Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

We leren veel over God via zijn profeten

We leren veel over God via zijn profeten

God gaf zijn profeten in het verleden belangrijke boodschappen voor de mensheid. Uit die boodschappen leren we hoe we zegeningen van God kunnen ontvangen. Laten we eens kijken wat God ons via drie trouwe profeten vertelt.

ABRAHAM

God discrimineert niet en wil alle mensen zegenen.

God beloofde de profeet Abraham: ‘Alle families van de aarde zullen via jou beslist gezegend worden’ (Genesis 12:3).

Wat leren we hieruit? God houdt heel veel van ons en wil alle families die hem gehoorzamen zegenen, zowel mannen, vrouwen als kinderen.

MOZES

God is barmhartig en zegent mensen die moeite doen om hem te leren kennen.

De Almachtige stelde de profeet Mozes in staat grote wonderen te doen. Toch bad Mozes: ‘Maak me alstublieft uw wegen bekend, zodat ik u leer kennen en in uw gunst blijf’ (Exodus 33:13). Het maakte God blij dat Mozes daarom vroeg, en God zegende hem met meer kennis en begrip over Hem en zijn eigenschappen. Mozes leerde bijvoorbeeld dat de Schepper ‘barmhartig en meelevend is’ (Exodus 34:6, 7).

Wat leren we hieruit? God wil ons allemaal — mannen, vrouwen en kinderen — zegenen als we ons best doen om hem beter te leren kennen. In de Heilige Schrift vertelt hij ons hoe we hem moeten aanbidden en dat hij ons graag zijn goedkeuring en zegen wil geven.

 JEZUS

Vol medeleven genas Jezus allerlei ziekten en kwalen

We kunnen eeuwige zegeningen van God ontvangen als we te weten komen wie Jezus was en wat hij deed en onderwees.

In Gods Woord staan veel details over Jezus’ leven en onderwijs. God stelde Jezus in staat om veel krachtige wonderen te doen. Jezus genas bijvoorbeeld de blinden, de doven en de kreupelen. Hij bracht zelfs dode mensen weer tot leven! Daarmee liet hij zien welke zegeningen mensen in de toekomst van God zullen ontvangen. Hij legde uit wat we moeten doen om dat mee te kunnen maken: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3).

Jezus was meelevend, zachtaardig en vriendelijk. Mannen en vrouwen, jong en oud, gingen in op zijn hartelijke uitnodiging: ‘Leer van mij, want ik ben zachtaardig en nederig van hart. Dan zul je nieuwe kracht krijgen’ (Mattheüs 11:29). Hoewel velen in Jezus’ tijd vrouwen slecht behandelden, behandelde Jezus vrouwen met vriendelijkheid, waardigheid en respect.

Wat leren we hieruit? Jezus hield echt van mensen, en hij gaf een prachtig voorbeeld van hoe we anderen moeten behandelen.

JEZUS IS NIET GOD

De Heilige Schrift leert dat er ‘in werkelijkheid voor ons maar één God is’, de Schepper, en dat Jezus Christus de nederige boodschapper van God was (1 Korinthiërs 8:6). Jezus zei duidelijk dat God boven hem stond en dat hij door God naar de aarde was gestuurd (Johannes 11:41, 42; 14:28). *

^ ¶17 Wilt u meer weten over Jezus Christus? Zie deel 8 en 9 van de brochure Echt geloof leidt tot een gelukkig leven op www.jw.org.