Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Ben jij gefocust op geestelijke doelen?

Ben jij gefocust op geestelijke doelen?

‘Vertrouw alles wat je doet aan Jehovah toe en je plannen zullen slagen.’ — SPR. 16:3.

LIEDEREN: 135, 144

1-3. (a) Waarmee kun je de situatie van jongeren vergelijken? (Zie beginplaatje.) (b) Wat zal jongeren in die situatie helpen?

STEL dat je van plan bent om naar een evenement te gaan. Om er te komen moet je met de bus naar een stad ver weg. Als je bij het busstation komt, zijn er zo veel passagiers en bussen dat je het even niet meer weet. Maar gelukkig heb je een duidelijk doel voor ogen: de bus nemen die naar je bestemming gaat. Als je zomaar een bus neemt, zou je de verkeerde kant op gaan.

2 Jongeren zijn te vergelijken met die passagiers. Ze staan in hun leven voor een lange reis. Maar door alle mogelijkheden en keuzes kan het zijn dat ze het soms even niet meer weten. Als je nog jong bent, kun je het jezelf makkelijker maken als je goed weet waar je naartoe wilt met je leven. Welke richting moet je kiezen?

3 Dit artikel geeft antwoord op die vraag. Het moedigt jongeren aan er in hun leven op gefocust te zijn Jehovah blij te maken. Dat betekent dat je Jehovah bij alles betrekt — bij dingen als school, werk en gezinsverantwoordelijkheden. Het betekent ook dat je geestelijke doelen probeert te bereiken.  Jongeren die focussen op het dienen van Jehovah, kunnen er zeker van zijn dat Jehovah ze zegent en helpt een succes van hun leven te maken. (Lees Spreuken 16:3.)

WAAROM GEESTELIJKE DOELEN?

4. Wat gaan we in dit artikel bespreken?

4 Het is slim om al vroeg in je leven theocratische doelen te stellen. Waarom? We zullen drie redenen bekijken. De eerste twee laten zien dat geestelijke doelen je band met Jehovah sterker maken. De derde laat zien welk voordeel het heeft om al vroeg in je leven theocratische doelen te hebben.

5. Wat is de belangrijkste reden om geestelijke doelen te stellen?

5 De belangrijkste reden om geestelijke doelen te stellen is Jehovah te laten zien hoe dankbaar je bent voor zijn liefde en voor wat hij voor je heeft gedaan. De psalmist zei: ‘Het is goed om u te danken, Jehovah (...). Want u geeft mij vreugde, o Jehovah, met uw daden, ik juich van vreugde om de werken van uw handen’ (Ps. 92:1, 4). Denk eens aan alles wat je aan Jehovah te danken hebt. Je leven, je geloof, de Bijbel, de gemeente en je prachtige hoop voor de toekomst. Als je voorrang geeft aan geestelijke dingen, laat je Jehovah zien dat je dankbaar bent voor die zegeningen, en zo wordt je band met hem hechter.

6. (a) Welke uitwerking hebben geestelijke doelen op je band met Jehovah? (b) Welke doelen kun je al op jonge leeftijd hebben?

6 De tweede reden is dat als je eenmaal naar geestelijke doelen toe werkt, je begint te bouwen aan een goede reputatie bij Jehovah. Dat maakt je band met hem nog hechter. Paulus beloofde: ‘God is niet onrechtvaardig, hij zal niet vergeten wat jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie voor zijn naam hebben getoond’ (Hebr. 6:10). Je bent nooit te jong om doelen te stellen. Christine was tien jaar toen ze besloot geregeld de levensverhalen van trouwe Getuigen te lezen. Toby was 12 toen hij zich ten doel stelde vóór zijn doop de hele Bijbel te lezen. Maxim was 11 toen hij zich liet dopen en zijn zus Noemi was nog een jaar jonger. Allebei stelden ze zich daarna de Betheldienst ten doel. Ze hingen een Bethelformulier aan de muur om op dat doel gefocust te blijven. En jij? Kun jij doelen bedenken waar je nu al naartoe kunt werken? (Lees Filippenzen 1:10, 11.)

7, 8. (a) Waarom wordt het makkelijker om beslissingen te nemen als je doelen hebt? (b) Waarom koos een jongere ervoor niet naar de universiteit te gaan?

7 De derde reden om al vroeg in je leven doelen te stellen heeft te maken met het nemen van beslissingen. Jongeren moeten beslissingen nemen over school, werk en andere dingen. Die beslissingen in je leven zijn als de kruispunten die je onderweg tegenkomt. Als je weet waar je naartoe gaat, is het niet moeilijk om te beslissen welke weg je neemt. Zo wordt het ook makkelijker om goede beslissingen te nemen als je weet wat je doelen zijn. Spreuken 21:5 zegt: ‘De plannen van wie ijverig is leiden zeker tot succes.’ Hoe vroeger je plannen maakt door de juiste doelen te stellen, hoe eerder je succes zult hebben. Dat is wat Damaris ervoer toen ze als jongere voor een belangrijke beslissing kwam te staan.

