Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | DE VIER RUITERS: HOE HUN RIT VAN INVLOED IS OP U

De vier ruiters: Wie zijn ze?

De vier ruiters: Wie zijn ze?

De vier ruiters lijken misschien mysterieus en beangstigend, maar dat hoeft niet zo te zijn. De Bijbel en gebeurtenissen uit de recente geschiedenis helpen ons namelijk duidelijk te identificeren wat elke ruiter afbeeldt. En hoewel hun rit een teken was van ellende op aarde, kan het ook goed nieuws betekenen voor u en uw gezin. Maar laten we eerst eens bepalen wat de identiteit van elke ruiter is.

DE RUITER OP HET WITTE PAARD

Het visioen begint als volgt: ‘Ik zag, en zie! een wit paard; en die erop zat, had een boog; en hem werd een kroon gegeven, en hij trok er op uit, overwinnend en om zijn overwinning te voltooien’ (Openbaring 6:2).

Wie is de ruiter op het witte paard? Dat wordt duidelijk in hetzelfde Bijbelboek, Openbaring, waarin die ruiter, die zich in de hemel bevindt, als ‘Het Woord van God’ wordt geïdentificeerd (Openbaring 19:11-13). Met die titel, Het Woord, wordt Jezus bedoeld. Hij is namelijk Gods woordvoerder (Johannes 1:1, 14). Daarnaast wordt hij ‘Koning der koningen en Heer der heren’ genoemd en wordt hij omschreven als ‘Getrouw en Waarachtig’ (Openbaring 19:11, 16). Hij heeft dus duidelijk de autoriteit om als strijder en koning op te treden, en hij misbruikt zijn macht niet. Toch rijzen er wat vragen.

Wie geeft Jezus de autoriteit om te overwinnen? (Openbaring 6:2) De profeet Daniël had een visioen waarin de Messias, die vergeleken werd met een ‘mensenzoon’, ‘heerschappij en waardigheid en een koninkrijk’ werd gegeven door niemand minder dan de ‘Oude van Dagen’, Jehovah * (Daniël 7:13, 14). God geeft Jezus dus de macht en het recht om te regeren en een oordeel te voltrekken. Het witte paard is een passend symbool van oorlog die op een rechtvaardige manier door Gods Zoon wordt gevoerd, want in de Bijbel wordt de kleur wit vaak gebruikt om rechtvaardigheid af te beelden (Openbaring 3:4; 7:9, 13, 14).

Wanneer begonnen de ruiters aan hun rit? De eerste ruiter, Jezus, begon eraan toen hij een kroon kreeg (Openbaring 6:2). Wanneer werd Jezus in de hemel tot Koning gekroond? Niet toen hij na zijn dood naar de hemel terugkeerde. Uit de Bijbel blijkt dat hij toen nog een tijd moest wachten (Hebreeën 10:12, 13). Jezus zorgde ervoor dat zijn volgelingen het einde van die wachtperiode en het begin van zijn bestuur in de hemel zouden kunnen herkennen. Hij zei dat met het begin van zijn bestuur de toestanden in de wereld overduidelijk slechter zouden worden. Er zouden oorlogen, voedseltekorten en epidemieën zijn (Mattheüs 24:3, 7; Lukas 21:10, 11). Kort nadat in 1914 de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken, werd het duidelijk dat de mensheid in die moeilijke tijd was terechtgekomen, die in de Bijbel de ‘laatste dagen’ wordt genoemd (2 Timotheüs 3:1-5).

Maar waarom zijn de omstandigheden sinds Jezus’ kroning in 1914 niet beter geworden maar juist slechter? Omdat Jezus op dat moment in de hemel begon te regeren, niet op aarde. Er ontstond oorlog in de hemel, en de nieuwe Koning, Jezus (ook Michaël genoemd), gooide Satan en zijn demonen naar de aarde (Openbaring 12:7-9, 12). Sindsdien is Satan woedend, omdat hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Het zal niet lang meer duren voordat God Satan hier op aarde zal aanpakken (Mattheüs 6:10). Laten we nu eens kijken hoe de drie andere ruiters bevestigen dat we inderdaad in die zware ‘laatste dagen’ leven. In tegenstelling tot de eerste ruiter, die duidelijk een specifiek persoon afbeeldt, vertegenwoordigen de andere ruiters wereldtoestanden die de maatschappij hebben overspoeld.

DE RUITER OP HET VUURRODE PAARD

‘Er kwam een ander te voorschijn, een vuriggekleurd paard; en hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, zodat zij elkaar zouden afslachten; en hem werd een groot zwaard gegeven’ (Openbaring 6:4).

Deze ruiter vertegenwoordigt oorlog. Hij neemt de vrede weg van de hele aarde, niet alleen maar van een paar landen. In 1914 ontstond er voor het eerst een wereldoorlog. Die werd gevolgd door een tweede wereldoorlog die nog dodelijker was. Volgens sommige schattingen komt het aantal sterfgevallen vanwege oorlog en gewapende conflicten sinds 1914 neer op meer dan 100 miljoen! Daarnaast raakten vele mensen ernstig gewond.

