Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

STUDIEARTIKEL 17

Jehovah houdt echt van je!

Jehovah houdt echt van je!

‘Jehovah vindt vreugde in zijn volk.’ — PS. 149:4.

LIED 108 Gods trouwe liefde

VOORUITBLIK *

Onze hemelse Vader ‘vindt vreugde’ in elk van ons (Zie alinea 1)

1. Wat ziet Jehovah in zijn aanbidders?

JEHOVAH GOD ‘vindt vreugde in zijn volk’ (Ps. 149:4). Wat een mooie gedachte! Jehovah ziet je goede eigenschappen en je potentieel en hij trekt je tot zich. Als je hem trouw blijft, zal hij voor eeuwig dicht bij je blijven (Joh. 6:44).

2. Waarom vinden sommigen het moeilijk te geloven dat Jehovah van ze houdt?

2 Sommigen denken misschien: ik weet dat Jehovah van zijn hele volk houdt, maar hoe weet ik dat Jehovah van mij persoonlijk houdt? Wat kan de reden zijn dat iemand zo denkt? Oksana, * die een moeilijke jeugd heeft gehad, zegt: ‘Ik was heel blij toen ik werd gedoopt en met pionieren begon. Maar 15 jaar later kwamen er pijnlijke herinneringen boven. Ik dacht dat Jehovah niet meer blij met me was en dat ik zijn liefde niet verdiende.’ Yua, een pionierster die ook geen goede jeugd heeft gehad, vertelt: ‘Ik droeg m’n leven aan Jehovah op omdat ik hem blij wilde maken. Maar ik wist gewoon dat hij nooit van me kon houden.’

3. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

3 Misschien houd je net als die twee zusters veel van Jehovah maar twijfel je of hij van jou houdt. Laten we eens kijken waarom het belangrijk is ervan overtuigd te zijn dat hij echt om je geeft en wat je kan helpen als je last hebt van negatieve gevoelens.

TWIJFELEN AAN JEHOVAH’S LIEFDE IS GEVAARLIJK

4. Waarom is het gevaarlijk te twijfelen aan Jehovah’s liefde?

4 Liefde is een krachtige motivatie. Als je ervan overtuigd bent dat Jehovah van je houdt en je steunt, zul je gemotiveerd zijn hem met heel je hart te dienen, ook al heb je het moeilijk. Maar als je twijfelt of God om je geeft, ‘zul je weinig kracht hebben’ (Spr. 24:10). En als je ontmoedigd raakt en je geloof in Gods liefde verliest, ben je kwetsbaar voor de aanvallen van Satan (Ef. 6:16).

5. Welke uitwerking hebben twijfels over Gods liefde op sommigen gehad?

5 Sommige broeders en zusters zijn door twijfels geestelijk verzwakt. James, een ouderling, zegt: ‘Ik zat op Bethel en genoot van de dienst in een anderstalige gemeente. Toch vroeg ik me af of Jehovah m’n offers wel echt accepteerde. Op een gegeven moment vroeg ik me zelfs af of Jehovah wel naar m’n gebeden luisterde.’ Eva, die ook in de volletijddienst is, zegt: ‘Ik kwam erachter dat het gevaarlijk is aan Jehovah’s liefde te twijfelen omdat je dan in een neerwaartse spiraal komt. Je hebt geen zin meer om geestelijke dingen te doen en verliest je vreugde in je dienst voor Jehovah.’ Michael, een gewone pionier en ouderling, zegt: ‘Als je niet gelooft dat God om je geeft, zul je van hem af drijven.’

6. Wat kun je doen als je begint te twijfelen aan Gods liefde?

6 Deze ervaringen laten zien hoe schadelijk negatieve gedachten kunnen zijn. Maar wat kun je doen als er twijfels binnensluipen en je je gaat afvragen of Jehovah wel van je houdt? Druk zulke gedachten meteen de kop in! Vraag Jehovah of hij je helpt ‘verontrustende gedachten’ te vervangen door ‘de vrede van God’ die ‘je hart en je verstand beschermt’ (Ps. 139:23, vtn.; Fil. 4:6, 7). En bedenk dat je niet de enige bent. Ook andere trouwe broeders en zusters hebben last van negatieve gevoelens. Zelfs aanbidders van Jehovah uit het verleden hebben daarmee geworsteld. Laten we eens kijken wat we van Paulus kunnen leren.

WAT WE LEREN VAN PAULUS’ ERVARING

7. Welke problemen had Paulus?

7 Heb je soms het gevoel dat je te veel verantwoordelijkheden hebt en het allemaal niet aankunt? In dat geval kun je meevoelen met Paulus. Hij voelde veel druk door de zorg voor niet één maar ‘alle gemeenten’ (2 Kor. 11:23-28). Heb je chronische gezondheidsproblemen die je vreugde wegnemen? Paulus had last van een hardnekkige ‘doorn in het vlees’, mogelijk een lichamelijke aandoening, waar hij graag van verlost was (2 Kor. 12:7-10). Ben je weleens ontmoedigd vanwege je eigen onvolmaaktheid? Dat was Paulus ook. Vanwege de onophoudelijke strijd tegen zijn eigen onvolmaaktheid noemde hij zichzelf een ‘ongelukkig mens’ (Rom. 7:21-24).

