Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

We zijn gemaakt om te leven

We zijn gemaakt om te leven

WIE wil er niet een lang en gelukkig leven? Sta er eens bij stil hoe geweldig het zou zijn als we eindeloos zouden leven, als we voor altijd gezond en gelukkig zouden zijn! We zouden meer tijd kunnen doorbrengen met de mensen van wie we houden, de wereld kunnen rondreizen, nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, wijzer kunnen worden en helemaal kunnen opgaan in de dingen die we interessant vinden.

Is zo’n verlangen onnatuurlijk? Juist niet! De Bijbel zegt dat God het verlangen om eeuwig te leven in ons heeft gelegd (Prediker 3:11). Er staat ook: ‘God is liefde’ (1 Johannes 4:8). Zou een liefdevolle God ons maken met dat verlangen en het vervolgens onmogelijk maken om dat verlangen te vervullen?

Het is duidelijk dat de dood geen vriend is. De Bijbel beschrijft de dood als een ongewenste vijand (1 Korinthiërs 15:26). Voor sommigen komt hij vroeg, voor anderen later. Maar zijn komst is onvermijdelijk. Veel mensen denken liever niet aan de dood en vinden de gedachte eraan beangstigend. Zal deze vijand ooit overwonnen worden? Is dat echt mogelijk?

EEN BASIS VOOR HOOP

Wist u dat het nooit Gods bedoeling was dat mensen zouden sterven? In het Bijbelboek Genesis staan bewijzen dat het Gods bedoeling was dat mensen voor eeuwig op aarde zouden leven. Jehovah * had de aarde met veel zorg geschikt gemaakt voor menselijk leven. Vervolgens maakte hij de eerste mens, Adam, en plaatste hem in een paradijs, een tuin in Eden. Daarna ‘zag God alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was’ (Genesis 1:26, 31).

Adam werd volmaakt geschapen, naar Gods beeld (Deuteronomium 32:4). Ook Adams vrouw, Eva,  had geen gebreken; haar lichaam en geest waren volmaakt. Jehovah zei tegen ze: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, vul de aarde en onderwerp haar, en heb het gezag over de vissen in de zee, de vliegende dieren in de lucht en alle dieren die zich op de aarde bewegen’ (Genesis 1:28).

Het zou tijd kosten om de aarde te vullen met hun nageslacht. Eva zou kinderen krijgen, en haar kinderen zouden op hun beurt kinderen krijgen, totdat de aarde volledig bewoond zou zijn, zoals God het bedoeld had (Jesaja 45:18). Is het redelijk te geloven dat Jehovah Adam en Eva dat vooruitzicht zou geven als het zijn bedoeling was dat ze dat nooit zouden meemaken en ze tijdens hun leven alleen hun kinderen en misschien hun kleinkinderen zouden zien opgroeien?

Denk ook eens aan hun opdracht om het gezag over de dieren te hebben. Adam mocht elk dier een naam geven, en dat zou heel wat tijd in beslag nemen (Genesis 2:19). Maar om het gezag over de dieren te hebben, moest hij veel over ze leren en begrijpen wat voor zorg ze nodig hadden. Dat zou nog veel meer tijd kosten.

Gods instructies om de aarde te vullen en het gezag over de dieren te hebben, geven dus te kennen dat het eerste mensenpaar gemaakt was om lang te leven. En Adam leefde inderdaad heel lang.

HET IS GODS BEDOELING DAT MENSEN EEUWIG LEVEN IN EEN PARADIJS OP AARDE

ZE LEEFDEN HEEL LANG

Adam, 930 jaar

Methusalah, 969 jaar

Noach, 950 jaar

Mens van nu, 70-80 jaar

Uit de Bijbel blijkt dat mensen ooit veel langer leefden dan wij in deze tijd. Er staat: ‘In totaal leefde Adam 930 jaar.’ Vervolgens worden er zes andere mannen genoemd die ook meer dan 900 jaar oud werden! Dat waren Seth, Enos, Kenan, Jered, Methusalah en Noach. Ze leefden allemaal in de tijd vóór de zondvloed, en Noach was zo’n 600 jaar oud toen de vloed kwam (Genesis 5:5-27; 7:6; 9:29). Hoe was het mogelijk dat ze zo oud werden?

Ze leefden niet lang na de tijd dat de mens volmaakt was. Dat speelde waarschijnlijk een belangrijke rol bij het feit dat ze zo oud konden worden. Maar wat heeft volmaaktheid te maken met een lang leven? En hoe zal de dood overwonnen worden? Om het antwoord te vinden, moeten we eerst begrijpen waarom we oud worden en sterven.

^ ¶6 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.