Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | ENGELEN: BESTAAN ZE ECHT?

Zijn er slechte engelen?

Zijn er slechte engelen?

Er zijn inderdaad slechte engelen. Waar komen ze vandaan? Zoals al gezegd, maakte God engelen met een vrije wil. Kort nadat de eerste man en vrouw, Adam en Eva, waren geschapen, misbruikte een volmaakt geestelijk wezen zijn vrijheid. Hij zette Adam en Eva ertoe aan om tegen God in opstand te komen (Genesis 3:1-7; Openbaring 12:9). In de Bijbel staat niet specifiek hoe die geest heet of welke positie hij vóór zijn opstand in de hemel had. Maar na zijn opstand noemt de Bijbel hem terecht Satan, wat tegenstander betekent, en de Duivel, wat lasteraar betekent (Mattheüs 4:8-11).

Helaas was dat niet het einde van de opstand tegen God. In de tijd van Noach verliet een onbekend aantal engelen ‘hun eigen woonplaats’ in Gods hemelse gezin. Ze kwamen naar de aarde en namen met slechte en immorele bedoelingen een mensenlichaam aan, waarmee ze ingingen tegen het doel van hun bestaan (Judas 6; Genesis 6:1-4; 1 Petrus 3:19, 20).

Hoe is het met die slechte engelen afgelopen? Toen God door middel van de zondvloed de hele aarde reinigde, namen ze hun geestelijke lichaam weer aan en gingen ze terug naar het geestenrijk. Maar God liet niet toe dat die ontrouwe engelen ‘hun oorspronkelijke positie’ weer innamen. Hij vernederde ze tot een toestand van ‘diepe [geestelijke] duisternis’, Tartarus genoemd (Judas 6; 2 Petrus 2:4). Die demonen hebben zich onder het bestuur geplaatst van Satan de Duivel, ‘de heerser van de demonen’, die ‘zich blijft voordoen als een engel van het licht’ (Mattheüs 12:24; 2 Korinthiërs 11:14).

De Bijbel leert dat Gods Messiaanse Koninkrijk, een hemelse regering, in 1914 werd opgericht. * Na die belangrijke gebeurtenis werden Satan en zijn demonen uit de hemel naar de omgeving van de aarde gegooid, waar ze in hun vrijheid beperkt zijn. Hun gemene en schadelijke invloed is terug te zien in de grote slechtheid en grove immoraliteit op aarde (Openbaring 12:9-12).

Maar omdat de slechtheid en het schokkende geweld toenemen, weten we dat het einde van hun terreurbewind dichtbij is. Binnenkort, als Gods Koninkrijk 1000 jaar lang regeert over de aarde, die dan een paradijs is, zullen deze wrede geesten geen invloed meer hebben. Daarna zullen die slechte geesten kort nog een laatste kans hebben om mensen op de proef te stellen. Vervolgens zullen ze voor altijd worden vernietigd (Mattheüs 25:41; Openbaring 20:1-3, 7-10).

^ ¶6 Zie voor meer informatie over Gods Koninkrijk hfst. 8 van het boek Wat leert de Bijbel echt?