8. Wat hielp Paulus met zijn problemen om te gaan?

8 Paulus bleef Jehovah dienen ondanks de verschillende beproevingen en de ontmoedigende omstandigheden. Waar haalde hij de kracht vandaan? Hoewel hij zich heel goed bewust was van zijn onvolmaaktheid, had hij een onwankelbaar geloof in de losprijs. Hij kende Jezus’ belofte dat ‘iedereen die in hem gelooft (...) eeuwig leven zal hebben’ (Joh. 3:16; Rom. 6:23). Paulus geloofde inderdaad in de losprijs. Hij was ervan overtuigd dat Jehovah zelfs degenen die ernstig gezondigd hebben graag vergeeft als ze berouw hebben (Ps. 86:5).

9. Wat leren we van Paulus’ woorden in Galaten 2:20?

9 Paulus geloofde ook in de kracht van Gods liefde die in Christus tot uiting kwam. (Lees Galaten 2:20.) Merk op wat hij zei: ‘De Zoon van God (...) hield van mij en heeft zich voor mij overgegeven.’ In zijn ogen was er geen grens aan Gods liefde. Hij dacht niet: ik begrijp waarom Jehovah van mijn broeders en zusters houdt, maar van mij kan hij nooit houden. Hij schreef aan de Romeinen: ‘Christus is voor ons gestorven terwijl we nog zondaars waren’ (Rom. 5:8). Gods liefde is onbegrensd!

10. Wat leren we van Romeinen 8:38, 39?

10 Lees Romeinen 8:38, 39. Paulus was volledig overtuigd van de kracht van Gods liefde. Hij schreef dat niets ‘ons zal kunnen scheiden van Gods liefde’. Hij wist dat Jehovah geduldig was geweest met de Israëlieten. Hij wist ook dat Jehovah hem barmhartig was geweest. Je zou zijn redenatie als volgt kunnen samenvatten: als Jehovah zijn eigen Zoon stuurde om voor mij te sterven, heb ik dan nog reden om aan zijn liefde te twijfelen? (Rom. 8:32)

Wat voor God telt is wat je nu en in de toekomst doet, niet wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan (Zie alinea 11) *

11. Waarom was Paulus ervan overtuigd dat God van hem hield ook al had hij zonden begaan zoals die in 1 Timotheüs 1:12-15?

11 Lees 1 Timotheüs 1:12-15. Er moeten momenten zijn geweest waarop Paulus gekweld werd door zijn verleden. Hij noemde zichzelf de ‘ergste’ zondaar. En geen wonder! Voordat hij de waarheid leerde kennen, had hij de christenen in de ene stad na de andere meedogenloos vervolgd. Hij liet ze in de gevangenis gooien en bracht zijn stem uit voor hun terechtstelling (Hand. 26:10, 11). Stel je eens voor hoe hij zich gevoeld moet hebben als hij een jonge christen ontmoette van wie de ouders door zijn toedoen waren terechtgesteld. Paulus had spijt van zijn fouten, maar hij wist dat hij het verleden niet kon veranderen. Hij accepteerde dat Christus voor hem was gestorven en schreef vol vertrouwen: ‘Door Gods onverdiende goedheid ben ik wat ik ben’ (1 Kor. 15:3, 10). De les? Accepteer dat Christus voor jou is gestorven en voor jou de deur heeft geopend tot een hechte, persoonlijke band met Jehovah (Hand. 3:19). Wat voor God telt is wat je nu en in de toekomst doet, niet wat je in het verleden verkeerd hebt gedaan, of je nu een Getuige was of niet (Jes. 1:18).

12. Hoe kunnen de woorden in 1 Johannes 3:19, 20 je helpen als je denkt dat je niets waard bent en niemand van je kan houden?

12 Als je erover nadenkt dat Jezus is gestorven om jouw zonden te bedekken, zeg je misschien bij jezelf: die eer ben ik niet waard. Hoe komt het dat je dat gevoel hebt? Je onvolmaakte hart kan je misleiden waardoor je denkt dat je niets waard bent en niemand van je kan houden. (Lees 1 Johannes 3:19, 20.) Bedenk in zo’n geval dat ‘God groter is dan ons hart’. De liefde en vergevingsgezindheid van je hemelse Vader zijn veel sterker dan alle negatieve gevoelens die in je hart schuilen. Overtuig jezelf ervan dat je moet accepteren hoe Jehovah jou beziet. Daarvoor moet je vaak zijn Woord bestuderen, voortdurend tot hem bidden en geregeld met zijn trouwe aanbidders omgaan. Waarom is dat zo belangrijk?