8 Damaris had hele goede cijfers toen ze van de middelbare school kwam. Ze had een beurs kunnen aannemen om rechten te studeren aan de universiteit, maar ze koos ervoor bij een bank te gaan werken. Waarom? ‘Ik had me al heel jong voorgenomen om te pionieren.  Daarvoor moest ik parttimewerk vinden. Na een rechtenstudie had ik misschien veel geld kunnen verdienen, maar ik zou weinig kans hebben gehad op parttimewerk.’ Damaris pioniert nu al 20 jaar. Vindt ze dat ze het juiste doel heeft gesteld en een goede beslissing heeft genomen toen ze jong was? ‘Op mijn werk bij de bank heb ik vaak met juristen te maken. Zij doen het werk dat ik gedaan zou hebben als ik rechten had gestudeerd. Maar ze zijn vaak helemaal niet blij met hun baan. Mijn beslissing om te pionieren heeft me de frustraties van een wereldse carrière bespaard en heeft de weg geopend voor heel wat gelukkige jaren in Jehovah’s dienst.’

9. Waarom verdienen onze jongeren een groot compliment?

9 Duizenden jongeren in gemeenten over de hele wereld verdienen een groot compliment. Ze vertrouwen hun hele leven aan Jehovah toe en zijn gefocust op theocratische doelen. Ze genieten volop van het leven. Tegelijk leren ze om Jehovah’s leiding te volgen in alles wat ze doen op school, op het werk en in het gezin. ‘Vertrouw op Jehovah met heel je hart’, schreef Salomo. ‘Houd hem voor ogen in al je wegen en hij zal je paden rechtmaken’ (Spr. 3:5, 6). Jongeren in de gemeente zijn kostbaar in de ogen van Jehovah. Hij houdt veel van ze en zal ze beschermen, leiden en zegenen.

BEREID JE ER GOED OP VOOR GETUIGENIS TE GEVEN

10. (a) Waarom moet de prediking hoog op je prioriteitenlijst staan? (b) Hoe kun je beter worden in de dienst?

10 Een jongere die er in zijn leven op gefocust is Jehovah blij te maken, geeft speciale aandacht aan de velddienst. Jezus Christus zei: ‘Eerst moet tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt’ (Mark. 13:10). Omdat het predikingswerk zo urgent is, moet het hoog op je prioriteitenlijst staan. Kun je je ten doel stellen om vaker in de velddienst te gaan? Zou je kunnen pionieren? Maar wat als je prediken niet zo leuk vindt? En hoe kun je er beter in worden uit te leggen wat je gelooft? Twee basisstappen zullen je helpen: bereid je goed voor en geef het niet op anderen te vertellen wat je weet. Het zal je misschien verrassen hoe leuk je het dan gaat vinden om te prediken.

Hoe bereid jij je erop voor anderen over Jehovah te vertellen? (Zie alinea 11, 12)

11, 12. (a) Hoe kunnen jongeren zich erop voorbereiden anderen over Jehovah te vertellen? (b) Hoe greep een jongere de kans aan om op school over Jehovah te vertellen?

11 Om te beginnen kun je een antwoord voorbereiden op een vraag die je klasgenoten zouden kunnen stellen. Bijvoorbeeld: waarom geloof je in God? Op jw.org staan artikelen die bedoeld zijn om jongeren te helpen zelf te bedenken hoe ze op die vraag kunnen reageren. Ga naar WAT DE BIJBEL LEERT > JONGEREN. Daar vind je het werkblad ‘Waarom geloof ik in God?’ Het werkblad helpt je om je eigen antwoord voor te bereiden. Er staan drie teksten die je kunt gebruiken om uit te leggen wat je gelooft: Hebreeën 3:4, Romeinen 1:20 en Psalm 139:14. Met de werkbladen kun je een antwoord voorbereiden op nog veel meer vragen. (Lees 1 Petrus 3:15.)

12 Als je de kans krijgt, zeg dan tegen je klasgenoten dat ze zelf op jw.org kunnen kijken. Dat deed Luca ook. Toen de les over verschillende godsdiensten ging, merkte Luca dat er in het lesboek een paar verkeerde ideeën over Jehovah’s Getuigen stonden. Luca vroeg of hij mocht uitleggen wat er niet klopte, ook al vond hij dat best eng. Toen zijn lerares het goed  vond, kon hij uitleggen wat hij geloofde en aan de hele klas onze site laten zien. Als huiswerk moest elke leerling van de lerares kijken naar de whiteboard-animatie Versla een pestkop zonder te slaan. Luca vond het geweldig dat hij zo’n goed getuigenis had gegeven.

13. Waarom moeten we het niet opgeven als het moeilijk wordt?

13 Geef het niet op als er soms wat hobbels op de weg zijn (2 Tim. 4:2). Houd vast aan je doelen als het moeilijk wordt. Katharina was 17 toen ze zich ten doel stelde elke collega op haar werk getuigenis te geven. Eén collega beledigde haar een paar keer, maar ze liet zich niet intimideren. De goede manier waarop ze ermee omging maakte indruk op een collega die Hans heette. Hierdoor ging hij onze publicaties lezen en de Bijbel bestuderen. Uiteindelijk werd hij gedoopt. Katharina was inmiddels verhuisd en wist hier helemaal niets van. Stel je voor wat een verrassing het was toen ze 13 jaar later met haar gezin in de Koninkrijkszaal zat en Hans werd aangekondigd als de gastspreker! Wat goed dat Katharina had vastgehouden aan haar doel om haar collega’s getuigenis te geven!

