Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | ENGELEN: BESTAAN ZE ECHT?

Hoe engelen u kunnen helpen

Hoe engelen u kunnen helpen

Trouwe engelen zijn oprecht geïnteresseerd in mensen en actief betrokken bij het uitvoeren van Jehovah’s wil. De Bijbel zegt dat toen God de aarde maakte, de engelen ‘samen juichten van vreugde en alle zonen van God uitbundig jubelden’ (Job 38:4, 7). Door de geschiedenis heen hebben engelen ‘zich heel graag verdiept’ in profetische uitspraken over toekomstige gebeurtenissen op aarde (1 Petrus 1:11, 12).

De Bijbel laat zien dat engelen ware aanbidders soms in bepaalde mate hebben beschermd om Gods wil te laten gebeuren (Psalm 34:7). Bijvoorbeeld:

  • Toen Jehovah de slechte steden Sodom en Gomorra ging vernietigen, hielpen engelen de rechtvaardige Lot en zijn gezin om weg te vluchten (Genesis 19:1, 15-26).

  • Toen drie jonge Hebreeën in het oude Babylon als straf in een brandende oven werden gegooid, stuurde God zijn engel en redde hij zijn dienaren (Daniël 3:19-28).

  • Nadat de rechtvaardige man Daniël een nacht in een kuil met uitgehongerde leeuwen had doorgebracht, vertelde hij dat hij het had overleefd omdat ‘God zijn engel had gestuurd en de muil van de leeuwen had gesloten’ (Daniël 6:16, 22).

Ook vroeger hielpen engelen trouwe aanbidders

DE ENGELEN STEUNDEN DE EERSTE-EEUWSE CHRISTELIJKE GEMEENTE

Soms hielpen engelen bij het werk van de eerste-eeuwse christelijke gemeente als dat nodig was om Jehovah’s doel te bereiken. Bijvoorbeeld:

  • Een engel opende de deuren van een gevangenis en gaf de apostelen die daar gevangenzaten de opdracht in de tempel te blijven prediken (Handelingen 5:17-21).

  • Een engel zei tegen Filippus dat hij naar de woestijnweg tussen Jeruzalem en Gaza moest gaan en daar tot een Ethiopische man moest prediken die in Jeruzalem was geweest om God te aanbidden (Handelingen 8:26-33).

  • Toen Gods tijd aanbrak dat niet-Joden christenen konden worden, verscheen een engel in een visioen aan de Romeinse legerofficier Cornelius en gaf hij hem de opdracht Petrus bij hem thuis te laten komen (Handelingen 10:3-5).

  • Toen Petrus gevangenzat, verscheen er een engel die hem uit de gevangenis bevrijdde (Handelingen 12:1-11).

 HOE ENGELEN U KUNNEN HELPEN

Er zijn geen bewijzen dat God in deze tijd engelen gebruikt om mensen op een wonderbaarlijke manier te helpen, zoals in de Bijbel wordt beschreven. Maar Jezus zei over onze tijd: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Wist u dat Christus’ volgelingen dit werk onder leiding van de engelen doen?

Engelen helpen bij het bekendmaken van het goede nieuws

Uit het boek Openbaring blijkt dat engelen mensen over de hele wereld ijverig zouden helpen om meer te weten te komen over Jehovah en zijn doel met de mensheid. Johannes schreef: ‘Ik zag in het midden van de hemel een andere engel vliegen. Hij had eeuwig goed nieuws om bekend te maken aan de bewoners van de aarde, aan alle landen, stammen, talen en volken. Hij zei met luide stem: “Heb ontzag voor God en geef hem eer, want het uur van oordeel door hem is gekomen. Aanbid daarom hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt”’ (Openbaring 14:6, 7). Veel ervaringen uit deze tijd bewijzen dat engelen de wereldwijde prediking van het Koninkrijk ondersteunen. En als één zondaar berouw heeft en zich naar Jehovah keert ‘is er vreugde bij de engelen van God’ (Lukas 15:10).

Wat zal er gebeuren als het predikingswerk klaar is? Dan zullen de ‘legers in de hemel’, oftewel de engelen, samen met de Koning der koningen Jezus Christus strijden in Armageddon, ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ (Openbaring 16:14-16; 19:14-16). Machtige engelen zullen Gods oordeel voltrekken als Jezus ‘wraak neemt op hen die (...) het goede nieuws over onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ (2 Thessalonicenzen 1:7, 8).

U kunt er zeker van zijn dat engelen in u persoonlijk geïnteresseerd zijn. Ze voelen zich betrokken bij het welzijn van degenen die God willen dienen. Jehovah heeft ze vaak gebruikt om zijn trouwe aanbidders op aarde kracht te geven en te beschermen (Hebreeën 1:14).

We moeten dus allemaal een belangrijke beslissing nemen. Luisteren we naar het goede nieuws dat over de hele wereld bekend wordt gemaakt, en doen we er iets mee? Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt laten u graag zien hoe u de hulp kunt krijgen van Gods machtige engelen.