BIJBELSTUDIE, GEBED EN LOYALE VRIENDEN

13. Wat kan het resultaat zijn als je Gods Woord bestudeert? (Zie ook het kader ‘ Hoe Gods Woord ze helpt’.)

13 Bestudeer elke dag Gods Woord. Dan ga je duidelijker Jehovah’s warme persoonlijkheid zien. Je gaat zijn tedere gevoelens voor jou begrijpen. Elke dag mediteren over een gedeelte uit Gods Woord kan je helpen helderder te denken en ‘dingen recht te zetten’ in je geest en hart (2 Tim. 3:16). Kevin, een ouderling die met een laag zelfbeeld worstelde, vertelt: ‘Door Psalm 103 te lezen en erover te mediteren ben ik geholpen weer helder te denken en te bevatten hoe Jehovah echt over me denkt.’ De eerder genoemde Eva zegt: ‘Ik sluit de dag rustig af door over Jehovah’s gedachten te mediteren. Dat geeft me vrede in m’n hart en bouwt m’n geloof op.’

14. Hoe kan gebed ons helpen?

14 Bid vaak (1 Thess. 5:17). Een goede vriendschap is gebaseerd op geregelde open communicatie. Dat geldt ook voor je vriendschap met Jehovah. Als je in gebed je gevoelens, gedachten en zorgen met hem deelt, laat je zien dat je op hem vertrouwt en weet dat hij van je houdt (Ps. 94:17-19; 1 Joh. 5:14, 15). De eerder genoemde Yua zegt: ‘Als ik bid, probeer ik meer te doen dan alleen over de dag te praten. Ik lucht m’n hart bij Jehovah en laat hem weten wat ik echt denk en voel. Geleidelijk ben ik Jehovah gaan zien als een Vader die echt van zijn kinderen houdt en niet als de CEO van een groot bedrijf.’ (Zie het kader ‘ Heb je het gelezen?’)

15. Hoe laat Jehovah zien dat hij aandacht voor je heeft?

15 Ga om met loyale vrienden. Ze zijn een geschenk van Jehovah (Jak. 1:17). Je hemelse Vader laat zien dat hij aandacht voor je heeft door je een geestelijke familie te geven van broeders en zusters die ‘altijd liefde tonen’ (Spr. 17:17). In zijn brief aan de Kolossenzen noemde Paulus bepaalde christenen die hem hadden gesteund ‘een grote troost’ (Kol. 4:10, 11). Zelfs Jezus had behoefte aan en waardering voor de steun die hij kreeg van zijn vrienden, zowel engelen als mensen (Luk. 22:28, 43).

16. Hoe kunnen loyale vrienden je helpen een hechtere band met Jehovah te krijgen?

16 Accepteer je de hulp die je krijgt van de loyale vrienden die Jehovah je geeft? Het is geen teken van zwakte je zorgen te delen met een evenwichtige vriend. Dat kan je juist beschermen. De eerder genoemde James zegt: ‘Goede vriendschappen met evenwichtige christenen zijn voor mij een reddingslijn geweest. Als ik met negatieve gedachten worstel, luisteren die lieve vrienden geduldig en zeggen ze dat ze van me houden. In hen zie ik Jehovah’s liefde en zorg voor mij persoonlijk.’ Wat is het belangrijk dat we hechte vriendschappen met onze broeders en zusters ontwikkelen en onderhouden!

BLIJF IN JEHOVAH’S LIEFDE

17-18. Naar wie moeten we luisteren, en waarom?

17 Satan wil dat je het opgeeft, dat je niet meer vecht om te doen wat goed is. Hij wil je laten geloven dat Jehovah niet van je houdt, dat je het niet waard bent te worden gered. Maar niets is minder waar.

18 Jehovah houdt van je. In zijn ogen ben je een kostbare schat. Als je hem gehoorzaamt, zul je net als Jezus eeuwig ‘in zijn liefde blijven’ (Joh. 15:10). Luister dus niet naar Satan of naar de veroordeling van je eigen hart. Luister naar Jehovah, die in elk van ons het goede ziet. Wees ervan overtuigd dat hij ‘vreugde vindt in zijn volk’, ook in jou!

LIED 141 Het leven is een wonder

^ ¶5 Sommige broeders en zusters vinden het moeilijk te geloven dat Jehovah van ze houdt. Dit artikel laat uitkomen waarom je er zeker van kunt zijn dat Jehovah van jou als individu houdt. Het laat ook zien wat je kunt doen als je aan zijn liefde twijfelt.

^ ¶2 Sommige namen zijn veranderd.

^ ¶67 BESCHRIJVING AFBEELDINGEN: Paulus laat christenen gevangenzetten. Later, als hij heeft geaccepteerd wat Jezus voor hem heeft gedaan en is veranderd, moedigt hij zijn christelijke broeders en zusters aan. Sommigen van hen zijn misschien familie van degenen die hij heeft vervolgd.