Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vallei van Ela

David versus Goliath: Is het echt gebeurd?

David versus Goliath: Is het echt gebeurd?

Sommige mensen vragen zich af of het verhaal over David en Goliath echt gebeurd of maar een verzinsel is. Twijfelde u daar ook even aan toen u het vorige artikel las? Zo ja, beschouw dan de volgende drie vragen eens.

1 | Kan Goliath echt ongeveer 2,9 meter lang zijn geweest?

In de Bijbel staat dat Goliath ‘zes el en een span’ lang was (1 Samuël 17:4). Een el was 44,5 centimeter; een span 22,2 centimeter. Daarmee kom je uit op ongeveer 2,9 meter. Sommigen zeggen dat Goliath nooit zo lang geweest kan zijn, maar denk hier eens over na: de langste man in de recente geschiedenis (voor zover bekend) was meer dan 2,7 meter lang. Is het dan moeilijk voor te stellen dat Goliath ongeveer 20 centimeter langer zou zijn geweest? Hij kwam uit de stam van de Refaïeten, die bekendstonden om hun opvallende lengte. In een Egyptisch document uit de 13de eeuw v.Chr. staat dat sommige afschrikwekkende strijders in het gebied van Kanaän meer dan 2,4 meter lang waren. Dus hoewel Goliath ongewoon lang was, was het absoluut niet onmogelijk.

2 | Heeft David echt bestaan?

Een tijdlang probeerden geleerden anderen ervan te overtuigen dat koning David maar een verzonnen persoon was, maar dat is nu niet meer zo makkelijk. Archeologen hebben een oude inscriptie gevonden waarin wordt gesproken over ‘het huis van David’. Bovendien sprak Jezus over David als een echt persoon (Mattheüs 12:3; 22:43-45). En Jezus’ identiteit als de Messias wordt ondersteund door twee gedetailleerde geslachtslijnen die aantonen dat hij van koning David afstamde (Mattheüs 1:6-16; Lukas 3:23-31). Het is duidelijk dat David echt heeft bestaan.

3 | Hebben de gebeurtenissen plaatsgevonden op een bestaande locatie?

In de Bijbel staat dat de strijd plaatsvond in de vallei van Ela. Het wordt zelfs nog specifieker beschreven, want er staat dat de Filistijnen hun kamp opsloegen op een helling tussen de steden Socho en Azeka. Het kamp van de Israëlieten lag op de tegenoverliggende helling. Waren dit bestaande locaties?

Merk op wat een recente bezoeker van dat gebied zei: ‘Onze gids, die niet religieus was, nam ons mee naar de vallei van Ela. We liepen een pad op dat ons naar de top van een heuvel bracht. Terwijl we uitkeken over de vallei, las hij 1 Samuël 17:1-3 voor. Daarna wees hij naar de vallei en zei: “Daar, aan de linkerkant, liggen de ruïnes van Socho. En daar rechts liggen de ruïnes van Azeka. De Filistijnen sloegen hun kamp op tussen die steden, ergens op de hellingen tegenover jullie. Misschien staan we dus op de plek waar de Israëlieten hun kamp hadden opgeslagen.” Ik zag voor me hoe Saul en David op de plek hadden gestaan waar ik stond. Daarna liepen we naar beneden, en beneden in de vallei liepen we over een bijna uitgedroogde stroombedding vol met stenen. Ik stelde me voor hoe David zich daar voorover had gebogen om vijf gladde stenen te pakken, waarvan hij er een had gebruikt om Goliath te doden.’ Die bezoeker was, samen met vele anderen, diep onder de indruk van de nauwkeurige details in het Bijbelverslag.

Er is geen gegronde reden om aan de echtheid van dit historische verslag te twijfelen. Het gaat over echte personen en echte plaatsen. Belangrijker nog, het staat in de Bijbel, dus het is afkomstig van de God van waarheid, die ‘niet kan liegen’ (Titus 1:2; 2 Timotheüs 3:16).