Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

COVERONDERWERP | ALS EEN DIERBARE STERFT

Omgaan met je verdriet

Omgaan met je verdriet

Er is genoeg advies over het omgaan met verdriet. Maar niet al het advies is even nuttig. Sommigen adviseren je bijvoorbeeld je emoties te onderdrukken en niet te huilen. Anderen vinden juist dat je al je gevoelens gewoon openlijk moet tonen. De Bijbel geeft evenwichtiger advies, dat ondersteund wordt door modern onderzoek.

In sommige culturen wordt huilen als onmannelijk gezien. Is huilen — thuis of in het openbaar — inderdaad iets waar een man zich voor moet schamen? Psychologen zeggen dat huilen bij rouwen hoort. Rouwen kan je ondanks het enorme verlies helpen na verloop van tijd de draad weer op te pakken. Verdriet onderdrukken kan juist een averechts effect hebben. De Bijbel zegt niet dat tranen van verdriet verkeerd of onmannelijk zijn. Denk maar aan Jezus. Hij had de macht om doden tot leven te wekken, en toch huilde hij in het openbaar toen zijn goede vriend Lazarus was gestorven! — Johannes 11:33-35.

Ook woedeaanvallen zijn vaak onderdeel van het rouwproces, vooral als iemand heel onverwachts sterft. Er zijn veel redenen waarom een nabestaande boos kan worden, bijvoorbeeld omdat iemand naar wie veel mensen opkijken een tactloze of ongegronde opmerking maakt. Mike uit Zuid-Afrika zegt: ‘Ik was pas 14 toen mijn vader overleed. Tijdens de begrafenis zei de predikant dat God goede mensen nodig heeft en ze vroegtijdig van ons wegneemt. * Dat maakte me kwaad, omdat wij onze vader hard nodig hadden. Dat was 63 jaar geleden, maar die opmerking doet nog steeds pijn.’

En hoe zit het met schuldgevoelens? Vooral als iemand onverwachts sterft, kan een nabestaande zich blijven afvragen: ‘Als ik dit of dat had gedaan, zou het dan ook gebeurd zijn?’ Of stel dat de laatste ontmoeting in ruzie was geëindigd. Dat zou het schuldgevoel nog groter kunnen maken.

Als u zich schuldig of boos voelt, is het belangrijk die gevoelens te uiten. Praat met een vriend die naar u luistert en die weet dat zulke heftige emoties bij het rouwproces horen. De Bijbel zegt: ‘Een ware metgezel heeft te allen tijde lief, en is een broeder die geboren wordt voor de tijd dat er benauwdheid is’ (Spreuken 17:17).

Jehovah, onze Maker, is de beste vriend die een nabestaande maar kan hebben. Stort uw hart bij hem uit door te bidden, want ‘hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7). Bovendien belooft hij ons dat als we dat doen, ‘de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat’ onze pijn zal verzachten (Filippenzen 4:6, 7). God kan u ook helpen door middel van de vertroostende woorden in de Bijbel. Maak een lijstje van vertroostende Bijbelteksten. (Zie  kader.) Misschien kunt u er enkele uit uw hoofd leren. Vooral tijdens eenzame nachten, wanneer u moeilijk in slaap kunt komen, kan het prettig zijn om over die vertroostende woorden na te denken (Jesaja 57:15).

Kortgeleden verloor de 40-jarige Jack * zijn vrouw aan kanker. Hij voelt zich soms ontzettend eenzaam. Maar bidden helpt. Jack zegt: ‘Als ik met Jehovah praat, voel ik me niet alleen. Ik word vaak midden in de nacht wakker en kan dan niet meer slapen. Nadat ik wat vertroostende gedachten uit de Bijbel gelezen en overdacht heb en ik mijn gevoelens aan hem geuit heb, krijg ik een kalm en vredig gevoel waardoor mijn gedachten en emoties tot rust komen en ik weer kan slapen.’

Ook Vanessa, van wie de moeder overleed aan een ziekte, heeft gemerkt hoe krachtig het gebed kan zijn. Ze zegt: ‘Als ik dacht dat ik het niet meer aankon, bad ik tot Jehovah en barstte ik in tranen uit. Hij luisterde naar mijn gebeden en gaf me altijd de kracht die ik nodig had.’

Sommige rouwbegeleiders geven nabestaanden het advies anderen te gaan helpen of vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat kan iemand blij maken en het verdriet verzachten (Handelingen 20:35). Veel christenen die iemand hebben verloren, hebben gemerkt dat het veel troost biedt om anderen te helpen (2 Korinthiërs 1:3, 4).

^ ¶5 Dit is geen Bijbelse leerstelling. In de Bijbel staan drie oorzaken van de dood (Prediker 9:11; Johannes 8:44; Romeinen 5:12).

^ ¶9 De naam is veranderd.