Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De losprijs is een cadeau van God dat eeuwig leven mogelijk maakt

COVERONDERWERP | HET PERFECTE CADEAU

Wat is het mooiste cadeau ooit?

Wat is het mooiste cadeau ooit?

‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten’ (Jakobus 1:17). Die tekst gaat natuurlijk over de vrijgevigheid van onze hemelse Vader, Jehovah God. Maar van alle cadeaus die God aan mensen gegeven heeft, is er één het allermooist. Wat is dat? Jezus’ bekende uitspraak in Johannes 3:16 maakt dat duidelijk: ‘Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben.’

Dat God zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, is absoluut het mooiste cadeau ooit, want daardoor kunnen we bevrijd worden van de slavernij aan zonde, ouderdom en de dood (Psalm 51:5; Johannes 8:34). Hoe hard we ook ons best doen, er is niets wat we zelf kunnen doen om daarvan verlost te worden. Maar in zijn grote liefde heeft God voorzien in wat nodig is. Door zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, als losprijs te geven, heeft Jehovah gehoorzame mensen het vooruitzicht op eeuwig leven gegeven. Maar wat is de losprijs eigenlijk? Waarom was die nodig? En hoe kunnen we er voordeel van hebben?

Een losprijs is een prijs die betaald wordt om iets terug te kopen dat verloren was of om een gevangene of slaaf vrij te kopen. De Bijbel legt uit dat de eerste mensen, Adam en Eva, zonder zonde werden geschapen, met het vooruitzicht eeuwig in een paradijs op aarde te leven, samen met de nakomelingen die ze later zouden krijgen (Genesis 1:26-28). Jammer genoeg verloren ze dat allemaal omdat ze God bewust ongehoorzaam waren, waardoor ze zondaars werden. Het gevolg? De Bijbel zegt: ‘Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat ze allemaal hebben gezondigd’ (Romeinen 5:12). In plaats van volmaakt leven aan zijn nakomelingen door te geven, gaf Adam zonde door en het gevolg daarvan, de dood.

Een losprijs moet gelijk zijn aan wat verloren is gegaan. Toen Adam God opzettelijk ongehoorzaam was, zondigde hij. Het gevolg was dat er een volmaakt mensenleven verloren ging, dat van Adam. Volgens de Bijbel werden zijn nakomelingen daardoor slaven van zonde en dood. Er moest dus een ander volmaakt mensenleven, Jezus’ leven, als losprijs gegeven worden om bevrijding van die slavernij mogelijk te maken (Romeinen 5:19; Efeziërs 1:7). Alleen omdat God liefdevol die losprijs heeft betaald, hebben mensen het vooruitzicht terug te krijgen wat Adam en Eva verloren: eeuwig leven in een paradijs op aarde (Openbaring 21:3-5).

Als we denken aan wat ermee wordt bereikt, is de losprijs die God heeft gegeven en die eeuwig leven mogelijk maakt, zonder twijfel een perfect cadeau. Laten we eens kijken hoe de losprijs op alle terreinen die in het vorige artikel besproken werden elk ander cadeau overtreft.

Voldoet aan ons verlangen. Mensen hebben een sterk aangeboren verlangen om te blijven leven (Prediker 3:11). Hoewel we daar zelf niet voor kunnen zorgen, maakt de losprijs dat wel mogelijk. De Bijbel zegt: ‘De zonde betaalt als loon de dood. Maar God geeft als gave eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heer’ (Romeinen 6:23).

Geeft wat we nodig hebben. Mensen zouden nooit de losprijs kunnen betalen. De Bijbel legt uit: ‘De losprijs voor hun leven is zo hoog dat die altijd buiten hun bereik is’ (Psalm 49:8). We hadden dan ook echt de hulp van God nodig om bevrijd te worden van de slavernij aan zonde en dood. Maar ‘op basis van de verlossing door de losprijs die Christus Jezus heeft betaald’ heeft God precies gegeven wat nodig is (Romeinen 3:23, 24).

Perfect getimed. De Bijbel zegt over de losprijs: ‘Christus is voor ons gestorven terwijl we nog zondaars waren’ (Romeinen 5:8). Dat verzekert ons ervan dat God van ons houdt hoewel we zondig zijn. En dankzij de losprijs hebben we een mooi vooruitzicht, ook al hebben we nu te maken met de gevolgen van zonde.

Gegeven met een onzelfzuchtig motief. De Bijbel laat zien wat God ertoe bewoog zijn Zoon als losprijs te geven: ‘Hierdoor is Gods liefde in ons geval duidelijk geworden: God heeft zijn eniggeboren Zoon naar de wereld gestuurd, zodat we door hem leven zouden krijgen. Die liefde houdt het volgende in: niet wij hebben God liefgehad, maar hij heeft ons liefgehad’ (1 Johannes 4:9, 10).

Hoe kunt u laten zien dat u blij bent met dit mooie cadeau? Jezus zei in Johannes 3:16 dat alleen degenen die in hem geloven, gered zullen worden. Volgens de Bijbel is geloof ‘zeker weten dat waar je op hoopt uitkomt’ (Hebreeën 11:1). Om die zekerheid te hebben is nauwkeurige kennis noodzakelijk. Daarom moedigen we u aan meer te leren over Jehovah, de Gever van dit perfecte cadeau, en te weten te komen wat u moet doen om te genieten van het eeuwige leven dat dankzij Jezus’ loskoopoffer mogelijk is geworden.

Dat kunt u doen door de Bijbelse informatie te onderzoeken die online beschikbaar is op www.jw.org. Jehovah’s Getuigen willen u daar graag bij helpen. Als u meer over dit mooie cadeau leert en beseft wat de voordelen ervan zijn, zult u waarschijnlijk enthousiast zeggen: ‘God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer!’ — Romeinen 7:25.