Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | ENGELEN: BESTAAN ZE ECHT?

Hebt u een beschermengel?

Hebt u een beschermengel?

De Bijbel leert niet dat iedereen een beschermengel heeft. Toch heeft Jezus gezegd: ‘Pas op dat jullie niet neerkijken op een van deze kleinen [Christus’ discipelen]. Want ik zeg jullie dat hun engelen in de hemel altijd het gezicht zien van mijn Vader in de hemel’ (Mattheüs 18:10). Jezus bedoelde hier niet dat iedereen een beschermengel heeft, maar hij zei gewoon dat engelen oprecht geïnteresseerd zijn in elk van zijn discipelen. Daarom nemen ware aanbidders niet onverstandig en onvoorzichtig risico’s in de veronderstelling dat Gods engelen ze wel zullen beschermen.

Betekent dit dat engelen mensen niet helpen? Nee (Psalm 91:11). Heel wat mensen hebben sterk het gevoel dat God ze via engelen heeft beschermd en geleid, zoals bijvoorbeeld Kenneth, die in het eerste artikel werd genoemd. En misschien heeft hij wel gelijk, hoewel we dat niet met stelligheid kunnen zeggen. Jehovah’s Getuigen zien vaak bewijzen dat engelen hen helpen bij hun prediking. Maar omdat engelen onzichtbaar zijn, kunnen we niet zeggen in hoeverre God ze gebruikt om mensen te helpen. Toch is het nooit verkeerd om de Almachtige te bedanken voor alle steun die hij ons misschien heeft gegeven (Kolossenzen 3:15; Jakobus 1:17, 18).