Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

DE WACHTTOREN Nr. 3 2018 | Houdt God van mij?

HOUDT GOD VAN MIJ?

Als er een ramp plaatsvindt of als mensen lijden of sterven, vraagt u zich misschien af of het God iets doet. De Bijbel zegt:

‘Want de ogen van Jehovah zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren luisteren naar hun smeekgebed. Maar Jehovah keert zich tegen degenen die slechte dingen doen’ (1 Petrus 3:12).

Dit tijdschrift laat zien hoe God ons helpt en wat hij doet om een eind te maken aan al het lijden.

 

‘Waar was God?’

Hebt u ooit iets ergs meegemaakt en u toen afgevraagd of God van u hield?

Heeft God oog voor u?

Wat bewijst dat God heel veel belangstelling heeft voor u?

Begrijpt God u?

God weet precies hoe we genetisch in elkaar zitten. Dat geeft ons de verzekering dat hij ons volledig begrijpt.

Heeft God empathie?

De Bijbel verzekert ons ervan dat God oog voor ons heeft, ons begrijpt en met ons meeleeft.

Lijden: Een straf van God?

Gebruikt God ziekten of tragedies om mensen te straffen voor hun zonden?

Wiens schuld is het?

De Bijbel noemt drie belangrijke oorzaken waardoor mensen lijden ondergaan.

God maakt binnenkort een eind aan lijden

Hoe weten we dat God binnenkort een eind zal maken aan al het onrecht en lijden?

Wat Gods liefde voor u kan betekenen

De Bijbel helpt ons geloof te ontwikkelen in Gods beloften voor een prachtige toekomst.

Ziet God wat u te verduren hebt?

Deze Bijbelteksten helpen u te begrijpen wat het met God doet als we het moeilijk hebben.