Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | HET OVERLEVINGSVERHAAL VAN DE BIJBEL

Een belangrijk verhaal

Een belangrijk verhaal

Geen enkele andere religieuze tekst is met de Bijbel te vergelijken. Geen enkel ander boek heeft al zo lang zo veel invloed op het geloof van mensen en oogst tegelijkertijd zo veel kritiek.

Sommige geleerden twijfelen er bijvoorbeeld aan of in moderne bijbels hetzelfde staat als in de oorspronkelijke teksten. Een hoogleraar godsdienstwetenschap zegt: ‘We kunnen niet met zekerheid zeggen dat we de oorspronkelijke tekst nauwkeurig hebben gereconstrueerd. We hebben alleen maar kopieën vol met fouten. De grote meerderheid van deze kopieën is eeuwen na de originelen geschreven en verschilt er op duizenden manieren van.’

Anderen twijfelen vanwege hun religieuze achtergrond aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. Faizal bijvoorbeeld had van zijn niet-christelijke familie geleerd dat de Bijbel een heilig boek is maar dat het veranderd is. Hij zegt: ‘Daarom was ik achterdochtig als mensen met me over de Bijbel wilden praten. Ze hadden tenslotte de oorspronkelijke Bijbel niet. Die was veranderd!’

Maakt het iets uit of de Bijbel wel of niet veranderd is? Denk eens over de volgende vragen na: Kunt u op de Bijbelse beloften voor de toekomst vertrouwen als u niet weet of die beloften ook in de oorspronkelijke tekst stonden? (Romeinen 15:4) Zou u Bijbelse principes toepassen bij het nemen van belangrijke beslissingen over werk, uw gezin of geloof als moderne bijbels slechts gebrekkige, door mensen geschreven kopieën van het origineel waren?

Hoewel de oorspronkelijke boeken van de Bijbel verdwenen zijn, kunnen we onder andere duizenden bijbelmanuscripten raadplegen. Hoe hebben die manuscripten verval, tegenstand en pogingen om de tekst te veranderen, overleefd? Hoe kan het feit dat die manuscripten het overleefd hebben, uw vertrouwen vergroten in de betrouwbaarheid van de Bijbel van nu? De antwoorden op die vragen staan in het overlevingsverhaal dat nu volgt.