Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is een wereld zonder geweld mogelijk?

Is een wereld zonder geweld mogelijk?

Bent u of iemand in uw gezin weleens het slachtoffer geworden van geweld? Of bent u bang dat dit gaat gebeuren? Geweld is weleens een ‘toenemend wereldwijd gezondheidsprobleem’ genoemd. Sta eens stil bij de volgende voorbeelden.

HUISELIJK EN SEKSUEEL GEWELD: Volgens de Verenigde Naties is ‘een op de drie vrouwen weleens het slachtoffer geworden van fysiek of seksueel geweld door hun partner’. Helaas ‘wordt er geschat dat wereldwijd een op de vijf vrouwen het slachtoffer zal worden van verkrachting of een poging tot verkrachting’.

GEWELD OP STRAAT: Naar verluidt zijn er meer dan 30.000 gewelddadige bendes actief in de Verenigde Staten. In Latijns-Amerika heeft bijna 1 op de 3 personen aangifte gedaan van een geweldsmisdrijf.

MOORD: Volgens schattingen zijn er in 2012 bijna een half miljoen mensen vermoord, meer dan het aantal mensen dat omkwam bij oorlogen. In zuidelijk Afrika en Midden-Amerika ligt het gemiddelde aantal moorden het hoogst, ruim vier keer het wereldgemiddelde. In Latijns-Amerika zijn er in één jaar meer dan 100.000 mensen vermoord en alleen al in Brazilië zo’n 50.000. Bestaat er een blijvende oplossing voor het geweldsprobleem?

KAN ER EEN EIND WORDEN GEMAAKT AAN GEWELD?

Waarom is geweld zo wijdverspreid? Er worden verschillende oorzaken genoemd, waaronder spanningen die ontstaan door sociale en economische ongelijkheid, een gebrek aan respect voor het leven van anderen, alcohol- en drugsmisbruik, het gewelddadige gedrag van volwassenen waar kinderen aan worden blootgesteld en het feit dat gewelddadige criminelen ongestraft hun gang lijken te kunnen gaan.

Toegegeven, in sommige delen van de wereld zit er vooruitgang in het terugdringen van geweld. Naar verluidt is het aantal moorden in de dichtbevolkte stad São Paulo (Brazilië) de afgelopen tien jaar met zo’n 80 procent afgenomen. Maar er is nog steeds veel geweldscriminaliteit in die stad en het moordcijfer ligt nog steeds op zo’n 10 per 100.000 inwoners. Wat is er dan nodig om eens en voor altijd een eind te maken aan geweld?

Bij een blijvende oplossing voor het geweldsprobleem zijn mensen en hun gedrag betrokken. Gewelddadige personen kunnen pas veranderen als eigenschappen zoals trots, hebzucht en egoïsme plaatsmaken voor liefde, respect en belangstelling voor anderen.

Wat kan iemand motiveren om zo drastisch te veranderen? Kijk eens wat de Bijbel leert:

  • ‘Want dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden’ (1 Johannes 5:3).

  • ‘De vrees voor Jehovah * betekent het kwade te haten’ (Spreuken 8:13).

Liefde voor God en de vrees om hem verdriet te doen, werken zo motiverend dat ze zelfs gewelddadige  personen kunnen helpen hun leven te veranderen. Zo’n verandering is niet oppervlakkig maar omvat hun hele persoonlijkheid. Lijkt dat te mooi om waar te zijn?

Neem bijvoorbeeld Alex *. Hij heeft de afgelopen 19 jaar vanwege verschillende geweldsmisdrijven gevangengezeten in Brazilië. In 2000 werd hij een van Jehovah’s Getuigen, nadat hij de Bijbel met ze had bestudeerd. Heeft hij zijn gewelddadige gedrag echt veranderd? Ja, en Alex heeft enorm veel spijt van alle slechte dingen die hij heeft gedaan. Hij zegt: ‘Ik ben van God gaan houden omdat hij me het gevoel geeft dat mijn zonden echt zijn vergeven. Dankbaarheid en liefde voor Jehovah hebben me geholpen te veranderen.’

Zo’n 15 jaar lang pleegde César, die ook in Brazilië woont, regelmatig inbraken en gewapende overvallen. Waardoor veranderde hij? Terwijl hij in de gevangenis zat, kreeg hij contact met Getuigen van Jehovah en begon ook hij de Bijbel te bestuderen. César zegt: ‘Eindelijk had ik een doel in mijn leven gevonden. Ik leerde van God te houden. Ook leerde ik hem te vrezen — een gezonde angst die me ervan weerhield weer slechte dingen te gaan doen en daardoor Jehovah verdriet te doen. Ik wilde zijn goedheid niet als vanzelfsprekend zien. Die liefde en vrees hebben mij gemotiveerd om te veranderen.’

Leer hoe u in een wereld zonder geweld kunt leven

Wat leren we van deze ervaringen? De Bijbel heeft de kracht om iemand een compleet ander mens te maken door zijn manier van denken te veranderen (Efeziërs 4:23). Alex zegt: ‘Wat ik uit de Bijbel leerde, was als schoon water dat door mij heen stroomde en mij geleidelijk reinigde door slechte gedachten weg te spoelen. Ik had nooit gedacht dat ik die kwijt zou raken.’ Onze geest vullen met de reine gedachten uit de Bijbel kan slechtheid als het ware wegspoelen. Gods Woord heeft een reinigende uitwerking (Efeziërs 5:26). Het resultaat is dat wrede en egoïstische personen hun leven kunnen veranderen en vriendelijk en vredelievend worden (Romeinen 12:18). Ze leven in vrede omdat ze Bijbelse principes toepassen (Jesaja 48:18).

Meer dan acht miljoen Getuigen van Jehovah in 240 landen hebben ontdekt hoe het geweldsprobleem opgelost kan worden. Mensen van allerlei rassen en uit allerlei lagen van de samenleving zijn van Jehovah gaan houden en hebben ontzag voor hem. Ze houden ook van elkaar, waardoor ze als een wereldwijde familie in vrede samenleven (1 Petrus 4:8). Ze zijn er het levende bewijs van dat een wereld zonder geweld mogelijk is.

BINNENKORT EEN WERELD ZONDER GEWELD!

De Bijbel belooft dat God binnenkort een eind aan al het geweld zal maken. Deze gewelddadige wereld zal niet ontkomen aan Gods ‘dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen’ (2 Petrus 3:5-7). Gewelddadige mensen zullen niemand meer kwaad doen. Hoe weten we zeker dat God wil ingrijpen en een eind wil maken aan geweld?

God haat mensen die ‘geweld liefhebben’ (Psalm 11:5). Onze Maker houdt van vrede en rechtvaardigheid (Psalm 33:5; 37:28). Daarom zal hij gewelddadige personen niet blijven tolereren.

Binnenkort zal er vrede op aarde zijn (Psalm 37:11; 72:14). Door de Bijbel te onderzoeken, zult u erachter komen wat u moet doen om in een wereld zonder geweld te kunnen leven.

^ ¶12 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.

^ ¶14 De namen zijn veranderd.