Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

U kunt een prachtige toekomst hebben!

U kunt een prachtige toekomst hebben!

HET leven dat we nu kennen, is niet zoals God het bedoeld had. Het was zijn bedoeling dat alle mensen op aarde hem zouden erkennen als de Schepper, die het recht heeft om over hen te regeren. Ze zouden zijn leiding volgen en zijn warme persoonlijkheid weerspiegelen. En ze zouden allemaal gelukkig zijn terwijl ze kinderen zouden grootbrengen, nieuwe dingen zouden ontdekken en met elkaar de aarde tot een paradijs zouden maken.

GOD BELOOFT DAT ALLES WEER WORDT ZOALS HIJ HET BEDOELD HAD

  • ‘Hij maakt overal op aarde een eind aan oorlogen.’ — Psalm 46:9.

  • ‘De vastgestelde tijd kwam (...) om degenen te vernietigen die de aarde aan het vernietigen zijn.’ — Openbaring 11:18.

  • ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek.”’ — Jesaja 33:24.

  • ‘Mijn uitverkorenen zullen volop genieten van het werk van hun handen.’ — Jesaja 65:22.

Hoe zullen deze voorspellingen uitkomen? God heeft zijn Zoon, Jezus, aangesteld als Koning van een volmaakte regering die vanuit de hemel over de aarde zal regeren. De Bijbel noemt die regering het Koninkrijk van God (Daniël 2:44). De Bijbel zegt over Jezus: ‘God zal hem de troon (...) geven. Hij zal voor eeuwig als Koning (...) regeren’ (Lukas 1:32, 33).

Toen Jezus op aarde was, deed hij veel indrukwekkende wonderen om te laten zien dat hij als Regeerder het leven van mensen veel mooier kan maken dan het leven dat we nu kennen.

JEZUS LIET ZIEN WAT HIJ VOOR DE GEHOORZAME MENSHEID ZAL DOEN

  • Hij genas allerlei soorten ziekten, waarmee hij liet zien dat hij de mensheid van alle kwalen zal verlossen. — Mattheüs 9:35.

  • Hij bracht een storm tot bedaren, waarmee hij liet zien dat hij volledige beheersing heeft over de natuurkrachten en dat hij mensen ertegen zal beschermen. — Markus 4:36-39.

  • Hij gaf duizenden te eten, waarmee hij liet zien dat hij zal voorzien in alles wat mensen nodig hebben om te leven. — Markus 6:41-44.

  • Op een bruiloft veranderde hij water in wijn, waarmee hij liet zien dat hij ervoor zal zorgen dat mensen van het leven kunnen genieten. — Johannes 2:7-11.

Wat moet u doen om de toekomst mee te maken die God in gedachten heeft voor mensen die van hem houden? De Bijbel spreekt over een ‘weg’ waar u op moet wandelen. Die wordt beschreven als ‘de weg die naar het leven leidt, en die maar weinig mensen vinden’ (Mattheüs 7:14).

DE WEG NAAR EEN BETER LEVEN

Wat is de weg naar het leven? Die weg staat voor alle instructies die God ons gegeven heeft. Hij zegt: ‘Ik, Jehovah, ben je God, degene die je leert wat goed voor je is, degene die je leidt op de weg die je moet gaan’ (Jesaja 48:17). Op deze weg wandelen is de best mogelijke manier van leven.

 Jezus zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6). Als we de waarheden die Jezus onderwees geloven en zijn voorbeeld volgen, kunnen we een hechte band met God krijgen en doen ‘wat goed voor ons is’.

Hoe kun je de weg naar het leven vinden? Er zijn veel verschillende geloven, maar Jezus waarschuwde: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel’ (Mattheüs 7:21). Hij zei ook: ‘Je zult ze herkennen aan hun vruchten’ (Mattheüs 7:16). De Bijbel kan u helpen het ware geloof te herkennen (Johannes 17:17).

Hoe kun je de weg naar het leven bewandelen? Het is belangrijk om de Bron van het leven te leren kennen: Wie is hij? Wat is zijn naam? Wat voor persoonlijkheid heeft hij? Wat doet hij voor ons? Wat verwacht hij van ons? *

God wil dat mensen meer doen dan alleen maar werken, eten, plezier hebben en kinderen grootbrengen. Hij wil dat ze hun Schepper leren kennen en een vriendschap met hem krijgen. We kunnen laten zien dat we van hem houden door zijn wil te doen. Jezus zei: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God’ (Johannes 17:3).

GOD LEERT ONS VIA DE BIJBEL ‘WAT GOED VOOR ONS IS’. — JESAJA 48:17

DE EERSTE STAP OP DE WEG NAAR HET LEVEN

Als u erachter komt wat ‘de enige ware God’ van u verwacht, betekent dat misschien dat u wat veranderingen in uw leven moet aanbrengen. Dat kan een hele uitdaging lijken. Maar nadat u de eerste stap hebt gezet op de weg naar het leven, zal uw leven er eigenlijk alleen maar beter op worden. Jehovah’s Getuigen willen u graag helpen antwoord te krijgen op basisvragen over God. We geven gratis Bijbellessen op een tijd en plaats die u uitkomen. U kunt contact met ons opnemen via onze website, www.jw.org.