Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is jouw manier van prediken als dauw?

Is jouw manier van prediken als dauw?

ONZE prediking is belangrijk en waardevol. Maar niet iedereen tot wie we prediken beseft dat. Zelfs als iemand belangstelling toont voor de Bijbelse boodschap, ziet hij niet altijd de noodzaak om de Bijbel met ons te bestuderen.

Dat was het geval met Gavin. Hoewel hij de vergaderingen begon te bezoeken, wees hij het aanbod van een Bijbelstudie af. Hij zei: ‘Mijn kennis van de Bijbel was minimaal en ik wilde niet laten merken hoe weinig ik wist. Ik was bang dat ik op de een of andere manier misleid zou worden en durfde me niet zomaar ergens aan te binden.’ Wat denk jij? Was Gavin een hopeloos geval? Beslist niet! Bedenk wat Bijbelse leringen met iemand kunnen doen. Jehovah zei tegen zijn volk uit de oudheid: ‘Mijn rede zal druppelen als de dauw, als zachte regens op het gras’ (Deut. 31:19, 30; 32:2). De kenmerken van dauw illustreren hoe we in onze prediking allerlei soorten van mensen doeltreffend kunnen helpen (1 Tim. 2:3, 4).

 HOE KAN JE MANIER VAN PREDIKEN ALS DAUW ZIJN?

Dauw is aangenaam. Dauw vormt zich geleidelijk, druppel voor druppel, uit waterdamp in de lucht. Jehovah’s woorden ‘druppelden als de dauw’, in de zin dat zijn woorden tot zijn volk vriendelijk, aangenaam en attent waren. We volgen hem na door de mening van anderen te respecteren. We moedigen mensen aan om zélf na te denken en zélf tot een conclusie te komen. Als we zo met mensen omgaan, zijn ze sneller bereid onze woorden in zich op te nemen en wordt onze prediking doeltreffender.

Dauw is verkwikkend. Onze manier van prediken is verkwikkend voor anderen als we erover nadenken hoe we hun belangstelling het best kunnen ontwikkelen. Gavin, die eerder is genoemd, werd niet onder druk gezet om een Bijbelstudie te aanvaarden. In plaats daarvan probeerde Chris, de broeder die hem als eerste had benaderd, erachter te komen hoe hij met hem over de Bijbel kon praten op een manier die Gavin prettig vond. Chris legde Gavin uit dat de Bijbel een thema heeft, en dat Gavin meer aan de vergaderingen zou hebben als hij zou begrijpen wat dat thema was. Vervolgens vertelde Chris wat hém ervan had overtuigd dat de Bijbel waar is, namelijk de profetieën die erin staan. Dat leidde tot verschillende gesprekken over de vervulling van profetieën. Gavin voelde zich verkwikt door deze gesprekken en aanvaardde uiteindelijk een Bijbelstudie.

Dauw is levengevend. Het land Israël kent een heet, droog seizoen waarin het soms maanden niet regent. Als planten dan niet bevochtigd worden door dauw, verwelken ze en gaan ze dood. In deze tijd wordt de wereld geteisterd door een geestelijke droogte, zoals Jehovah heeft voorzegd (Amos 8:11). Hij heeft beloofd dat gezalfde predikers ‘als dauw van Jehovah’ zouden zijn door het goede nieuws bekend te maken, daarbij geholpen door de ‘andere schapen’ (Micha 5:7; Joh. 10:16). De boodschap die we prediken is onderdeel van Jehovah’s voorziening om mensen leven te geven. Zie je er de waarde van in?

Dauw is een zegen van Jehovah (Deut. 33:13). Onze prediking kan een zegen zijn voor degenen die er goed op reageren. Dat gold ook voor Gavin. Door de Bijbelstudie kreeg hij antwoord op al zijn vragen. Hij groeide snel naar de doop toe en zet zich nu samen met zijn vrouw, Joyce, volledig in voor de prediking van het goede nieuws.

Jehovah’s Getuigen doordrenken de aarde met de Koninkrijksboodschap

JE DIENST IS KOSTBAAR!

Het voorbeeld van dauw helpt ons ook om meer waarde te hechten aan ons eigen aandeel aan de dienst. Hoe? Eén enkele druppel heeft heel weinig effect, maar miljoenen druppels samen doordrenken de aarde met water. Zo kan ons persoonlijke aandeel aan de dienst in onze eigen ogen heel klein zijn. Maar de inspanning van al Jehovah’s predikers samen draagt bij tot een getuigenis ‘voor alle natiën’ (Matth. 24:14). Zal onze dienst een zegen van Jehovah zijn voor anderen? Dat zal zo zijn als de boodschap die we prediken als dauw is — aangenaam, verkwikkend en levengevend!