Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De nuttigste vergelijking die u waarschijnlijk ooit zult maken

De nuttigste vergelijking die u waarschijnlijk ooit zult maken

BEZIET u zichzelf als een christen? Zo ja, dan bent u een van de meer dan twee miljard mensen op aarde — bijna 1 op de 3 — die zich een volgeling van Christus noemen. Tegenwoordig zijn er duizenden denominaties die als christelijk worden bestempeld. Toch zijn ze verdeeld omdat ze tegenstrijdige leerstellingen en zienswijzen hebben. Wat u gelooft, verschilt dus misschien aanzienlijk van wat andere christenen geloven. Maakt het echt uit wat u gelooft? Ja, wel als u volgens het christendom van de Bijbel wilt leven.

De eerste volgelingen van Jezus Christus kwamen bekend te staan als ‘christenen’ (Handelingen 11:26). Ze hadden geen andere benaming nodig, omdat er maar één christelijk geloof was. Elke christen leefde volgens de leringen en instructies van de oprichter van het christendom, Jezus Christus. Hoe zit het met uw kerk? Gelooft u dat daar wordt geleerd wat Christus leerde en wat de eerste volgelingen van Christus geloofden? Hoe kunt u daar achter komen? Dat kan maar op één manier: door de Bijbel als meetlat te gebruiken.

 Sta eens stil bij het volgende: Jezus Christus had veel respect voor de Schrift als het Woord van God. Hij keurde het af als personen de Bijbelse leringen afzwakten en de voorkeur gaven aan door mensen bedachte tradities (Markus 7:9-13). We mogen dus concluderen dat ware volgelingen van Jezus hun overtuigingen op de Bijbel baseren. Iedere christen zou zich daarom moeten afvragen: stemmen de leringen in mijn kerk overeen met die van de Bijbel? Vergelijk om die vraag te beantwoorden eens wat uw kerk leert met wat de Bijbel leert.

Jezus zei dat onze aanbidding van God op waarheid gebaseerd moet zijn, de waarheid uit de Bijbel (Johannes 4:24; 17:17). En de apostel Paulus zei dat redding afhangt van ‘een nauwkeurige kennis van de waarheid’ (1 Timotheüs 2:4). Het is dus van levensbelang dat ons geloof gebaseerd is op een nauwkeurige kennis van de waarheid uit de Bijbel. Het gaat tenslotte om onze redding!

UW OVERTUIGINGEN VERGELIJKEN MET DE BIJBEL

We nodigen u uit de volgende zes vragen te lezen en te kijken hoe de Bijbel die vragen beantwoordt. Zoek de Bijbelteksten op en denk na over de antwoorden. Stel uzelf vervolgens de vraag: komen de leringen van mijn kerk overeen met wat er in de Bijbel staat?

Deze korte test zal u helpen met de nuttigste vergelijking die u waarschijnlijk ooit zult maken. Bent u bereid nog meer leringen van uw kerk te vergelijken met wat de Bijbel zegt? Jehovah’s Getuigen helpen u graag de duidelijke waarheid uit de Bijbel te onderzoeken. U kunt een Getuige om een Bijbelcursus vragen. Of bezoek onze website, jw.org.