LAAT JE NIET AFLEIDEN

14, 15. (a) Wat moet je in gedachte houden als je onder druk staat? (b) Hoe kun je omgaan met groepsdruk?

14 Tot nu toe heeft dit artikel je aangemoedigd om te besluiten in je leven de focus te leggen op je dienst voor Jehovah. Dit houdt in dat geestelijke doelen centraal staan. Vaak draait het leven van andere jongeren van je leeftijd vooral om pleziertjes. Misschien vragen ze je wel om mee te doen. Vroeg of laat moet je laten zien hoe belangrijk het voor je is om vast te houden aan de keuzes die je hebt gemaakt. Laat je niet afleiden door de druk van anderen. Denk maar aan de illustratie met de bus. Je zou toch ook niet een willekeurige bus nemen omdat de passagiers het naar hun zin lijken te hebben?

15 Je kunt op verschillende manieren met groepsdruk omgaan. Vermijd bijvoorbeeld  situaties waarin het lastig wordt om de druk te weerstaan (Spr. 22:3). En bedenk wat de pijnlijke gevolgen zijn als je met anderen aan verkeerde dingen meedoet (Gal. 6:7). Wat ook helpt is toegeven dat je advies nodig hebt. Als je nederig bent, zul je openstaan voor suggesties van je ouders en ervaren broeders en zusters in de gemeente. (Lees 1 Petrus 5:5, 6.)

16. Vertel een ervaring die laat zien wat het voordeel is van nederigheid.

16 Nederigheid hielp Christoph om goed advies te accepteren. Kort nadat hij was gedoopt, ging hij regelmatig naar een sportschool om te trainen. Andere jongeren daar vroegen of hij lid wilde worden van hun sportclub. Christoph besprak het met een ouderling, die hem vroeg om voordat hij een beslissing nam na te denken over bepaalde risico’s, zoals het gevaar van een competitiegeest. Christoph ging toch bij de club. Maar na een tijdje merkte hij dat de sport gewelddadig en zelfs gevaarlijk was. Opnieuw sprak hij met verschillende ouderlingen, en zij gaven hem allemaal Bijbels advies. ‘Jehovah heeft me goede raadgevers gestuurd, en ik heb naar Hem geluisterd, ook al heeft dat even geduurd.’ Ben jij nederig genoeg om goede adviezen te accepteren?

17, 18. (a) Wat wil Jehovah voor jongeren in deze tijd? (b) Hoe kun je voorkomen dat je als volwassene spijt krijgt van je keuzes? Geef een voorbeeld.

17 ‘Geniet, jonge man [of vrouw], zolang je nog jong bent, en laat je hart blij zijn in de dagen van je jeugd’ (Pred. 11:9). Jehovah wil dus dat je een blij hart hebt als je jong bent. In dit artikel heb je geleerd hoe dat mogelijk is. Blijf gefocust op theocratische doelen en betrek Jehovah bij al je plannen. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe eerder je de leiding, bescherming en zegen van Jehovah zult voelen. Denk na over alle goede raad die je in Gods Woord vindt en volg het advies: ‘Denk aan je Grootse Schepper in de dagen van je jeugd’ (Pred. 12:1).

18 Niemand blijft lang jong. Jongeren worden al gauw volwassen. Helaas krijgen velen van hen spijt omdat ze de verkeerde doelen hadden toen ze jong waren of, wat net zo frustrerend is, helemaal geen doelen hadden. Maar jongeren die nu focussen op theocratische doelen, zullen als volwassenen heel blij zijn met hun keuzes. Dat geldt ook voor Mirjana, die al jong heel goed was in sport. Ze kreeg de kans om mee te doen met de Olympische Winterspelen maar koos ervoor in de volletijddienst te gaan. Ruim 30 jaar later is Mirjana nog steeds in de volletijddienst, samen met haar man. Ze vertelt: ‘Roem, eer, macht en geld zijn vergankelijke en onbelangrijke doelen in het leven. Echt nobele en onvergankelijke doelen zijn: God dienen en proberen iets te doen om mensen geestelijk te helpen.’

19. Vat kort samen waarom het goed is om al vroeg op geestelijke doelen gefocust te zijn.

19 Jongeren in de gemeente verdienen een groot compliment omdat ze in hun leven ondanks moeilijkheden gefocust blijven op hun dienst voor Jehovah. Ze doen dat door naar geestelijke doelen te streven en door de prediking hoge prioriteit te geven. Bovendien zijn ze vastbesloten zich niet te laten afleiden door deze wereld. Ze kunnen erop vertrouwen dat hun inspanningen niet tevergeefs zijn. Ze hebben de liefde en steun van hun broeders en zusters. En als ze hun hele leven aan Jehovah toevertrouwen, zullen hun plannen in het leven slagen.