In hoeverre is oorlog een kenmerk van nu? Voor de eerste keer in de geschiedenis lijkt de mensheid het vermogen te hebben om al het leven op aarde uit te roeien. Zelfs zogeheten vredeshandhavende organisaties als de Verenigde Naties hebben de ruiter op het vuurrode paard niet kunnen tegenhouden.

DE RUITER OP HET ZWARTE PAARD

‘Ik zag, en zie! een zwart paard; en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem die uit het midden van de vier levende schepselen scheen te komen, zeggen: “Een liter tarwe voor een denarius en drie liter gerst voor een denarius; en breng geen schade toe aan de olijfolie en de wijn”’ (Openbaring 6:5, 6).

Deze ruiter vertegenwoordigt hongersnood. In dit Bijbelgedeelte wordt gesproken over zo’n ernstig gebrek aan voedsel dat een liter (0,7 kilo) tarwe een denarius zou kosten, wat in de eerste eeuw een dagloon was! (Mattheüs 20:2) Met diezelfde munt kon drie liter (2,1 kilo) gerst gekocht worden, dat werd gezien als een graansoort van mindere kwaliteit dan tarwe. Daar zou een groot gezin niet lang van kunnen leven. De mensen worden vervolgens gewaarschuwd om zelfs zuinig te zijn met dagelijkse benodigdheden, wat treffend wordt afgebeeld door de basisproducten van die tijd en cultuur, zoals olijfolie en wijn.

Hebben we sinds 1914 gezien dat de ruiter op het zwarte paard aan zijn rit is begonnen? Absoluut! In de 20ste eeuw zijn zo’n 70 miljoen mensen gestorven aan een gebrek aan voedsel. Volgens één vooraanstaande bron waren van 2012-2014 naar schatting ‘805 miljoen mensen — ongeveer 1 op de 9 mensen ter wereld — chronisch ondervoed’. In een ander rapport wordt gezegd: ‘Honger doodt jaarlijks meer mensen dan aids, malaria en tuberculose samen.’ Ondanks veel oprechte pogingen van mensen om iedereen genoeg eten te geven, blijft de ruiter op het zwarte paard doorrijden.

DE RUITER OP HET VALE PAARD

‘Ik zag, en zie! een vaal paard; en die erop zat, droeg de naam Dood. En Hades [het Graf] volgde dicht achter hem. En hun werd autoriteit gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met een lang zwaard en met voedseltekorten en met dodelijke plagen en door de wilde beesten van de aarde’ (Openbaring 6:8).

De vierde ruiter vertegenwoordigt dood veroorzaakt door plagen en andere factoren. Kort na 1914 kwamen tientallen miljoenen mensen om door de Spaanse griep. Er waren mogelijk zo’n 500 miljoen mensen besmet, ongeveer een derde van de toenmalige wereldbevolking.

Maar de Spaanse griep was pas het begin. Deskundigen schatten dat in de 20ste eeuw honderden miljoenen mensen zijn overleden aan pokken. Ook nu nog sterven miljoenen mensen ondanks grondig medisch onderzoek vroegtijdig aan aids, malaria en tuberculose.

Het eindresultaat is hetzelfde: de dood — of het nu door oorlog, hongersnood of ziekte wordt veroorzaakt. Het Graf is genadeloos. Het verzamelt de vele slachtoffers zonder enige hoop te bieden.

ER KOMT EEN BETERE TIJD

De huidige periode van ellende zal binnenkort afgelopen zijn. Onthoud: Jezus trok er in 1914 als overwinnaar op uit, waarbij hij Satan naar de aarde verdreef, maar Jezus had zijn overwinning toen nog niet voltooid (Openbaring 6:2; 12:9, 12). Binnenkort zal Jezus tijdens Armageddon een eind maken aan Satans invloed en zal hij de mensen die de Duivel steunen, vernietigen (Openbaring 20:1-3). Jezus zal niet alleen de rit van de andere drie ruiters beëindigen, hij zal de gevolgen van hun verwoestende rit zelfs ongedaan maken. De Bijbel maakt duidelijk hoe hij dat zal doen.

In plaats van oorlog zal er vrede zijn. Jehovah ‘doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde. De boog verbreekt hij en hij slaat de speer werkelijk aan stukken’ (Psalm 46:9). Mensen die van vrede houden, zullen intens genieten van de ‘overvloed van vrede’ (Psalm 37:11).

In plaats van hongersnood zal er genoeg voedsel zijn. ‘Er zal volop koren op aarde blijken te zijn; op de top der bergen zal overvloed zijn’ (Psalm 72:16).

Jezus zal binnenkort de gevolgen van de drie andere ruiters ongedaan maken

In plaats van ziekte en dood zal iedereen volmaakt gezond zijn en voor eeuwig kunnen leven. God ‘zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn’ (Openbaring 21:4).

Toen Jezus op aarde was, gaf hij een mooi voorproefje van de toekomstige omstandigheden onder zijn bestuur. Hij moedigde aan tot vrede, gaf duizenden door een wonder te eten, genas de zieken en wekte zelfs dode mensen weer tot leven (Mattheüs 12:15; 14:19-21; 26:52; Johannes 11:43, 44).

Getuigen van Jehovah laten u graag in uw eigen bijbel zien hoe u voorbereid kunt zijn als de rit van de ruiters eindigt. Zou u graag meer willen weten?

^ ¶7 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.