Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat zegt de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel?

Wat is het Koninkrijk van God?

SOMMIGE MENSEN DENKEN dat Gods Koninkrijk in je hart zit. Anderen denken dat het de paradijselijke omstandigheden zijn die ontstaan als mensen wereldvrede tot stand hebben gebracht. Wat denkt u?

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘De God des hemels zal een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht. (...) Het zal al deze [menselijke] koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken’ (Daniël 2:44). Gods Koninkrijk is een echte regering.

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT

Wanneer komt Gods Koninkrijk?

WAT DENKT U?

  • Dat weet niemand

  • Binnenkort

  • Nooit

WAT DE BIJBEL ZEGT

‘Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Wanneer het goede nieuws op heel de aarde is gepredikt, zal het Koninkrijk komen om een eind te maken aan de huidige slechte wereld.

WAT DE BIJBEL NOG MEER ZEGT

  • Niemand op aarde weet precies wanneer Gods Koninkrijk zal komen (Mattheüs 24:36).

  • Uit voorspellingen in de Bijbel blijkt dat het Koninkrijk binnenkort zal komen (Mattheüs 24:3, 7, 12).