dat haar bijdrage kostbaar was in de ogen van zijn Vader. De les? Jehovah is blij als je hem het allerbeste geeft, als je hem met hart en ziel dient (Matth. 22:37; Kol. 3:23). Het maakt Jehovah gelukkig te zien dat je doet wat je kunt. Dat principe gaat ook op voor de tijd en energie die je kunt besteden aan de aanbidding, bijvoorbeeld in de dienst en op de vergaderingen.

20. Hoe kun je de les uit het verslag over de weduwe gebruiken? Geef een voorbeeld.

20 Hoe kun je de les uit het verslag over de weduwe gebruiken? Probeer een specifiek persoon in gedachten te nemen die misschien de geruststelling nodig heeft dat Jehovah blij is met wat hij doet. Ken je bijvoorbeeld een oudere zuster die zich schuldig of nutteloos voelt omdat ze vanwege haar slechte gezondheid of gebrek aan energie niet meer zo veel kan doen in de dienst? Ken je een broeder die door een chronische ziekte veel pijn lijdt en die ontmoedigd is omdat hij niet op elke vergadering kan komen? ‘Zeg iets goeds dat opbouwt’ tegen zulke personen (Ef. 4:29). Vertel ze de opbouwende les uit het verslag over de arme weduwe. Je bemoedigende woorden kunnen ze ervan verzekeren dat Jehovah blij is als we hem het beste geven (Spr. 15:23; 1 Thess. 5:11). Als je ze prijst omdat ze Jehovah het beste geven — hoe weinig dat ook mag lijken — treed je nauwkeurig in Jezus’ voetstappen.

21. Wat heb jij je voorgenomen?

21 We kunnen dankbaar zijn voor alle details over Jezus’ leven die we in de evangeliën vinden, want dat helpt ons hem na te volgen en nauwkeurig in zijn voetstappen te treden. Waarom zou je niet beginnen met een project voor persoonlijke studie of gezinsaanbidding gericht op de evangeliën? En bedenk: om zo veel mogelijk uit zo’n studieproject te halen moet je de verslagen tot leven brengen en in je leven toepassen. Behalve navolgen wat Jezus deed, moet je ook luisteren naar wat hij zei. In het volgende artikel gaan we bekijken wat we kunnen leren van Jezus’ laatste woorden als mens.

LIED 15 Leve onze Koning!

^ ¶5 Als ware christenen moeten we nauwkeurig in Jezus’ voetstappen treden. Wat voor ‘voetstappen’ liet Jezus achter? Waarom moeten we ze nauwkeurig volgen? En hoe kunnen we dat doen? Die vragen worden in dit artikel beantwoord.

^ ¶60 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Een zuster mediteert over wat Jezus over de arme weduwe zei. Daarna prijst ze een oudere zuster voor wat ze met hart en ziel in haar dienst doet.