Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VEELGESTELDE VRAGEN

Is Kerstmis iets voor christenen?

Is Kerstmis iets voor christenen?

Miljoenen mensen over de hele wereld geloven dat met Kerstmis de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd. Maar hebt u er weleens over nagedacht of de christenen in de eerste eeuw, die het dichtst bij Jezus stonden, Kerstmis vierden? En weet u wat de Bijbel over het vieren van verjaardagen zegt? De antwoorden op die vragen kunnen ons helpen te bepalen of Kerstmis iets voor christenen is.

Ten eerste staat nergens in de Bijbel dat Jezus of andere trouwe aanbidders van God verjaardagen vierden. Er worden in de Bijbel maar twee personen genoemd die hun verjaardag vierden. Ze waren allebei geen aanbidder van Jehovah, de God van de Bijbel, en van hun verjaardagsfeest wordt een negatief beeld gegeven (Genesis 40:20; Markus 6:21). Volgens de Encyclopædia Britannica waren de eerste-eeuwse christenen tegen ‘het heidense gebruik van het vieren van verjaardagen’.

Op welke datum werd Jezus geboren?

De Bijbel zegt niet wat de precieze datum van Jezus’ geboorte is. ‘De dag van Christus’ geboorte kan niet worden vastgesteld aan de hand van het N[ieuwe] T[estament], trouwens, evenmin aan de hand van enige andere bron’, zegt de encyclopedie van McClintock en Strong. Als Jezus wilde dat zijn volgelingen zijn geboortedag vierden, zou hij er zeker voor hebben gezorgd dat ze de datum van zijn geboorte kenden.

Ten tweede staat nergens in de Bijbel dat Jezus of een van zijn volgelingen Kerstmis vierden. Volgens de New Catholic Encyclopedia werd het vieren van Kerstmis voor het eerst genoemd ‘in de Chronograaf van Filocalus, een Romeinse almanak die oorspronkelijk dateert uit 336 [n.Chr.]’. Dat was duidelijk lang nadat de Bijbel voltooid was en eeuwen nadat Jezus op aarde was. McClintock en Strong merken dan ook op: ‘De viering van het kerstfeest is niet door God ingesteld, noch is ze van N[ieuw] T[estamentische] oorsprong.’ *

Welke gebeurtenis moesten Jezus’ volgelingen herdenken?

Jezus gaf als de Grote Onderwijzer duidelijke instructies over wat hij van zijn volgelingen verwachtte, en die staan in de Bijbel. Maar hij zei niets over het vieren van Kerstmis. Net zoals een leraar niet wil dat zijn leerlingen afwijken van de instructies, wil Jezus niet dat zijn volgelingen ‘buiten de dingen gaan die geschreven staan’ in de Bijbel (1 Korinthiërs 4:6).

Maar er is een belangrijke gebeurtenis waar de eerste-eeuwse christenen wel heel vertrouwd mee waren: de herdenking van Jezus’ dood. Jezus vertelde zijn volgelingen persoonlijk wanneer ze die gebeurtenis moesten herdenken, en hij liet zien hoe ze dat moesten doen. Die specifieke instructies, en ook de datum van zijn dood, staan in de Bijbel (Lukas 22:19; 1 Korinthiërs 11:25).

Zoals we hebben gezien is Kerstmis een verjaardagsviering, en de eerste-eeuwse christenen hielden zich niet aan dat heidense gebruik. Verder staat in de Bijbel nergens dat Jezus of wie dan ook Kerstmis vierde. Daarom concluderen miljoenen christenen over de hele wereld dat Kerstmis niet iets voor hen is.

^ ¶6 Zie voor meer informatie over de oorsprong van de meeste kersttradities het artikel ‘Veelgestelde vragen: Waarom vieren sommige mensen geen kerst?’ in De Wachttoren van 1 december 2014, beschikbaar op www.jw.org.